U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 61ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat op de IAS website is geplaatst van april tot en met juni 2020. In september/oktober ontvangt u het 62ste nummer. 

Tweede kans voor het deskundigenpanel verjaring

Bijna zijn hele werkzame leven is Jaap de Vries in dienst bij één werkgever. Hij begint hier in 1968 als monteur, om later in de administratie te gaan werken en daarna wordt hij belast met automatisering en contractbeheer. In 2010, na een dienstverband van 42 jaar gaat hij op 61-jarige leeftijd met pensioen.

Lees verder »

Epidemiologisch nieuws

Toename asbestose wereldwijd 1990-2017

Een Chinese studie meldt dat het aantal mensen dat wereldwijd asbestose krijgt in de periode 1990-2017 geleidelijk is toegenomen. Noord-Amerika en rijke landen in het Midden Oosten laten de hoogste stijging zien. Bron: Yang, M. e.a. (2020)

Juridisch nieuws

Weer miljardenboete wegens asbesthoudend talkpoeder

Weer miljardenboete wegens asbesthoudend talkpoeder

Een rechtbank in het Amerikaanse Missouri heeft op 24 juni geoordeeld dat Johnson & Johnson 2,1 miljard dollar (zo’n 1,8 miljard euro) aan schadevergoeding moet betalen vanwege de verkoop van asbesthoudend babypoeder. De rechtbank stelde dat de talkpoeder eierstokkanker heeft veroorzaakt omdat er asbest in zat. Het bedrijf gaat in hoger beroep. Bron: limburger.nl, 24 juni 2020

Medisch nieuws

Amerikaanse FDA keurt Keytruda goed voor bepaalde mesothelioompatienten

Patiënten met longvlies mesothelioom hebben in de VS mogelijk een andere behandelingsoptie nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration in juni het gebruik van pembrolizumab (merknaam Keytruda) voor bepaalde uitgezaaide tumoren heeft goedgekeurd. Bron: asbestos.com, 17 juni 2020

VS: vrouwen met mesothelioom krijgen minder behandelingen maar leven langer

Amerikaanse vrouwen met mesothelioom krijgen minder behandelingen dan mannen, maar leven desondanks langer na diagnose. Dit komt uit een groot cohortonderzoek van 18000 mesothelioompatiënten, waaronder 4000 vrouwen van verschillende ziekenhuizen. Om verklaringen te vinden is nader onderzoek nodig. Bron: asbestos.com, 15 juni 2020

Milieu/Veiligheid nieuws

Cosmeticamerken halen talk uit producten

Cosmeticamerken halen talk uit producten

Chanel, Revlon en L'Oreal, drie van de grootste cosmetica-merken verwijderen geleidelijk aan talk uit sommige producten. Dit naar aanleiding van de rechtzaken in de VS over asbesthoudend talk. Bron: reuters, 9 juni 2020

Politiek nieuws

Japan: minder compensatie dan verwacht voor asbestgerelateerde longkanker

Sinds 2006 bestaat in Japan een fonds voor mensen met mesothelioom of asbestgerelateerde longkanker die niet in aanmerking komen voor een vergoeding via hun werk. Inmiddels hebben 12.627 mesothelioompatienten en 2089 longkankerpatienten uit dit fonds een uitkering ontvangen. Het aantal vergoedingen voor longkanker door asbest is veel lager dan verwacht. Bron: Mainichi Japan, 25 juni 2020

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite