Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Politiek nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032 Canadese plaats Asbestos verandert naam in Val des Sources http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4183999 <p>Het Canadese Asbestos, voorheen de thuisbasis van &eacute;&eacute;n van &lsquo;s werelds grootste asbestmijnen, heeft zijn naam gewijzigd. Het plaatsje in Quebec, zo&rsquo;n 150 km ten oosten van Montreal, gaat voortaan door het leven als Val-des-Sources, ofwel Bronvallei. Bron: <a href="https://www.ad.nl/buitenland/canadese-plaats-asbest-verandert-plaatsnaam-na-stemming-in-bronvallei~abf49d7a/">ad.nl, 20 oktober 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/10/20/4183999 Tue, 20 Oct 2020 12:12:58 +0100 Belgische subsidie voor asbest uit woningen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4177251 <p>Wie in Antwerpen asbest in leidingisolatie of vloerbekleding wil laten verwijderen, of deze materialen wil laten testen op asbest, kan sinds 30 september in aanmerking komen voor een subsidie. Bron: <a href="https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/stad-kent-subsidie-toe-voor-verwijderen-van-asbest-uit-woning~a5795374/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">Het Laatste Nieuws, 30 september 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/10/01/4177251 Thu, 01 Oct 2020 14:33:01 +0100 Koning opent recyclingsfabriek voor met asbest vervuild staal http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4175815 <p>Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Delfzijl een recyclingsfabriek van Purified Metal Company geopend. Het is de eerste recyclingsfabriek ter wereld die op duurzame wijze vervuild staal kan verwerken tot nieuwe grondstof voor de staalindustrie. Bij de hoge temperaturen valt asbest uiteen, wordt chroom-6 in het rookkanaal afgevangen en verbranden andere vervuilde organische verbindingen. Vervuild staal wordt zo omgezet in nieuw staal. Bron: <a href="https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/industrie/34739/koning-willem-alexander-recyclingsfabriek-vervuild-staal">duurzaam bedrijfsleven.nl, 25 september 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/09/28/4175815 Mon, 28 Sep 2020 14:16:46 +0100 Waarom alleen tegemoetkoming voor mesothelioom en asbestose http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4158830 <p>Alleen&nbsp;mensen met mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een financi&euml;le tegemoetkoming van de overheid, omdat bij deze ziekten de relatie met blootstelling aan asbest niet ter discussie staat. De tegemoetkoming kan niet voor andere ziekten worden verstrekt, omdat de bijdrage van asbest daaraan relatief beperkt is en omdat per individu niet vastgesteld kan worden dat de ziekte door asbest is veroorzaakt. Aldus minister Van Nieuwenhuizen (I en W) in antwoord op kamervragen. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/24/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-la-in-sp-over-asbest-in-drinkwater">rijksoverheid.nl, 24 augustus 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/09/08/4158830 Tue, 08 Sep 2020 15:52:10 +0100 Geen norm voor asbest in drinkwater http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4154118 <p>Het risico op gezondheidseffecten door het inslikken van asbestvezels via drinkwater is erg klein. Er is dan ook geen reden om hiervoor een norm op stellen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van het SP-kamerlid Cem La&ccedil;in. Bron: <a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D32276&amp;did=2020D32276">tweedekamer.nl</a>; <a href="https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/van-nieuwenhuizen-geen-norm-voor-asbestvezels-in-drinkwater">h2owaternetwerk.nl</a>, 25 augustus 2020</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/08/26/4154118 Wed, 26 Aug 2020 14:39:21 +0100 Huizenbezitters wachten op oplossing overheid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4154095 <p>Het asbestbeleid van de Rijksoverheid krijgt de wind van voren van particulieren, saneerders en de wetenschap. Sinds het verbod op asbestdaken per 2024 vorig jaar sneuvelde, probeert de overheid particulieren met een asbestdak over te halen tot saneren met een lening. Maar daar lopen de particulieren niet warm voor. Asbestsaneerders zien daardoor hun klussen verdampen. Bron: <a href="https://www.destentor.nl/hetschoneoosten/huizenbezitters-laten-asbestdak-lekker-liggen-ik-moet-een-probleem-oplossen-dat-de-overheid-heeft-veroorzaakt~a7d250ee/?referrer=https://www.google.com/">de stentor.nl, 22 augustus 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/08/26/4154095 Wed, 26 Aug 2020 13:53:31 +0100 Asbestsanering vensterbanken valt weer in risicoklasse 1 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4151032 <p>Asbestsanering van vensterbanken valt na een herbeoordeling weer in risicoklasse 1. Tot 2014 was dit ook geval. Daarna kwam dit werk in risicoklasse 2. Voor woningcorporaties betekent dit een flinke besparing in saneringskosten. Bron: <a href="https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/asbest/asbestsanering-vensterbanken-valt-in-risicoklasse-1.html">aedes.nl, 29 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/08/17/4151032 Mon, 17 Aug 2020 15:14:54 +0100 72000 euro boete voor ondeskundige asbestverwijdering http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4149672 <p>Vier bedrijven hebben van de Inspectie SZW in totaal een boete gekregen van 72.000 euro voor het ondeskundig slopen van asbesthoudende schuren in de gemeente Beuningen. Er werden werkzaamheden verricht zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen om asbestverspreiding te voorkomen. Werknemers en toezichthouders hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels. Bron: <a href="https://www.inspectiewerkt.nl/vier-bedrijven-beboet-voor-ondeskundig-sloop-schuren-met-asbest/">inspectiewerkt.nl, 11 augustus 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/08/12/4149672 Wed, 12 Aug 2020 12:38:44 +0100 Voorlopig geen zakelijk asbestdakenfonds http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,4149668 <p>Op basis van extern advies concludeert staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) dat oprichting van een zakelijk fonds om sanering van asbestdaken te financieren vooralsnog niet de beste weg is om sanering van asbestdaken te stimuleren. Eerst is het verstandig om alternatieve opties zorgvuldig af te wegen. Zij wil daarover dit najaar meer duidelijkheid hebben en zal hierover de Kamer voor het eind van dit jaar informeren. De conclusies van het advies gelden niet voor het particuliere fonds. Dit fonds is in oprichting. &nbsp;Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/26/verkenning-zakelijk-fonds-asbestdaken">rijksoverheid.nl, 26 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/07/05/4149668 Sun, 05 Jul 2020 12:31:28 +0100 Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,284032,2956663 <p>De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron:&nbsp;<a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330" target="_blank">De Tweede Kamer, 20 december 2018;&nbsp;O</a><a href="http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid" target="_blank">PS fonds, 21 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956663 Mon, 07 Jan 2019 08:59:30 +0100 Powered by Primosite