Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 148000 pond schadevergoeding voor 200 Britse mesothelioomslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3459795 <p>200 Britse mesothelioomslachtoffers hebben vorig jaar via de compensatieregeling <em>Diffuse Mesothelioma Compensation Scheme</em> per persoon gemiddeld 148000 pond schadevergoeding ontvangen. Het gaat om slachtoffers die geen werkgever of verzekeraar meer aansprakelijk kunnen houden voor hun ziekte. Bron: <a href="https://www.gov.uk/government/publications/diffuse-mesothelioma-payment-scheme-annual-review-2018-to-2019/diffuse-mesothelioma-payment-scheme-annual-review-2018-to-2019">Department for Work &amp; Pensions, 6 november 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/12/03/3459795 Tue, 03 Dec 2019 14:08:45 +0100 Stadje Asbestos verandert naam http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3453549 <p>De Canadese gemeente <em>Asbestos</em> gaat op op zoek naar een nieuwe naam. In 2006 besloot de gemeenteraad de naam te houden ook al zou de asbestmijn gaan sluiten. Het bedrijfsleven ondervindt echter nadelen&nbsp;van de naam, onder andere bij grenscontroles. Bron:<a href="https://www.trouw.nl/buitenland/het-stadje-asbestos-is-trots-op-zijn-naam-maar-verandert-hem-toch-maar~b2aa4e8d/"> trouw.nl, 29 november 2019</a>; foto Ville d&rsquo;Asbestos</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/12/02/3453549 Mon, 02 Dec 2019 10:04:35 +0100 Oproep brancheorganisaties asbestsaneerders aan politiek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3411778 <p>Twee brancheorganisaties van asbestsaneerders, VERAS en VVTB, hebben via een paper een dringende oproep gedaan aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Van Veldhoven (IenW). Zij vragen om duidelijkheid van de overheid over de borging van veilig en gezond werken bij de sanering van asbestdaken. Ze roepen de Rijksoverheid op duidelijk uit te spreken dat het saneren van asbestdaken werk is voor professionals en daarom door gecertificeerde bedrijven moet plaatsvinden (behoudens de wettelijke uitzondering). Een belangrijke reden is de veranderde risicoperceptie onder werknemers en opdrachtgevers naar aanleiding van recente onderzoeken die de indruk geven dat het allemaal wel meevalt met de risico&rsquo;s van het saneren van asbestdaken. Bron: <a href="https://www.sloopaannemers.nl/themas-actueel/alles/-1539-paper-veras-en-vvtb-asbestdaken-saneren-is-werk-voor-professionals/">sloopaannemers.nl, 4 november 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/11/06/3411778 Wed, 06 Nov 2019 15:44:22 +0100 Wereldwijde consensus over productie en gebruik van asbest is nog ver zoek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3395384 <p>Amerika lanceerde vorig jaar een nieuwe asbestregel, Zuid-Korea heeft een totaalverbod en Belgi&euml; likt nog steeds de wonden na een historisch hoog asbestgebruik. Ondertussen gaan Afrika en Azi&euml; nog volop aan de slag met het product. Wereldwijde consensus over de productie, het gebruik of het opruimen van asbest is dus nog ver zoek. Bron: <a href="https://www.mo.be/analyse/trage-asbestregelgeving-onnodig-risico-voor-de-gezondheid">mo.be, 2 oktober 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/30/3395384 Wed, 30 Oct 2019 14:26:52 +0100 Vervolgaanpak verwijdering asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3391282 <p>Er komt een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken. Het plan bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) op 14 oktober aan de Tweede Kamer. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/14/aanpak-asbestdaken">rijksoverheid.nl, 14 oktober 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/28/3391282 Mon, 28 Oct 2019 12:16:45 +0100 Kamerbrief TNO rapport over differentiatie asbestrisico s http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3390906 <p>Staatssecretaris Van Ark biedt de Tweede Kamer een rapport van TNO aan over het hanteren van meer risicogerichte uitgangspunten voor de regelgeving binnen het asbeststelsel, en het borgen van deskundigheid bij complexe werkzaamheden. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/07/tk-gvw-146975-bijlage-tno-2019-r11239aanknopingspunten-differentiatie-risicos-asbest">rijksoverheid.nl, 7 oktober 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/28/3390906 Mon, 28 Oct 2019 11:27:25 +0100 Wachten op meer duidelijkheid over asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3355092 <p>Bedrijven beraden zich op nieuw beleid sinds het asbestverbod door de Eerste Kamer is verworpen. Verzekeraars, saneerders en boeren wachten de nieuwe asbestplannen af. Bron: <a href="https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/9/Wachten-op-meer-duidelijkheid-over-asbest-478192E/">boerderij.nl, 28 september 2019; foto Jan Willem Schouten</a><br />&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/03/3355092 Thu, 03 Oct 2019 11:47:26 +0100 Zimbabwe hervat export asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3337662 <p>Het bedrijf - Shabanie Mashaba Mines (SMM) - dat de Mashaba-chrysotielmijn van Zimbabwe exploiteert, heeft plannen aangekondigd om voor het eerst in tien jaar ruwe asbestvezels te exporteren. Het gaat om vezels die geproduceerd worden uit het stortafval van 143 miljoen ton, dat werd verzameld tijdens de 100 jaar dat het bedrijf opereerde, van 1907 tot 2007. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/<a href="https://www.sundaymail.co.zw/smm-to-resume-asbestos-exports">The Sunday Mail, 25 augustus 2019 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/17/3337662 Tue, 17 Sep 2019 15:19:25 +0100 Tata Steel gaat asbestslachtoffers sneller schadevergoeding uitkeren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3330186 <p>Staalfabrikant Tata Steel buigt voor de asbestslachtoffers die bij het bedrijf gewerkt hebben. Voormalige werknemers of nabestaanden hoeven geen langdurige procedures meer te volgen om een schadevergoeding te krijgen. Ook gaat het bedrijf recent afgewezen zaken opnieuw bekijken. Bron:<a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/tata-steel-gaat-asbestslachtoffers-sneller-schadevergoeding-uitkeren~b4254a96/"> volkskrant.nl</a>, 13 september 2019. Foto: Esther L&uuml;schen, dochter van asbestslachtoffer Willem Gerritsen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/13/3330186 Fri, 13 Sep 2019 08:05:18 +0100 Britse mesothelioomcompensatie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,3329793 <p>Sinds 2014 kunnen Britse mesothelioompatienten die geen werkgever aansprakelijk kunnen houden toch in aanmerking komen voor een schadevergoeding&nbsp;via het <em>Diffuse Mesothelioma Payment Scheme</em>. Deze regeling wordt door de Britse verzekeraars gefinancierd. Van april 2018 tot en met maart 2019 heeft het Fonds 370 aanvragen ontvangen; exclusief lopende aanvragen was 79% van de ontvangen aanvragen succesvol; 92% van de aanvragers was man - 68% van de succesvolle aanvragers (68 procent) was tussen de 65 en 79 jaar oud. Het fonds heeft tot op heden totaal 172,6 miljoen pond aan schadevergoeding uitbetaald. Bron: <a href="https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/827511/diffuse-mesothelioma-statistics-apr-2014-mar-2019.pdf">International Ban Asbestos Secretariaat/Diffuse Mesothelioma Scheme, september 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/12/3329793 Thu, 12 Sep 2019 15:38:20 +0100 Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,2956663 <p>De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron:&nbsp;<a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330" target="_blank">De Tweede Kamer, 20 december 2018;&nbsp;O</a><a href="http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid" target="_blank">PS fonds, 21 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956663 Mon, 07 Jan 2019 08:59:30 +0100 Powered by Primosite