Instituut Asbestslachtoffers - Epidemiologisch nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Epidemiologisch nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736 Mesothelioom komt vooral in rijke landen voor http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4192571 <p>In landen met een hoog of gemiddeld inkomen per inwoner overlijden meer mensen aan mesothelioom dan in lage inkomenslanden is de conclusie van een internationaal onderzoek. De auteurs verwachten dat de aantallen mesothelioom in de nabije toekomst eerst in de&nbsp; midden inkomen-landen toe zullen nemen en uiteindelijk in de armste landen. Bron: <a href="https://www.mdpi.com/1660-4601/17/18/6900">Chimed-Ochir e.a. 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/11/26/4192571 Thu, 26 Nov 2020 16:54:41 +0100 Mesothelioomsterfte in Japan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4192133 <p>Hoewel de onlangs gepubliceerde jaarcijfers een lichte daling laten zien, verwacht het Japanse ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn dat het jaarlijkse aantal sterfgevallen door mesothelioom de komende jaren toe zal nemen. In 2019 overleden in Japan 1466 mensen door mesothelioom, vergeleken met 1.512 in 2018. De sterftecijfers zijn het hoogst in Osaka (148), Tokio (123) en Hyogo (107). Sinds 1995 zijn in Japan in totaal 26.608 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom: Bron: <a href="http://ibasecretariat.org/abs_archive_news.php?sel=all&amp;val=all">International Ban Asbestos Secretariaat</a>, 5 oktober 2020</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/11/25/4192133 Wed, 25 Nov 2020 14:50:41 +0100 De wereldwijde asbestepidemie groeit nog steeds http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4196703 <p>De wereldwijde sterfte door asbestgerelateerde ziekten blijft toenemen. In 2019 ging het totaal om 241.764 mensen, meer dan in 2016 en 2017 (respectievelijk 224.918 en 234.904). Bron: <a href="http://ibasecretariat.org/gbd-asb-mortality-estimates-2013-2019.pdf">The Lancet, 17 oktober 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/11/08/4196703 Sun, 08 Nov 2020 16:59:02 +0100 Wereldwijd 219.000 kankerdoden door asbest in werk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4186006 <p>In 2016 overleden wereldwijd 219.000 mensen aan kanker door het werken met asbest. Dit staat in paragraaf 10.3 van het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2020 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Dit is bijna 2/3<sup>de</sup> van alle doden door kanker ten gevolge van beroepsmatige blootstelling. Bron: <a href="https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/beroepsziekten-in-cijfers-2020.pdf">Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, oktober 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/10/26/4186006 Mon, 26 Oct 2020 11:41:53 +0100 Lopen kinderen meer risico op mesothelioom? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4182353 <p>Het is onduidelijk of kinderen gemiddeld meer risico op mesothelioom lopen. De resultaten van Brits en Australisch onderzoek spreken elkaar tegen. Er is meer onderzoek nodig is de conclusie. Bron: <a href="https://www.mesothelioma.com/blog/asbestos-exposure-and-childrens-risk-of-mesothelioma/">mesothelioma.com, 28 september 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/10/14/4182353 Wed, 14 Oct 2020 16:20:44 +0100 Toename mesothelioom in Nederland in 2019 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4186031 <p>De voorlopige incidentiecijfers van de <a href="https://www.iknl.nl/nkr-cijfers?fs%7Cepidemiologie_id=6&amp;fs%7Ctumor_id=265&amp;fs%7Cregio_id=155&amp;fs%7Cperiode_id=108%2C110&amp;fs%7Cgeslacht_id=13%2C14%2C15&amp;fs%7Cleeftijdsgroep_id=67&amp;fs%7Cjaren_na_diagnose_id=16&amp;fs%7Ceenheid_id=2&amp;cs%7Ctype=line&amp;cs%7CxAxis=periode_id&amp;cs%7Cseries=geslacht_id&amp;ts%7CrowDimensions=periode_id&amp;ts%7CcolumnDimensions=geslacht_id&amp;lang%7Clanguage=nl">Nederlandse Kankerregistratie (NKR)</a> wijzen op een toename van het aantal mensen dat in Nederland in 2019 de diagnose mesothelioom kreeg: 606 in vergelijking tot 578 in 2018. De <a href="http://www.ias.nl/CMS/Kerncijfers_over_asbest_en_mesothelioom/show.do?ctx=145975,364853&amp;anav=1957088">IAS Monitor </a>laat in paragraaf 1.1. zien dat het absolute aantal sinds 2009 steeds tussen de 500 en 600 mensen per jaar ligt. Per miljoen inwoners neemt het aantal de laatste 10 jaar af. Bron: <a href="https://www.iknl.nl/nkr-cijfers?fs%7Cepidemiologie_id=6&amp;fs%7Ctumor_id=265&amp;fs%7Cregio_id=155&amp;fs%7Cperiode_id=108%2C110&amp;fs%7Cgeslacht_id=13%2C14%2C15&amp;fs%7Cleeftijdsgroep_id=67&amp;fs%7Cjaren_na_diagnose_id=16&amp;fs%7Ceenheid_id=2&amp;cs%7Ctype=line&amp;cs%7CxAxis=periode_id&amp;cs%7Cseries=geslacht_id&amp;ts%7CrowDimensions=periode_id&amp;ts%7CcolumnDimensions=geslacht_id&amp;lang%7Clanguage=nl">Cijfers over kanker.nl</a>; <a href="http://www.ias.nl/CMS/Kerncijfers_over_asbest_en_mesothelioom/show.do?ctx=145975,364853&amp;anav=1957088">IAS Monitor,</a> oktober 2020</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/10/11/4186031 Sun, 11 Oct 2020 12:18:32 +0100 Voorspelling afname mesothelioom in westerse landen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4174369 <p>Een <a href="https://www.researchandmarkets.com/reports/5135437/malignant-pleural-mesothelioma-mpm?utm_source=BW&amp;utm_medium=PressRelease&amp;utm_code=ksp6c7&amp;utm_campaign=1432709+-+Malignant+Pleural+Mesothelioma+(MPM)+Epidemiology+Forecast+to+2030+in+7+Major+Markets&amp;utm_exec=joca220prd">marktonderzoekswebsite </a>onderzocht de ontwikkeling van de incidentie van mesothelioom in de VS, het VK, Japan, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Itali&euml;. In 2017, het begin van de onderzoeksperiode, waren er 11.431 gevallen van pleuraal mesothelioom in deze landen. Verwacht wordt dat de incidentie de komende tien jaar in vijf van de zeven landen zal dalen. Alleen voor Spanje en Japan wordt nog geen daling verwacht. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/pleural-mesothelioma-rates-2/">surviving mesothelioma, 1 september 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/09/23/4174369 Wed, 23 Sep 2020 17:37:27 +0100 Aantal mesothelioom in Groot Brittannie blijft stabiel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4147935 <p>In 2018 zijn in Groot Brittanni&euml; 2.446 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is iets lager dan de gemiddelde jaarlijkse mesothelioomsterfte in de afgelopen vijf jaar. De Health and Safety Executive verwacht dat de piek in de incidentie van deze ziekte inmiddels is bereikt. Bron: <a href="https://press.hse.gov.uk/2020/07/01/hse-releases-annual-workplace-fatality-figures-for-2019-20/">HSE , 1 juli 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/08/06/4147935 Thu, 06 Aug 2020 16:59:31 +0100 Toename asbestose wereldwijd 1990-2017 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4130502 <p>Een Chinese studie meldt dat het aantal mensen dat wereldwijd asbestose krijgt in de periode 1990-2017 geleidelijk is toegenomen. Noord-Amerika en rijke landen in het Midden Oosten laten de hoogste stijging zien. Bron: <a href="https://sci-hub.tw/10.1136/thoraxjnl-2020-214822">Yang, M. e.a. (2020)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/22/4130502 Mon, 22 Jun 2020 13:02:56 +0100 Asbest blijft een wereldwijde dreiging http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4127777 <p>In een overzichtsartikel licht de Nederlandse longarts Nico van Zandwijk toe waarom een wereldwijd asbestverbod dringend nodig is. Bron: <a href="https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14737140.2020.1745067">Zandwijk, N. van e.a. (2020)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/15/4127777 Mon, 15 Jun 2020 11:00:48 +0100 Het schadelijke effect van twee Italiaanse asbestcementfabrieken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4133438 <p>Omwonenden van twee asbestcementfabrieken in verschillende Italiaanse regio&rsquo;s lijden decennia na de sluiting nog steeds onder de gevolgen van de asbestblootstelling. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/asbestos-cement-factory/">surviving mesothelioma.com, 18 april 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/04/25/4133438 Sat, 25 Apr 2020 15:21:11 +0100 Asbestgerelateerde longkanker in Groot Brittannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4103329 <p>Het aantal mensen dat in Groot Brittanni&euml; door beroepsmatige blootstelling aan longkanker door asbest overlijdt is mogelijk lager dan eerder geschat. Dit concludeert Harris na een grootschalig onderzoek. Bron: <a href="https://bmjopen.bmj.com/content/10/4/e036319.long">Harris, E.C. e.a. (2020)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/04/20/4103329 Mon, 20 Apr 2020 15:44:41 +0100 Mesothelioom bij vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4100656 <p>Amerikaans onderzoek laat zien dat vrouwen gemiddeld op jongere leeftijd mesothelioom krijgen dan mannen. In Nederland is dat ook het geval (zie hiervoor de IAS Monitor onder 6.3). Mogelijke verklaringen zijn dat de latentieperiode voor mesothelioom bij vrouwen korter is dan bij mannen. Het zou ook kunnen betekenen dat vrouwen de ziekte eerder herkennen. Dit zou nader onderzocht moeten worden. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31876584">Pavlisko e.a. (2020)</a>; <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-women/">surviving mesothelioma.com;</a> <a href="https://www.asbestos.com/news/2020/02/05/mesothelioma-women-duke/">asbestos.com</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/04/15/4100656 Wed, 15 Apr 2020 10:47:50 +0100 Asbestblootstelling en leukemie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,4070214 <p>Een grootschalig Deens onderzoek laat een verband zien tussen langdurige beroepsgerelateerde asbestblootstelling en het risico op leukemie. Meer onderzoek is nodig om na te gaan of dit verband vaker voorkomt. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32040805">Toft Wurtz, E. (2020)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/04/02/4070214 Thu, 02 Apr 2020 15:36:05 +0100 Onvoldoende bewijs voor relatie asbest met slokdarmkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3986600 <p>Op basis van een overzichtsstudie concludeert Peterson dat er onvoldoende bewijs is dat asbestblootstelling slokdarmkanker kan veroorzaken. Bron: <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408444.2019.1692190">Peterson e.a. (2020)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/03/26/3986600 Thu, 26 Mar 2020 12:16:10 +0100 Mesothelioom bij zeelieden en vissers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3986596 <p>Deense onderzoekers melden dat Scandinavische zeelieden en vissers een groter dan gemiddeld risico op mesothelioom hebben. Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31917456">Petersen e.a. (2020)</a>; <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-seafarers/">surviving mesothelioma.com, 10 januari 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/03/26/3986596 Thu, 26 Mar 2020 11:45:14 +0100 Italie verwacht piek mesothelioom tussen 2020 en 2024 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3986573 <p>In Itali&euml; wordt tussen 2020 en 2024 een piek verwacht in het aantal mensen dat aan mesothelioom zal overlijden. Het gaat om ongeveer 7000 mensen in vijf jaar tijd. De afname daarna zal langzaam gaan. Naar verwachting zullen de komende 20 jaar (2020-2039) in Itali&euml; nog ca. 26000 mensen mesothelioom krijgen. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31963601">Oddone, E. e.a. (2020)</a>;&nbsp;<a href="https://www.asbestos.com/news/2020/01/30/mesothelioma-deaths-peak-italy/">asbestos.com</a>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/03/26/3986573 Thu, 26 Mar 2020 11:08:41 +0100 Asbestslachtoffers metro Madrid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3782275 <p>Bij de metro van Madrid zijn meerdere medewerkers ten gevolge van asbestgerelateerde kanker overleden. Volgens het bedrijf gaat het om twee onderhoudsmedewerkers in 2018 en een machinist begin dit jaar. De vakbond meldt dat het om zeker vijf slachtoffers gaat.&nbsp;Bron: <a href="https://elpais.com/ccaa/2020/01/12/madrid/1578858572_679288.html">elpais.com, 12 januari 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/02/03/3782275 Mon, 03 Feb 2020 16:40:43 +0100 Geen relatie tussen talkpoeder en risico op eierstokkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3670602 <p>Onderzoek onder meer dan 250000 Amerikaanse vrouwen levert geen bewijs dat talkpoeder eierstokkanker zou kunnen veroorzaken. In de VS hebben veel vrouwen producent Johnson en Johnson aangeklaagd omdat zij beweren dat zij kanker hebben gekregen door talkproducten van dit bedrijf. Asbest in het talkpoeder zou de oorzaak zijn. Dit onderzoek zegt niets over het mogelijke extra risico van asbest in talkpoeder. Bron:<a href="https://www.sciencealert.com/no-link-between-talcum-powder-and-ovarian-cancer-says-huge-new-study"> Science Alert</a>, <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/no-link-between-talc-and-cancer-risk-say-researchers-pm0mznwn0">The Times, 8 januari 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/01/15/3670602 Wed, 15 Jan 2020 12:05:26 +0100 Niet-beroepsgerelateerde asbestslachtoffers in Libby Montana http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3515333 <p>De amfibool asbest uit de in 1990 gesloten vermiculietmijn van Libby (Montana, VS) blijkt niet alleen een risico te zijn voor mensen die via hun werk met de asbest in aanraking kwamen, maar ook voor omwonenden. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31714372">Larson, TC e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/12/16/3515333 Mon, 16 Dec 2019 14:51:58 +0100 Asbestslachtoffers in Canada http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3511767 <p>In Canada is asbestblootstelling bij ca. 8% van de mensen met&nbsp;longkanker de belangrijkste oorzaak van hun ziekte. Bij mesothelioom is dat percentage&nbsp;81%&nbsp;(430 per jaar), bij larinxkanker 4% (45 per jaar) en bij eierstokkanker 0,5%. Bron: <a href="https://www.occupationalcancer.ca/2019/national-burden-report/">Occupational Cancer Research Centre (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/12/16/3511767 Mon, 16 Dec 2019 11:32:45 +0100 Mesothelioom en scheepswerven http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3476942 <p>In Groot Brittannie komt mesothelioom relatief vaak&nbsp;voor&nbsp;in gebieden waar scheepswerven zijn/waren. Maar de invloed van andere bronnen lijkt toe te nemen. Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31662422"> Reynolds e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/12/09/3476942 Mon, 09 Dec 2019 13:03:35 +0100 Risico op darmkanker door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3427276 <p>Zuidkoreaanse en Chinese onderzoekers melden op basis van een overzichtsstudie dat intensieve asbestblootstelling mogelijk darmkanker zou kunnen veroorzaken, hoewel de relatie zwak is. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31594840">Kwak, K. e.a. (2019);</a><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=huang+colorectal+cancer+asbestos"> Huang, Q, e.a. 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/11/14/3427276 Thu, 14 Nov 2019 17:23:18 +0100 Nog steeds toename asbestziekten in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3395349 <p>Het aantal meldingen van verdenking van asbestziekten neemt in Duitsland nog steeds toe. In 2018 ging het om 9891 meldingen (in 1987: 1663) Een piek wordt&nbsp;ergens tussen 2020 en 2030 verwacht. Pas na 2030 wordt een daling verwacht. Bron: <a href="https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/gesundheit/hg-lungenexperte-sieht-hoehepunkt-bei-asbest-erkrankungen-noch-nicht-erreicht-100.html">mdr.de, 10 oktober 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/30/3395349 Wed, 30 Oct 2019 13:10:12 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Verenigde Staten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3355839 <p>Het aantal mensen dat in de Verenigde Staten jaarlijks mesothelioom krijgt neemt nog niet af. Wel lijkt het erop dat pati&euml;nten na diagnose langer leven. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31428834">Keshava, H.B. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/03/3355839 Thu, 03 Oct 2019 16:08:42 +0100 Risico op mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3355509 <p>Het risico op mesothelioom neemt toe tot ca. 40 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling. Daarna vlakt het af. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31413184">Barone Adesi, F. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/03/3355509 Thu, 03 Oct 2019 15:31:59 +0100 Britse werknemers elektriciteitsvoorziening krijgen vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3346485 <p>Britse werknemers uit de elektriciteitsvoorziening hebben meer kans op het ontwikkelen van mesothelioom en huidkanker dan de algemene bevolking, aldus een langdurige studie naar het voorkomen van kanker in deze beroepsgroep. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31375830">Sorahan, TM (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/25/3346485 Wed, 25 Sep 2019 09:09:00 +0100 Asbestziekten in Duitsland in 2018 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3339916 <p>De Duitse Sociale Beroepsgerelateerde Wettelijke Ongevallenverzekering (DGUV) meldt dat in 2018 2435 Duitsers door een beroepsziekte zijn overleden. Asbest is de belangrijkste oorzaak met 775 sterfgevallen door mesothelioom, 592 door asbestgerelateerde long-, strottenhoofd- of eierstokkanker en 182 mensen door asbestose. Bron: <a href="https://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/bk-geschehen/bk-todesfaelle/index.jsp">DGUV, september 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/19/3339916 Thu, 19 Sep 2019 15:41:16 +0100 Mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3337274 <p>In 2018 zijn in Australie 699 mensen aan mesothelioom overleden. De incidentie is het hoogst in West Australie, 4,4 mensen per 100.000 inwoners. Het gaat in het algemeen over mannen van ca.&nbsp;75 jaar die na diagnose nog gemiddeld 11 maanden leefden. Bron: <a href="https://www.aihw.gov.au/getmedia/7df8ff10-d0b7-4d42-881b-76647a9263ef/aihw-can-130-infocus_1.pdf.aspx?inline=true">Australische regering, augustus 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/17/3337274 Tue, 17 Sep 2019 14:07:35 +0100 Automonteurs en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3334892 <p>Volgens recent onderzoek van de krant Seattle Post loopt 1 op de 10 Amerikaanse automonteurs een hoger dan gemiddeld risicio op een asbestziekte. Bron: <a href="https://www.autoworldnews.com/articles/39277/20190717/car-mechanics-still-face-asbestos-exposure-risks.htm">International Ban Asbestos Secretariaat/ autoworldnews.com, juli 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/16/3334892 Mon, 16 Sep 2019 17:24:38 +0100 Is er een relatie tussen asbestblootstelling en prostaatkanker? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3324844 <p>Er lijkt een relatie te zijn tussen blootstelling aan asbest en het risico op prostaatkanker. Dat geldt met name als het gaat om blootstelling aan blauw (crocidoliet) asbest en werknemers uit de asbestcementindustrie. Aldus Peng na een vergelijking van 17 verschillende cohortonderzoeken. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30653132">Peng, R. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/10/3324844 Tue, 10 Sep 2019 15:47:35 +0100 Geen extra risico door werk met asbesthoudende gipsplaten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3321956 <p>Jacobs concludeert na een overzichtsstudie dat het werken met asbesthoudende gipsplaten het risico op asbestgerelateerde longkanker of mesothelioom niet lijkt te verhogen. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31380709">Jacobs, N.F.B. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/05/3321956 Thu, 05 Sep 2019 16:13:50 +0100 Geen relatie tussen cosmetisch talk en mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3321951 <p>Garsh vond geen bewijs voor de stelling dat blootstelling aan cosmetisch talk een risico is voor het krijgen van mesothelioom. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31380702">Marsh, G.M. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/05/3321951 Thu, 05 Sep 2019 15:45:06 +0100 Bestraling is geen risico voor mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3321947 <p>Bestraling alleen verhoogt het risico op mesothelioom niet. Dat meldt Mumma die verschillende beroepsgroepen onderzocht&nbsp;die met bestraling in aanraking komen. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31290725">Mumma, MT e.a. (2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/09/05/3321947 Thu, 05 Sep 2019 15:35:42 +0100 Asbest in bier http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3304105 <p>Asbestinname via bier dat v&oacute;&oacute;r 1980 werd gedronken zou volgens Brits onderzoek een mogelijke oorzaak van slokdarmkanker kunnen zijn. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31068670">Fitgerald, RC (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/08/21/3304105 Wed, 21 Aug 2019 10:13:01 +0100 Asbest en eierstokkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3303434 <p>Amerikaans onderzoek laat zien dat de incidentie van eierstokkanker&nbsp;positief gecorreleerd is met de incidentie van mesothelioom. Dit kan wijzen op een rol van asbestblootstelling. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31314677">Henley, SJ (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/08/21/3303434 Wed, 21 Aug 2019 08:50:16 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Groot Brittannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3294275 <p>In 2017 overleden 2526 Britten ten gevolge van mesothelioom. De laatste jaren is dit aantal stabiel. Het aantal mensen boven de 70 dat door mesothelioom overlijdt neemt toe. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het hoogste risico. Naar schatting zullen tot ca. 2020 elk jaar ca. 2500 Britten door mesothelioom overlijden. Daarna wordt een afname verwacht. Bron: <a href="http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/mesothelioma/mesothelioma.pdf">Health and Safety Executive, juli 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/08/13/3294275 Tue, 13 Aug 2019 13:59:38 +0100 Chrysotiel asbest en mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3256964 <p>Amerikaanse onderzoekers vonden een relatie tussen blootstelling aan chrysotiel asbest en het risico op mesothelioom bij oud-arbeiders van een asbesttextielfabriek in North Carolina die tussen 1950 en 1973 werkzaam waren geweest. Chrysotiel of wit asbest wordt als minst gevaarlijke asbestsoort gezien.&nbsp;Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31087402"> Loomis, D. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/07/04/3256964 Thu, 04 Jul 2019 10:59:44 +0100 Mesothelioom in Frankrijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3256396 <p>Naar schatting kregen in de periode 2015-2016 over een jaar ca 1100 Fransen&nbsp;mesothelioom, waarvan 310 vrouwen (27%). De ziekte komt vooral voor in&nbsp;noord, noordwest en zuidoost Frankrijk. Bouwvakkers lopen een hoger dan gemiddeld risico. Van de compensatieregelingen wordt onvoldoende gebruik gemaakt. Bron: <a href="http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Travail-et-sante/2019/Programme-national-de-surveillance-du-mesotheliome-pleural-PNSM-vingt-annees-de-surveillance-1998-2017-des-cas-de-mesotheliome-de-leurs-expositions-et-des-processus-d-indemnisation">Sant&eacute; Publique France, 27 juni 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/07/03/3256396 Wed, 03 Jul 2019 10:23:47 +0100 Risico op mesothelioom neemt niet af na einde blootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3208577 <p>Het risico op mesothelioom neemt niet af naarmate het langer geleden is dat de asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. Ook al heeft de blootstelling al decennia geleden plaatsgevonden. Het risico op longkanker neemt wel af. Dit volgt uit een analyse van resultaten van vijf studies. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30993422">Bofetta, P. e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/20/3208577 Mon, 20 May 2019 17:01:56 +0100 De asbesterfenis van scheepswerven http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3258271 <p>Een rapport van de Regionale Epidemiologie Dienst van de Spaanse provincie Murcia laat zien dat mesothelioom in de havenstad Cartagena 7,5 maal vaker voorkomt dan in de provinciehoofdstad Murcia. In de laatste 20 jaar zijn in Cartagena 193 mensen ten gevolge van mesothelioom overleden. Aangenomen wordt dat de meeste asbestblootstelling plaatsvond op de scheepswerven bij de stad. Bron: <a href="http://ibasecretariat.org/abs_archive_news.php?sel=all">International Ban Asbestos Secretariaat </a>/ <a href="https://www.laverdad.es/murcia/muertes-tipo-cancer-20190416004635-ntvo.html">laverdad.es, 16 april 2019</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/05/04/3258271 Sat, 04 May 2019 13:27:08 +0100 Mesothelioom in asbestcement/isolatie-industrie, scheepsbouw en scheepvaart http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3153659 <p>Verschillende recente studies bevestigen dat de ziekte mesothelioom vaker dan gemiddeld voorkomt bij mensen die in het verleden in de asbestcement- of isolatie-industrie, de scheepsbouw en scheepvaart hebben gewerkt. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30530573/">Lee e.a. (2018); </a><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30513236">Till e.a. (2018); </a><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30594195">Merlo e.a. (2018);</a> <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30870398">Cuccaro e.a. (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/04/15/3153659 Mon, 15 Apr 2019 14:23:43 +0100 Mesothelioom meest voorkomende beroepsgerelateerde kanker in 8 Europese landen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3075701 <p>Het Franse onderzoeksinstituut Eurogip onderzocht de incidentie van beroepsgerelateerde kanker in 9 Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Belgi&euml;, Denemarken, Finland, Frankrijk, Itali&euml;, Zweden en Zwitserland. In 8 van de 9 is mesothelioom de meest voorkomende vorm van beroepsgerelateerde kanker. In Duitsland staat huidkanker op de eerste plaats.&nbsp;Bron: <a href="https://www.eurogip.fr/en/news/5184-incidence-and-detection-of-occupational-cancers-in-nine-european-countries-2">Eurogip, december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/03/04/3075701 Mon, 04 Mar 2019 15:47:50 +0100 Wereldwijd meer dan 30.000 asbestslachtoffers met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3066762 <p>Het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) schat dat wereldwijd in 2018 meer dan 30.443 mensen de ziekte mesothelioom hebben gekregen. Het gaat om 21.662 mannen en 8.781 vrouwen. Bron: <a href="https://www.asbestos.com/news/2018/12/13/iarc-mesothelioma-incidence-deaths/">asbestos.com, december 2018</a>, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30207593">Bray, F. e.a. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/02/25/3066762 Mon, 25 Feb 2019 15:31:10 +0100 Asbest en mesothelioom in de Verenigde Staten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,3057561 <p>In 1973 piekte het asbestgebruik in&nbsp;de Verenigde Staten. 20 jaar later bereikte het aantal jaarlijkse mesothelioomslachtoffers een piek. Sindsdien neemt dit licht af. Momenteel overlijden elk jaar ca. 2500 Amerikanen ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Het risico op asbestblootstelling is groter in het noorden van de VS dan in het zuiden, omdat asbest&nbsp;in de noordelijke staten meer&nbsp;als isolatiemateriaal is gebruikt. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30706505">Sun, H. (2019).</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/02/21/3057561 Thu, 21 Feb 2019 16:56:12 +0100 Mesothelioom in Canadese olie-industrie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2969893 <p>De ziekte mesothelioom komt relatief vaker dan gemiddeld voor bij arbeiders in de Canadese olie-industrie. Dit concludeert Schnatter na onderzoek van gegevens van meer dan 25.000 arbeiders uit deze sector. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30557225">Schnatter, R e.a. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/24/2969893 Thu, 24 Jan 2019 17:00:02 +0100 Mesothelioom hotspots in West Europa http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2965195 <p>Belgische onderzoekers constateerden dat de ziekte mesothelioom tussen 2000 en 2015 in 8 westeuropese landen vooral in de omgeving van scheepswerven en asbestcementfabrieken voorkwam. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6204417/">Nuyts, V. ea. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/23/2965195 Wed, 23 Jan 2019 15:01:18 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Groot Brittannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2963522 <p>In 2016 overleden 2595 Britten ten gevolge van mesothelioom, ongeveer evenveel als jaarlijks gedurende de afgelopen 4 jaar. Het gaat om 2197 mannen en 398 vrouwen. Het aantal mensen boven de 70 dat door mesothelioom overlijdt neemt toe. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het hoogste risico. Naar schatting zullen tot ca. 2020&nbsp;elk jaar ca. 2500 Britten door mesothelioom overlijden. Daarna wordt een afname verwacht. Bron: <a href="http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/mesothelioma/mesothelioma.pdf">Health and Safety Executive, oktober 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/23/2963522 Wed, 23 Jan 2019 10:36:29 +0100 Verschil in overleving tussen mannen en vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2956017 <p>Australisch en Amerikaans&nbsp;onderzoek laten zien dat vrouwen met mesothelioom na diagnose langer leven dan mannen. De IAS Monitor laat de Nederlandse gegevens zien die geen duidelijk verschil aangeven. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30194549">Afshar, N. ea. (2018); </a><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30410729.2">Amin, W. e.a. (2018)</a>; &nbsp;<a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,364853&amp;anav=1957088">IAS Monitor</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/21/2956017 Mon, 21 Jan 2019 17:07:59 +0100 Hoe gevaarlijk is lage asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2806247 <p>Volgens Glynn hebben mensen die in Amerika in een gebied met relatief meer asbest wonen geen hoger risico op mesothelioom. Deze conclusie past niet bij een&nbsp;artikel op Forbes.com&nbsp;waar gesteld wordt dat in rechtzaken over asbesthoudend talkpoeder&nbsp;vaak naar voren wordt gebracht dat&nbsp;zeer lage hoeveelheden asbest mesothelioom kunnen veroorzaken. Bron: <a href="https://www.forbes.com/sites/legalnewsline/2018/12/04/study-undermines-key-theory-behind-talc-asbestos-lawsuits/">Forbes.com,</a> 4 december 2018, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28863229">Glynn, ME e.a. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/12/2806247 Wed, 12 Dec 2018 11:57:33 +0100 Mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2806116 <p>In 2017 heeft het Australisch Mesothelioom Register 710 mensen met mesothelioom geregistreerd: 592 mannen en 118 vrouwen. Het aantal per 100.000 inwoners was in 2017 4.8 bij mannen en 0.9 bij vrouwen. In Nederland was dat in 2016 3.9 bij mannen en 0.6 bij vrouwen. Bron: <a href="https://www.aihw.gov.au/getmedia/20d53684-98f3-4863-b95d-d56ac7a4cd66/aihw-can-121.pdf.aspx?inline=true">Australian Institute of Health and Welfare</a>; <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,364853&amp;anav=1957088">IAS Monitor</a>, november 2018</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/12/12/2806116 Wed, 12 Dec 2018 11:20:11 +0100 Kinderen niet gevoeliger voor het ontwikkelen van mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2696610 <p>Mensen die als <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-risk-may-differ-between-children-and-adults/">kind </a>aan asbest zijn blootgesteld lijken niet gevoeliger voor het ontwikkelen van mesothelioom dan mensen die op latere leeftijd voor het eerst zijn blootgesteld. Aldus <a href="https://oem.bmj.com/content/early/2018/08/29/oemed-2018-105108">Reid </a>na onderzoek van slachtoffers uit het cohort Wittenoom, de plaats in Australie waar in de vorige eeuw een blauwe asbestmijn was. &nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/17/2696610 Mon, 17 Sep 2018 16:33:11 +0100 Belgie betaalt nu hoge kosten voor asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2696152 <p>Door de hoge import van asbest in het verleden &ndash; meer zelfs dan aanvankelijk gedacht &ndash; maakt Belgie zich nu op voor een piek in de sterftecijfers. Bron: <a href="http://www.standaard.be/cnt/dmf20180913_03741793">De Standaard, 13 september 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/17/2696152 Mon, 17 Sep 2018 09:12:12 +0100 Mesothelioom in China http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2686978 <p>Het aantal mensen dat in China jaarlijks mesothelioom krijgt is relatief lager dan in de westerse landen, maar het neemt volgens <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592824/">Zhao</a> toe. In China wordt nog steeds asbest gebruikt.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/06/2686978 Thu, 06 Sep 2018 12:12:02 +0100 Ontwikkeling incidentie mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2680967 <p>In Sloveni&euml; is de piek bereikt in het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt, in Zuid Korea nog lang niet. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28914691">Zadnik, V. (2018)</a>; <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6042269/">Soo An, Y (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/03/2680967 Mon, 03 Sep 2018 15:39:40 +0100 Asbestrisicoberoepen op zee http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2680888 <p>Machinekamer- en onderhoudspersoneel op schepen heeft een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom. Dat komt uit onderzoek onder Denen die tussen 1986 en 1999 op schepen hadden gewerkt. Bron: <a href="https://oem.bmj.com/content/early/2018/05/19/oemed-2018-105037">Petersen, K.U. e.a. (2018) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/03/2680888 Mon, 03 Sep 2018 14:42:08 +0100 Asbest en mesothelioom in Polen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2678087 <p>Mesothelioom komt in Polen en andere Oosteuropese landen veel minder vaak voor dan in Westeuropese landen. Onderschatting speelt waarschijnlijk een rol. In Polen komt mesothelioom met name voor in de provincies waar tot 1998 asbestcementfabrieken operationeel waren. Bron:&nbsp;<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30104558">Krowczynska, M. &amp; Wilk, E. (2018)</a> <br />&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/29/2678087 Wed, 29 Aug 2018 17:09:22 +0100 Mesothelioomsterfte daalt nog niet in Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2675366 <p>26 jaar na het asbestverbod (1992) daalt de sterfte door mesothelioom nog niet in Italie. Tussen 2003 en 2014 zijn in Italie meer dan 16000 mensen overleden aan deze ziekte. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29990795">Fazzo, L. e.a. (2018) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/27/2675366 Mon, 27 Aug 2018 16:40:57 +0100 Wereldwijde asbeststerfte onderschat http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2675306 <p>Volgens de laatste studie van de International Commission of Occupational Health wordt de sterfte wereldwijd ten gevolge van asbestblootstelling significant onderschat. Bron: <a href="https://www.asbestos.com/news/2018/07/09/asbestos-death-toll-increase/">asbestos.com, 9 juli 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/27/2675306 Mon, 27 Aug 2018 13:46:51 +0100 Sneller ziek door zwaardere asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2675297 <p>Mensen die zwaarder aan asbest zijn blootgesteld worden eerder ziek. Dat melden Italiaanse en Amerikaanse onderzoekers na analyse van gegevens van 594 mesothelioompati&euml;nten. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29982378">Dragani, T.A. e.a. 2018</a>; <a href="https://survivingmesothelioma.com/new-study-asbestos-may-drive-mesothelioma-progression/">survival mesothelioma, 13 juli 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/08/27/2675297 Mon, 27 Aug 2018 12:57:20 +0100 Hoger risico door vroege asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2643966 <p>Intensieve asbestblootstelling lang (meer dan 40 jaar)&nbsp;voordat de ziekte zich openbaart, verhoogt het risico op longkanker meer dan als deze blootstelling later heeft plaatsgevonden. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29777039">Leveque, E. e.a (2018</a>), <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,287112,2269520&amp;newsgroup=644051:Nieuwsarchief">IAS Nieuws, 26 juni 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/27/2643966 Wed, 27 Jun 2018 12:54:08 +0100 Historische ontwikkeling asbestziekten in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2633004 <p>Baur beschrijft de ontwikkeling in het gebruik van asbest in Duitsland sinds eind 19de eeuw en de gevolgen daarvan op het gebied van diagostiek en compensatie van asbestziekten. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5800242/">Baur, X (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/07/2633004 Thu, 07 Jun 2018 11:05:33 +0100 Verschillen tussen milieu- en werkgerelateerde asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2629064 <p>De Turkse epidemiologe Metintas meldt dat er unieke verschillen in asbestblootstellingsduur en intensiteit zijn tussen pati&euml;nten die via het werk of via het milieu mesothelioom hebben gekregen. Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=metintas+a+review+of+the+cohorts"> Metintas, S. e.a. (2018)</a>; <a href="https://survivingmesothelioma.com/new-mesothelioma-study-compares-different-types-of-asbestos-exposure/">surviving mesothelioma, 21 april 2018 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/06/04/2629064 Mon, 04 Jun 2018 16:00:21 +0100 Asbestslachtoffers in India http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2613489 <p>Volgens het platform voor onderzoeksjournalistiek<em>&nbsp;Follow the Money</em> schroefde het Belgische concern Eternit&nbsp;na het Europees asbestverbod in 1999 de asbestproductie in Azi&euml; en Afrika op. 1500 arbeiders van Eternit-fabrieken en burgers van het Indiase stadje Kymore, dat bezaaid ligt met asbestvezels, liepen een dodelijke asbestziekte op. Nabestaanden slepen via juristen en vakbonden de vroegere asbest-producent voor de rechter. Bron: <a href="https://www.ftm.nl/artikelen/eternit-asbest-india-vervuiling">Follow the money, 30 april 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/05/07/2613489 Mon, 07 May 2018 11:33:58 +0100 Grote verschillen in mesothelioomsterftecijfers wereldwijd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2551543 <p>Wereldwijd laten&nbsp;de landen grote verschillen zien in mesothelioomsterftecijfers. Groot Britanni&euml; heeft de hoogste aantallen, Portugal de laagste. In negen landen, waaronder Nederland, nam de sterfte door mesothelioom bij mannen in de periode 2003-2013 significant af. Abdel-Rahman vergeleek over de periode 1994-2013 mesothelioomcijfers van 30 landen op basis van de registratie van de International Agency for Research on Cancer/WHO. Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29424961"> Abdel-Rahman, O (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/03/07/2551543 Wed, 07 Mar 2018 15:09:14 +0100 Prognose mesothelioom Zuid Korea http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2581979 <p>Op basis van gegevens van de Zuid Koreaanse Kankerregistratie verwacht onderzoeker&nbsp;Kwak dat de vijfjaars-mesothelioomincidentie in Zuid Korea voor mannen tot 2033 zal blijven stijgen. Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28817672"> Kwak, K.M. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/03/06/2581979 Tue, 06 Mar 2018 14:43:27 +0100 Buikvliesmesothelioom bij hoge asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2546015 <p>Italiaanse mesothelioompati&euml;nten met buikvliesmesothelioom&nbsp;hebben vaker asbestose en hebben vaker in de asbestcementproductie&nbsp;gewerkt dan pati&euml;nten met longvliesmesothelioom. Dat&nbsp;wijst op hoge blootstelling aan asbest bij de vorming van de tumor in het buikvlies. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29073511">Mensi, C, e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/02/28/2546015 Wed, 28 Feb 2018 12:46:45 +0100 Mesothelioom bij Italiaanse vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2546005 <p>Bijna 30% van de Italianen met mesothelioom is&nbsp;vrouw. Dit aandeel is relatief hoog, bijvoorbeeld in vergelijking tot <a href="http://www.ias.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,364853&amp;anav=1957088">Nederland</a> waar jaarlijks tussen de 8 en 15 procent van de mesothelioompati&euml;nten vrouw is. In Itali&euml; is beroepsgerelateerde asbestblootstelling de belangrijkste oorzaak bij vrouwen.&nbsp;De niet-asbestverwerkende textielindustrie is de sector waar de meeste vrouwen aan asbest zijn blootgesteld. Het wijdverbreid gebruik van machines met asbesthoudend frictiemateriaal is in deze sector de belangrijkste oorzaak van blootstelling Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29269563">Marinaccio, A. e.a. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/02/28/2546005 Wed, 28 Feb 2018 11:14:51 +0100 Gezondheidseffecten van asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2469385 <p>Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor Nederland vier mogelijke toekomstscenario&rsquo;s berekend voor het aantal mensen dat mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker kan krijgen. De piek in het aantal mensen dat mesothelioom krijgt, ligt achter ons. In totaal zullen er in de periode 2017-2050 nog zo&rsquo;n 9.000 tot 12.200 nieuwe gevallen bijkomen. Het nog te verwachten aantal nieuwe gevallen van werkgerelateerde asbestlongkanker wordt voor de periode 2017-2050, afhankelijk van het scenario, geschat op 5.300 tot 10.200. Bron:<a href="http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=b0a5e98f-c400-4e70-826d-0f5405555d00&amp;type=pdf&amp;disposition=inline"> RIVM, 21 december 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/01/18/2469385 Thu, 18 Jan 2018 14:11:00 +0100 Mesothelioom in Turkije http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2468386 <p>De ziekte mesothelioom komt in Turkije even vaak voor als in de westerse ge&iuml;ndustrialiseerde landen. De aanwezigheid&nbsp;van asbest in de natuur op&nbsp;het Turkse platteland is een serieus probleem dat om effectieve preventieve maatregelen vraagt. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29068368">Metintas, S. e.a. (2018)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/01/18/2468386 Thu, 18 Jan 2018 11:45:37 +0100 Mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2380604 <p>In 2016 heeft het Australisch Mesothelioom Register 700 mensen met mesothelioom geregistreerd: 559 mannen en 141 vrouwen. 84% was boven de 65 bij diagnose. De incidentie varieerde tussen 2011 en 2016 van 4.2 tot 5.3 mannen per 100.000 inwoners naar (Nederland 2015: 3.6). Bij vrouwen lag de incidentie tussen de 0.8-0.9 vrouwen per 100.000 inwoners (Nederland 2015: 0.6). Bron: <a href="https://www.mesothelioma-australia.com/media/12620/cin8203-amr-report-2016-acc.pdf">Safe Work Australia, augustus 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/12/09/2380604 Sat, 09 Dec 2017 13:57:49 +0100 800000 slachtoffers wereldwijd door werk met giftige stoffen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2377520 <p>Onderzoek van het medisch wetenschappelijk tijdschrift The Lancet laat zien dat wereldwijd jaarlijks 9 miljoen mensen door vervuiling van bodem, lucht en water overlijden. Blootstelling tijdens werk met giftige en kankerverwekkende stoffen zoals asbest is verantwoordelijk voor 800.000 slachtoffers. Bron: <a href="https://www.ad.nl/buitenland/negen-miljoen-mensen-sterven-door-verontreinigingen-industrie~abf39437/">ad.nl, 20 oktober</a>; <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29056410">The Lancet Commission on pollution and health</a>, oktober 2017</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/12/07/2377520 Thu, 07 Dec 2017 11:50:31 +0100 Italiaanse migranten in Australie krijgen vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2321973 <p>Migranten hebben in het na-oorlogse Australie vaak zwaar werk gedaan, o.a. in de blauwe asbestmijn van Wittenoom. Relatief veel Italiaanse migranten hebben door hun werk in de mijn mesothelioom gekregen, naar verhouding meer dan&nbsp;mijnwerkers van Australische afkomst. Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28756413"> Reid, A. e.a. (2017</a>)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/27/2321973 Wed, 27 Sep 2017 15:56:36 +0100 Geen hoger risico door asbest in milieu http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2321968 <p>Glynn constateerde dat gemiddeld 10-voudige of nog hogere asbestconcentraties in het Amerikaanse milieu geen invloed hadden op het risico op mesothelioom bij vrouwen. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28863229">Glynn, M.E. e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/27/2321968 Wed, 27 Sep 2017 15:32:21 +0100 Schatting wereldwijde mesothelioomsterfte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2321327 <p>Volgens een recente schatting overlijden wereldwijd jaarlijks meer dan 38000 mensen ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Dit getal is in lijn met eerdere schattingen. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28866609">Odgerel, CO e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/26/2321327 Tue, 26 Sep 2017 16:58:26 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Groot Britannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2317996 <p>In 2015 overleden 2542 Britten ten gevolge van mesothelioom ongeveer evenveel als in de laatste 3 jaar. Het gaat om 2135 mannen en 407 vrouwen, die gemiddeld boven de 70 waren op het moment van diagnose. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het hoogste risico. Naar schatting zullen dit decennium elk jaar ca. 2500 Britten door mesothelioom overlijden. Daarna wordt een afname verwacht. Bron: <a href="http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/mesothelioma/index.htm">Health and Safety Executive, september 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/19/2317996 Tue, 19 Sep 2017 11:00:30 +0100 Factsheet Asbest in Canada http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2316707 <p>Canada was tot kort geleden een van &prime;s werelds belangrijkste exporteurs van asbest. In 2011 werd de laatste mijn gesloten. Asbest is nu een van de belangrijkste oorzaken van beroepsgerelateerde kanker in het land. Na de jaren 60 van de vorige eeuw is het jaarlijks aantal mensen dat mesothelioom kreeg steeds toegenomen. Bron: <a href="http://www.ehatlas.ca/asbestos/trends/asbestos-production-canada-0">Canadian Environmental Health Atlas, augustus 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/18/2316707 Mon, 18 Sep 2017 12:04:54 +0100 Asbestrisicogroepen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2311207 <p>Mensen die voor het asbestverbod als stoffeerder hebben gewerkt, lopen extra&nbsp;risico op een asbestgerelateerde ziekte, aldus <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cruz+upholsterers">Cruz.</a>&nbsp;Dat geldt niet voor mensen die in de cosmetisch talkpoederindustrie hebben gewerkt, aldus <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28651470">Finley</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/09/07/2311207 Thu, 07 Sep 2017 16:13:01 +0100 Mesothelioomrisico vlakt 40 jaar na blootstelling af http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2302847 <p>Het risico op pleuraal (longvlies) mesothelioom neemt tot 40 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling toe, maar vlakt daarna af. Italiaans onderzoek bevestigt dat er een relatie is&nbsp;tussen asbestblootstelling en het risico op longkanker, eierstokkanker en mesothelioom, maar niet met larynxkanker of maag-darmkanker. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28775133">Ferrante, D. e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/08/24/2302847 Thu, 24 Aug 2017 16:08:52 +0100 Asbestgerelateerde beroepsziekten in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2302845 <p>Het aantal erkende mensen met asbestgerelateerde beroepsziekten was in Duitsland in 2016: 2183 voor asbestose, 912 voor asbesgerelateerde longkanker/larinxkanker, 1031 voor mesothelioom en 12 voor longkanker door blootstelling aan asbest en PAK. Bij de eerste drie ziekten is sprake van een toename ten opzichte van 2015. Bron: <a href="http://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/bk-geschehen/anerkannte-bken/index.jsp">DGUV, juni 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/08/24/2302845 Thu, 24 Aug 2017 15:52:19 +0100 Mesothelioom in Argentinie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2270779 <p>In Argentinie zijn tussen 1980 en 2013 3259 mensen ten gevolge van mesothelioom overleden. Gemiddeld is de sterfte met 84% gestegen van 3 per miljoen inwoners in 1980 tot 5,7 per miljoen inwoners in 2013. In 2001 is asbest in Argentinie verboden. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=trotta+mesothelioma">Trotta, A e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/27/2270779 Tue, 27 Jun 2017 16:57:07 +0100 Asbest en milieu in Zuid Korea http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2269614 <p>In Zuid Korea hebben het afgelopen decennium bijna 2500 mensen een asbestgerelateerde ziekte gekregen door blootstelling aan asbest via het milieu. Het totaal aantal milieugerelateerde slachtoffers is 10.000. Een kwart van deze groep is inmiddels overleden. Bron: <a href="http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170604000194">Korea Herald, 4 juni 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/26/2269614 Mon, 26 Jun 2017 14:18:55 +0100 Hoger risico door intensieve blootstelling op jonge leeftijd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2269520 <p>Frans onderzoek laat zien dat mannen die op jonge leeftijd beroepsmatig intensief aan asbest zijn blootgesteld meer risico op mesothelioom hebben dan mannen die gedurende hun hele loopbaan op een constant niveau aan asbest zijn blootgesteld. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28501798">Lacourt, A. e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/26/2269520 Mon, 26 Jun 2017 10:26:50 +0100 Italiaans onderzoek bevestigt asbestrisico huisgenoten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2267657 <p>D Agostin analyseerde een bestand van 1063 mesothelioompati&euml;nten uit de Italiaanse kankerregistratie. Daaronder waren 33 vrouwen en 2 mannen die als huisgenoot aan asbest waren blootgesteld. Het duurde gemiddeld 59 jaar voordat zij de ziekte kregen. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28481375">D Agostin, F. e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/20/2267657 Tue, 20 Jun 2017 15:03:15 +0100 Asbestspuiters hebben hoogste risico op mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2267158 <p>Isoleerders die asbest hebben gespoten hebben in vergelijking tot andere asbestrisicogroepen het hoogste risico op mesothelioom. Dit komt uit onderzoek onder vier verschillende Finse asbestrisicogroepen. Hun risico is 100 keer groter dan dat van de gemiddelde populatie in Finland. Reden is dat asbestspuiters met crocidoliet (blauw) asbest hebben gewerkt, de gevaarlijkste asbestsoort. Het Finse onderzoek wijst ook op een relatie tussen de hoeveelheid asbestblootstelling en het risico op mesothelioom. Bron: <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791116302815">Nynas, P, e.a., 2017</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/19/2267158 Mon, 19 Jun 2017 15:32:54 +0100 Mesothelioom bij tandartsen en tandtechnici http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2264962 <p>Markowitz en Mensi beschrijven hoe tandartsen en tandtechnici in het verleden aan asbest zijn blootgesteld. Het bindmiddel dat o.a. bij kronen en bruggen werd gebruikt was asbesthoudend. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28244608">Markowitz, S.B. e.a. (2017</a>); <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28409856">Mensi, C. e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/14/2264962 Wed, 14 Jun 2017 11:59:43 +0100 Sterfte bij Italiaanse mijnwerkers chrysotiel asbestmijn http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2264955 <p>Onderzoek onder oud-mijnwerkers van een chrysotiel asbestmijn in Itali&ecirc; constateert een gemiddeld hogere sterfte aan mesothelioom, maar niet aan longkanker. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28438787">Pira, E. e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/06/14/2264955 Wed, 14 Jun 2017 11:39:24 +0100 Regionale spreiding mesothelioom in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2206269 <p>Mesothelioom komt in Duitsland met name voor in het westen, in gebieden waar voorheen scheepsbouw en staalindustrie was. Bremen en Hamburg zijn de steden met de hoogste incidentie. Tussen 2009 en 2013 zijn in de Duitse kankerregistraties totaal 7547 gevallen van mesothelioom geregistreerd. Gemiddeld ging het&nbsp;per jaar om&nbsp;1198 mannen en 312 vrouwen. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28025765">Lehnert, M. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/03/09/2206269 Thu, 09 Mar 2017 14:48:12 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in de VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2204230 <p>Het aantal mensen dat in de Verenigde Staten mesothelioom krijgt neemt toe, met name in de oudste leeftijdsgroep (boven de 85 jaar). Deze groep is waarschijnlijk slachtoffer&nbsp;van asbestblootstelling lang geleden. Hoewel het aantal jongeren (35 tot 64 jaar) afneemt, lijkt het&nbsp;nog steeds significante&nbsp;aantal slachtoffers in deze groep erop te wijzen dat beroeps- en milieugerelateerde asbestblootstelling nog steeds plaatsvindt. In totaal zijn tussen 1999 en 2015 45.221 Amerikanen aan mesothelioom overleden. Het jaarlijks aantal is gestegen van 2.479 in 1999 tot 2.597 in 2015. Bron: <a href="https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/pdfs/mm6608a3.pdf">Mazurek, jm e.a. (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/03/09/2204230 Thu, 09 Mar 2017 10:20:21 +0100 Asbest, roken en longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2203912 <p>Asbest en tabak verhogen samen het risico op longkanker meer dan elk afzonderlijk. Op basis van een overzichtsstudie concludeert El Zoghbi dat onduidelijk is hoe hoog dit extra risico is. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=el+zoghbi+lung+cancer">El Zoghbi, M. e.a. (2017)</a>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/03/08/2203912 Wed, 08 Mar 2017 16:51:07 +0100 Asbestrisico scheepsbouw en sloop http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2203211 <p>Amerikaanse arbeiders die tussen 1950 en 1964 op een scheepswerf in Baltimore hebben gewerkt, hebben een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom. Een derde van de scheepsslopers in Bangladesh heeft door contact met asbest een hoog risico op longziektes, aldus de organisatie voor beroepsgerelateerde veiligheid en gezondheid van dat land. Bron:<a href="http://bdnews24.com/bangladesh/2017/02/02/one-third-of-bangladesh-ship-breaking-workers-at-high-risk-of-lung-diseases-study"> bdnews24.com</a>, 2 februari 2017; &nbsp;<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28166467">Rusiecki, J. e.a. (2017)</a>; <a href="https://survivingmesothelioma.com/mesothelioma-risk-high-among-shipyard-workers/">surviving mesothelioma, 12 februari 2017</a>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/03/08/2203211 Wed, 08 Mar 2017 12:01:00 +0100 Asbestrisico scheepsslopers Bangladesh http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2185660 <p>Een derde van de scheepsslopers in Bangladesh heeft door contact met asbest een hoog risico op longziektes, aldus de organisatie voor beroepsgerelateerde veiligheid en gezondheid van dat land. Bron:<a href="http://bdnews24.com/bangladesh/2017/02/02/one-third-of-bangladesh-ship-breaking-workers-at-high-risk-of-lung-diseases-study"> bdnews24.com</a>, 2 februari 2017&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/02/20/2185660 Mon, 20 Feb 2017 11:46:06 +0100 Asbest en longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2160032 <p>Asbestblootstelling kan naast mesothelioom en asbestose ook longkanker veroorzaken. Synergy is een in 2007 gestart pati&euml;nt-controleonderzoek. Het omvat 14 grote studies in verschillende landen waar longkankerpati&euml;nten zijn vergeleken met een controlegroep die niet ziek is. Het voordeel van dit soort onderzoeken is dat er veel informatie over leefstijlfactoren verzameld kan worden. Asbestblootstelling was een van de onderzoeksthema's. Geconcludeerd wordt dat het risico op longkanker bij lagere niveaus van asbestblootstelling relatief hoger is dan bij hogere niveaus. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28141674">Olsson, A.C. e.a (2017)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2017/02/02/2160032 Thu, 02 Feb 2017 10:07:54 +0100 Zeldzame vormen van mesothelioom niet asbestgerelateerd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2042769 <p>In minder dan 1% van de gevallen ontstaat mesothelioom in het hartzakje. Of bij de man rondom een testikel. Lowry en Weiss analyseerden de gegevens van deze pati&euml;nten in de Amerikaanse Surveillance, Epidemiology and End Results Database (SEER) over de periode 1973 tot 2011. Op&nbsp;basis van een klein aantal pati&euml;nten vonden zij&nbsp;geen bewijs voor een relatie met&nbsp;asbestblootstelling. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27812913">Lowy, S.J &amp; Weiss, N.S. (2016)</a>; Kanker.nl, december 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/12/08/2042769 Thu, 08 Dec 2016 11:12:04 +0100 Dagelijks 6 asbestdoden in Engeland en Wales http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2041118 <p>Volgens de Britse Association of Personal Injury Lawyers (APIL) overlijden in Engeland en Wales dagelijks zes mensen ten gevolge van asbestblootstelling. De meeste slachtoffers wonen in het noordoosten in&nbsp;gebieden waar asbestverwerkende industrie in het verleden was. Bron: <a href="http://www.apil.org.uk/press-release/new-figures-highlight-fatal-asbestos-legacy-in-British-towns">APIL, 3 november 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/12/06/2041118 Tue, 06 Dec 2016 15:20:02 +0100 Australie: incidentie mesothelioom door renovatie of sloop is onduidelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2022386 <p>In Australie is veel aandacht voor een mogelijke derde golf asbestslachtoffers die mesothelioom zou krijgen door renovatie of sloop van gebouwen. Armstrong meldt dat nog onduidelijk is of er sprake is van een derde golf en zo ja welke omvang deze dan heeft. Bron:<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27734057"> Armstrong, B. &amp; Driscoll T (2016) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/11/17/2022386 Thu, 17 Nov 2016 12:08:25 +0100 Beroep en mesothelioom in Zweden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,2019831 <p>De Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA) bevat gegevens van 6,78 miljoen Zweden over de periode 1961 tot 2009. Deze groep bevat 3716 mensen met mesothelioom, waarvan 21 % vrouwen. Bij 24 beroepen is een verhoogd risico op mesothelioom gevonden. Het beroep loodgieter laat bij mannen het hoogste risico zien. Bij vrouwen is een verhoogd risico te zien bij naaisters, inpaksters, schoonmaaksters en postbodes. Het verbod op asbest uit 1982 laat nog geen effect zien op de ontwikkeling van het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt&nbsp;in deze groep. De onderzoekers concluderen o.a. dat er geen reden is om aan te nemen dat asbestblootstelling de enige oorzaak van mesothelioom is. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27658463">Plato, N. e.a. (2016)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/11/15/2019831 Tue, 15 Nov 2016 17:01:29 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Groot Britannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1984471 <p>In 2014 overleden 2515 Britten ten gevolge van mesothelioom (2101 mannen en 414 vrouwen), ongeveer evenveel als in 2013 (totaal 2556) en 2012 (2549). &nbsp;Met name in de groep mannen boven de 75 jaar is een toename te zien. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het hoogste risico. In 2014 werd aan 2215 Britse mesothelioompatienten een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid toegekend (2145 in 2013). Naar schatting zullen dit decennium elk jaar ca. 2500 Britten door mesothelioom overlijden. Daarna wordt een afname verwacht.&nbsp;Bron:<a href="http://www.hse.gov.uk/Statistics/causdis/mesothelioma/index.htm"> Health and Safety Executive, september 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/10/03/1984471 Mon, 03 Oct 2016 14:24:46 +0100 Asbest en darmkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1984413 <p>Frans onderzoek wijst op een relatie tussen beroepsgerelateerde asbestblootstelling en het risico op darmkanker bij mannen die meer dan 40 jaar voordat ze de ziekte krijgen voor het eerst aan asbest zijn blootgesteld. Bron: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27517294">Paris, C. e.a. (2016) </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/10/03/1984413 Mon, 03 Oct 2016 11:35:04 +0100 Ziek door spelen in asbestafval http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1984179 <p>Een aboriginal man uit het Australische plaatsje Baryugil heeft mesothelioom gekregen doordat hij als kind op school in asbestafval speelde. Dit afval kwam van de voormalige witte asbestmijn vlakbij&nbsp;die tot 1976 in werking was. Het afval werd onder andere gebruikt om wegen mee te verharden. Eigenaar James Hardie zal waarschijnlijk geen vergoeding hoeven te betalen wegens een afspraak die het bedrijf in 2005 met de overheid van het Australische New South Wales maakte. Bron: <a href="http://www.abc.net.au/news/2016-09-08/man-with-mesothelioma-from-asbestos-can't-sue-james-hardie/7823308">abc.net.au, 8 september 2016 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/10/03/1984179 Mon, 03 Oct 2016 11:11:00 +0100 Asbestziekten in Polen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1978911 <p>Sinds 1997, vier jaar later dan Nederland, is het gebruik van asbest in Polen verboden. Asbestfabrieken zijn vanaf dat moment gesloten. Uit het Centrale Register voor Beroepsziekten blijkt dat tussen 2001 en 2014 2726 mensen een asbestgerelateerde beroepsziekte hebben gekregen. In 2000 introduceerde Polen een screeningsprogramma, genaamd Amiantus, gericht op voormalige arbeiders van asbestverwerkende fabrieken. Dit programma bood periodiek medisch onderzoek en gratis toegang tot medicijnen en behandelingen voor asbestziekten. De gemiddelde latentietijd is ca. 40 jaar dus het programma zal de komende jaren nog nodig zijn. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27516637">Swiatkowska</a> beschrijft de Poolse ervaring met dit programma.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/09/21/1978911 Wed, 21 Sep 2016 11:57:07 +0100 Latentietijd bij buikvliesmesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1977589 <p>Italiaans onderzoek bij (ex-)textielarbeiders met buikvlies (peritoneaal) mesothelioom laat zien dat bij deze groep het risico op mesothelioom net als bij longvlies (pleuraal) mesothelioom&nbsp;tot meerdere decennia (meer dan 35 jaar) na de asbestblootstelling toeneemt. Vroege asbestblootstelling is een mogelijke verklaring voor de lange latentietijd. Pira analyseerde tot 2013 de overlijdensgegevens van 1083 vrouwen en 894 mannen die tussen 1946 en 1984 in een asbesttextielfabriek in Noord Itali&euml; hadden gewerkt. Bron: <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cam4.824/abstract"><font color="#0000ff">Pira, E. e.a. (2016)</font></a>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/09/19/1977589 Mon, 19 Sep 2016 10:31:15 +0100 Nog steeds toename mesothelioom in IJsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1963149 <p>Het aantal IJslanders dat jaarlijks mesothelioom krijgt, neemt nog steeds toe, ondanks een asbestverbod dat al in 1983 werd ingevoerd, 10 jaar eerder dan in Nederland. In 2014 ging het om 21,4 mannen en 5,6 vrouwen per miljoen inwoners (Nederland 2014: 38 mannen, 6 vrouwen per miljoen inwoners). De lange latentietijd is een verklaring voor deze bevinding.&nbsp;De latentietijd is volgens onderzoeker Tomasson relatief langer bij groepen die aan relatief lagere hoeveelheden asbest zijn blootgesteld. Bron: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mesothelioma+tomasson">Tomasson, K. e.a. (2016),</a> <a href="http://survivingmesothelioma.com/asbestos-ban-has-not-stopped-spread-of-malignant-mesothelioma-in-iceland/">surviving mesothelioma, 28 juli 2016</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/08/23/1963149 Tue, 23 Aug 2016 10:11:06 +0100 Incidentie mesothelioom in Zweden en Groot Brittannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1930553 <p>Het aantal mensen dat jaarlijks de ziekte mesothelioom krijgt bereikte in Zweden in 2000 een piek en neemt sindsdien geleidelijk af. In Groot Brittanni&euml; wordt&nbsp;in 2017 een piek verwacht van ca. 2100 pati&euml;nten en pas&nbsp;daarna een geleidelijke afname. Bron: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27174879">Ji, j. e.a</a>. (2016); <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=martinez+mesothelioma+simple+benchmark">Martinez-Miranda, M.D. e.a.</a> (2016).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/06/22/1930553 Wed, 22 Jun 2016 11:19:07 +0100 Sterke toename asbestslachtoffers in Catalonie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1930547 <p>De Spaanse deelstaat Cataloni&euml; signaleert een sterke toename van asbestslachtoffers. Het aantal ziekenhuisopnames vanwege de ziekte asbestose is in 10 jaar tijd met 83% gestegen tot 361 opnames in 2015 van 245 pati&euml;nten. Cerdanyola del Valles is de plaats met het hoogste aantal mensen dat mesothelioom krijgt. Dit is ook de vestigingsplaats van producent van bouwmaterialen en voormalig asbestverwerker Uralita. Bron: <a href="http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/10/catalunya/1465581435_574993.html">El Pais</a>, 10 juni 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/06/22/1930547 Wed, 22 Jun 2016 10:02:27 +0100 Chrysotiel asbest, longkanker en asbestose http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1925853 <p>Courtice vond bij Chinese arbeiders van een asbest-textiel-, cement- en rubberfabriek bewijs dat er een relatie is tussen de hoeveelheid asbestblootstelling en het risico op longkanker en asbestose. Bron: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26969815">Courtice</a>, M.N. e.a. (2016).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/06/14/1925853 Tue, 14 Jun 2016 17:01:13 +0100 Geen relatie tussen asbest en neuskanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1925817 <p>Zweedse onderzoekers vonden bij een cohort bouwvakkers geen relatie tussen de mate van asbestblootstelling en het voorkomen van neuskanker. Bron: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26940471">Andersson</a>, M. e.a. (2016)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/06/14/1925817 Tue, 14 Jun 2016 16:12:58 +0100 Australie: prognose mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1906826 <p>Het Australische Agentschap voor Asbestos Safety and Eradication schat dat vanaf 2015 tot 2100 meer dan 19.000 Australi&euml;rs de ziekte mesothelioom zullen krijgen. Bij 58% zal de oorzaak liggen in werk in&nbsp;de asbestmijnbouw en industri&euml;le productie. 42% (de derde golf) heeft andere bronnen, met name in de bouw en renovatie van huizen. Het aandeel van deze laatste groep neemt geleidelijk&nbsp;toe. Bron: <a href="https://www.asbestossafety.gov.au/sites/asbestos/files/2016/04/ASEA_Aust_Meso_Projection_final_ACC.pdf">Asbestos Safety and Eradication Agency</a>, mei 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/05/19/1906826 Thu, 19 May 2016 16:17:46 +0100 Beroepsziekten in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1906827 <p>Het Duitse Federale Instituut voor Arbeidsgeneeskunde en Arbeidsbescherming meldt de top 5 van beroepsziekten voor het jaar 2014. Op 1: lawaaidoofheid (6.649 mensen); 2: asbestose (1.967); 3: mesothelioom (1.048); 4: Long-/strottehoofdkanker (834); 5: infectieziekten (814). Bron: Stuttgarter Zeitung, 9 april 2016</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/04/19/1906827 Tue, 19 Apr 2016 16:29:48 +0100 Schatting asbestgerelateerde longkanker in Nederland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1860146 <p>Op basis van drie verschillende methodes schatte Sjoukje van der Bij het aantal mensen dat in Nederland tussen 2011 en 2030 asbestgerelateerde longkanker krijgt. De resultaten waren afhankelijk van de methode die werd toegepast en verschilden van elkaar met een factor 2,5. De schatting van de totale groep over de periode 2011-2030 varieerde van 6.800 tot 17.500. Van der Bij concludeert dat een accurate schatting van het effect van asbest op de incidentie van longkanker een uitdaging blijft. Dit onderzoek werd door het IAS gefinancierd in het kader van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS. Bron: Van der Bij, S. e.a. (2016)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/03/14/1860146 Mon, 14 Mar 2016 16:53:02 +0100 Geen hoger risico op asbestgerelateerde longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1845224 <p>Mastrangelo onderzocht het risico op longkanker bij 1557 arbeiders uit de regio Veneto die vanaf 2000 nog in leven waren en in het verleden met asbest hadden gewerkt. Hij constateerde bij deze groep geen hoger risico op longkanker dan bij de gemiddelde populatie. Doel van&nbsp;studie was aan te geven of&nbsp;asbestrisicogroepen baat zouden hebben bij screening door middel van ct-scans. Op basis van deze studie lijkt dat niet het geval, maar volgens de onderzoekers is meer onderzoek nodig.&nbsp;Bron: Mastrangelo, G. e.a. (2016)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/02/29/1845224 Mon, 29 Feb 2016 15:22:35 +0100 Relatie mesothelioom met cumulatieve asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1844982 <p>Volgens het Collegium Ramazzini, een internationaal comit&eacute; van wetenschappers, is het risico op mesothelioom gerelateerd aan de optelsom van asbestblootstellingen. Alle blootstellingen, zowel de vroege als de late, hebben&nbsp;invloed op dat risico. Bron: Collegium Ramazzini, 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/02/29/1844982 Mon, 29 Feb 2016 14:44:39 +0100 Toename mesothelioom in Canada http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1810218 <p>Het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt, is in Canada tussen 1992 en 2012 gestegen van 276 naar 560. Een groot deel van de slachtoffers woont in de regio's&nbsp;Quebec en Ontario met respectievelijk 180 en 175 slachtoffers in 2012. In&nbsp;Quebec bevonden zich de asbestmijnen die enige jaren geleden gesloten zijn. In&nbsp;Ontario heeft het grootste deel van de slachtoffers in de petrochemische industrie gewerkt, waar asbest gebruikt werd als isolatie van pijpleidingen en in andere industri&euml;le installaties. Bron: CTV News, 21 januari 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/02/04/1810218 Thu, 04 Feb 2016 08:15:46 +0100 Risico asbest in de natuur http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1791815 <p>In de Turkse Diyarbakir provincie komt asbest in de natuur voor als onderdeel van het gesteente Ophioliet. Abakay constateerde dat mesothelioom vaker dan gemiddeld voorkwam bij mensen die in de omgeving van asbestconcentraties woonden en dan vooral in de hoek waar de wind het meest op stond. Abakay, A. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/01/26/1791815 Tue, 26 Jan 2016 08:24:53 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1770503 <p>De algemene mesothelioomincidentie heeft in Australi&euml; volgens Soeberg een piek bereikt. Voor de oudste leeftijdsgroep,&nbsp;boven de 75&nbsp; jaar geldt echter dat de incidentie nog steeds toeneemt. Soeberg onderzocht verder de ontwikkeling in de incidentie en overleving van de ziekte mesothelioom in de Australische regio New South Wales over de periode 1972-2009. Conclusie is dat het aantal mensen dat jaarlijks de ziekte krijgt tot 1994 steeg en sindsdien stabiel is gebleven. Vrouwen leven langer na diagnose dan mannen en de vijfjaarsoverleving van de groep met het pleurale epitheloide type mesothelioom is hoger dan voor de andere groepen met andere soorten mesothelioom. Bron: Soeberg, M.J. e.a., 2015 en 2016.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/01/13/1770503 Wed, 13 Jan 2016 16:48:09 +0100 Taiwan en mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1723112 <p>Uit langdurig onderzoek in Taiwan komt naar voren dat mannen die v&oacute;&oacute;r 1979 in de asbestindustrie met werken waren begonnen en daarin langer dan 20 jaar werkzaam waren, het hoogste risico op mesothelioom lopen. Het duurde bij deze groep gemiddeld meer dan 30 jaar voordat zij ziek werden.&nbsp;Bron: Lin, C. e.a.(2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/12/15/1723112 Tue, 15 Dec 2015 12:12:42 +0100 Andere asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1723106 <p>Peng concludeert op basis van een overzichtsstudie dat blootstelling aan asbest bij mannelijke werknemers tot een verhoogd risico op larinxkanker leidt. Barber constateerde in Engeland en Wales een relatie tussen asbestblootstelling en het risico op Idiopathische Pulmonale Fibrose, een vorm van longfibrose. Bron: Peng, W. e.a. (2015); Barber, C.M. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/12/15/1723106 Tue, 15 Dec 2015 11:56:27 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Zuid Korea http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1723100 <p>Naar verwachting zal Zuid Korea in 2021 een piek bereiken in het aantal mensen bij wie jaarlijks de diagnose mesothelioom wordt gesteld. Begin jaren 90&nbsp;was het asbestgebruik in dit land op zijn top, waarna het snel afnam totdat in 2009 een verbod werd ingevoerd. Veel later dan in Nederland waar dat verbod al sinds 1993 van kracht is. Asbest werd vooral verwerkt in leisteen dat in de bouw met name voor dakbedekking is gebruikt. Het bestond voor 90% uit cement en voor 10% uit chrysotiel (wit) asbest. Bron: Kim, S.Y. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/12/15/1723100 Tue, 15 Dec 2015 11:46:50 +0100 Britse hoogleraren verwachten piek mesothelioom in 2017 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1720207 <p>Britse hoogleraren verwachten dat het aantal mensen dat in Groot Brittannie jaarlijks mesothelioom krijgt in 2017 een piek zal bereiken van 2079 pati&euml;nten. Dit concluderen zij na vergelijking van twee verschillende voorspellingsmethodes. Bron: European Union News, 22 november 2017.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/12/01/1720207 Tue, 01 Dec 2015 11:51:44 +0100 Kenmerken Franse mesothelioompatienten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1681367 <p>Raynaud analyseerde de kenmerken van 406 Franse mesothelioompati&euml;nten bij wie de diagnose tussen 2005 en 2009 was gesteld. Gemiddeld waren zij bijna 70 op het moment van diagnose. Ruim driekwart was man en het duurde 45,7 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling voordat ze ziek werden. De gebruikelijke behandelingen hadden bij deze groep iets minder effect dan de&nbsp;experimentele behandelingen in het kader van klinische studies. De behandeling van mesothelioom is&nbsp;in Frankrijk in lijn met Europese aanbevelingen. Bron: Raynaud, C. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/11/16/1681367 Mon, 16 Nov 2015 16:25:50 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Brazilie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1642208 <p>Brazilie loopt in de ontwikkeling van het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt 15 tot 20 jaar achter op de westerse landen aldus Algranti. Bron: Algranti, E. e.a. (2015)<br /> </p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/28/1642208 Mon, 28 Sep 2015 10:56:21 +0100 Peritoneaal mesothelioom en zware asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1642203 <p>De incidentie van peritoneaal (buikvlies) mesothelioom hangt volgens Conti samen met zware asbestblootstelling. Bij vrouwen zou sprake kunnen zijn van misdiagnose door de overlap met eierstokkanker. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Bron: Conti, S. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/28/1642203 Mon, 28 Sep 2015 10:51:28 +0100 Asbestrisicosectoren in Belgie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1642195 <p>Van den Borre identificeert acht sectoren die het gemiddeld hoogste risico op mesothelioom laten zien. Het zijn de asbestverwerkende industrie, chemie, bouw, electriciteitscentrales, basismetaal, metaalproducten, spoorwegindustrie en de scheepsbouw. Deze gegevens komen voor een belangrijk deel overeen met gegevens in de databank van het IAS (IAS Monitor).Bron: Van den Borre, L. &amp; Deboosere, P. (2015), IAS Monitor, par. 7.1.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/28/1642195 Mon, 28 Sep 2015 10:35:58 +0100 Mesothelioom bij automonteurs http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1642164 <p>Op basis van systematisch literatuuronderzoek (meta-analyse) concludeert Garabant dat automonteurs geen gemiddeld hoger risico op mesothelioom lopen. Dat geldt ook voor monteurs die in het verleden&nbsp;remmen repareerden. Bron: Garabant, D.H. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/28/1642164 Mon, 28 Sep 2015 09:46:47 +0100 Relatie asbest met darm en slokdarmkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1642126 <p>Frans cohortonderzoek wijst op een relatie tussen asbestblootstelling en het risico op darm- en slokdarmkanker. Bron: Boulanger, M. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/28/1642126 Mon, 28 Sep 2015 08:44:41 +0100 Indiase deelstaat Rajasthan ontdekt mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1641779 <p>Voor het eerst zijn in de Indiase deelstaat Rajasthan mensen met mesothelioom geconstateerd. 15 slachtoffers werden&nbsp;via een campagne ter bescherming van mijnwerkers gevonden. Van 62 mijnwerkers wordt vermoed dat ze de ziekte hebben. De Rajasthan state pollution control board (RSPCB) meldt onvoldoende mankracht te hebben om de oorzaak van de ziekte te monitoren en te controleren. Bron: Times of India, 16 september 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/25/1641779 Fri, 25 Sep 2015 15:16:33 +0100 Daling mesothelioom in Zweden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1640469 <p>In Zweden werd asbest in 1982 verboden, 11 jaar eerder dan Nederland. Jarvholm en Burdorf zien nu dat mensen die na het verbod aan hun carriere zijn begonnen, minder risico op mesothelioom hebben. Bron: Jarvholm, B &amp; Burdorf, A (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/24/1640469 Thu, 24 Sep 2015 15:14:59 +0100 VS: Verschillen zwarte en blanke mesothelioompatienten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1639080 <p>Taioli vond op basis van de Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database dat in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs minder zwarte dan blanke mensen mesothelioom krijgen. Een verklaring is dat zwarte mensen in het verleden minder vaak in asbestrisicoberoepen werkzaam waren. Verder wordt de diagnose bij zwarte pati&euml;nten in een later stadium gesteld en worden ze&nbsp;minder vaak geopereerd. Dit heeft waarschijnlijk&nbsp;te maken met de in het algemeen minder goede toegang die zwarte pati&euml;nten in de Verenigde Staten&nbsp;tot de gezondheidszorg hebben. Bron: Taioli, E. e.a. (2015)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/23/1639080 Wed, 23 Sep 2015 15:33:12 +0100 Taiwanese scheepsslopers en asbestgerelateerde kanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1639026 <p>Taiwanese scheepsslopers lopen ten gevolge van intensieve asbestblootstelling een hoger dan gemiddeld risico op slokdarm- en longkanker, aldus een langdurig cohortonderzoek van Wu. Bron: Wu, WT e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/23/1639026 Wed, 23 Sep 2015 14:27:29 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Groot Britannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1638738 <p>In 2013 overleden 2538 Britten ten gevolge van mesothelioom (2123 mannen en 415 vrouwen), ongeveer evenveel als in 2012 (totaal 2548). Met name in de groep mannen boven de 75 jaar is een toename te zien. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het meeste risico. In 2013 werd aan 2145 Britse mesothelioompatienten een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid toegekend (2125 in 2012). Bron: Health and Safety Executive, september 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/23/1638738 Wed, 23 Sep 2015 12:53:37 +0100 Chinese vrouwen met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1632624 <p>Gao vond in Zuidoost China een cluster vrouwen met mesothelioom. Zij hadden allen met chrysotiel asbesthoudend textiel gewerkt, op een werkplaats of thuis. De chrysotiel asbest kan met kleine hoeveelheden tremoliet (amfibool) vervuild zijn geweest. Gemiddeld waren de vrouwen 10 jaar jonger bij diagnose dan pati&euml;nten die in soortgelijke situaties in andere landen waren blootgesteld. Mogelijk ligt dit aan de jonge leeftijd waarop ze met dit werk begonnen. Bron: Gao, Z. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/14/1632624 Mon, 14 Sep 2015 15:32:49 +0100 Mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1631696 <p>In 2014 heeft het Australisch Mesothelioom Register&nbsp;641 mensen met mesothelioom geregistreerd: 518 mannen en 123 vrouwen. 85% was boven de 65 bij diagnose. De incidentie is tussen 2011 en 2014 gedaald van 5.2 mannen per 100.000 inwoners naar 4.3 mannen (Nederland 2013: 4.0). Bij vrouwen is de incidentie gelijkgebleven op 0.8-0.9 vrouwen per 100.000 inwoners (Nederland 2013: 0.5). Bron: Safetyculture, 4 september 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/09/14/1631696 Mon, 14 Sep 2015 10:13:30 +0100 Nog steeds veel Duitse asbestdoden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1640298 <p>Nog steeds overlijden in Duitsland veel mensen aan asbestgerelateerde ziekten. In 2010 ging het om 1293 mensen, in 2013 om 1452. Desondanks is het momenteel nog steeds onduidelijk hoeveel risico bouwvakkers bij renovatiewerk lopen. Naar schatting is in Duitsland in maximaal 30 procent van alle gebouwen van voor 1993 asbest verwerkt. Bron: Der Spiegel, 18 juli 2015</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/08/01/1640298 Sat, 01 Aug 2015 14:56:01 +0100 Regionale spreiding asbestgerelateerde sterfte in VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1587974 <p>De Amerikaanse Environmental Working Group heeft een interactieve kaart gepubliceerd die aangeeft hoe de asbestslachtoffers over de Verenigde Staten zijn verdeeld. Zes staten laten verhoudingsgewijs 50 tot 100 procent hogere percentages zien dan het nationaal gemiddelde. Het gaat om Delaware, Maine, Montana, Pennsylvania, Washington en West Virginia. Bron: Environmental Working Group, juli 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/07/08/1587974 Wed, 08 Jul 2015 14:25:55 +0100 Crocidoliet belangrijkste oorzaak mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1575556 <p>Een studie over meer dan 40 jaar asbestblootstelling in 18 Poolse asbestverwerkende bedrijven&nbsp;bevestigt dat crocidoliet (blauw) asbest mesothelioom&nbsp;veroorzaakt, ook bij lage blootstelling. De ziekte asbestose komt in Polen vooral voor bij mensen die in&nbsp;industrie&euml;n met een hoog asbestverbruik werkten, zoals de textiel en isolatie/afdichtingsproducten. Bron: Szeszenia-Dabrowska, N. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/06/22/1575556 Mon, 22 Jun 2015 14:52:27 +0100 Asbest en maagkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1574046 <p>Fortunato meldt op basis van een epidemiologische literatuurstudie dat blootstelling aan asbest&nbsp;tot een matig verhoogd risico op maagkanker leidt. Dit is in lijn met het standpunt van de International Agency for Research on Cancer (IARC). Bron: Fortunato, L &amp; Rushton, L. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/06/17/1574046 Wed, 17 Jun 2015 11:48:26 +0100 Italiaanse mesothelioomslachtoffers vooral in industriegebieden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1569244 <p>De meeste gevallen van mesothelioom komen in Itali&euml; voor in gebieden waar voorheen asbestcement-, textielindustrie en scheepsbouw was. 'Overall' is te zien dat de industrie de belangrijkste veroorzaker van de ziekte is. Andere risicosectoren zijn de staal, metaalproducten, olieraffinaderijen, chemie, energiecentrales, werkplaatsen voor het spoor, de auto-, glas en voedselverwerkende industrie. De oorzaak bij vrouwen ligt meestal bij blootstelling thuis, als huisgenoot van mannen die in de asbestcementindustrie werkzaam waren. Bron: Corfiati, M. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/06/10/1569244 Wed, 10 Jun 2015 15:16:15 +0100 Asbest doodt 12 tot 15.000 Amerikanen per jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1569182 <p>De Amerikaanse Environmental Working Group (EWG) meldt in een rapport dat van 1993 t/m 2013 tussen 189 en 221.000 Amerikanen (12 tot 15.000 per jaar) ten gevolge van mesothelioom, asbestgerelateerde longkanker of asbestose zijn overleden: 39.870 door mesothelioom, 20.317 door asbestose en 159.480 door asbestgerelateerde longkanker. De berekening is gebaseerd op de gegevens in de databank van het Center for Disease Control and Prevention (CDC). Er is geen daling te zien in de jaarlijkse sterfte. In 1999 overleden 2481 Amerikanen aan mesothelioom, in 2013 2686. Bron: mesotheliomahelp.org, mei 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/06/10/1569182 Wed, 10 Jun 2015 11:54:20 +0100 Niet beroepsgerelateerde mesothelioomslachtoffers jonger en vaker vrouw http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1574715 <p>Mesothelioompatienten bij wie geen blootstelling in het beroep aanwijsbaar hebben vaker buikvliesmesothelioom, zijn vaker vrouw en op een gemiddeld jongere leeftijd aan asbest blootgesteld dan beroepsgerelateerde slachtoffers. Ze zijn ook gemiddeld jonger op het moment dat de diagnose wordt gesteld en het duurt korter voordat ze ziek worden (een kortere latentietijd). Dit concludeert Faig e.a. na analyse van gegevens van 380 mesothelioompatienten. Een deel van deze kenmerken is ook te zien in paragraaf 6.4 van de IAS Monitor, waar verschillen tussen TAS- en TNS-rechthebbenden zichtbaar worden gemaakt. Ook daar is te zien dat mensen die een TNS (niet loondienstgerelateerde) tegemoetkoming hebben ontvangen vaker vrouw zijn en zich vaker op jongere leeftijd aanmelden bij het IAS dan loondienstgerelateerde slachtoffers. Volgens Marinaccio is bij 10% van de Italiaanse mesothelioomslachtoffers de oorzaak niet beroepsgerelateerd. De belangrijkste bronnen bij deze groep zijn een huisgenoot die met asbest werkte of de woning vlakbij een asbestcementfabriek. Bron: Faig, J. e.a. (2015); Marinaccio, A. e.a. (2015); &nbsp;IAS Monitor, paragraaf 6.4.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/04/29/1574715 Wed, 29 Apr 2015 15:29:26 +0100 Asbestrisico Amerikaanse kerncentrales http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1518403 <p>Mensen die meegeholpen hebben aan bouw en onderhoud van Amerikaanse kerncentrales hebben een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom. Ringen volgde hiervoor meer dan 18.000 werknemers van 1998 tot 2011. Tot 1980 werd asbest in de Verenigde Staten in veel sectoren, waaronder de kerncentrales&nbsp;intensief gebruikt. Bron: Ringen, K. e.a. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/25/1518403 Wed, 25 Mar 2015 10:21:42 +0100 Incidentie mesothelioom in het Canadese Quebec http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1518143 <p>Canada produceerde tot 1980 meer dan de helft van de wereldwijde chrysotiel asbestproductie. Daarna nam de productie drastisch af tot een volledige stop in 2012. 95% van de productie vond plaats in het district Quebec. Gevolg is dat de mesothelioomincidentie in dit deel van het land gemiddeld hoger is dan in de rest van het land. De incidentie heeft in 2007 een piek bereikt. Bron: Krupoves, A. (e.a.), 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/25/1518143 Wed, 25 Mar 2015 09:55:22 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1518026 <p>Een rapport van het Duitse Federale Instituut voor Beroepsgerelateerde Veiligheid en Gezondheid meldt dat gedurende de periode 1998 t/m 2011 het aantal mensen dat in Duitsland jaarlijks aan mesothelioom&nbsp;overleed is toegenomen van 556 vrouwen en 818 mannen in 1998 tot 1147 vrouwen en 1434 mannen in 2011. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 12 februari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/24/1518026 Tue, 24 Mar 2015 15:11:00 +0100 Asbestrisico voor plaatwerkers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1518019 <p>Mensen die meer dan 20 jaar als plaatwerker in de Amerikaanse of Canadese metaalindustrie hebben gewerkt, lopen een groter dan gemiddeld risico op mesothelioom en asbestose. Dat concludeert Welch na analyse van medische gegevens van meer dan 17.345 plaatwerkers die tussen 1986 en 2010 gevolgd zijn. Bron: Welch, L. e.a. (2015). &nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/24/1518019 Tue, 24 Mar 2015 14:39:32 +0100 Risico werken met asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1509047 <p>Asbest is de belangrijkste oorzaak van arbeidsgerelateerde kankersterfte wereldwijd. In het Verenigd Koninkrijk zal de mesothelioomincidentie naar schatting tussen 2015 en 2020 oplopen tot 2500 mensen per jaar. Het gebruik van asbest is hier verboden sinds respectievelijk 1985 voor amosiet en crocidoliet en sinds 1999 voor chrysotiel.&nbsp;Omdat asbest nog overal zit, levert het nog steeds risico op voor mensen die via hun werk daarmee in contact komen. Het is nog onduidelijk vanaf welke hoeveelheid asbestvezels in de lucht onveilig zijn. Er is bovendien nog geen betrouwbare manier waarop asbestgerelateerde ziekten in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt. Bron: Sen, D. (2015).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/12/1509047 Thu, 12 Mar 2015 15:25:40 +0100 Mesothelioom in omgeving Italiaanse asbestcementfabriek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1509016 <p>In de omgeving van een voormalige Italiaanse asbestcementfabriek komt de ziekte mesothelioom vaker dan gemiddeld voor, ook onder bewoners die niet beroepsmatig aan asbest zijn blootgesteld. Bron: Fazzo, L. e.a. (2014).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/12/1509016 Thu, 12 Mar 2015 14:48:59 +0100 Veel mesothelioom bij arbeiders Amerikaanse taconietindustrie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1498231 <p>Amerikaanse arbeiders die v&oacute;&oacute;r 1982 in de taconietindustrie in de staat Minnesota werkten hebben 2,4 keer vaker mesothelioom dan de gemiddelde bevolking. Op dit moment hebben 101 arbeiders deze diagnose gekregen. In de industrie zijn momenteel 4000 mensen werkzaam. Onderzoekers denken dat naast asbest ook taconiet een oorzaak van mesothelioom kan zijn: Bron: asbestos.com, 20 februari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/02/1498231 Mon, 02 Mar 2015 11:06:12 +0100 Mesothelioom door textiel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1518113 <p>In de Italiaanse regio Toscane hebben tussen 1988 en 2012 172 textielarbeiders mesothelioom gekregen. Bijna de helft (46,5%) woonde in de provincie Prato en de helft van deze mensen had als voddenboer gewerkt. De ziekte mesothelioom kwam in de jaren 90 bij deze beroepsgroep vaker voor dan bij andere textielarbeiders. Bron: Ann Occup Hyg, 19 februari 2015. <br /> </p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/03/01/1518113 Sun, 01 Mar 2015 08:56:23 +0100 Ontwikkeling mesothelioom wereldwijd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1494409 <p>Het aantal mensen dat wereldwijd jaarlijks mesothelioom krijgt, heeft nog geen piek bereikt. Dat concluderen Bianchi en Bianchi op basis van de gegevens van landen die de aantallen registreren. Er zijn echter ook dichtbevolkte landen als bijvoorbeeld Rusland en China die geen mesothelioomregistratie hebben en nog steeds met asbest werken. Een betrouwbare voorspelling hoe de mesothelioomepidemie zal verlopen, is daarom niet te geven. Van de landen die wel vastleggen, melden het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Malta, Belgie, Australie en Nieuw Zeeland de hoogste aantallen. In Japan en landen van Centraal Europa is de incidentie relatief laag. Volgens Girardi kan het decennia duren voordat een&nbsp;asbestverbod invloed zal hebben op de ontwikkeling van mesotheliooom in een land. Bron:&nbsp;Bianchi, C. &amp; Bianchi, T. (2014); Girardi, P.e.a. (2014).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/02/25/1494409 Wed, 25 Feb 2015 17:20:57 +0100 Asbestgerelateerde kanker in Frankrijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1518030 <p>Elk jaar overlijden in Frankrijk 1700 mensen door mesothelioom of longkanker, aldus het Franse Instituut voor Gezondheids Monitoring. De epidemie lijkt nog geen piek te hebben bereikt. Het aantal vrouwen met mesothelioom is tussen 1990 en 2000 significant gestegen. Bij 28% is asbestblootstelling niet als oorzaak aanwijsbaar. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 20 januari 2015.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/02/01/1518030 Sun, 01 Feb 2015 15:24:27 +0100 Canada: asbest belangrijkste oorzaak werkgerelateerde sterfte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1438438 <p>In Canada overlijden jaarlijks ca. 400 mensen ten gevolge van mesothelioom. In 2013&nbsp;betrof dit 193 mensen die ten gevolge van asbestblootstelling op hun werk waren overleden&nbsp;en daarvoor schadevergoeding hadden ontvangen. Aldus de Association of Workers Compensation Boards of Canada. Daarnaast was in 2013&nbsp;de werkgerelateerde sterfte voor asbestgerelateerde longkanker 93 en voor asbestose 82 mensen. Asbest is daarmee in Canada de belangrijkste werkgerelateerde doodsoorzaak.&nbsp; Bron: The Globe and Mail, 15 december 2014.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2015/01/07/1438438 Wed, 07 Jan 2015 16:43:28 +0100 Deskundigen en bewoners over maatregelen asbestbrand Roermond http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1376658 <p>Hoe zit het precies met de risico's en de genomen maatregelen tegen de asbestverspreiding in Roermond? Deskundigen en bewoners&nbsp;aan het woord.</p><p>Hoe meer blootstelling, hoe groter het risico, aldus hoogleraar Toxicologie Ivonne Ritjens van de Wageningen Universiteit. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel en wat voor soort asbest er in Roermond is vrijgekomen, is het precieze gevaar moeilijk te bepalen. Het is in elk geval verstandig dat bewoners zo veel mogelijk binnen blijven. <br /><br />Gezien de grootte van de brand zal er heel wat asbesthoudend materiaal zijn verspreid, zegt professor&nbsp;Lex Burdorf van het Erasmus MC,&nbsp;epidemioloog. Uiteindelijk zullen de gezondheidsrisico's erg meevallen, maar het materiaal moet &nbsp;naar zijn mening wel snel worden verwijderd. Burdorf vindt het begrijpelijk dat het gebied afgesloten is, om het opruimen zo makkelijk mogelijk te maken. Het is gewoon niet handig om in een drukke winkelstraat asbest op te gaan sporen. Het gevaar voor de gezondheid is klein, maar Burdorf benadrukt dat de overheid niet anders kan dan alle voorzorgsmaatregelen te nemen.<br />&nbsp;<br />De gezondheidsrisico&rsquo;s van de asbestbrand zijn waarschijnlijk verwaarloosbaar klein, zegt Dick Heederik, hoogleraar gezondheidsrisicoanalyse aan de Universiteit Utrecht. Hij zat in de commissie van de Gezondheidsraad die in 2010 adviseerde de toelaatbare waarden voor asbest in de lucht aan te scherpen. Volgens Heederik is er een perceptieprobleem met asbest. Het misverstand zit &rsquo;m er volgens hem in dat in theorie elke blootstelling aan asbestvezels in de lucht een risico op long- of&nbsp;longvlieskanker geeft. Bij het brede publiek is de afgelopen decennia het idee ontstaan dat &eacute;&eacute;n asbestvezeltje al tot longkanker kan leiden. Maar die kans is zo goed als nihil. De maatregelen die nu in Roermond zijn genomen, noemt hij disproportioneel.</p><p>Inmiddels is bij de bewoners en winkeliers ook een discussie ontstaan over de noodzaak van de genomen maatregelen. &nbsp;Wat was het nou? Een groot gevaar voor de volksgezondheid, zoals in de noodverordening stond? Of was het gevaar voor longkanker door asbest nagenoeg nihil, zoals GGD-arts Henk Jans tijdens de bewonersavond in de Oranjerie vertelde. En hoe verhouden deze twee op het eerste gezicht tegenstrijdige boodschappen zich met elkaar? Kan een dergelijke asbestdeken over het winkelhart van Roermond &uuml;berhaupt wel in twee dagen weg gewassen worden? Of zou een echte schoonmaak weken, zo niet maanden in beslag nemen, zoals sommigen zeggen. Anders gezegd: trampelen wij nog steeds door de kankerverwekkende troep, zijn vragen die opgekomen zijn. Bron: &nbsp;ANP, Volkskrant, 17 december, Dichtbij.nl, 23 december. NRC, 25 december 2014</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/29/1376658 Mon, 29 Dec 2014 09:56:49 +0100 Overzichtsstudie kinderen en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,691943 Kang analyseerde de resultaten van studies naar de relatie tussen asbestblootstelling als kind en het risico op mesothelioom of longkanker. Conclusie is dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om aan te kunnen geven of die relatie er is. Bron: Kang, D. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/18/691943 Thu, 18 Dec 2014 14:08:16 +0100 Asbestpaniek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1376288 <p>Het risico voor een&nbsp;kind om kanker door asbestisolatie in een schoolgebouw te krijgen, is ongeveer een derde van het risico om door de bliksem te worden getroffen. Dat schrijft cardiologe Lisa Rosenbaum in he New England Journal of Medicine. Angst van ouders was echter wel de drijfveer van de gemeente New York om in 1993 te besluiten voor miljarden dollars asbest uit scholen te verwijderen. Dit besluit werd genomen ondanks de mening van veel deskundigen dat het veiliger en meer praktisch geweest zou zijn als het asbest niet verwijderd zou zijn, maar volledig afgeschermd. Bron: New England Journal of Medicine, 2014; 371: 1549-1552, 16 oktober .</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/18/1376288 Thu, 18 Dec 2014 12:59:50 +0100 Asbest en asbestziekten in Europa http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1376160 <p>Kameda vergeleek de incidentie van asbestziekten in Europese landen met&nbsp;het&nbsp;moment&nbsp;waarop ze een verbod op gebruik van asbest hadden ingevoerd. In totaal meldden de Europese landen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 106.180 mesothelioom- en asbestose-sterfgevallen over de periode 1994 tot 2010 : 60% van het totaal aantal wereldwijd. Landen die het gebruik van asbest relatief vroeg (v&oacute;&oacute;r 2000) verboden, rapporteerden de meeste sterfgevallen. Naar verwachting zal dit de komende jaren verschuiven naar de landen die nog steeds geen asbestverbod hebben ingevoerd. Van die laatste groep (19 landen) rapporteerden&nbsp;slechts zes landen gegevens aan de WHO. Bron: Kameda, T. e.a. (2014).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/16/1376160 Tue, 16 Dec 2014 16:07:07 +0100 Asbestgerelateerde kanker in Latijns Amerika http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1376031 <p>Italiaanse onderzoekers publiceren&nbsp;een schatting&nbsp;van het aantal mensen met asbestgerelateerde kanker in Argentinie, Brazilie, Colombia en Mexico. Het betreft de ziektes mesothelioom, asbestgerelateerde longkanker, larynxkanker en eierstokkkanker. In vijf jaar tijd waren de&nbsp;aantallen mensen met deze ziekten&nbsp;respectievelijk: 735, 233, 29 en 14 voor Argentinie, &nbsp;340, 611, 68 en 43 voor Brazilie, 255, 97, 14 en 9 voor Colombia en 1075, 219, 18 en 22 voor Mexico. Bron: Pasetto, R. e.a. (2014).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/15/1376031 Mon, 15 Dec 2014 12:29:03 +0100 Mesothelioom door het maken van wijn http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1375808 <p>Bij het maken van wijn zijn in het verleden in Italie asbesthoudende filters gebruikt. Het Italiaans Nationaal Mesothelioom Register meldt inmiddels acht patienten die een deel van hun loopbaan als wijnmaker hebben gewerkt. Bron: Nemo, A. &amp; Silvestri, S. (2014).</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/12/10/1375808 Wed, 10 Dec 2014 11:25:54 +0100 VK: helft werkgerelateerde kanker door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1372788 <p>In Groot Brittannie overlijden elk jaar naar schatting 8000 mensen door werkgerelateerde kanker. Bij meer dan de helft is asbestblootstelling de oorzaak. Het gaat om ongeveer hetzelfde aantal mensen met&nbsp;mesothelioom als met asbestgerelateerde longkanker. Dit staat in de Health and Safety Statistics 2013/14 van de Britse Health and Safety Executive. Bron: Health and Safety Executive, oktober 2014. </p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/11/25/1372788 Tue, 25 Nov 2014 11:29:17 +0100 Discussie over Helsinki criteria voor asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1376035 <p>De Helsinki criteria zijn richtlijnen voor de herkenning, oorzaakbepaling en de diagnostiek van asbestgerelateerde ziekten. In februari 2014 werden deze richtlijnen in een expertmeeting besproken. Inmiddels zijn de discussies en conclusies van deze bijeenkomst online gepubliceerd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 14 oktober 2014</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/10/15/1376035 Wed, 15 Oct 2014 12:46:10 +0100 Asbest en de brandweer http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1299980 <p>Amerikaanse brandweerlieden krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. Dat concludeert Daniels na het analyseren van de kankersterfte bij bijna 30.000 brandweermannen die tussen 1950 en 2009 zijn gevolgd. Bron: Daniels, R.D. e.a. (2014).</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/09/16/1299980 Tue, 16 Sep 2014 15:53:38 +0100 Asbest en kanker in slokdarm, maag en darmen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1298794 <p>Offermans analyseerde de gegevens van 187 mensen met slokdarmkanker, 486 met maagkanker en 1724 met darmkanker uit de Nederlandse Cohortstudie (58.279 mannen tussen 55 en 69 jaar). Conclusie is dat er een relatie is tussen langdurige intensieve asbestblootstelling en het risico op deze vormen van kanker. Kim concludeert daarentegen na een overzichtsstudie dat de invloed van asbestblootstelling op het ontstaan van maag-darmkanker onduidelijk is. Bron: Kim, S.J. e.a. (2014), Offermans, N.S.M. e.a. (2014).</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/09/16/1298794 Tue, 16 Sep 2014 11:49:40 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1208342 <p>Het Australische Mesothelioom Register heeft in 2013 575 nieuwe patienten met mesothelioom geregistreerd, 465 mannen en 110 vrouwen: 2,2 patienten per 100.000 inwoners. 80% was boven de 65 op het moment van diagnose.&nbsp;Van 350 patienten die een enquete hebben ingevuld, geeft 60,9 procent aan dat de oorzaak waarschijnlijk beroepsgerelateerd was. Bron: Australian Mesothelioma Registry, 26 augustus 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/09/03/1208342 Wed, 03 Sep 2014 10:41:50 +0100 Toename mesothelioom in Groot Britannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1208283 <p>In 2012 overleden 2535 Britten ten gevolge van mesothelioom (2126 mannen en 409 vrouwen), meer dan in 2011 (2291). De toename zit vooral in de groep mannen boven de 65. Naar schatting zal de jaarlijkse sterfte nog tot 2020 geleidelijk toenemen. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het meeste risico. In 2012 werd aan 2125 Britse mesothelioompatienten een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid toegekend (1985 in 2011). Bron: Health and Safety Executive, juli 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/09/03/1208283 Wed, 03 Sep 2014 10:27:50 +0100 Contact met asbest en keramische vezels extra gevaarlijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1195659 <p>Net als asbest zijn ook vuurvaste keramische vezels (RCF)&nbsp;onder meer toegepast in hittebestendige isolatiematerialen en als versterkingsmateriaal. Frans onderzoek meldt dat mensen die zowel aan asbest als aan RCF zijn blootgesteld vier keer zoveel risico op mesothelioom lopen als mensen die alleen aan asbest zijn blootgesteld. Bron: Lacourt, A. e.a. (2014).</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/09/01/1195659 Mon, 01 Sep 2014 14:44:07 +0100 Overleving bij mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1144596 <p>Uit analyse van medische gegevens van meer dan 14.000 Amerikaanse mesothelioompatienten blijkt dat vrouwen drie keer zo vaak als mannen na diagnose nog langer dan vijf jaar leven. Het gaat om respectievelijk 13,4% van de vrouwen in vergelijking tot 4,5% van de mannen. Mogelijke verklaringen zijn volgens de onderzoekers: verschil in de mate van asbestblootstelling (bij vrouwen lager dan bij mannen), het soort tumor en het effect van mannelijke en vrouwelijke hormonen op de groei van de tumor. Nader onderzoek is hiervoor nodig. Bron: Taioli, E. e.a. (2014).</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/08/25/1144596 Mon, 25 Aug 2014 15:17:04 +0100 2518 reddingswerkers 11 september 2001 hebben kanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1100036 <p>Vorig jaar waren er nog 1140 reddingswerkers van Ground Zero met kanker, maar dat aantal is dit jaar enorm gestegen. Meer dan 2500 mensen hebben ondertussen deze zware diagnose gekregen, aldus de New York Post. Een enorme toename. De kankers werden volgens specialisten hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de stofwolk die boven het puin hing. Zo werden hulpverleners blootgesteld aan het kankerverwekkende benzeen, dioxine en aan andere risicovolle chemische stoffen. Ook de 400 ton asbest die gebruikt werd bij de bouw van de torens, kwam na de aanslagen in de lucht terecht. Bron: Het Laatste Nieuws, 28 juli 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/08/18/1100036 Mon, 18 Aug 2014 17:00:38 +0100 Toename mesothelioom in Groot Brittannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,1028809 <p>In 2012 zijn volgens de Britse Health and Safety Executive (HSE) 2535 Britten door mesothelioom overleden, meer dan in 2011 (2291). Bron: HSE, 2 juli 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/08/07/1028809 Thu, 07 Aug 2014 14:08:29 +0100 VK: toename zeldzame kankers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,887138 <p>Volgens een Britse patientenorganisatie voor zeldzame vormen van kanker zijn zeldzame kankersoorten als mesothelioom inmiddels verantwoordelijk voor meer dan de helft van de kankergerelateerde sterfte in Groot Brittannie. Verklaringen zijn de complexiteit van de ziektes waardoor de diagnose later wordt gesteld, minder geld voor onderzoek, symptomen worden minder snel herkend en er zijn minder behandelingsmogelijkheden dan voor vaak voorkomende kankervormen. Bron: surviving mesothelioma, 30 juni 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/07/10/887138 Thu, 10 Jul 2014 14:37:57 +0100 Asbestgerelateerde kanker bij Taiwanese scheepsslopers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,887117 <p>Scheepssloop behoort wereldwijd&nbsp;tot de gevaarlijkste werkzaamheden. Wu analyseerde de medische gegevens van 4155 Taiwanese mannelijke scheepsslopers die sinds 1985 in de databank van de vakbond waren geregistreerd. De ziekte mesothelioom werd vooral gevonden bij mensen die met snijbranders hadden gewerkt. De totale groep had vaker dan gemiddeld longkanker en mesothelioom. Bron: Wu, W.T. e.a. (2014).</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/07/10/887117 Thu, 10 Jul 2014 14:28:23 +0100 Belgie: beroepsgerelateerde sterfte vooral door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,879953 <p>Het Belgische Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) erkende in 2013 in 479 gevallen een rechtstreeks verband tussen het overlijden van een slachtoffer en zijn beroepsziekte. Voor het eerst in vijftig jaar zijn asbestziekten&nbsp;de belangrijkste oorzaak van overlijden. Voorheen was dat silicose. Het gaat volgens een woordvoerder om een stevige piek die naar verwachting nog wel enkele jaren aan zal houden. Het Fonds ontving&nbsp;vorig jaar 1413 aanvragen voor een vergoeding naar aanleiding van een vermoedelijk overlijden door een beroepsziekte. Het aantal gevallen van silicose (een vorm van stoflong) neemt af. Bron: metrotime.be, 24 juni 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/07/08/879953 Tue, 08 Jul 2014 15:00:39 +0100 Asbestslachtoffers Canadese asbestmijn http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,879790 <p>In een databank zijn de medische gegevens bijgehouden van 1003 voormalige mijnwerkers van een chrysotiel asbestmijn in het Canades Baie Verte in Newfoundland. Deze mijn functioneerde van half jaren 50 tot 1994. Onder de geregistreerden werden extreem hoge niveaus van asbestblootstelling gevonden en 169 mensen met&nbsp;asbestziekten, waaronder longkanker, mesothelioom, larinxkanker, asbestose en andere longafwijkingen. Daarnaast zijn er ook veel gevallen van maag-darmkanker waarbij een relatie met asbestblootstelling wordt vermoed. Bron: The Globe and Mail, 19 juni 2014.</p><p>&nbsp;</p> Instituut Asbestslachtoffers/2014/07/08/879790 Tue, 08 Jul 2014 13:55:02 +0100 Metselaars en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,803913 Metselaars hebben een hoger dan gemiddeld risico op longkanker, aldus een overzichtsstudie. Het risico wordt groter naarmate men langer als metselaar heeft gewerkt. Mogelijke oorzaken zijn met name blootstelling aan kristallijn silicadeeltjes en in mindere mate asbest. Bron: Consonni, D. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/18/803913 Wed, 18 Jun 2014 13:31:07 +0100 Risico op mesothelioom door synthetische glasachtige vezels http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,803162 Bofetta concludeert na analyse van resultaten van epidemiologische en toxicologische studies dat er weinig bewijs is dat blootstelling aan synthetische glasachtige vezels (glaswol, steenwol) mesothelioom zou veroorzaken. Bron: Bofetta, P. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/18/803162 Wed, 18 Jun 2014 08:50:07 +0100 Latentietijd bij mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,800938 Op basis van onderzoek bij acht verschillende Italiaanse en Australische patientengroepen concludeert Reid dat het risico op mesothelioom toeneemt tot 45 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling. 44% van de mensen met pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) en 54% van de mensen met peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker) kregen de diagnose pas na 40 jaar. Voor respectievelijk 13,3 en 23,2 % duurde dat zelfs 50 jaar. De gemiddelde latentietijd was 38,4 jaar. Bron: Reid, A. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/17/800938 Tue, 17 Jun 2014 17:27:14 +0100 Demografische en geografische kenmerken Duitse mesothelioompatienten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,800026 Schonfeld analyseerde de demografische kenmerken en regionale spreiding van 12.854 Duitse mesothelioompatienten die tussen 2000 en 2010 aan de ziekte waren overleden. De sterfte bereikte het hoogste niveau bij de groep die tussen begin en half jaren 40 was geboren en nam daarna af. In (voormalig) West Duitsland overleden 2,7 keer meer mannen en 1,4 keer meer vrouwen aan mesothelioom dan in (voormalig) Oost Duitsland. In voormalig West Duitsland kwam de ziekte vooral voor in het noorden en westen. De verhouding man/vrouw varieerde van 3:1 in voormalig Oost Duitsland tot 6:1 in het westen. Bron: Schonfeld, S.J. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/17/800026 Tue, 17 Jun 2014 11:55:02 +0100 Overzichtsstudie over beroepsgerelateerde asbestblootstelling en longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,799978 Nielsen analyseerde de resultaten van studies over beroepsgerelateerde asbestblootstelling en longkanker die in de databanken Pubmed en Embase zijn opgenomen. Conclusie is o.a. dat de diagnose asbestgerelateerde longkanker niet op basis van medische (pathologische/klinische) criteria kan worden gesteld. Het samengaan van longkanker met andere asbestgerelateerde afwijkingen, bijvoorbeeld pleurale plaques, of de hoeveelheid asbestvezels in het longweefsel kunnen als indicatie dienen. Het extra risico op longkanker door roken en asbestblootstelling samen ligt tussen additief en multiplicatief . Het risico neemt toe naarmate de blootstelling hoger is geweest. Bron: Nielsen, L.S. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/17/799978 Tue, 17 Jun 2014 11:38:37 +0100 Is mesothelioom erfelijk? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,796956 Volgens een Italiaans onderzoek lijken erfelijke factoren van belang te zijn voor het risico op mesothelioom, maar is onduidelijk hoe groot die invloed is. Bron: Ascoli, V. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/16/796956 Mon, 16 Jun 2014 16:32:27 +0100 Chrysotiel asbest en maagkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,796758 Chinese mijnwerkers uit een chrysotiel (wit) asbestmijn hebben vaker dan gemiddeld maagkanker. Dat concludeert Li na onderzoek bij 1539 mijnwerkers die 26 jaar gevolgd zijn. Bron: Lin S, Wang X, Yano E. e.a. Occup Environ Med 2014; 71:323-328. Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/16/796758 Mon, 16 Jun 2014 15:17:03 +0100 Vergelijking regionale spreiding mesothelioom Groot Brittannie en Nederland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,777117 Net als in Nederland komt mesothelioom bij Britse mannen vooral voor in gebieden met industrie waar in het verleden asbestblootstelling plaatsvond, bijvoorbeeld op scheepswerven. Een analyse over de periode 1981-2011 laat zien dat de sterfte in deze gebieden in de eerste jaren na 1980 hoger was dan in latere jaren. De mesothelioomsterfte neemt in deze gebieden minder toe dan gemiddeld in Groot Brittannie. Mogelijke verklaringen zijn het verdwijnen van de scheepsbouw met verhuizing van de slachtoffers als gevolg. Of dat de piek in slachtoffers in deze gebieden al is bereikt. Ook in Nederland is deze ontwikkeling te zien. Provincies waar vroeger veel scheepsbouw was, zoals Zeeland en Zuid Holland hadden tussen 1989 en 1995 relatief meer mesothelioom dan in de jaren daarna (t/m 2012). Deze ontwikkeling gaat tegen de landelijke trend in (Zie IAS Monitor onder 3.). Bron: Health and Safety Executive (HSE), maart 2014; IAS Monitor juni 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/06/05/777117 Thu, 05 Jun 2014 14:21:12 +0100 Risico eenmalige asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,758672 Er is een duidelijke relatie tussen de hoeveelheid asbest waaraan men is blootgesteld en de kans op het krijgen van longkanker, mesothelioom en larynxcarcinoom. Dat concluderen de longartsen Baas en Burgers na analyse van de resultaten van een studie onder 58.279 beroepsmatig aan asbest blootgestelde Nederlandse mannen die tussen 1986 en 2006 zijn gevolgd. Het risico van een eenmalige blootstelling hangt volgens deze specialisten af van de duur van de expositie, de concentratie ingeademde vezels en het type asbestvezel. Lees meer over dit artikel in de editorial van deze nieuwsbrief. Bron: Baas, P. & Burgers, J.A. (2014). Een keer asbest: levensgevaarlijk? Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7653. Instituut Asbestslachtoffers/2014/05/21/758672 Wed, 21 May 2014 15:55:52 +0100 Latentietijd bij mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,701320 Frost concludeerde in 2013 dat er onvoldoende bewijs is dat een relatief hoge mate van asbestblootstelling tot gevolg heeft dat het korter duurt voordat de ziekte mesothelioom zich manifesteert. Mirabelli & Zugna stellen in een commentaar vraagtekens bij de analyse van Frost. Bron: Frost, G. (2013), Mirabelli, D. & Zugna, D. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/26/701320 Wed, 26 Mar 2014 07:35:45 +0100 Vergelijking asbest en mesothelioom in Groot Brittannie en Nederland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,701270 Naar schatting heeft Groot Brittannie in totaal 7 miljoen ton asbestvezels verbruikt, Nederland 1 miljoen ton. Verdeeld over de soorten ging het in beide landen over ca. 2% crocidoliet (blauw), 8% amosiet (bruin) en 90% chrysotiel (wit). Ten gevolge hiervan zijn in de eerste 10 jaar van deze eeuw in Groot Brittannie 22.471 mensen aan mesothelioom overleden, in Nederland 4.663. Bron: British Asbestos Newsletter winter 13-14, Harmsma, 2006, IAS Jaarverslag 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/26/701270 Wed, 26 Mar 2014 07:02:14 +0100 Frankrijk: oorzaken mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,700537 Lacourt analyseerde de asbestblootstellingsoorzaken bij 362 mannen en 75 vrouwen die tussen 1998 en 2002 mesothelioom hadden gekregen. Bij respectievelijk 87% van de mannen en 35% van de vrouwen werd een relatie met asbest gevonden. Minder dan de helft van de gevallen van pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) bij vrouwen was beroepsgerelateerd. Bron: Lacourt, A. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/25/700537 Tue, 25 Mar 2014 17:30:54 +0100 Toename Ierse mesothelioomincidentie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,700521 In 15 jaar tijd is het aantal mensen dat in Ierland jaarlijks mesothelioom krijgt met 45% gestegen, van 4,98 per miljoen inwoners naar 7,24. In totaal gaat het over de periode 1994-2009 om 330 mensen, waarvan 88% mannen die in specifieke asbestrisicoberoepen hadden gewerkt als: bouwvakker, houtwerker, machinebankwerker, grondwerker, mijnwerker of in landbouw, visserij of bosbouw. Bron: Jennings, C.J. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/25/700521 Tue, 25 Mar 2014 17:15:31 +0100 Mesothelioom bij Zweedse schoorsteenvegers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,700476 Van 6320 leden van de Zweedse schoorsteenvegersvakbond is nagegaan hoeveel van hen kanker kregen. Ze hadden een periode tussen 1918 en 2006 als schoorsteenveger gewerkt. 813 schoorsteenvegers hadden kanker gekregen, waarvan 9 pleuramesothelioom (longvlieskanker), statistisch meer dan verwacht. Zes van de negen hadden meer dan 30 jaar als schoorsteenveger gewerkt. Bron: Hogstedt, C. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/25/700476 Tue, 25 Mar 2014 16:33:23 +0100 Mesothelioom bij Scandinavische brandweermannen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,699409 Oudere Scandinavische brandweermannen krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. Pukkala analyseerde de kankerincidentie bij 16.422 brandweermannen over de periode 1961-2005. 2536 mannen kregen kanker, waarvan 17 mesothelioom. Bron: Pukkala, E. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/24/699409 Mon, 24 Mar 2014 18:21:48 +0100 Risico verschillende asbestblootstellingsniveaus http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,682935 Bij 58.729 Nederlandse mannen tussen de 55 en 69 jaar is nagegaan in hoeverre men beroepsmatig aan asbest was blootgesteld en hoeveel van hen na 17.3 jaar kanker hadden gekregen. Resultaat was 132 mannen met mesothelioom, 2324 mannen met longkanker en 166 mannen met strottenhoofdkanker. Bij deze ziekten werd een hoger dan gemiddeld risico op alle asbestblootstellingsniveaus gevonden. De onderzoekers concluderen dat blootstelling aan een lage hoeveelheid asbest mogelijk een relatie heeft met een hoger dan gemiddeld risico op pleuraal mesothelioom (longvlieskanker), longkanker en strottenhoofdkanker. Zij vonden geen rellatie tussen asbestblootstelling en roken. Bron: Offermans, N.S.M. e.a. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/03/04/682935 Tue, 04 Mar 2014 17:46:35 +0100 Aantal Belgische asbestslachtoffers toegenomen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,672804 Het Belgische Asbestfonds heeft vorig jaar 212 asbestslachtoffers met mesothelioom een uitkering toegekend. Het gaat om een stijging met 13 procent ten opzichte van 2012 en met bijna 25 procent in vergelijking tot 2011. Het Fonds keert uit aan asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose of hun nabestaanden. Bron: BELGA/ De Zondag, 19 januari 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/01/22/672804 Wed, 22 Jan 2014 14:54:12 +0100 28 Japanse asbestslachtoffers door Amerikaanse Legerbasis http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,692079 28 Japanse werknemers zijn ziek geworden doordat zij voor 1990 op een Amerikaanse legerbasis in het district Okinawa aan asbest zijn blootgesteld. Dat maakt het Japanse Ministerie voor Gezondheid, Werk en Welzijn bekend. 21 Van hen zijn inmiddels overleden. Bron: Japan Economic Newswire, 7 januari 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/01/18/692079 Sat, 18 Jan 2014 16:28:32 +0100 Asbest in de broodindustrie - Vervolg http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,671933 Verschillende media berichten op basis van informatie van het programma Zembla dat het IAS sinds 2000 38 meldingen van mensen met asbestkanker heeft gehad. De juiste tekst zou moeten luiden dat het IAS tussen 2005 en 2012 3 aanvragen van mesothelioompatiënten heeft gehad die volgens eigen verklaring in 3 dienstverbanden in de broodindustrie zeker aan asbest zijn blootgesteld. 28 aanvragers hebben verklaard dat zij in 35 dienstverbanden in de broodindustrie mogelijk aan asbest zijn blootgesteld of weten niet meer of ze daar met asbest in aanraking zijn geweest. Bron: radio 1.nl, IAS Monitor, 14 januari 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/01/14/671933 Tue, 14 Jan 2014 07:50:10 +0100 Asbest in de broodindustrie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,671662 Het grootste bakkersbedrijf van Nederland, Bakkersland, heeft vorig jaar zomer een partij brood teruggehaald omdat er asbest uit een oven in terecht was gekomen. Het brood lag al bij het distributiecentrum van een supermarkt, meldt het tv-programma Zembla begin januari. De afgelopen jaren zou al minstens twee keer vaker asbest zijn vrijgekomen. De direkteur van Bakkersland stelt dat er nooit een gevaar voor de volksgezondheid is geweest door het vrijkomen van asbest in ovens van zijn bedrijf. Dat is volgens longarts Joachim Aerts en epidemioloog Paul Swuste te stellig, omdat asbestvezels doorgaans niet zichtbaar zijn met het blote oog. In broodfabrieken en bakkerijen is asbest vooral gebruikt als isolatiemateriaal rond de ovens, vaak in de vorm van asbestmatrassen en asbestkoord. Bron: NOS, ANP, 9 januari 2014. Instituut Asbestslachtoffers/2014/01/09/671662 Thu, 09 Jan 2014 14:38:43 +0100 Mesothelioom in de Zweedse bouw en installatie sector http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,670547 Jarvholm en Englund onderzochten de mesothelioomincidentie bij 367.568 mannen die in Zweden in de bouw- en installatiesector hadden gewerkt. Tussen 1972 en 2009 kregen in totaal 419 mensen pleuraal mesothelioom (longvlieskanker). Het gaat om 20% van alle mensen met mesothelioom in Zweden. Mensen die tussen 1935 en 1945 waren geboren, liepen het hoogste risico. De ziekte kwam het minst vaak voor bij mensen die met name in de open lucht hadden gewerkt. Isoleerders en loodgieters zijn de belangrijkste risicogroepen, gevolgd door elektriciens, plaatwerkers, schilders, betonwerkers, voormannen en houtwerkers. Opvallend voor de onderzoekers was de hoge incidentie bij elektriciens. Bron: Jarvholm, B en Englund A. (2014). Instituut Asbestslachtoffers/2014/01/02/670547 Thu, 02 Jan 2014 11:48:14 +0100 Overzichtsstudie kinderen en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,691944 Kang analyseerde de resultaten van studies naar de relatie tussen asbestblootstelling als kind en het risico op mesothelioom of longkanker. Conclusie is dat er nog te weinig onderzoek is gedaan om aan te kunnen geven of die relatie er is. Bron: Kang, D. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/12/18/691944 Wed, 18 Dec 2013 14:09:27 +0100 Asbest en keelkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,670114 Langevin vond een relatie tussen asbestblootstelling en keelkanker bij mannen uit Boston en omgeving. Onderzoek onder andere groepen is nodig om na te gaan of die relatie er daadwerkelijk is. Bron: Langevin, S.M. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/12/17/670114 Tue, 17 Dec 2013 11:02:44 +0100 Asbestziekten door blootstelling thuis http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,670112 Onderzoek naar asbestblootstelling thuis wijst op een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom bij huisgenoten van mensen die een hoog-asbestrisicoberoep hadden waarin blootstelling aan amfibool asbest of gemengde asbestsoorten voorkwam. Zij namen de asbest in hun werkkleding mee naar huis. Er zijn geen kwantitatieve gegevens over de asbestconcentratieniveaus waaraan deze huisgenoten zijn blootgesteld, aldus een overzichtsstudie van Goswami. Bron: Goswami, E. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/12/17/670112 Tue, 17 Dec 2013 10:57:26 +0100 Elektriciens en chrysotiel asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,670108 Elektriciens zijn een belangrijke risicogroep voor mesothelioom en asbestgerelateerde longkanker. Na een overzichtsstudie concludeert Goodman dat er geen indicatie is dat blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest mesothelioom en longkanker bij elektriciens veroorzaakt. De meest waarschijnlijke oorzaken zijn roken en blootstelling aan amfibool asbest in een situatie van sloop of renovatie of door in de omgeving te zijn van andere vakmensen die met asbest werkten. Bron: Goodman, J.E. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/12/17/670108 Tue, 17 Dec 2013 10:46:50 +0100 Spaanse mesothelioomincidentie stijgt nog steeds http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,670100 Het aantal Spanjaarden dat jaarlijks aan mesothelioom overlijdt neemt nog steeds toe. Tussen 1976 en 1980 ging het om 491 mensen, tussen 2006 en 2010 over meer dan het dubbele, namelijk 1249. Epidemiologen voorspellen een toename tot 1319 mensen in de periode van 2016 t/m 2020. Naar schatting zal de ziekte tot 2040 voor blijven komen. 2040 is naar schatting het jaar waarin het laatste beroepsgerelateerde asbestslachtoffer aan mesothelioom zal overlijden. Spanje importeerde tussen 1906 en 2002 meer dan 2,5 miljoen ton asbest. Bron: Lopez-Abente, G. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/12/17/670100 Tue, 17 Dec 2013 10:19:12 +0100 Risico omwonenden asbestmijn http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,669545 Bourgault berekende het risico op asbestziekten van inwoners van het Canadese Thetford Mines, de plaats bij de gelijknamige inmiddels niet meer werkzame asbestmijn. Zij constateert dat hun extra risico op asbestziekten verwaarloosbaar is als de normen die doorde Canadese overheid zijn gesteld als basis voor de berekening worden genomen. Deze conclusie zou later vergeleken moeten worden met de werkelijke sterfte aan asbestgerelateerde ziekten in deze plaats. Bron: Bourgault, M.H. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/12/11/669545 Wed, 11 Dec 2013 16:42:43 +0100 Ontwikkeling asbestziekten in Groot Britannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,664096 In 2011 overleden 2291 Britten ten gevolge van mesothelioom (1931 mannen en 360 vrouwen). Dat is minder dan in 2010 (2360). Desondanks verwachten deskundigen dat de jaarlijkste sterfte nog tot het eind van dit decennium geleidelijk toe zal nemen. Bij 429 mensen was asbestose een van de doodsoorzaken. Bron: Health and Safety Executive, oktober 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/11/07/664096 Thu, 07 Nov 2013 14:22:07 +0100 Amerikaanse brandweerlieden hebben vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,664092 Door frequenter blootstelling aan asbest hebben Amerikaanse brandweerlieden vaker dan gemiddeld mesothelioom. Een studie uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor beroepsveiligheid- en gezondheid (NIOSH) toonde aan dat brandweermannen gemiddeld vaker kanker hebben aan luchtwegen, spijsvertering- en urinesystemen. Aan het onderzoek deden 30.000 brandweermannen mee. Bron: Arboonline.nl, oktober 2013; Daniels, R.D. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/11/07/664092 Thu, 07 Nov 2013 14:13:35 +0100 Asbestziekten VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,669538 De ziektes asbestose en mesothelioom hebben de Amerikanen in het eerste decennium van deze eeuw door vroegtijdig overlijden meer dan 427.000 potentiele levensjaren gekost. Een afname is nog niet te zien. Bron: Bang, K.M. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/11/01/669538 Fri, 01 Nov 2013 15:53:20 +0100 Latentietijd mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,658376 De latentietijd wordt meestal omschreven als de tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en het moment waarop de diagnose mesothelioom wordt gesteld. Frost analyseerde deze tijd bij 678 arbeiders die met asbest hadden gewerkt en tussen 1978 en 2005 aan mesothelioom waren overleden. De gemiddelde latentietijd was op basis van de totale groep 22,8 jaar, maar bij vrouwen ca. 29% langer dan bij mannen. Bij mensen die naast mesothelioom ook asbestose hadden, was de latentietijd gemiddeld 5% korter. Frost vond onvoldoende bewijs dat een hogere blootstellingsintensiteit tot een lagere latentietijd leidt. Bron: Frost, G. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/09/26/658376 Thu, 26 Sep 2013 08:13:49 +0100 Mesothelioom en werk in Massachusetts http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,658372 Roelofs onderzocht in welke beroepen en sectoren 564 mesothelioompatienten uit het Amerikaanse Massachusetts hadden gewerkt. Scheepsbouw en bouw waren de belangrijkste sectoren. Beroepen en sectoren die vaker dan verwacht voorkwamen waren : de beroepen chemicus, machinist en automonteur en de sectoren machinebouw, spoorwegen en post. Bron: Roelofs, C.R. e.a. (2013). . Instituut Asbestslachtoffers/2013/09/26/658372 Thu, 26 Sep 2013 07:51:38 +0100 Mesothelioom bij vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,658370 Bij meer dan 80% van de mannen met mesothelioom is beroepsgerelateerde asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar. Bij vrouwen is dat aandeel veel lager. Camiade analyseerde de oorzaken bij 318 vrouwelijke mesothelioompatienten die tussen 1998 en 2009 deelnamen aan het Franse Nationale Mesothelioom Toezichtsprogramma. Bij 27,7% was asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar, bij 12,9% bestraling, bij 59,4% kon asbestblootstelling niet als oorzaak worden aangewezen. Bron: Camiade, E. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/09/26/658370 Thu, 26 Sep 2013 07:37:32 +0100 Mesothelioom in Denemarken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,658350 27 jaar na het asbestverbod neemt de mesothelioomincidentie in Denemarken nog steeds toe. In 2008-2009 was de gemiddelde overleving na diagnose van mannen 12,5 maanden en van vrouwen 13,3. Bron: Skammeritz, E. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/09/25/658350 Wed, 25 Sep 2013 17:56:34 +0100 Piek mesothelioom pas over 10 jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,657494 De meeste ontwikkelde landen zullen nog een decennium of langer te maken hebben met een stijging van het aantal mensen dat mesothelioom krijgt. Dat meldt Robinson van het Australische Baird Institute for Applied Heart and Lung Surgical Research.Dat geldt o.a. voor landen als het Verenigd Koninkrijk, Australie, Italie en Japan. In de Verenigde Staten neemt de incidentie sinds 2005 wel geleidelijk, maar langzaam af. Het aandeel niet-beroepsgerelateerde slachtoffers, zoals vrouwen en doe-het-zelvers wordt groter. Stayner meldt dat de Mesothelioomincidentie in de meeste Europese landen nog steeds toeneemt, maar dat in de Verenigde Staten en Zweden inmiddels een piek is bereikt. Bron: survivingmesothelioma.com, 28 augustus; Robinson, B. (2012); Stayner, L. e.a. (2013) Instituut Asbestslachtoffers/2013/09/17/657494 Tue, 17 Sep 2013 22:10:43 +0100 Kinderen en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,657432 Kinderen zijn gevoeliger voor asbestblootstelling omdat ze een langere levensverwachting hebben dan volwassenen en bij mesothelioom de tijd tussen asbestblootstelling en ziek worden (latentietijd) gemiddeld erg lang is. Of kinderen intrinsiek ook gevoeliger zijn voor asbestblootstelling is niet mogelijk aan te geven. Dat concludeert het onafhankelijke Britse Committee on Carcinogenicity (COC) na onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. Naar schatting is het risico op mesothelioom voor een kind dat op vijfjarige leeftijd voor het eerst is blootgesteld 5 keer groter dan voor een volwassene die op 30-jarige leeftijd voor het eerst aan asbest is blootgesteld. Bron: iacoc.org.uk, september 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/07/01/657432 Mon, 01 Jul 2013 16:33:47 +0100 Mesothelioom in de VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,653626 In de Amerikaanse Nationale Kanker Databank zijn tussen 2000 en 2010 25.504 patienten met mesothelioom geregistreerd. Naar schatting mist deze databank ca. 30% van alle mesothelioomdiagnoses. Inclusief die 30% komt het totaal aantal patienten met mesothelioom in de Verenigde Staten op 3458 per jaar: een getal dat sinds 2000 vrij constant was. Van deze groep was 89% blank, 78% man en 60% boven de 70 jaar bij diagnose. Bij 21% van de patienten werd de tumor operatief verwijderd. Dat gebeurde vaker bij patienten met een particuliere verzekering dan bij patienten die dat niet hadden. Bron: Mesothelioma Applied Research Foundation, 27 juni 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/07/01/653626 Mon, 01 Jul 2013 12:24:05 +0100 Asbest en longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,649628 Cole volgde tot en met 2001 3200 arbeiders die tussen 1940 en 1965 in een asbesttextielfabriek in het Amerikaanse South Carolina hadden gewerkt. 195 overleden aan longkanker. Als destijds de in Amerika huidige normen voor blootstelling van kracht waren geweest, was de longkankersterfte naar schatting bijna een kwart (24%) minder geweest. Bron: Cole, S.R. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/06/11/649628 Tue, 11 Jun 2013 13:43:46 +0100 Asbest en galwegkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,648966 Asbestblootstelling speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van galwegkanker (cholangiocarcinoom). Dit concludeert Brandi na analyse van gegevens van 155 patienten uit een Italiaans ziekenhuis. Bron: Brandi, G. e.a. 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/06/04/648966 Tue, 04 Jun 2013 15:46:20 +0100 Taconiet mogelijk oorzaak mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,648280 Taconiet is een ijzererts dat onder andere in de Amerikaanse staat Minnesota in open mijnen wordt gewonnen. Mensen die in de Taconiet-industrie of mijnen hebben gewerkt, krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. Dit risico wordt groter naarmate men langer in deze industrie heeft gewerkt. Nog niet zeker is of de vezels in dit gesteente zelf de oorzaak zijn dat mensen de ziekte hebben gekregen. Dit wordt verder onderzocht, aldus de onderzoekers van van de Universiteit van Minnesota. Bron: The Associated Press State & Local wire, 13 april 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/05/30/648280 Thu, 30 May 2013 15:21:15 +0100 Asbest, asbestose, roken en longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,648251 Asbestblootstelling verhoogt het risico op longkanker ook bij niet-rokers. Een combinatie van asbestblootstelling, asbestose en roken levert nog een extra longkankerrisico op boven op de afzonderlijke effecten van asbest en roken. Dit concludeert Markowitz na vergelijking van gegevens van een cohort van 2377 Noord Amerikaanse mannen die als isoleerder aan asbest zijn blootgesteld met een controlegroep van 54.242 niet aan asbest blootgestelde arbeiders. Bron: Markowitz, S.B. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/05/30/648251 Thu, 30 May 2013 15:10:27 +0100 Belgische asbestslachtoffers in kaart http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,646104 De Belgische asbestslachtoffervereniging Abeva heeft het aantal slachtoffers in de nabijheid van asbestproductiefabrieken in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat er in de buurt van de fabrieken in Kapelle-op-den-Bos 150 slachtoffers zijn en in Harmignies 210, van wie er 171 zijn overleden. In Belgie sterven jaarlijks meer dan 800 mensen direct of indirect aan de gevolgen van asbestblootstelling. Bron: De Morgen, 15 mei 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/05/27/646104 Mon, 27 May 2013 12:40:20 +0100 Canadese asbestslachtoffers in kaart http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,649499 Het aantal mensen dat in Canada tussen 1970 en 2005 aan de gevolgen van asbestblootstelling is overleden, is in die periode sterk toegenomen. Een kaart laat de geografische spreiding van deze groep zien. Gebieden waar mesothelioom relatief vaak voorkomt, zijn Quebec-stad, Montreal, Toronto en Vancouver. Canada heeft tot vorig jaar werkende asbestmijnen gehad in de regio Quebec. 30 jaar geleden was de asbestproductie het hoogst. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 3 mei 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/05/10/649499 Fri, 10 May 2013 13:27:28 +0100 Mesothelioom neemt nog steeds toe in Denemarken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,639774 Het aantal mannen dat in Denemarken jaarlijks de ziekte mesothelioom krijgt, neemt nog steeds toe. Inmiddels gaat het om 3394 mannen tussen 1943 en 2009. In 2008-2009 was de incidentie 1,76 mannen per 100.000 inwoners. In Nederland was dit getal veel hoger in 2009, namelijk 4,2 per 100.000 inwoners. De regio Noord Jutland heeft het hoogste aandeel mesothelioom. Gemiddeld leven patienten nog 12-13 maanden na diagnose. Bron: Skammeritz, E. e.a. (2013), www.ias.nl: IAS Monitor. Instituut Asbestslachtoffers/2013/04/18/639774 Thu, 18 Apr 2013 22:48:46 +0100 Asbest met minerale wolvezels of silica gevaarlijker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,639769 Blootstelling aan een combinatie van asbest met minerale wolvezels of silica verhoogt het risico op pleuraal mesothelioom (longvlieskanker). Dat concludeert Lacourt na analyse van het arbeidsverleden van 1199 Franse mannen met mesothelioom. Bron: Lacourt, A. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/04/18/639769 Thu, 18 Apr 2013 22:25:03 +0100 Afwijking luchtwegen bij Spaanse aan asbestblootgestelde arbeiders http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637675 Een groot deel (85%) van de Spaanse arbeiders (606) die in de industrie in de baai van Cadiz aan asbest zijn blootgesteld, heeft een aandoening aan de luchtwegen/longen gekregen. In 44% van de gevallen gaat het om pleurale plaques (niet kwaadaardig), bij 10% om longkanker, bij 5% om mesothelioom en bij 2% om asbestose. Bron: La Voz de Cadiz, 12 maart 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/26/637675 Tue, 26 Mar 2013 13:24:52 +0100 Mesothelioom in Ierland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637561 In Ierland krijgen jaarlijks gemiddeld 26 mensen de diagnose mesothelioom, 5 x meer mannen dan vrouwen. Tweederde is op dat moment tussen de 60 en 80 jaar. Opvallend is dat 18% van de vrouwen jonger dan 50 is op het moment dat de ziekte zich openbaart. Bij mannen is dat percentage 3%. Indirecte asbestblootstelling als huisgenoot is bij vrouwen de meest waarschijnlijke oorzaak. Bron: Lloyds Asbestos Litigation Reporter, 6 maart 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/25/637561 Mon, 25 Mar 2013 14:22:27 +0100 De wereldwijde pandemie in asbestgerelateerde ziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637272 Asbestgerelateerde ziekten zijn nog steeds wereldwijd een belangrijk thema in de volksgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat jaarlijks ca. 90.000 mensen ten gevolge van mesothelioom, longkanker of asbestose overlijden. De mesothelioomincidentie neemt nog steeds toe in de meeste Europese landen en Japan, maar heeft in de Verenigde Staten en Zweden inmiddels een piek bereikt. Voor de ontwikkelingslanden wordt in de toekomst nog een toename van asbestslachtoffers verwacht, daar een deel van die landen momenteel nog steeds asbest gebruikt. Bron: Stayner, L. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/21/637272 Thu, 21 Mar 2013 14:30:18 +0100 Canada: 3% longkanker door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637260 Bijna 3% van de Canadezen met longkanker krijgt de ziekte door blootstelling aan asbest. Villeneuve concludeert dit op basis van onderzoek onder 1681 mensen met longkanker uit acht Canadese provincies. Canada produceerde tot 2012 zelf asbest. Bron: Villeneuve, P.J. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/21/637260 Thu, 21 Mar 2013 13:27:54 +0100 Mesothelioom in Oost Azie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637194 Japan, Zuid Korea, Hong Kong en Singapore worden tot het oostelijk deel van Azie gerekend. Het zijn landen met veel scheepsbouw en havens, waar in het verleden intensieve asbestblootstelling plaatsvond. Toch is het aantal mensen dat jaarlijks de diagnose mesothelioom krijgt in deze landen relatief laag. Onderrapportage en de lange latentietijd in combinatie met het gegeven dat de industrie in deze landen later op gang is gekomen, zijn mogelijke oorzaken. Andere verklaringen liggen mogelijk in etiologische factoren (genetisch en milieugerelateerd). Bron: Bianchi, C & Bianchi, T. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/20/637194 Wed, 20 Mar 2013 17:26:06 +0100 Risico op longkanker door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637192 Na een meta-analyse van 160 studies constateert Moon grote verschillen in risico op longkanker door asbestblootstelling bij verschillende populaties. Algemene percentages kunnen daarom niet worden berekend. Het geschatte risico is sterk afhankelijk van het type populatie waarvoor wordt geschat. Bron: Moon, E.K. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/20/637192 Wed, 20 Mar 2013 17:04:17 +0100 Nucleaire straling en mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637187 Gibb vond een relatie tussen nucleaire straling en het risico op mesothelioom bij mensen die in de Verenigde Staten in een kerncentrale hadden gewerkt (totaal 332). Er was geen relatie met longkanker. De invloed van asbestblootstelling is onduidelijk. Bron: Gibb, H. e.a. (2013). Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/20/637187 Wed, 20 Mar 2013 16:47:17 +0100 Franse zelfstandigen zijn intensief aan asbest blootgesteld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637735 Zelfstandigen zijn in Frankrijk in het verleden intensiever aan asbest blootgesteld dan verwacht. Dat concluderen epidemiologen na onderzoek tussen 2005 en 2009 in zeven regio’s. Zij adviseren daarom deze groep te monitoren en medisch te begeleiden. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 21 februari 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/15/637735 Fri, 15 Mar 2013 10:48:49 +0100 Asbestose in Spanje http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,636698 Tussen 1963 en 2010 zijn in Spanje 815 mensen met asbestose geregistreerd. In de asbestcementindustrie (189) en scheepsbouw (173) kwamen de meeste gevallen voor, gevolgd door de bouw (49) en metaal (35). Het meest voorkomende beroep was de machinebankwerker (114) gevolgd door lassers en plaatwerkers (88) en schilders, loodgieters, pijpfitters (59). Bron: Garcia Gomez, M. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2013/03/14/636698 Thu, 14 Mar 2013 15:47:34 +0100 Asbest in remvoeringen oorzaak mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637739 Asbest in remvoeringen kan mesothelioom veroorzaken. Dat staat in een advies van deskundigen aan het Hof van Beroep van Maryland (VS). Gevolg is dat deze asbest mee naar huis genomen wordt en de ziekte ook bij huisgenoten kan veroorzaken. Daarvoor is breed wetenschappelijk bewijs, aldus het advies. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 29 januari 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/02/15/637739 Fri, 15 Feb 2013 11:09:09 +0100 Mesothelioom bij Britse docenten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,637737 Tussen 2002 en 2011 zijn in Groot Brittannie 129 docenten ten gevolge van mesothelioom overleden. Dat staat in een rapport van de Office for National Statistics gemaakt in opdracht van het Britse Hogerhuis. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 7 februari 2013. Instituut Asbestslachtoffers/2013/02/15/637737 Fri, 15 Feb 2013 11:01:11 +0100 Amfibool asbest veel gevaarlijker dan chrysotiel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,639199 Blootstelling aan amfibool asbest kan al bij kortdurende blootstelling kanker veroorzaken. Intensieve langdurige blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest kan longkanker veroorzaken. Lage of kortdurende intensieve blootstelling aan chrysotiel vormt geen aanwijsbaar risico voor de gezondheid. Dat concludeert Bernstein op basis van een overzichtsstudie van toxicologisch en epidemiologisch onderzoek. Volgens McCormack is de aanwezigheid van amfibool in gemengde asbestsoorten de oorzaak van mesothelioom en nog vaker longkanker. Bloottstelling aan puur chrysotiel veroorzaakt weinig mesothelioom. Het aantal mensen met mesothelioom door blootstelling aan puur chrysotiel is te klein om op basis daarvan het extra risico op longkanker te kunnen schatten. Bron: Bernstein, D. e.a. (2012), McCormack, 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2013/02/05/639199 Tue, 05 Feb 2013 19:49:23 +0100 Mesothelioom in Noorwegen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,629129 De mesothelioomincidentie bij mannen heeft in Noorwegen in 2004 een piek bereikt. Sindsdien neemt deze licht af. In 1974 was Noorwegen een van de eerste landen die beperkende maatregelen tegen gebruik van asbest invoerde. In 1984 werd een verbod van kracht dat in 1991 werd aangescherpt (Nederland: 1993). De gemiddelde overlevingsduur van mesothelioompatienten is in Noorwegen tussen 1970 en 2009 gestegen van 4 tot 9,3 maanden (na diagnose). Dit komt waarschijnlijk door vroegere diagnose en verbeterde chemotherapie. Bron: Helland, A. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/18/629129 Tue, 18 Dec 2012 13:12:32 +0100 Colombiaanse automonteurs werken nog steeds met asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,629121 Onderzoekers vonden in drie Colombiaanse garages extreem hoge concentraties chrysotiel asbest. Colombia gebruikt namelijk nog steeds volop producten met asbestremvoeringen. Het land importeerde in 2011 20.048 ton asbest, 63% meer dan in het jaar daarvoor. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 8 december, Cely Garcia, M.F. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/18/629121 Tue, 18 Dec 2012 12:47:29 +0100 Hoger longkankerrisico bij lage asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,629010 Het is algemeen bekend dat asbest geassocieerd is met longkanker, echter de exacte relatie tussen lage asbest blootstellingen en longkanker is onbekend. Volgens Sjoukje van der Bij komen in Nederland op dit moment met name relatief lage asbestblootstellingen voor bij personen die beroepsmatig zijn blootgesteld. Op basis van een nieuwe methode schat zij een hoger longkankerrisico bij lage blootstellingen dan verwacht op basis van extrapolatie van het risico bij hoge blootstellingen zoals in eerdere studies is gedaan. Om een schatting te geven van het aantal asbest-gerelateerde longkanker gevallen in de komende 20 jaar in Nederland heeft zij drie verschillende modellen gebruikt, uitgaande van verschillende gegevensbronnen. Schattingen van het aantal asbest-gerateerde longkanker gevallen varieerden van 6500 tot 22000. Het exacte effect van asbest op de omvang van longkanker is lastig te bepalen totdat er meer gedetailleerde informatie beschikbaar komt. Dit promotie-onderzoek werd door het IAS gefinancierd. Bron: Universiteit Utrecht, 6 december 2012, Van der Bij, S. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/06/629010 Thu, 06 Dec 2012 14:40:06 +0100 Australie signaleert asbestrisico vrouwelijke doe het zelvers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,629110 De Asbestos Diseases Foundation of Australia vraagt aandacht voor mensen die in het verleden door verbouwing aan eigen huis aan asbest zijn blootgesteld en daardoor nu ziek worden. Zij worden de derde golf asbestslachtoffers genoemd. Ook vrouwen zijn hiervan het slachtoffer, gezien de toename van het aantal vrouwen met mesothelioom in Australie. Volgens de Australische regering krijgen op dit moment jaarlijks 500 mannen en 100 vrouwen de diagnose mesothelioom. Naar schatting zal dit toenemen tot totaal 900 in 2020. Bron: AAP Newsfeed, 25 november 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/12/01/629110 Sat, 01 Dec 2012 12:11:05 +0100 Kenmerken Deense mesothelioompatienten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,627374 Skammeritz e.a. analyseerden medische dossiers van 122 mesothelioompatienten die tussen 1984 en 2010 in een Deense kliniek waren behandeld. De groep bestond voor 90,2 % uit mannen. De gemiddelde leeftijd bij diagnose was 65 jaar. Bij 91% was asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar. Gemiddeld leefden de patienten nog 1,05 jaar na diagnose. De tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en de diagnose was gemiddeld 42 jaar. Bron: Skammeritz, E. & Omland, L.H. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/28/627374 Wed, 28 Nov 2012 15:15:32 +0100 Toepassing kwaliteitscriteria bij asbestriscioberekening ter discussie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,626849 In 2010 adviseerde de Gezondheidsraad dat de normen voor blootstelling aan asbest in Nederland moeten worden aangescherpt. Basis voor dit advies was onder andere een meta-analyse van asbest en longkanker door Lenters e.a. (2011). Een berekening op basis van uitsluitend studies met een kwalitatief betere schatting van de asbestblootstelling laat, volgens Lenters, een gemiddeld hoger risico op longkanker zien dan als studies van mindere kwaliteit in de berekening worden meegenomen. Berman & Case (2012) hebben kritiek op de door Lenters en de Gezondheidsraad toegepaste methode. Zij stellen dat er weinig bewijs is dat na uitsluiting van kwalitatief minder goede studies op basis van slechts enkele kwalitatief goede studies een nauwkeuriger risico-inschatting kan worden gemaakt. Berman & Case zijn er juist voor om zoveel data als mogelijk in de analyse mee te nemen. Lenters en collega s weerleggen deze kritiek o.a. met de mededeling dat het uitsluiten van kwalitatief mindere studies slechts een van de drie toegepaste methodes was om de risicoschatting te maken. Bron: Berman, W. & Case, B.W. (2012), Lenters, V. e.a. (2012), Lenters, V. e.a. (2011), Gezondheidsraad advies d.d. 3 juni 2010/IAS Nieuws d.d. juni 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/22/626849 Thu, 22 Nov 2012 14:18:18 +0100 Asbestgerelateerde kanker doodt jaarlijks 4500 Britten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,626484 Jaarlijks overlijden in Groot Brittannie ca. 4500 mensen aan kanker ten gevolge van asbestblootstelling. In 2010 ging dit om 2347 mesothelioomsterfgevallen, waarvan 1946 mannen. De mesothelioomsterfte van mannen onder de 55 neemt sinds begin jaren 90 af. Naar schatting zal het aantal mannen dat aan mesothelioom overlijdt rond het jaar 2016 een piek bereiken van 2100. In 2010 was bij 412 sterfgevallen de ziekte asbestose waarschijnlijk een van de oorzaken. In 169 gevallen was deze ziekte de onderliggende oorzaak. Bron: HSE Statistics 2011/12. Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/19/626484 Mon, 19 Nov 2012 15:55:10 +0100 Asbestose door blootstelling op jonge leeftijd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,626161 Sterfte door de ziekte asbestose komt in Engeland en Wales vooral door asbestblootstelling op jonge leeftijd (onder 45 jaar). Bij asbestose is blootstelling op jonge leeftijd een belangrijker oorzaak dan bij mesothelioom. Dat concluderen Darnton e.a. op basis van analyse van overlijdenscertificaten van 5.396 mensen met asbestose en 33.751 mensen met mesothelioom. Bron: Darnton, A. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/14/626161 Wed, 14 Nov 2012 17:54:11 +0100 Geografische spreiding mesothelioom in Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,626157 Mesothelioom komt in Italie landelijk bij 1,7 op de 100.000 mensen voor (4,60 mannen en 1,34 vrouwen). Een hoger aandeel mesothelioom is gevonden in gebieden waar in het verleden veel asbestcementindustrie was (o.a. Casale Monferrato), in kustgebieden (o.a. havens van Trieste), in gebieden met petrochemische industrie (o.a. Riolo) en in de omgeving van de steengroeve van Biancavilla. Bij de steengroeve ligt de oorzaak niet in asbestblootstelling maar in fluor edenite vezels, een mineraal dat op asbest lijkt. Bron: Fazzo, L. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/14/626157 Wed, 14 Nov 2012 17:42:17 +0100 Werknemers Britse elektriciteitscentrale krijgen vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,626156 Werknemers van Britse elektriciteitscentrales krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. Er is geen relatie met longkanker. Sorahan concludeert dit op basis van een cohortstudie van 81.842 (oud)werknemers die tussen 1973 en 2008 minimaal zes maanden bij een elektriciteitscentrale hadden gewerkt. Bron: Sorahan, T. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/14/626156 Wed, 14 Nov 2012 17:29:07 +0100 Longarts Dordrecht signaleert toename mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,626620 Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kampt met een grote wachtlijst op de longpoli. Deze is volgens longarts Cheung voor een deel te wijten aan een bovengemiddeld aantal mensen met longaandoeningen in de regio. Bron in dit gebied zijn de vele scheepswerven waar met asbest werd gewerkt. Hierdoor is sprake van een explosieve toename van het aantal mensen met mesothelioom. Volgens de IAS Monitor op de website van het IAS is Zuid Holland de provincie met het hoogste aantal mesothelioompatienten. Bron: AD, IAS, 2 november 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/09/626620 Fri, 09 Nov 2012 15:58:56 +0100 Duitse specialisten bezorgd over toename asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,625672 Sinds een aantal jaren zijn in Duitsland meer arbeiders overleden aan de gevolgen van asbest dan door arbeidsongevallen. Van 1996 tot 2005 is het aantal verdachte pleuramesothelioom diagnoses gestegen van 709 tot 1072. In 2005 waren van de 2484 overledenen er 1540 ten gevolge van asbestbesmetting, waarvan 770 met pleura mesothelioom. In de statistieken is zichtbaar dat het aantal doden ten gevolge van pleura mesothelioom ieder jaar toeneemt. De kosten van de Duitse Sociaal Ongevallenverzekering (DGUV) waren in 2005 149,1 miljoen euro voor pleura mesothelioom en 149,4 miljoen euro voor longkanker. Beroepsgroepen die een groter risico lopen zijn o.a. slotenmakers, lassers, loodgieters, dakdekkers, bouwvakkers. Bron: asbestenbouw.com/Duitste Vereniging voor Thoraxchirurgie, 30 oktober 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/11/08/625672 Thu, 08 Nov 2012 16:35:06 +0100 Overzichtsstudie asbestblootstelling bij huisgenoten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,622255 Donavan en collega s evalueerden het risico op mesothelioom bij huisgenoten op basis van 200 verschillende studies. Zij concluderen dat verreweg de meeste gevallen van mesothelioom als huisgenoot voorkomen bij familieleden die samenwoonden met mensen die tussen 1930 en 1970 in de asbestindustrie intensief aan (bijna altijd) amfibool asbest waren blootgesteld. Op basis van deze gegevens kan geen schatting gemaakt worden van het risico voor deze groep sinds begin jaren 70. Vanaf begin jaren 70 heeft beschermende regelgeving in de Verenigde Staten er namelijk voor gezorgd dat zowel de blootstellingsintensiteit verminderd is als het gebruik van amfibool asbest. Bron: Donovan, E.P. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/10/16/622255 Tue, 16 Oct 2012 15:03:36 +0100 Mesothelioom door asbest in rotsen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,622209 In de Turkse provincie Sivas komt asbest in de natuur voor in het rotsgesteente ophiolite. Bahram en collega’s vonden dat mensen die in de nabijheid van dit gesteente wonen relatief vaker mesothelioom krijgen dan anderen. Bron: Bahram, M. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/10/16/622209 Tue, 16 Oct 2012 14:31:54 +0100 Australisch Mesothelioom Register http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,624900 In het Australisch Mesothelioom Register werden in 2011 612 nieuwe diagnoses van mesothelioom geregistreerd. De groep bestaat voor 84,5% uit mannen en 78,8% was boven de 65. Per 100.000 inwoners gaat het om 5,0 mannen en 0,8 vrouwen. Ter vergelijking: in Nederland trof de ziekte in 2010 4,5 mannen en 0,5 vrouwen per 100.000 inwoners. Bron: Safe Work Australia, september 2012, IAS Monitor. Instituut Asbestslachtoffers/2012/10/15/624900 Mon, 15 Oct 2012 10:31:46 +0100 Asbestrisicoberoepen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,619231 Bonneterre vond een hoger dan gemiddelde mesothelioomincidentie bij arbeiders in een chloorfabriek, echter niet bij de groep die het meest intensief aan asbest was blootgesteld. Finley constateerde geen verhoogd risico op mesothelioom bij Amerikaanse automonteurs. Bron: Bonneterre, V. e.a. (2012); Finley, B.L. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/09/24/619231 Mon, 24 Sep 2012 20:35:29 +0100 Meeste Nieuw Zeelandse asbestslachtoffers door werk in de bouw http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,617689 Nieuw Zeeland heeft sinds 20 jaar twee asbestregisters waarin gegevens van mensen met een asbestgerelateerde ziekte worden vastgelegd. Van de 1246 geregistreerden ligt bij 99% de oorzaak in asbestblootstelling lang geleden, gemiddeld 45 jaar. Meer dan 2/3de deel van deze groep werkte toen in de bouw. Het ging vooral om loodgieters, pijpfitters, isoleerders, timmerlieden, bouwvakkers en elektriciens. De rest is vooral als asbestspuiter werkzaam geweest. Volgens deskundigen kan kortdurende blootstelling zoals na de aardbeving van Christchurch alleen gevaarlijk zijn als de asbestblootstelling heel hoog is geweest. De meeste deskundigen achten het risico na de aardbeving heel klein, hoewel dit pas over een aantal jaar duidelijk zal zijn. In 2009 werd bij 91 Nieuw Zeelanders de diagnose mesothelioom gesteld: 76 mannen en 15 vrouwen. Bron: The Press, 25 augustus 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/09/12/617689 Wed, 12 Sep 2012 15:35:03 +0100 Toename asbestziekten in Israel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,617373 In de Israelische plaats Nahariya is de longkanker en mesothelioomincidentie 10 x zo hoog als in de rest van Israel. Hier was tussen 1950 en 1997 een asbestcementfabriek gevestigd. In Israel piekte het asbestgebruik tussen 1976 en 1978. In 2011 werd het verboden. Tussen 1980 en 2007 is de mesothelioomincidentie gestegen van 1,3 tot 8,8 mensen per miljoen inwoners. Ter vergelijking: in Nederland was de mesothelioomincidentie in 2010 veel hoger, namelijk 23 per miljoen inwoners. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 26 augustus 2012, IAS Monitor. Instituut Asbestslachtoffers/2012/09/10/617373 Mon, 10 Sep 2012 17:23:10 +0100 Gevolgen blootstelling aan blauw asbest bij kinderen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,617360 Volwassenen die als kind in het Australische Wittenoom aan blauw asbest (crocidoliet) zijn blootgesteld, krijgen relatief vaker bepaalde vormen van kanker, hart- en vaatziekten en ziekten van het centrale zenuwstelsel. Bron: Reid, A. e.a. (2012). All-cause mortality and cancer incidence among adults exposed to blue asbestos during childhood. Am J Ind Med. 2012 Aug 9. doi: 10.1002/ajim.22103. Instituut Asbestslachtoffers/2012/09/10/617360 Mon, 10 Sep 2012 16:03:06 +0100 VK: incidentie asbestose tussen 1997 en 2008 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,616746 Volgens een schatting kregen tussen 1997 en 2008 jaarlijks bijna 1800 Britten, 3 op de 100.000, de diagnose asbestose, een chronische stoflongziekte door blootstelling aan asbest. De jaarlijkse incidentie neemt sinds 2006 af. Bron: Amar, R.K. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/09/04/616746 Tue, 04 Sep 2012 15:41:21 +0100 Doe-het-zelver belangrijke asbestrisicogroep http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,619447 Asbest en bouw.nl wijst op de vaak onverwachte asbestrisico s bij verbouwing van huizen. Een belangrijke risicogroep is de doe-het-zelver. Bij veel kleine of grote verbouwingen in huizen/gebouwen van voor 1993 (asbestverdacht) is het risico aanwezig dat er asbestmateriaal vrijkomt. De ideale situatie zou zijn dat elke huiseigenaar een asbestinventarisatie laat doen en op de hoogte is van de risicoplekken in zijn huis. En als hij dan met die risicoplekken bezig gaat dat hij ook weet welke voorzorgsmaatregelen/aanpak nodig zijn. De praktijk is echter anders: huiseigenaren weten niet of en waar het asbest in hun huis zit en wat de risico’s zijn. Engeland heeft al vele jaren uitgebreide campagnes die waarschuwen voor de gevaren van asbest. Volgens recent onderzoek van de British Lung Foundation wist slechts 22% van de ondervraagden dat alle vormen van asbest uiteindelijk werden verboden in de jaren 1990, terwijl 67% aangaf niet te weten hoe ze asbest in en om het huis zouden moeten herkennen. Bron: asbestenbouw.nl, 6 augustus 2012 Instituut Asbestslachtoffers/2012/08/21/619447 Tue, 21 Aug 2012 13:47:18 +0100 900-1300 Nederlandse asbestslachtoffers per jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,614745 Op basis van een analyse van het IAS, informatie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) komt NRC Next tot de conclusie dat de stelling dat in Nederland per jaar 900-1300 mensen door asbest overlijden waar is. Bron: NRC Next, 31 juli. Instituut Asbestslachtoffers/2012/08/09/614745 Thu, 09 Aug 2012 16:19:25 +0100 Medewerkers Australische universiteit krijgen mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,619448 Sinds 1998 heeft de Universiteit van West Australie al vijf claims geschikt van werknemers die mesothelioom hebben gekregen. Een deel hangt samen met asbestblootstelling in de natuurkunde en scheikundegebouwen. Deze gebouwen zaten in de jaren 70 vol asbest dat als isolatiemateriaal werd gebruikt, o.a. voor bepaalde soorten branders. Bron: The West Australian, 7 juli 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/07/12/619448 Thu, 12 Jul 2012 13:48:22 +0100 Talk met asbest oorzaak mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,611559 Amerikaanse mijnwerkers die in de staat New York talk hebben gewonnen, krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. De talk was vervuild met tremoliet en antrophyliet asbestvezels. Bron: Finkelstein, M.M. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/07/10/611559 Tue, 10 Jul 2012 15:48:05 +0100 VK: asbest belangrijkste oorzaak kanker door beroep http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,611548 Asbestblootstelling was in 2004 in Groot Brittannie de belangrijkste oorzaak van beroepsgerelateerde kanker en verantwoordelijk voor bijna een derde (4216) van het totaal aantal beroepsgerelateerde kankers in dat jaar (13.598). Vooral werknemers in de bouw werden hierdoor getroffen. Bron: Rushton, L. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/07/10/611548 Tue, 10 Jul 2012 15:10:17 +0100 Voorspelling mesothelioom in Japan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,611528 Myojin e.a. voorspellen dat de jaarlijkse sterfte aan mesothelioom in Japan tot 2027 toe zal blijven nemen. Het totaal aantal mensen dat tussen 2003 en 2050 aan de ziekte zal overlijden wordt geschat op 66.327 mensen. Dat aantal kan nog afnemen als de regelgeving goed nageleefd gaat worden. Bron: Myojin, T. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/07/10/611528 Tue, 10 Jul 2012 13:39:17 +0100 Afname mesothelioom in VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,616731 Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) laat in een figuur zien dat de jaarlijkse sterfte aan mesothelioom sinds 2005 afneemt. Bron: Niosh, maart 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/07/07/616731 Sat, 07 Jul 2012 14:41:01 +0100 De tikkende asbesttijdbom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,610266 Linton e.a. bevestigen het verband tussen asbestcontact en mesothelioom aan de hand van een overzicht van asbestblootstellingsbronnen. Zij pleiten voor een wereldwijd asbestverbod omdat asbest nog steeds zowel in de werkomgeving als in het milieu duidelijke gevaren oplevert. Bron: Linton, A. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/25/610266 Mon, 25 Jun 2012 15:23:33 +0100 Ontwikkeling en geografische spreiding mesothelioom in Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,610264 De mesothelioomsterfte is in Italie het hoogst in gebieden met veel activiteiten gerelateerd aan bouw (o.a. door de voormalige asbestcementindustrie) en in gebieden met veel scheepswerven. De effecten van beperkende regelgeving en het asbestverbod in 1992 zijn nog steeds niet zichtbaar in de jaarlijkse mesothelioomsterftecijfers. Dit komt door de lange latentietijd; het duurt 35 tot 40 jaar voordat iemand ziek wordt. Gatto en Di Tanna verwachten dat de jaarlijkse mesothelioomsterfte in Italie de komende 10 jaar nog toe zal blijven nemen. Furlan en Montarino voorspellen dat in Casale Monferrato, de stad waar een Eternit asbestfabriek was gevestigd de mesothelioomsterfte tot tenminste 2031 zal duren. In de komende twee decennia zullen er nog 505 mensen aan deze ziekte overlijden. Bron: Gatto, M.P. & Di Tanna, G.L. (2012); Furlan, C & Mortarino, C (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/25/610264 Mon, 25 Jun 2012 15:12:50 +0100 Meer mesothelioom in de Zaanstreek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,610237 Volgens longarts Jan de Graaf van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) komt in de Zaanstreek gemiddeld meer mesothelioom voor dan elders in Nederland. Hij zegt dat in zijn afscheidsinterview in Dagblad Zaanstreek. De Graaf heeft ruim 29 jaar in het ZMC gewerkt. Zijn overtuiging wordt bevestigd door de IAS Monitor. De Zaanstreek behoort tot de gebieden waar in het verleden in Nederland de meeste asbestblootstellingen hebben plaatsgevonden als gekeken wordt naar de verklaringen van asbestslachtoffers in de databank van het IAS. Volgens de IAS Monitor behoort Noord Holland tot de provincies met de hoogste aantallen slachtoffers. Bron: Noordhollands dagblad, 22 juni 2012, IAS Monitor. Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/25/610237 Mon, 25 Jun 2012 11:11:05 +0100 Mesothelioom in Zuid Korea http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,609895 Van 2001 t/m 2010 zijn in Zuid Korea door de algemene ziekenhuizen 399 mensen met mesothelioom geregistreerd, waarvan 66% mannen en 34% vrouwen. Dit komt neer op een incidentie van gemiddeld 40 patienten per jaar of minder dan 1 patient (0,83) per miljoen inwoners per jaar. Meer dan de helft was 60 jaar of ouder bij diagnose, bijna een kwart 70 jaar of ouder. Van 152 patienten is de blootstellingsoorzaak uitgezocht. 37% was beroepsmatig aan asbest blootgesteld, met name in de bouw. Bij 20% lag de oorzaak in asbest in het milieu bijvoorbeeld als omwonende van een asbestfabriek of mijn. Zuid Korea heeft van 1930 tot begin jaren 90 asbestmijnen gehad. Asbest werd pas in 2009 verboden, 16 jaar later dan in Nederland (1993). Tegen de voorspelling in neemt de incidentie sinds 2008 af. In Nederland ligt de incidentie momenteel veel hoger dan in Zuid Korea, namelijk op 22 mensen per miljoen inwoners per jaar. Bron: Jung, S.H. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/20/609895 Wed, 20 Jun 2012 10:07:58 +0100 Mesothelioom in Europa http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,609877 Per miljoen inwoners krijgen jaarlijks 19 mensen in Europa de ziekte mesothelioom. Het gaat om drie keer zoveel mannen als vrouwen (resp. 32 en 6,8 per miljoen inwoners). Dit concluderen Siesling e.a. (2012) op basis van analyse van gegevens t/m 2002 van kankerregistraties uit een aantal Europese landen. De incidentie was het hoogst in het Verenigd Koninkrijk en Ierland (23 per miljoen) enhet laagst in Oost Europa (4,2 per miljoen inwoners). In Nederland was in 2009 de incidentie 22 mensen per miljoen inwoners, respectievelijk 42 per mln voor mannen en 5 per mln voor vrouwen. Bron: Siesling, S. e.a. (2012), www.ias.nl/IAS Monitor. Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/20/609877 Wed, 20 Jun 2012 08:55:21 +0100 Diesel even kankerverwekkend als asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,609870 Uitlaatgassen van diesel zijn kankerverwekkend en behoren tot dezelfde potentieel dodelijke categorie als asbest, arsenicum, mosterdgas, tabak en alcohol. Dat heeft het agentschap voor kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt. Volgens de IARC is de gezondheidsschade van diesel te vergelijken met meeroken. In 1989 classificeerde de WHO dieseluitlaatgas nog als 'waarschijnlijk' kankerverwekkend en nu dus als een kankerverwekkende stof. Bron: RTL/IARC, 12 juni 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/20/609870 Wed, 20 Jun 2012 08:25:29 +0100 Derde golf asbestslachtoffers in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,609869 Australie kampt momenteel met de derde golf asbestslachtoffers, de klussers: mensen die aan voor 1980 gebouwde huizen geklust hebben en daardoor aan asbest zijn blootgesteld. Zij krijgen nu mesothelioom. De eerste golf betrof mijnwerkers en andere arbeiders die met ruwe asbest hebben gewerkt. De tweede golf bestond uit mensen die met asbestproducten hebben gewerkt. Een extra zorg met betrekking tot de derde golf is dat niemand weet hoe lang die gaat duren en wanneer die gaat pieken. Klussen is in Australie bijna een nationale sport en het duurt 30 tot 50 jaar voordat de ziekte mesothelioom zich openbaart. In de jaren 90 werd 3% van de gevallen van mesothelioom geweten aan huisrenovatie. Tussen 2004 en 2008 steeg dit boven de 8%. In Australie bestaat een protocol voor veilige asbestverwijdering dat alleen gericht is op professionele asbestverwijderingsbedrijven en niet op particulieren of individuele vakmensen. Bron: Australian Financial Review, 31 mei 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/06/01/609869 Fri, 01 Jun 2012 08:20:35 +0100 Vrouwen en oudere mesothelioompatienten vragen minder vaak schadevergoeding http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,605428 Italiaanse en Nederlandse vrouwen en ouderen (75+) met mesothelioom vragen minder vaak schadevergoeding voor hun ziekte dan andere asbestslachtoffers met mesothelioom. Dat blijkt uit twee afzonderlijke onderzoeken. Het Italiaanse onderzoek koppelde registraties in het Italiaanse Mesotheliomenregister met de databank van de Italiaanse werknemerscompensatie-autoriteit. Het Nederlandse onderzoek koppelde gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie met de databank van het IAS. Bron: IAS: september 2011, Marinaccio A. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/05/15/605428 Tue, 15 May 2012 15:24:45 +0100 Timmerman, loodgieter en elektricien hoogste asbestrisico in Nieuw Zeeland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,606323 Timmerlieden, loodgieters en elektriciens zijn in Nieuw Zeeland de groepen met het hoogste risico op een asbestziekte. Tussen 1992 en 2010 zijn bijna 1200 mensen met een asbestgerelateerde ziekte geregistreerd in het Nationale Asbestregister. Het gebruik van asbest werd er eind jaren 80 verboden, eerder dan in Nederland (1993). Bron: The Dominion Post, 27 maart 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/04/01/606323 Sun, 01 Apr 2012 16:10:46 +0100 44.000 Britse asbestdoden in 10 jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,606309 Tussen 1999 en 2009 zijn naar schatting 20.500 Britten aan mesothelioom overleden en 2055 aan asbestose. Volgens de Health and Safety Executive toont recent onderzoek dat de sterfte aan asbestgerelateerde longkanker ongeveer gelijk is aan die van mesothelioom. Dat betekent totaal 44.000 asbestgerelateerde sterfgevallen in de laatste 10 jaar. Naar schatting zal het jaarlijks aantal nieuwe diagnoses in 2015 een piek bereiken, ervan uitgaande dat het ca. 40 jaar duurt voordat de ziekte zich manifesteert. Het asbestgebruik bereikte in het Verenigd Koninkrijk een piek in de jaren 70. In 1999 werd asbest als bouwmateriaal verboden. Bron: The Times, 29 maart 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/04/01/606309 Sun, 01 Apr 2012 15:48:24 +0100 Australische asbestmijn oorzaak 300 mesothelioomsterfgevallen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,607721 Tussen 1937 en 1966 werd crocidoliet (blauw asbest) gewonnen in het Australische Wittenoom. Er werkten totaal 7000 mensen, vooral jonge mannen. Inmiddels zijn 300 van hen aan mesothelioom overleden. Verwacht wordt dat voor 2020 nog 60 a 70 mensen aan deze ziekte zullen overlijden. Het aantal sterfgevallen nam toe tot 35-40 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling. Bron: Asbestos Hub, 20 maart 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/04/01/607721 Sun, 01 Apr 2012 13:19:08 +0100 Onderzoek naar milieugerelateerde asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595549 Mesothelioom komt in de Griekse regio Metsovo vaker dan gemiddeld voor bij bewoners van huizen waarin witsel is gebruikt dat tremoliet amfibool asbest bevatte. Italiaans onderzoek laat zien dat blootstelling aan verschillende soorten asbest in het milieu lang doorwerkt in het lichaam. De longen bevatten tenminste 10 jaar na de laatste blootstelling nog steeds een verhoogd gehalte van amfibool asbestvezels. In het Turkse district Eskisehir komt asbest in de natuur voor. Het is daar gebruikt voor verharding van wegen en voor isolatie van vloeren en daken. Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan deze asbest een hoger dan gemiddeld aantal gevallen van longkanker heeft veroorzaakt. Bron: Barbieri, P.G. e.a. (2012), Gogali, A. e.a. (2012), Metintas, S. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/14/595549 Wed, 14 Mar 2012 12:58:42 +0100 De asbestziekte-epidemie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595548 Hoewel asbest inmiddels in 52 vooral westerse landen is verboden, neemt het gebruik wereldwijd nog steeds toe. Het is echter verschoven naar de minder ontwikkelde landen in met name Azie. Daar stelt men dat chrysotiel (wit) asbest onder gecontroleerde omstandigheden veilig gebruikt kan worden. Dat chrysotiel minder mesothelioom veroorzaakt dan amfibool asbest is breed bekend. Minder bekend lijkt dat chrysotiel asbest relatief veel longkanker veroorzaakt. Cullinan & Pearce demonstreren dit aan de hand van de resultaten van langdurig onderzoek bij een Chinese asbesttextiel- en cementfabriek. Bron: Cullinan, P. & Pearce, N. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/14/595548 Wed, 14 Mar 2012 12:54:40 +0100 Asbestgerelateerde longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595542 Arbeiders in North en South Carolina die met chrysotiel (wit) asbest heben gewerkt, lopen meer risico op longkanker naarmate de blootstelling groter is geweest. Volgens Mc. Cormack e.a. veroorzaakt blootstelling aan puur amfibool asbest of een mix van amfibool en chrysotiel asbest twee keer zo veel sterfgevallen door longkanker dan door mesothelioom. Momenteel wordt echter wereldwijd alleen nog chrysotiel (wit) asbest gebruikt. Daarvan is bekend dat het weinig mesothelioomsterfgevallen veroorzaakt. Daarom kan niet geschat worden in hoeverre blootstelling aan puur chrysotiel asbest longkanker veroorzaakt. Bron: Elliott, L. e.a. (2012). Mc Cormack, V. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/14/595542 Wed, 14 Mar 2012 12:19:05 +0100 Veel mesothelioom in Zuid-Oost Engeland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595425 In Zuid-Oost Engeland komt de ziekte mesothelioom veel voor onder mensen die in de jaren 60-70 van de vorige eeuw op scheepswerven aan de Thames hebben gewerkt. In 2005 bereikte de incidentie een piek van 55 mensen per miljoen inwoners. Onder de in 1945 geboren groep was de incidentie het hoogst, namelijk 90 mensen per miljoen inwoners. Bron: Rias, S.P. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/13/595425 Tue, 13 Mar 2012 16:18:27 +0100 Asbestgerelateerde longkanker bij Amerikaanse textielarbeiders http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595173 Arbeiders in North en South Carolina die met chrysotiel (wit) asbest heben gewerkt, lopen meer risico op longkanker naarmate de blootstelling groter is geweest. Bron: Elliott, L. e.a. (2012). Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/12/595173 Mon, 12 Mar 2012 16:28:42 +0100 Duitsland: meer dan helft beroepsziektesterfte door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595572 In 2010 zijn in Duitsland 2509 mensen aan een beroepsziekte overleden, waarvan meer dan de helft (51,5%) ten gevolge van asbestblootstelling, aldus de Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Bron: Gefahr/gut-Online, 29 februari 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/01/595572 Thu, 01 Mar 2012 14:29:06 +0100 Mesothelioom in de VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595567 Momenteel wordt in de Verenigde staten elk jaar ca. 3500 keer de diagnose mesothelioom gesteld. In 80% van de gevallen gaat het om pleuraal (longvlies) mesothelioom, in 10-15% om peritoneaal (buikvlies)mesothelioom. De ziekte komt vier keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Dit omdat mannen vaker in asbesrisicoberoepen hebben gewerkt. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 70 jaar. Indirecte blootstelling komt voor als huisgenoot (door contact met werkkleding) of bijvoorbeeld door klussen aan het eigen huis. Bij indirecte blootstelling openbaart de ziekte zich vaak op een jongere leeftijd. De tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en het moment waarop de diagnose mesothelioom wordt gesteld (latentietijd) ligt tussen 20 en 60 jaar. Bron: Chest Physician, 16 februari 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/03/01/595567 Thu, 01 Mar 2012 14:06:44 +0100 Zwitserland en asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595573 Hoewel Zwitserland het gebruik van asbest vier jaar eerder dan Nederland verbood, namelijk in 1989, overlijden jaarlijks nog steeds ca. 100 Zwitsers aan de gevolgen van asbestblootstelling. Naar schatting zal het jaarlijkse aantal slachtoffers pas vanaf 2030 af gaan nemen. Mesothelioomslachtoffers hebben in Zwitserland geen mogelijkheid juridische stappen te nemen, omdat de verjaringstermijn er 10 jaar is. Een ziekte als mesothelioom zal zich normaal gesproken pas later openbaren. Momenteel gaan in de Zwitserse politiek stemmen op om de verjaringstermijn naar 30 jaar te verlengen. Bron: Tages-Anzeiger, 14 februari 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/02/15/595573 Wed, 15 Feb 2012 14:35:11 +0100 Stoppen van asbestblootstelling verandert risico op mesothelioom niet http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595515 Mensen die lang geleden voor het eerst aan asbest zijn blootgesteld, hebben geen hoger risico op mesothelioom als ze daarna weer met asbest in aanraking komen. Het moment waarop de asbestblootstelling stopt verandert dus niet het risico op het krijgen van de ziekte. Bron: La Vecchia & Bofetta (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2012/02/14/595515 Tue, 14 Feb 2012 11:25:05 +0100 Asbest en mesothelioom in Singapore http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,595393 Eind jaren 70 bereikte het asbestgebruik in Singapore een piek. In 1989 werd het verboden. In totaal heeft Singapore sinds 1970 meer dan 120.000 ton asbest gebruikt, ofwel 6,4 pond per inwoner per jaar. Sinds 2000 neemt het jaarlijks aantal mesothelioomdiagnoses toe en is inmiddels verdubbeld. Bron: mesothelioma-facts.com, 6 januari 2012. Instituut Asbestslachtoffers/2012/01/15/595393 Sun, 15 Jan 2012 15:07:37 +0100 Asbestose en kanker in Hong Kong http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,578398 Van 124 mannelijke werknemers die tussen 1981 en 2008 in Hong Kong de stoflongziekte asbestose kregen zijn 86 aan kanker overleden. Longkanker en mesothelioom hadden een hoger dan gemiddeld aandeel bij deze groep. <br/>Bron: Chen, M. e.a. (2011). <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/27/578398 Tue, 27 Dec 2011 11:20:18 +0100 VK: 1 op de 5 kankers door asbest of chemicalien http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,578396 1 op de 5 gevallen van kanker in het Verenigd Koninkrijk komt door blootstelling aan chemicalien of asbest. Dit is een van de resultaten van en uitgebreid onderzoek naar de invloed van leefstijl- en milieugerelateerde factoren op het risico op kanker. In totaal zijn 43% van de kankers te wijten aan leefstijl- of milieugerelateerde factoren. Tabak is verreweg de belangrijkste risicofactor (19,4%), gevolgd door een slecht eetpatroon (9,2%) en overgewicht (5,5%). Bron: Nursing Times, 13 december 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/27/578396 Tue, 27 Dec 2011 11:00:44 +0100 Italie en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,578196 Fazzo e.a. vonden een hoger dan gemiddeld aantal gevallen van asbestgerelateerde kanker in gebieden waar veel met asbest is gewerkt in de asbestcementindustrie, scheepsbouw, olieraffinaderijen en andere petrochemische industrie en in mindere mate in de textielindustrie en spoorwagonbouw en reparatie. Menegozzo e.a. analyseerden de medische gegevens van 1247 mannen die tussen 1950 en 1986 in een Italiaanse asbestcementfabriek hadden gewerkt. Zij vonden bij deze groep een hoger dan gemiddeld sterftecijfer voor asbestose, longkanker, pleuraal (longvlies) en peritoneaal (buikvlies)mesothelioom. Bron: Fazzo, L. e.a. (2011); Menegozzo, S. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/22/578196 Thu, 22 Dec 2011 12:56:03 +0100 Nog steeds toename mesothelioom in Verenigd Koninkrijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,578173 Recent uitgebrachte cijfers van de Britse Health and Safety Executive laten zien dat het aantal mensen dat jaarlijks in het Verenigd Koninkrijk aan mesothelioom overlijdt nog steeds toeneemt. Dit aantal is gestegen van 153 in 1968 tot 2321 in 2009. Meer dan 80% is man. Op dit moment lopen mannen die in de periode dat asbest nog volop werd gebruikt in de bouw werkten het hoogste risico op de ziekte. Bij vrouwen lijkt het met name te gaan om niet-beroepsgerelateerde asbestblootstelling. Naar schatting zal de incidentie voor mannen pas na 2016 af gaan nemen en voor vrouwen nog later. Bron: Health and Safety Executive, november 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/22/578173 Thu, 22 Dec 2011 10:57:34 +0100 Effect van asbestblootstellingsintensiteit en duur http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,577269 Het risico op pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) wordt groter naarmate de asbestblootstellingsintensiteit groter en de blootstellingsduur langer is geweest. Dit risico wordt kleiner naarmate men ouder (boven de 20) was op het eerste moment van blootstelling en naarmate het laatste moment van asbestblootstelling langer dan 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Bron: Lacourt, A. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/15/577269 Thu, 15 Dec 2011 11:32:49 +0100 Overzichtsstudie asbest en eierstokkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,574736 Op basis van een meta-analyse van 18 studies naar beroepsmatig aan asbest blootgestelde vrouwen concluderen Camargo e.a. dat asbestblootstelling samenhangt met een hoger dan gemiddeld risico op eierstokkanker. Dit resultaat is in overeenstemming met een eerdere conclusie van de International Agency for Research on Cancer (IARC). Bron: Camargo, M.C. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/01/574736 Thu, 01 Dec 2011 16:18:21 +0100 Asbestziekten bij automonteurs http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,574715 Franse onderzoekers bestudeerden ct-scans van 103 automonteurs die in hun werk uitsluitend aan asbest waren blootgesteld. In vijf gevallen (4,3%) vonden zij pleurale plaques, een niet-kwaadaardige asbestgerelateerde longafwijking, in een geval symptomen van asbestose, een stoflongziekte. Het gegeven dat slechts een klein deel van de monteurs asbestafwijkingen had doet de onderzoekers concluderen dat de cumulatieve asbestblootstelling in deze beroepsgroep laag is geweest. Bron: Ameille, J. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/12/01/574715 Thu, 01 Dec 2011 14:22:23 +0100 Zuid Korea voorspelt toename asbestkanker tot 2045 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,574713 Het Zuid-koreaanse ministerie van Milieu verwacht dat het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van mesothelioom pas in 2045 een piek zal bereiken. Het ministerie gaat bij deze schatting uit van een latentietijd van 10 tot 30 jaar. Een verhoudingsgewijs korte periode als vergeleken wordt met internationaal epidemiologisch onderzoek. Het jaarlijks aantal geregistreerde mesothelioompatienten is inmiddels gestegen van 61 in 1996 tot 152 in 2007. Sinds 2009 geldt in Zuid Korea een verbod op productie, import en gebruik van producten met meer dan 0,1% asbest. In april 2012 zal een nieuwe wet van kracht worden die het gebruik van asbest verder zal beperken. Bron: Xinhua General News Service 28 september, The Korea Herald, 3 oktober 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/10/15/574713 Sat, 15 Oct 2011 14:20:38 +0100 Meta-analyse asbest en longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,564292 Lenters e.a. (2011) concluderen op basis van een meta-analyse dat een berekening op basis van uitsluitend studies met een kwalitatief betere schatting van de asbestblootstelling een gemiddeld hoger risico op longkanker aangeeft dan als studies van mindere kwaliteit in de berekening worden meegenomen. Het verschil in carcinogene potentie tussen chrysotiel en amfibool asbest is op basis van het schaarse, huidige epidemiologisch bewijs niet aan te geven. Daarvoor is meer onderzoek van voldoende kwaliteit nodig. Deze analyse onderbouwt het advies van de Gezondheidsraad uit juni 2010 dat de normen voor blootstelling aan asbest moeten worden aangescherpt. Bron: Lenters, V. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/10/06/564292 Thu, 06 Oct 2011 13:38:30 +0100 Toename asbestose in Engeland en Wales http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,560405 Volgens de officiele sterfte-statistieken zijn in Engeland en Wales tussen 1968 en 2008 1958 mensen aan de ziekte asbestose overleden. Het aantal jaarlijkse gevallen steeg van 13 in 1968 tot 129 in 2006. Onderzoekers verwachten dat het werkelijke aantal mensen met deze ziekte hoger zal liggen, omdat veel patienten wel langdurig deze ziekte hebben, maar er niet aan overlijden. Bron: Hanley, A. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/09/26/560405 Mon, 26 Sep 2011 16:12:39 +0100 Chrysotiel asbest oorzaak asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,560268 Aan de hand van een overzichtsstudie laat Kanarek (2011) zien dat chrysotiel asbest over de hele wereld mesothelioom heeft veroorzaakt. Chinese onderzoekers (Wang e.a., Deng e.a., 2011) vonden bij chrysotiel-mijnwerkers en arbeiders van een asbesttextielfabriek een hoger dan gemiddeld aandeel mensen met longkanker. Chrysotiel of wit asbest is een serpentijn type asbest en verreweg de meest gebruikte asbestsoort (95% van de wereldproductie). Het wordt gezien als minder gevaarlijk dan amfibool asbestsoorten als crocidoliet (blauw) en amosiet (bruin). Bron: Kanarek, M. (2011), Wang, X. e.a. (2011), Deng, Q. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/09/26/560268 Mon, 26 Sep 2011 12:56:29 +0100 Beroepen en asbestziekten in Japan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,560256 Tomioka e.a. (2011) vonden een hoger dan gemiddeld aantal gevallen van asbestgerelateerde longkanker bij mensen die als pijpfitter/isoleerders tussen 1949 en 1979 op een Japanse scheepswerf hadden gewerkt. Bij verwarmingsmonteurs was dit gemiddelde niet hoger. Beide groepen hadden vaker last van niet-kwaadaardige afwijkingen aan de luchtwegen. Voor mesothelioom werd geen verhoogd risico gevonden. De groep was gevolgd van 1947 tot eind 2007. Bron: Tomioka, K. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/09/26/560256 Mon, 26 Sep 2011 12:43:17 +0100 30 asbestdoden op Spaanse scheepswerf http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,559211 Medisch onderzoek toont aan dat 30 werknemers van een Spaanse scheepswerf zijn overleden aan de gevolgen van asbestblootstelling. Bij autopsie werd een concentratie asbestvezels in het longweefsel ontdekt die hoger was dan 1000 vezels per gram droog weefsel. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat vrijwel alle gevallen van longziekten van medewerkers op de scheepswerf te maken hebben met blootstelling aan asbest. Asbest werd in Spanje pas in 2001 verboden, 8 jaar later dan in Nederland. Bron: El Pais, 27 augustus 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/09/24/559211 Sat, 24 Sep 2011 18:41:47 +0100 Brandweermannen 11/9 hoger risico op kanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,559199 Brandweermannen die tijden de aanslag van 11 september 2001 aan giftige stoffen zijn blootgesteld, lopen 19% meer risico om kanker te krijgen dan collega’s die niet blootgesteld zijn. Dit is het resultaat van een studie onder bijna 10.000 brandweermannen. De risicogroep kwam in contact met kankerverwekkende stoffen als PAKs, asbest en dioxinen. Eerder dit jaar concludeerde het National Institute for Occupational Safety and Health na een ander onderzoek dat er nog onvoldoende bewijs was voor een relatie tussen de aanslag en het risico op kanker. Bron: Zeig Owens, R. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/09/24/559199 Sat, 24 Sep 2011 17:33:58 +0100 Asbestgerelateerde kanker bij Chinese chrysotiel asbesttextielwerkers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,556669 Medewerkers van een Chinese textielfabriek die intensief aan chrysotiel asbest zijn blootgesteld lopen twee keer zoveel risico op longkanker dan werknemers die aan een lage hoeveelheid asbest zijn blootgesteld. Wang e.a. analyseerden medische dossiers van 577 werknemers die tussen 1972 en 2008 aan asbest zijn blootgesteld. 259 waren inmiddels overleden, waarvan 53 aan longkanker en 2 aan mesothelioom. De ondezoekers concluderen dat er een sterk verband is tussen blootstelling aan chrysotiel asbest en het risico op longkanker en niet-kwaadaardige aandoeningen aan de luchtwegen. Bron: Wang, X.R. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/09/19/556669 Mon, 19 Sep 2011 15:39:01 +0100 Meer mesothelioom Australische vrouwen door klussen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,556657 Momenteel wordt bij 35% van de Australische vrouwen met mesothelioom klussen in huis als oorzaak van de asbestblootstelling gezien. In de jaren 90 gold dit voor 5% van de vrouwen met mesothelioom. Bij mannen ligt dit percentage momenteel op 8%. In Australie wordt bij deze groep ook gesproken over de derde golf asbestslachtoffers. De meesten van hen werden in de jaren 60, 70 aan asbest blootgesteld. Een van de oorzaken is dat voormalig asbestproducenten James Hardie en CSR nooit voor de risico's van sloop van asbestmaterialen hebben gewaarschuwd. Bron: The Australian, 5 september, mesothelioma.com, 4 september 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/09/19/556657 Mon, 19 Sep 2011 15:32:32 +0100 KWF voorspelt mesothelioom tot 2020 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,556631 KWF Kankerbestrijding voorspelt dat de mesothelioomincidentie zal stijgen tot 740 per jaar in 2020 (635 mannen en 105 vrouwen). Dit staat in de bijlage Mesothelioom: figuren en tabellen van het rapport Kanker in Nederland tot 2020. De voorspelling is gebaseerd op de ontwikkeling van de ziekte tussen1989 en 2007 in Nederland. Cijfers zijn afkomstig van de Nederlandse Kankerregistratie. Bron: KWF Kankerbestrijding, 6 september 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/09/13/556631 Tue, 13 Sep 2011 14:52:23 +0100 Australie en asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,548745 Australie heeft gedurende meer dan 100 jaar (1880 tot 1983) asbest gewonnen en in allerlei toepassingen gebruikt. In 1975 werd een piek bereikt van ca. 70.000 ton in een jaar. Gebruik van asbest werd in 2003 verboden. Momenteel heeft Australie te maken met de gevolgen van het grootschalige asbestgebruik decennia geleden in de vorm van een mesothelioom-epidemie. Elk jaar krijgen ca. 500 Australiers deze diagnose meegedeeld. Naar schatting zal deze epidemie tussen 2010 en 2025 een piek bereiken. Bron: Jamrozik, E. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/08/17/548745 Wed, 17 Aug 2011 16:20:57 +0100 Mesothelioom wereldwijd in 15 jaar verdubbeld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,556625 Het aantal aan de WHO gerapporteerde mesothelioomsterfgevallen is tussen 1994 en 2008 verdubbeld tot totaal 92.253, verdeeld over 83 landen. Dit komt neer op minder dan 1 op de 100.000 inwoners, maar onder oudere mannen is dat 10 x zo veel. De verhouding man/vrouw is 3,6:1 en de gemiddelde leeftijd bij overlijden 70 jaar. 88% komt uit de westerse landen, maar er lijkt een verschuiving gaande naar minder ontwikkelde landen waar asbest meer recent is gebruikt of nog steeds wordt gebruikt. Bron: WHO online: Delgermaa, V. e.a. (2011). Global mesothelioma deaths reported to the World Health Organization between 1994 and 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2011/08/15/556625 Mon, 15 Aug 2011 14:10:33 +0100 Spanje: toename asbestslachtoffers tot 2016 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,553734 Het jaarlijks aantal asbestgerelateerde sterfgevallen zal in Spanje tot tenminste 2016 toe blijven nemen. Asbest werd in 2001 in Spanje verboden, 8 jaar later dan in Nederland. Onderzoek in de omgeving van een Catalaanse asbestfabriek laat zien dat 62% van de asbestslachtoffers de ziekte via het werk had opgelopen, 23% via vervuilde lucht en 15% als huisgenoot van een werknemer van de fabriek. Bron: Diario Vasco, 10 juni 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/07/15/553734 Fri, 15 Jul 2011 15:40:07 +0100 Mesothelioomrisico Amerikaanse veteranen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,558365 Amerikaanse militairen die tussen 1940 en 1970 op scheepswerven, in mijnen en in de frictiematerialenindustrie hebben gewerkt krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. Dat blijkt uit een analyse van medische dossiers van 924 veteranen bij wie tussen 1995 en 2009 de diagnose mesothelioom werd gesteld. De gemiddelde leeftijd was 71 jaar bij diagnose. Bron: www. Mesothelioma.com, 19 juni 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/07/13/558365 Wed, 13 Jul 2011 10:39:33 +0100 Mesothelioomepidemie Azie komt nog http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,552660 Tussen 2001 en 2007 nam Azie als werelddeel 64% van de totale asbestconsumptie voor haar rekening. Dit grote aandeel is nog niet zichtbaar in de asbestziekte-cijfers van de betreffende landen. Het aandeel asbestgerelateerde sterfgevallen lag namelijk tot 2007 veel lager, op 13% van het totaal. Takahashi, directeur van de WHO verwacht dat dit aandeel de komende 20 jaar veel hoger zal worden. Bron: Asian News International, 10 juni 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/07/08/552660 Fri, 08 Jul 2011 15:16:59 +0100 Baskische asbestslachtoffers in kaart gebracht http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,553738 Het Spaans Baskische Ministerie voor Werk is een register gestart waarin werknemers geregistreerd worden die aan asbest zijn blootgesteld. Inmiddels zijn dat er 5631. Van deze groep is inmidels driekwart gepensioneerd. Het register bevat ook 229 bedrijven die met asbest hebben gewerkt. Bron: El Pais, 21 juni 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/07/01/553738 Fri, 01 Jul 2011 16:07:17 +0100 Asbest en kanker aan dikke darm of endeldarm http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,542614 Naast mesothelioom en longkanker kan asbestblootstelling ook kanker aan de dikke darm of endeldarm veroorzaken. Dit concluderen Clin e.a. (2011) na analyse van dossiers van 2024 mensen die tussen 1978 en 2004 in een asbest-textielfabriek hadden gewerkt. Bron: Clin, B. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/22/542614 Wed, 22 Jun 2011 17:39:52 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Zuid Afrika: 1995-2007 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,542606 Van 1995 tot en met 2007 zijn in Zuid Afrika 2508 mensen overleden aan de gevolgen van mesothelioom: 1920 mannen en 588 vrouwen. Dit aantal is lager dan verwacht omdat Zuid Afrika in het verleden s werelds grootste producent was van het meest gevaarlijke crocidoliet asbest (blauw asbest). Veel mensen zijn mogelijk eerder overleden aan andere ziekten, zoals bijvoorbeeld Aids. Bron: Kielkowski, D. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/22/542606 Wed, 22 Jun 2011 16:46:15 +0100 Asbest en eierstokkanker: een overzichtsstudie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,542603 Na analyse van 16 epidemiologische studies concluderen Reid e.a. (2011) dat vrouwen met eierstokkanker relatief vaker melden aan asbest te zijn blootgesteld. In deze gevallen kan echter ook sprake zijn van misdiagnose. Het gaat dan om vrouwen met peritoneaal mesothelioom (buikvliesmesothelioom) een ziekte die veel lijkt op eierstokkanker. Bron: Reid, A. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/22/542603 Wed, 22 Jun 2011 16:28:23 +0100 Het Italiaanse Mesothelioom Register http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,542375 Tussen 1993 en 2004 heeft het Italiaanse Nationale Mesothelioom Register 8868 gevallen van pleuraal (longvlies) mesothelioom geregistreerd. De incidentie was voor mannen gemiddeld 3,40 per 100.000 inwoners en voor vrouwen 1,25. De regionale spreiding is groot. Beroepsgerelateerde asbestblootstelling was bij 69,3% (81,5% bij mannen) van de groep die geinterviewd werd (n=4577) als oorzaak aanwijsbaar. Bij 4,4% ging het om blootstelling als huisgenoot van een asbestwerker en bij 4,7% om milieu-blootstelling als omwonende van een asbestbron. De gemiddelde latentietijd was 43,7 jaar sinds het eerste moment van blootstelling. In het bestand is een verschuiving te zien van werknemers uit de traditionele risicosectoren (asbestcementindustrie, scheepsbouw/reparatie en treinonderhoud) naar de bouw. Bron: Marinaccio, A. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/20/542375 Mon, 20 Jun 2011 16:22:15 +0100 Relatie asbest en mesothelioom bij mannen en vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,541929 Volgens Carbone e.a. (2011) is alleen bij mannen een sterke relatie aanwijsbaar tussen asbestblootstelling en het ontstaan van pleuraal mesothelioom (longvlieskanker). Bij vrouwen is die relatie veel zwakker; daar is bij slechts 30% asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar. Bij peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker) is die relatie bij zowel mannen als vrouwen zwak; bij 30% van de mannen wordt asbestblootstelling als oorzaak gevonden, bij vrouwen is die relatie te zwak of niet aanwijsbaar. Andere oorzaken lijken dus vooral bij vrouwen van belang te zijn, zoals erfelijke aanleg, bestraling, virale infectie of blootstelling aan het mineraal erioniet. Bron: Carbone, M. e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/06/16/541929 Thu, 16 Jun 2011 17:12:45 +0100 Veel mesothelioom door asbestmijn Wittenoom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,541801 Australie kampt naar verhouding momenteel met een hoog aantal mesothelioompatienten per jaar, ongeveer 750. Belangrijkste oorzaak is de voormalige blauwe asbestmijn in het inmiddels ontmantelde plaatsje Wittenoom. Tussen 1948 en 1966 werd hier crocidoliet, de gevaarlijkste asbestsoort, gewonnen. Multinational James Hardie verwerkte dit materiaal tot 1986 in bouwmaterialen. In 2007 haalde de Australische overheid het plaatsje van alle kaarten door de infrastructuur te verwijderen en bewoning te verbieden. Dit omdat de asbestvezelconcentratie er te hoog zou zijn door de omvangrijke hoeveelheden asbestafval overal in het plaatsje. Bron: The Times, 21 april 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/05/15/541801 Sun, 15 May 2011 15:43:10 +0100 Spanje: longkanker door gevaarlijke stoffen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,536605 Van de jaarlijkse 20.000 gevallen van longkanker in Spanje zijn 3000 (15% bij mannen en 5% bij vrouwen) te wijten aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Asbest is een van die stoffen, naast chroom, diesel, silicium en arsenicum. Bron: El Correo, 25 maart 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/04/16/536605 Sat, 16 Apr 2011 16:25:40 +0100 Geen asbest, geen mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,539244 Amerikaans historisch onderzoek bevestigt de sterke relatie tussen asbestblootstelling en de ziekte mesothelioom. De ziekte was namelijk zeldzaam toen het commerciele gebruik van asbest nog niet wijdverspreid was. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 15 april 2011: Strauchen, J.A. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/04/15/539244 Fri, 15 Apr 2011 16:18:42 +0100 Ontwikkeling mesothelioom in Frankrijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,525297 Het Franse kankerinstituut voorspelt in een artikel dat in 2030 totaal 100.000 Fransen aan de ziekte mesothelioom zullen zijn overleden. De mesothelioom-epidemie zal tussen 2020 en 2025 een piek bereiken. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd bij diagnose voor mannen 70 jaar en voor vrouwen 67 jaar. Het artikel benadrukt het risico dat werknemers nog steeds lopen bij de verbouwing en sloop van gebouwen die asbest bevatten. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 3 maart 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/03/17/525297 Thu, 17 Mar 2011 19:09:34 +0100 Duitsland: 1376 doden door asbest op werk in 2009 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,525272 In 2009 overleden in Duitsland 2803 mensen aan een beroepsziekte, waarvan bijna de helft door asbestblootstelling. Bron: AFP, 22 februari 2011. Instituut Asbestslachtoffers/2011/02/28/525272 Mon, 28 Feb 2011 17:00:30 +0100 Onderrapportage mesothelioom wereldwijd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,525926 Volgens Amerikaans onderzoek wordt een op de vier tot vijf gevallen van mesothelioom wereldwijd niet officieel geregistreerd. Over de periode 1994-2008 gaat dat om 38.900 mesothelioomsterfgevallen in 33 landen die hiervan geen melding doen. Bron: Mesothelioma and Asbestos Awareness Center, 22 januari 2011; Park e.a. (2011). Instituut Asbestslachtoffers/2011/01/31/525926 Mon, 31 Jan 2011 11:37:49 +0100 Resultaten onderzoek bij 238 Amerikaanse mesothelioompatienten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,526035 Haber onderzocht de medisch dossiers van 238 Amerikaanse mesothelioompatienten bij wie de diagnose tussen 1977 en 2009 was gesteld. Bij 91% was een relatie met asbestblootstelling aanwijsbaar. De gemiddelde leeftijd was 70 jaar bij diagnose. De gemiddelde latentietijd was 48,5 jaar en bij vrouwen langer dan bij mannen. Patienten leefden gemiddeld nog 8,8 maanden na diagnose. Bron: Haber & Haber (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2011/01/21/526035 Fri, 21 Jan 2011 16:37:28 +0100 Beroepsgerelateerd mesothelioom in Zuid Korea http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,526043 Het aantal gevallen van beroepsgerelateerd mesothelioom neemt jaarlijks toe in Zuid Korea: in 2007 ging het om 55 patienten (1,14 per miljoen inwoners). De belangrijkste beroepen zijn: bouwvakker, asbesttextielindustriewerker, lasser op een scheepswerf, militair en productie-arbeiders. Het percentage longkankerpatienten bij wie asbestblootstelling als oorzaak werd gezien was 2,3%. Bron: Lee & Kim (2010). <br/><br/> Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/21/526043 Tue, 21 Dec 2010 16:56:30 +0100 Frankrijk: beroepen en sectoren met hoog mesothelioomrisico http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,502517 Beroepen in Frankrijk met een extra hoog risico op mesothelioom zijn: loodgieter, plaatwerker, lasser, metaalwerker en meubelmaker. Sectoren met een extra hoog risico zijn: de scheepsbouw, bouw, metaal, chemie en producenten van materialen voor spoor en luchtvaart. Bron: Rolland, P. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/13/502517 Mon, 13 Dec 2010 15:19:24 +0100 Asbestose en mesothelioom bij Britse asbestwerkers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,502112 Langdurig onderzoek (1971-2005) onder bijna 100.000 Britten die met asbest hebben gewerkt bewijst de sterke relatie tussen asbestblootstelling en het overlijden aan de ziekte asbestose of mesothelioom. Het aantal mensen in deze groep dat aan asbestose of mesothelioom is overleden is veel groter dan gemiddeld over de gehele bevolking verwacht zou kunnen worden. De factoren leeftijd, sexe, beroep en geboortecohort hadden invloed op het risico op zowel mesothelioom als asbestose. Bij mesothelioom was daarnaast de latentietijd van belang en bij asbestose de het eerste jaar waarop blootstelling plaatsvond. Het lijkt erop dat het risico op deze ziektes lager is naarmate men op een later moment is blootgesteld, mogelijk een effect van de invoer van beschermende maatregelen tegen blootstelling. Bron: Harding, A.E. & Darnton, A.J. (2010). <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/09/502112 Thu, 09 Dec 2010 17:42:51 +0100 Vooral amfibool asbest oorzaak mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,502100 Mc Donald beargumenteert aan de hand van een aantal epidemiologische studies dat blootstelling aan amfibool asbestvezels, d.w.z. crocidoliet, amosiet en tremoliet, bijna alle gevallen van mesothelioom kan verklaren. Bron: McDonald, J.C. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/09/502100 Thu, 09 Dec 2010 17:10:51 +0100 Niet beroepsgerelateerde mesothelioom in Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,501925 In 8,3% van de gevallen van mesothelioom die tussen 1993 en 2001 in het Italiaanse Nationale Mesothelioomregister zijn geregistreerd gaat het om mensen die in de omgeving van een asbestbron woonden of samen met iemand die met asbest werkte. Deze groep was gemiddeld jonger dan andere mesothelioompatienten en niet bewust van de risico s waaraan ze blootgesteld waren. Tot op heden heeft deze groep geen recht op schadevergoeding in Italie. Bron: Mirabelli, D. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/08/501925 Wed, 08 Dec 2010 17:07:12 +0100 Italie: incidentie van niet-pleuraal mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,501912 Het Italiaanse Nationale Mesothelioom Register heeft tussen 1993 en 2004 681 gevallen van niet-pleuraal (longvlies) mesothelioom geregistreerd. Patienten waren gemiddeld 64,4 jaar oud en 1 op de 3 was vrouw. De gemiddelde latentietijd was 40 jaar. In verreweg de meeste gevallen ging het om peritoneaal (buikvlies) mesothelioom. De onderzoekers concluderen dat de epidemiologie van niet-pleuraal mesothelioom gecompliceerd is omdat de diagnose moeilijk te stellen is en de ziekte weinig voorkomt. Vooral bij vrouwen bestaat een hoog risico op misdiagnose. Dit maakt het ook moeilijk om de relatie met asbestblootstelling vast te stellen. Bron: Marinaccio, A. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/08/501912 Wed, 08 Dec 2010 16:59:15 +0100 Japans onderzoek naar relatie asbest mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,502867 Bij 85% van een groep Japanse mesothelioompatienten werd een oorzaak in asbestblootstelling via het werk gevonden. De rest was ofwel indirekt als huisgenoot van een asbestwerker blootgesteld of in de woonomgeving met het materiaal in aanraking geweest. 90% van de patienten had mesothelioom in het longvlies (pleura mesothelioom). 66% had het epitheloide type mesothelioom. Bron: Fujimoto, N. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/08/502867 Wed, 08 Dec 2010 11:01:58 +0100 Mesothelioom in China http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,500940 China is momenteel s werelds grootste gebruiker van chrysotiel (wit) asbest. Jukka Takala, directeur van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk, schat dat het jaarlijkse aantal asbestdoden kan stijgen tot 15.000 in 2035. Anderen denken dat dit aantal nog hoger zal zijn, namelijk 40.000 per jaar. Het blijft echter bij schattingen want China heeft geen betrouwbare registratie. Bron: South China Morning Post, 14 november 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/12/02/500940 Thu, 02 Dec 2010 17:57:45 +0100 Duitsland: piek asbestslachtoffers over 10 jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,500488 In 2009 registreerden de Duitse Berufsgenossenschaften 1328 sterfgevallen ten gevolge van asbest. Nog steeds stijgt dit aantal jaarlijks. Naar schatting wordt pas over 10 jaar een piek bereikt. Asbest werd in Duitsland in 1993 verboden, net als in Nederland. Bron: Asbest en Bouw.nl, 4 november 2010; Focus.de. Instituut Asbestslachtoffers/2010/11/29/500488 Mon, 29 Nov 2010 14:57:04 +0100 Steeds meer Britse vrouwen met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,502490 Het aantal vrouwen dat in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks aan mesothelioom overlijdt stijgt sneller dan het aantal mannen. De laatste cijfers van de Health & Safety Executive laten zien dat in 2008 384 vrouwen en 1865 meannen aan de ziekte overleden. In 2007 ging het om 347 vrouwen en 1826 mannen en in 2005 om 289 vrouwen en 1759 mannen. Een verklaring is nog niet te geven. De totale incidentie bij mannen en vrouwen samen stijgt ook nog steeds licht. Sinds 1968 is het jaarlijks aantal mensen dat aan mesothelioom overleed gestegen van van 153 in 1968 tot 2249 in 2008. Naar schatting wordt voor de mannen een piek bereikt in 2016. De beroepen met de hoogste risico`s voor mannen zijn: timmerman, loodgieter, verwarmingsmonteur en electricien. Bron: Health and Safety Executive, november 2010. Bron: Daily Mirror, 8 november 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/11/15/502490 Mon, 15 Nov 2010 14:07:41 +0100 Mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,500920 Het aantal gevallen van mesothelioom zal in de Australische staat New South Wales pas over vijf tot tien jaar een piek bereiken. Sinds 1980 is de incidentie verviervoudigd. Tussen 1972 en 2007 werden in deze regio 3922 gevallen van mesothelioom geregistreerd, waarvan 210 in 2007. De groep bestond voor 85% uit mannen van gemiddeld 75 jaar. De ziekte komt zelden voor bij mensen onder de 50. Bron: Cancerinsitute NSW, 22 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/10/01/500920 Fri, 01 Oct 2010 17:11:15 +0100 Eerste melding mesothelioom in Thailand http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,492217 In Thailand is afgelopen zomer het eerste geval van mesothelioom bekend geworden. Al meer dan 40 jaar importeert dit land asbest dat vooral in bouwmaterialen wordt verwerkt. De laatste jaren behoort Thailand tot de zeven grootste asbestgebruikers, verantwoordelijk voor 7% van de totale asbestconsumptie. Geschat wordt dat in de toekomst jaarlijks ca. 1200 Thai aan een asbestgerelateerde ziekte zullen overlijden. Bron:International Ban Asbestos Secretariaat, 27 september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/10/01/492217 Fri, 01 Oct 2010 14:19:50 +0100 Bijna 500.000 asbestdoden in de VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,500502 Volgens een studie van Rand Corporation, een non-profit onderzoeksbureau, zullen in de Verenigde Staten tussen 1965 en 2029 tenminste 432.465 mensen overlijden aan de gevolgen van asbestgerelateerde kanker. Om onder dit aantal te blijven zal het wettelijk toegestane asbestblootstellingsniveau op de werkplek omlaag moeten. Dit is nu 0,1 vezel per kubieke centimeter lucht. Bron: mesothelioma-facts.com, september 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/09/29/500502 Wed, 29 Sep 2010 15:38:13 +0100 VK: verwachte mesothelioomsterfte tot 2050 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,481369 Op basis van de Bayesiaanse rekenmethode voorspellen Tan en collega s dat het aantal mannen dat in het Verenigd Koninkrijk aan mesothelioom zal overlijden in 2016 een piek zal bereiken van ca. 2040 en daarna snel af zal nemen. Over de gehele periode 1968 tot 2050 zal het totaal aantal sterfgevallen naar schatting 91.000 zijn, waarvan tweederde vanaf 2007. Bron : Tan, E. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/09/08/481369 Wed, 08 Sep 2010 14:41:45 +0100 Asbest in Mexico http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,473319 In Mexico wordt momenteel door meer dan 1800 bedrijven chrysotiel (wit) asbest verwerkt in ca. 3000 producten. Samen gebruikten deze bedrijven in 2007 17.000 ton asbest. Officiele cijfers rapporteren tussen 1979 en 2006 totaal 1772 mesothelioom sterfgevallen. In 2008 ging het om 200 mensen. Onderzoekers stellen echter dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt, momenteel op ca. 1500 sterfgevallen per jaar. Bron : AFP, 3 augustus 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/08/25/473319 Wed, 25 Aug 2010 14:27:11 +0100 Asbest oorzaak 80% beroepsgerelateerde kanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,472041 Volgens Eurogip is asbestblootstelling de oorzaak van 80% van alle tumoren die als beroepsrelateerd worden erkend. Het Franse instituut signaleert grote verschillen in het aantal gevallen dat door de verschillende landen als beroepsgerelateerd wordt erkend. Dat komt vooral door de verschillen in meldingssystemen en gehanteerde criteria. Het is in het algemeen niet eenvoudig om aan te tonen dat kanker door het werk is ontstaan. Frankrijk is het land waar verhoudingsgewijs de meeste gevallen als beroepsziekte worden erkend : 10,44 op 100.000 verzekerden. Meer dan in Duitsland waar dat 6,58 is en in Spanje bijvoorbeeld maar 0,09 per 100.000. Eurogip is een Frans instituut dat sociale zekerheidsacties inzake beroepsrisico s coordineert en ontwikkelt op het Europese vlak. Bron : Agence France Presse, 9 juli 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/07/15/472041 Thu, 15 Jul 2010 16:01:22 +0100 Mesothelioom in Slovenie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,457759 De ziekte mesothelioom kwam van 1983 tot 2005 in Slovenie bij 21,4 op de 100.000 mensen voor. In de districten Nova Gorica en Tolmin was de incidentie echter veel hoger, respectievelijk 8,5 keer en 3 keer hoger dan het gemiddelde over het hele land. De hoge incidentie in Nova Gorica is te wijten aan een voormalige asbestfabriek die in de plaats Anhovo gevestigd was. Gebruik van asbest is sinds 2003 in Slovenie verboden. Bron : Vudrag, M. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/07/15/457759 Thu, 15 Jul 2010 15:11:56 +0100 Asbestziekten in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,466480 In Duitsland overlijden jaarlijks ca. 1500 mensen aan beroepsgerelateerde asbestziekten. Naar schatting lopen meer dan 300.000 mensen risico op het krijgen van zo n ziekte. Tot en met 2008 heeft Duitsland 60.000 gevallen van beroepsgerelateerde asbestziekten geregistreerd met een totale uitkeringslast van 5,8 miljard us-dollar. Een zelfde aantal wordt nog verwacht. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 1 juni 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/07/15/466480 Thu, 15 Jul 2010 14:45:09 +0100 Frankrijk: geografische spreiding mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,457437 De geografische verdeling van de ziekte mesothelioom komt in Frankrijk bij mannen en vrouwen ongeveer overeen. Dat is opmerkelijk omdat bij slechts 38,5 % van de vrouwen een oorzaak in het beroep aanwijsbaar is. Bij mannen ligt dat percentage op 83,2%. Blootstelling aan asbest in het milieu lijkt bij vrouwen de belangrijkste oorzaak te zijn van de ziekte. Bron: Goldberg, S. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/07/12/457437 Mon, 12 Jul 2010 16:32:07 +0100 Relatie asbestgebruik met economische groei http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,456317 De ontwikkeling in het asbestgebruik heeft in verschillende rijke westerse landen op dezelfde manier de economische groei tot een bepaald niveau gevolgd. Daarna bleef de economie nog enige tijd bleef groeien, maar nam het asbestgebruik af. Ontwikkelingslanden volgen op dit moment dezelfde weg, maar kunnen deze nu nog keren door tijdiger maatregelen te nemen om het gebruik van asbest te beperken. Bron: Le, G. V. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/06/28/456317 Mon, 28 Jun 2010 12:47:42 +0100 Asbestgerelateerde longkanker in Japan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,456311 Klinisch onderzoek bij 152 Japanse patienten met asbestgerelateerde longkanker wijst uit dat bijna alle patienten via het werk aan asbest zijn blootgesteld.34% had naast longkanker ook symptomen van de stoflongziekte asbestose en bij 81% was pleuraverdikking (pleurale plaques) te zien. De groep bestond voor 96% uit mannen van gemiddeld 72 jaar. 89% was roker of ex-roker. De gemiddelde blootstellingsduur was 31 jaar en de gemiddelde tijd tussen het eerste moment van blootstelling en het moment van diagnose van de ziekte 47 jaar. Bron: Kishimoto, T. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/06/28/456311 Mon, 28 Jun 2010 12:07:08 +0100 Mesothelioom in Japan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,456305 Van 105 Japanse mesothelioompatienten is bij bijna 85% asbestblootstelling in het beroep als oorzaak aanwijsbaar. Klinisch onderzoek onder deze groep wijst verder uit dat de blootstellingsduur gemiddeld 29 jaar was en de tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en de diagnose van de ziekte gemiddeld 40 jaar. De groep bestond voor 88% uit mannen van gemiddeld 63 jaar. Bron: Fujimoto, N. e.a. (2010). Instituut Asbestslachtoffers/2010/06/28/456305 Mon, 28 Jun 2010 11:46:07 +0100 Onderscheiding voor asbest-wetenschapper Peto http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,451794 Prof. Julian Peto, een vooraanstaand Brits epidemioloog, heeft onlangs uit handen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de eremedaille Medal of Honor gekregen. In het begin van de jaren negentig voorspelde Julian Peto en zijn collega-onderzoekers, dat in Europa de komende 35 jaar meer dan een kwart miljoen mensen zouden overlijden aan de gevolgen van asbest. Peto startte zijn onderzoek naar de gevolgen van asbest en dodelijke longziektes in 1974 aan de Oxford University. Volgens de World Health Organization (WHO) worden wereldwijd jaarlijks meer dan 125 miljoen mensen aan asbest blootgesteld. Van hen overlijden per jaar meer dan 90.000 aan een asbestgerelateerde ziekte. Bron: asbestenbouw.nl, 17 mei 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/05/31/451794 Mon, 31 May 2010 15:24:53 +0100 Australie start verplicht mesothelioomregister http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,456471 De Australische overheid heeft eind april een verplicht mesothelioomregister ingevoerd. Hiermee hoopt men onderrapportage tegen te gaan. Het register zal zelf de gedetailleerde gegevens van slachtoffers verzamelen, o.a. waar men denkt de ziekte te hebben opgelopen. Onderzoekers kunnen de gegevens daarna gebruiken om de blootstelling in kaart te brengen. Bron: AAP Newsfeed, 30 april 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/05/15/456471 Sat, 15 May 2010 13:18:07 +0100 Asbest belangrijke doodsoorzaak kanker werk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,447396 Elk jaar overlijden in Nederland meer dan 3000 mensen door werk. De belangrijkste doodsoorzaak is kanker door het werken met chemische stoffen of asbest, totaal 1350 mensen per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in opdracht van de FNV. In Frankrijk is 3% van alle kankersterfgevallen werkgerelateerd. Asbest, PAK's en chroom VI zijn de belangrijkste werkgerelateerde oorzaken bij mannen, asbest en passief roken bij vrouwen. Brits onderzoek meldt een werkrelatie bij 5,3% van de kankersterfgevallen met asbestblootstelling als belangrijkste oorzaak. Bron: FNV, 28 april 2010, Bofetta, P. e.a (2010); Rushton, L. e.a. (2010) Instituut Asbestslachtoffers/2010/05/01/447396 Sat, 01 May 2010 17:13:44 +0100 Monitoring van Franse asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,447392 De databank van het Franse nationale beroepsziekte surveillance- en preventienetwerk Reseau National de Vigilance et Prevention des Pathologies Professionelles (RNV3P) signaleert in de periode 2001-2007 een toename van het aantal asbestgerelateerde ziektes. Het RNV3P is een netwerk van 30 klinieken van beroepsziekten die zijn gevestigd in universitaire medische centra. Patienten kunnen naar deze klinieken verwezen worden door bedrijfsartsen, huisartsen of medisch specialisten. Bron: NCvB, april 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/05/01/447392 Sat, 01 May 2010 17:01:37 +0100 Duitsland: meer longkanker door radon dan door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,456336 In Duitsland overlijden jaarlijks bijna 1900 mensen aan longkanker door blootstelling aan het radioactieve gas radon. Het gaat om ca. 5% van alle longkankersterfgevallen. Radon is, na roken, de belangrijkste oorzaak van longkanker, nog belangrijker dan asbest en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Dat schrijven milieu-artsen in het Deutschen Arzteblatt. Bron: Hamburger Abendblatt, 20 maart 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/04/01/456336 Thu, 01 Apr 2010 13:36:05 +0100 47% hoger risico op kanker door asbestblootstelling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,437631 Spanjaarden die via de Uralita isolatie-fabriek aan asbest zijn blootgesteld hebben een 47% hoger risico dan gemiddeld om aan kanker te overlijden. Dit is een conclusie op basis van dossiers van 559 patienten met een asbestziekte in dezelfde regio als de fabriek. In 62% van de gevallen betrof het (oud-)medewerkers van de fabriek. Bij mensen die nooit voor de fabriek hadden gewerkt, maar wel in de omgeving woonachtig waren werden relatief veel luchtwegaandoeningen gevonden. Bron: Efe Newswire, 14 februari 2010. Instituut Asbestslachtoffers/2010/02/15/437631 Mon, 15 Feb 2010 17:15:50 +0100 De Britse mesothelioom epidemie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,437191 Volgens statistieken van de Britse overheid is er nog steeds sprake van een continue stijging van het aantal mensen met de ziekte mesothelioom. Het gaat om een toename van 153 in 1968, 392 in 1978, 872 in 1988 tot 2156 in 2007 (1812 mannen en 344 vrouwen). De meest voorkomende beroepen waarin men werkzaam was zijn: timmerman, loodgieter, verwarmingsmonteur en electricien. Verwacht wordt dat rond 2016 een piek zal worden bereikt. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, British Asbestos Newsletter, Winter 2009-10. Instituut Asbestslachtoffers/2010/02/15/437191 Mon, 15 Feb 2010 16:19:58 +0100 Mexico en mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,433107 Alle soorten asbest zijn kankerverwekkend en veroorzaken in Mexico een stijging in het aantal gevallen van mesothelioom. Het gebruik van asbest is nog niet verboden in dit land. <br/>Bron: Aguilar-Madrid, G. e.a. (2009). <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2010/01/15/433107 Fri, 15 Jan 2010 22:33:40 +0100 Asbestgerelateerde kanker bij de Noorse marine http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,422291 Personeel dat tussen 1950 en 1987 in de machinekamers op schepen van de Noorse Marine werkte wordt vaker dan gemiddeld getroffen door de ziekte mesothelioom. Dat wijst onderzoek uit onder 28.300 oud-medewerkers. Voor andere vormen van asbestgerelateerde kanker en andere functies werd geen hoger dan gemiddelde incidentie gevonden. Bron: Strand, L.A. e.a. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2010/01/04/422291 Mon, 04 Jan 2010 16:29:29 +0100 Relatie asbest en hart- en vaatziekten is onduidelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,422287 Of het inademen van asbeststof hart- en vaatziekten kan veroorzaken is onduidelijk. Sjogren (2009) adviseert nader onderzoek. Er zijn wel verschillende studies die zo n relatie aantonen. Andere studies wijzen op een relatie tussen het hebben van pleurale plaques of asbestose en het risico op hart- en vaatziekten. Bron: Sjogren, B. (2009). Letters. Mortality among British asbestos workers. Occup. Environ. Med. December 2009, 66, nr. 12, p. 854. Instituut Asbestslachtoffers/2010/01/04/422287 Mon, 04 Jan 2010 16:21:49 +0100 700 tot 800 Belgen sterven jaarlijks door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,421353 Volgens de Belgische asbestslachtoffervereniging ABEVA sterven in Belgie jaarlijks zeven- tot achthonderd mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling. Het Belgische Asbestfonds (AFA) heeft, volgens ABEVA, in Belgie vorig jaar aan 307 mensen een vergoeding uitgekeerd: 236 voor mesothelioom, 32 voor asbestose en 39 voor verdikking van het borstvlies. Bron: De Standaard, 9 december 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/12/15/421353 Tue, 15 Dec 2009 12:28:32 +0100 Ziek door asbest in het milieu http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,421344 Een Spaans en Japans onderzoek en een overzichtsstudie bevestigen dat asbest-milieuvervuiling ziekte kan veroorzaken. In Spanje gaat het om een onderzoek in 12 gemeenten in de deelstaat Catalonie: plaatsen die last hebben van asbestafval uit de voormalige asbestcementfabriek die daar tot 1997 in werking was. Een op de drie mensen met een asbestziekte heeft niet voor de fabriek gewerkt. Japanse onderzoekers voorspellen dat tussen 1970 en 2049 naar schatting 346 omwonenden van de voormalige asbestcementfabriek in Amagasaki stad aan de ziekte mesothelioom zullen overlijden door blootstelling aan de asbestmilieuvervuiling van de fabriek. Na een overzichtsstudie schat de Franse epidemioloog Goldberg dat niet-beroepsgebonden asbestblootstelling ca. 20% van het aantal gevallen van mesothelioom in de geïndustrialiseerde wereld kan verklaren. Bron: EFE Newswire, 17 november, Kumagai & Kurumatani (2009), Goldberg & Luce (2009). <br/><br/> Instituut Asbestslachtoffers/2009/12/15/421344 Tue, 15 Dec 2009 11:32:40 +0100 Brits asbestverbod pas 10 jaar oud http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,421285 In 1999 werd in Groot Brittannie een totaal verbod op gebruik van asbest ingevoerd, zes jaar later dan in Nederland.Het duurde daarna nog twee jaar voordat het verbod via wetgeving toegepast kon gaan worden. In 2007 overleden 2156 Britten aan de ziekte mesothelioom, zes keer zoveel als in 1976 (312). Projecten voorspellen dat het aantal gevallen nog tot 2016 zal blijven stijgen en daarna snel af zal nemen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat: British Asbestos Newsletter najaar 2009.<br/><br/> Instituut Asbestslachtoffers/2009/11/15/421285 Sun, 15 Nov 2009 17:19:17 +0100 Longkanker door asbest en PAK samen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,421397 Blootstelling aan asbest en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) samen versterken mogelijk het risico op longkanker. Meer onderzoek is nodig. Sinds juli dit jaar wordt in Duitsland longkanker ten gevolge van deze oorzaak als beroepsziekte erkend. Bron: Olsson, A.C. e.a. (2009); IAS nieuws d.d. 15 augustus 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/11/15/421397 Sun, 15 Nov 2009 15:17:49 +0100 Reddingswerkers 11 september sterven aan kanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,421376 In de laatste drie maanden zijn in New York drie politie-agenten en twee brandweermannen die aan de reddingsoperatie van 11 september 2001 hebben meegewerkt aan kanker overleden. De oudste was 44 jaar. Zij maakten deel uit van de 70.000 reddingswerkers die tijdens de operatie op Ground Zero aan allerlei gevaarlijke stoffen, waaronder ca. 1000 ton asbest zijn blootgesteld. Er zijn geen officiele cijfers over het aantal sterfgevallen ten gevolge van de reddingsoperatie. Volgens het New York state health department zijn sinds 11 september 2001 812 reddingswerkers overleden, maar men kan niet aangeven hoeveel sterfgevallen direct aan de operatie zijn gerelateerd. Bron: Guardian unlimited, 11 november 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/11/15/421376 Sun, 15 Nov 2009 13:42:08 +0100 Nieuwe generatie Britse vakmensen risicogroep asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,419086 De Britse overheidsautoriteit voor Gezondheid en Veiligheid (Health and Safety Executive) is een campagne gestart om 1,8 miljoen vakmensen voor de gevaren van asbest te waarschuwen. Onderzoek laat zien dat velen van hen denken dat asbest een historisch probleem is, maar dat ze zelf nu geen risico lopen. Asbest zit echter nog overal in gebouwen die dateren van voor 2000 of in die periode zijn gerenoveerd. Ca. een kwart van de 4000 Britten die jaarlijks aan een asbestgerelateerde ziekte overlijden zijn vakmensen als loodgieters, electriciens en decoreerders. Bron: Press Association Mediapoint, 2 november 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/11/15/419086 Sun, 15 Nov 2009 11:59:22 +0100 Sterke toename mesothelioom in Canada http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,419081 Het aantal officiele gevallen van mesothelioom is in Canada in tien jaar tijd met 67% gestegen van 276 tot 461 per jaar.Canada produceert en exporteert nog steeds asbest. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 13 november 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/11/15/419081 Sun, 15 Nov 2009 11:32:40 +0100 Meer asbestgerelateerde kanker bij Amerikaanse bouwvakkers kerncentrale http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,412154 Amerikaanse oud-bouwvakkers die onderhoud en renovatie aan kerncentrales hebben gepleegd lopen een hoger dan gemiddeld risico op vormen van asbestgerelateerde kanker. Bron: Dement, J.M. e.a. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/10/29/412154 Thu, 29 Oct 2009 13:50:59 +0100 VK: Risico op mesothelioom in bijna alle sectoren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,416831 Mesothelioomclaims komen in Groot Brittannie in veel sectoren voor en in meer beroepen dan de Britse ondernemers waarschijnlijk verwachten. Na studie van 100 dossiers van Master Whitaker, een gespecialiseerd advocaat, concludeerde de Universiteit van East Anglia dat 27,5% van de mesothelioomslachtoffers in de mechanische, elektronische of procestechniek werkzaam was, 11% in de chemische industrie, 7,5% in de bouw, 6,5% in de metaal en hetzelfde percentage in de elektronische en IT-hardwaresector kwam. Bron: Post Magazine, 1 oktober 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/10/15/416831 Thu, 15 Oct 2009 13:16:36 +0100 Incidentie mesothelioom in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,407692 Het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van mesothelioom is in Australie gestegen van 156 in 1982 tot 597 in 2005: 2,8 mensen per 100.000 inwoners. Epidemiologen verwachten dat de mesothelioomincidentie ergens tussen 2010 en 2021 zijn piek zal bereiken. Ter vergelijking: volgens de IAS Monitor was de mesothelioomincidentie in Nederland in 2005: 5,8 per 100.000 inwoners (5,2 mannen en 0,6 vrouwen). In 2006 overleden 486 mensen aan deze vorm van kanker. Bron: Safe Work Australia, juni 2009 en IAS Monitor. Instituut Asbestslachtoffers/2009/10/06/407692 Tue, 06 Oct 2009 15:54:21 +0100 Asbest en maag-darmkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,398374 Een onderzoek onder 2024 oud-medewerkers van een asbestfabriek in Calvados, Normandie, laat een verband zien tussen asbestblootstelling en het voorkomen van dunne darm- en slokdarmkanker bij mannen. Bron: Clin, B. et al. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/09/09/398374 Wed, 09 Sep 2009 15:43:06 +0100 VS: mesothelioom tot 2050 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,398366 Op basis van cijfers uit de Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) databank schatten Moolgavkar et al. dat tussen 2005 en 2050 bij 94.000 Amerikanen pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) zal worden vastgesteld en bij 15.000 Amerikanen peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker).De ontwikkeling van de incidentie van pleuraal mesothelioom wordt sterk beinvloed door de trends in beroepsmatige blootstelling aan asbest, die van peritoneaal mesothelioom niet. Bron: Moolgavkar, S.H. et al. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/09/09/398366 Wed, 09 Sep 2009 15:30:53 +0100 Gemiddelde leeftijd patient met mesothelioom stijgt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,398227 Omdat in Engeland gebleken is (Chapman et al, 2008) dat de gemiddelde leeftijd van mesothelioompatienten stijgt, is gekeken of dit in Nederland ook het geval is. Volgens Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), blijkt bij vergelijking van de sterftecijfers aan mesothelioom van het CBS ook in Nederland een verschuiving van de leeftijd te bestaan<br/>De oorzaak van deze veroudering van asbestslachtoffers in de tijd moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat na 1980 de blootstelling aan asbest in arbeidssituaties drastisch is verminderd en er geen verjonging van het aantal blootgestelden meer heeft plaatsgevonden wat voordien wel het geval was. Bron: Gert van der Laan, NCvB, september 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/09/09/398227 Wed, 09 Sep 2009 11:12:19 +0100 Asbestdreiging wordt onderschat http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,397493 Britse onderzoekers waarschuwen dat het risico op dodelijke ziektes door asbest door de Britse overheid wordt onderschat.De onderzoekers schatten dat meer dan de helft van de werkgerelateerde kankersterfgevallen in het land het gevolg is van asbestblootstelling. Vrouwen met mesothelioom krijgen zelden schadevergoeding omdat ze niet kunnen bewijzen dat hun ziekte werkgerelateerd is. Overheidsautoriteiten als de "Health and Safety Executive" baseren hun berekeningen op de schatting dat het aantal asbestgerelateerde longkankersterfgevallen gelijk is aan het aantal gevallen van mesothelioom. Maar volgens de onderzoekers worden in deze berekening veel mensen gemist die hun longkanker aan roken wijten en niet de link met asbest leggen. Volgens de "Health and Safety Executive" zal de mesothelioom-epidemie in het Verenigd Koninkrijk rond 2015 pieken op 5.000 sterfgevallen per jaar. De verkoop van asbest is inmiddels 10 jaar verboden. Bron: The Guardian, 20 juli 2009 Instituut Asbestslachtoffers/2009/08/01/397493 Sat, 01 Aug 2009 16:06:49 +0100 Sterfte mesothelioom in Griekenland tussen 1983 en 2003 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,421402 Het aantal mesothelioomsterfgevallen is in Griekeland gestegen van 9 in de periode 1983-85 tot 93 in de periode 2001-03. In de Epirusregio komt de ziekte het meest voor. Gogou e.a. signaleren een verschuiving van de primaire naar de secundaire asbestindustrie. Bron: Gogou, E. e.a. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/07/15/421402 Wed, 15 Jul 2009 15:27:26 +0100 Canada: veel verborgen asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,373516 In de Canadese regio Alberta zijn tussen 1980 en 2004 568 gevallen van mesothelioom geregistreerd. In slechts 42% van deze gevallen werd een uitkering aangevraagd wegens een asbestgerelateerde beroepsziekte. In 2008 werd bekend dat in de regio Ontario nog veel minder asbestslachtoffers een uitkering aanvragen. Daar worden jaarlijks ca. 500 gevallen van mesothelioom geregistreerd, terwijl in 2007 slechts 29 aanvragen voor een uitkering werden goedgekeurd. Bron: The Toronto Star, 20 september 2008. Cree, M.W. et al. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/07/14/373516 Tue, 14 Jul 2009 12:00:41 +0100 Asbestziekten bij Amerikaanse metaalwerkers en bouwvakkers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,373510 De ziekte asbestose komt bij Amerikaanse metaalwerkers 50 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling nog steeds voor.Bouwvakkers die aan asbest zijn blootgesteld zouden wegens hun verhoogde risico op longkanker gestimuleerd moeten worden te stoppen met roken. Bron: Welch, L.S. & Haile, E. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/07/14/373510 Tue, 14 Jul 2009 11:46:10 +0100 Hoge mesothelioomincidentie in Noord Israel http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,372641 Een van de gebieden waar de ziekte mesothelioom relatief vaak voorkomt is rond de kustplaats Nahariya in Noord Israel. Dit was tot 1997 de locatie van Israels enige asbestfabriek. De ziekte komt hier bij 5,72 op de 100.000 inwoners voor. Ter vergelijking: in Nederland lag dit aantal in 2006 landelijk gezien op 4,9 op de 100.000 inwoners, maar in Noord Holland trof de ziekte 7 op de 100.000 inwoners (NKR 2009, zie IAS monitor op deze website). Bron: Haaretz, juni 2009 en IAS Monitor. Instituut Asbestslachtoffers/2009/07/08/372641 Wed, 08 Jul 2009 15:17:49 +0100 Spanje: 50.000 mensen met asbestkanker tot 2030 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,371774 In Spanje zullen naar schatting 50.000 mensen tussen nu en 2030 een vorm van kanker door asbestblootstelling krijgen, waarvan 8 tot 10.000 in Baskenland. Bron: Diario Vasco, 8 juni 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/06/10/371774 Wed, 10 Jun 2009 15:00:53 +0100 Asbestafwijking bij 1 op de 8 Japanse longkankerpatienten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,368710 Volgens onderzoek van 12 Japanse medische instituten werden in 2006 en 2007 bij 1 op de 8 longkankerpatienten afsbestafwijkingen gevonden als pleurale plaques of verdikking van het longvlies. De afwijkingen werden via een CT-scan, een beeldvormende techniek met rontgenstraling, vooral ontdekt bij mensen die in beroepen hadden gewerkt waar asbestblootstelling had plaatsgevonden, zoals in de bouw, metaal- en verwerkingsindustrie. Het aantal mensen dat aan asbestgerelateerde longkanker overlijdt kan daarom tot enkele duizenden per jaar oplopen. In Japan overlijden momenteel ca. 60.000 mensen per jaar aan longkanker. In 2007 kwamen 660 mensen in aanmerking voor overheidssteun wegens de diagnose asbestgerelateerde longkanker. Bron: The Yomiuri Shimbun, 1 juni 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/06/10/368710 Wed, 10 Jun 2009 12:40:46 +0100 Sterftecijfers Britse asbestwerkers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,368702 Mensen die met asbest hebben gewerkt overlijden vaker aan longkanker, mesothelioom, asbestose, maagkanker en een herseninfarct.Dit is een conclusie van een langdurig onderzoek onder 100.000 mensen die met asbest hebben gewerkt en van 1971 tot 2005 zijn gevolgd. Toen de studie in 1971 begon werkte het merendeel in de industrie. Aan het eind, in 2005, was de meerderheid werkzaam in de asbestverwijdering. Bron: Harding, A.H. et al. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/06/10/368702 Wed, 10 Jun 2009 11:46:06 +0100 Overleving mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,365107 De gemiddelde overlevingsduur van mensen met peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker) is korter dan die van mensen met pleuraal mesothelioom (longvlieskanker).Maar het aandeel mensen dat langer dan 4 jaar blijft leven is bij peritoneaal mesothelioom groter dan bij pleuraal mesothelioom. Bron: Mirabelli, D. et al. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/05/20/365107 Wed, 20 May 2009 12:40:29 +0100 VS: Toename mesothelioomsterfgevallen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,365094 Het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) meldt dat tussen 1999 en 2005 het aantal mesothelioomsterfgevallen in de VS jaarlijks is gestegen. In die periode zijn totaal 18.068 Amerikanen aan deze ziekte overleden.De latentietijd kan bij mesothelioom oplopen tot 40 jaar. Het CDC verwacht in 2010 een piek. Bron: CDC 2009: Malignant Mesothelioma Mortality – United States, 1999-2005. MMWR Weekly, 24 april, 58(15);393-396. Instituut Asbestslachtoffers/2009/05/20/365094 Wed, 20 May 2009 11:34:59 +0100 Chrysotiel asbest en asbestkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,363504 Tekstielwerkers die tussen 1950 en 1970 in een Amerikaanse fabriek met chrysotiel-asbest-tekstielproducten hebben gewerkt lopen een hoger risico op longkanker, asbestose of mesothelioom. Volgens de onderzoekers is dit nieuw bewijs voor de schadelijkheid van chrysotiel-asbest (wit asbest). Bron: Loomis et al. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/05/13/363504 Wed, 13 May 2009 15:31:32 +0100 Relatie tussen mesothelioom en bestraling http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,366100 Een toenemend aantal epidemiologische studies rapporteert een relatie tussen intensieve bestraling en het ontstaan van maligne mesothelioom. Bron: Wagner, M.E. 2008: Letter to the editor. Bruin, M. de et al. (2009). <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2009/05/13/366100 Wed, 13 May 2009 15:14:57 +0100 Ziek door asbest in het milieu http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,421343 Een Spaans en Japans onderzoek en een overzichtsstudie bevestigen dat asbest-milieuvervuiling ziekte kan veroorzaken. In Spanje gaat het om een onderzoek in 12 gemeenten in de deelstaat Catalonië: plaatsen die last hebben van asbestafval uit de voormalige asbestcementfabriek die daar tot 1997 in werking was.Eén op de drie mensen met een asbestziekte heeft niet voor de fabriek gewerkt. Japanse onderzoekers voorspellen dat tussen 1970 en 2049 naar schatting 346 omwonenden van de voormalige asbestcementfabriek in Amagasaki stad aan de ziekte mesothelioom zullen overlijden door blootstelling aan de asbestmilieuvervuiling van de fabriek. Na een overzichtsstudie schat de Franse epidemioloog Goldberg dat niet-beroepsgebonden asbestblootstelling ca. 20% van het aantal gevallen van mesothelioom in de geïndustrialiseerde wereld kan verklaren. Bron: EFE Newswire, 17 november, Kumagai & Kurumatani (2009), Goldberg & Luce (2009). <br/><br/> Instituut Asbestslachtoffers/2009/05/01/421343 Fri, 01 May 2009 11:32:12 +0100 Britse timmermannen grootste asbestrisicogroep http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,360456 1 op de 17 Britse timmermannen die tussen 1940 en 1950 geboren is en voor zijn 30ste langer dan 10 jaar asbestcontact heeft gehad, zal aan mesothelioom overlijden. Bij loodgieters, electriciens en schilders geldt dat voor 1 op de 50 en bij andere bouwvakkers voor 1 op de 125. Bron: Reuters, 3 maart 2009: Rake, C. et al. (2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/04/27/360456 Mon, 27 Apr 2009 16:20:50 +0100 Toename asbestziekten in Australie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,360528 Het aantal gevallen van asbestziekten neemt in Australie sterk toe en zal nog ca. 10 jaar blijven toenemen, volgens Prof. Bruce Robinson van het Nationaal Centrum voor Asbestgerelateerde Ziekten.Dit jaar gaat het om ca. 800 nieuwe gevallen, twee keer zoveel als in 1995 en een kwart meer dan in 2005. Bron: Herald Sun, 4 maart 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/03/26/360528 Thu, 26 Mar 2009 11:02:56 +0100 Steeds meer Australische vrouwen met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,360451 Volgens de Australische asbestslachtoffervereniging wordt de derde golf asbestslachtoffers momenteel getroffen door asbestziekten als mesothelioom. Deze groep bestaat uit mensen die in de huiselijke omgeving bij verbouwing indirect aan asbest zijn blootgesteld, waaronder relatief veel vrouwen. Volgens de voorzitter van de vereniging voorspelt het Australische Kankerinstituut tot 2011 een 20% stijging van het aantal vrouwen met mesothelioom. Asbestcement werd in Australie tot 1984 in de bouw gebruikt, waarna het door cellulose werd vervangen. Bron: Sydney Morning Herald, 26 februari 2009. Instituut Asbestslachtoffers/2009/03/19/360451 Thu, 19 Mar 2009 15:43:17 +0100 Relatie asbestgebruik met mesothelioom-sterftecijfers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,341810 Wijzigingen in de hoeveelheid asbest die tussen 1970 en 1985 in 31 landen werd gebruikt voorspellen de ontwikkeling in het aantal sterfgevallen van pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) tussen 1996 en 2005. Bron: Nishikawa et al. (2008). Instituut Asbestslachtoffers/2009/02/25/341810 Wed, 25 Feb 2009 10:59:00 +0100 Beroep/sector en asbestgerelateerde longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,341828 Beroepen en sectoren waarin blootstelling plaatsvindt aan metalen, poly-aromatische hydrocarbons en asbest geven een verhoogd risico op longkanker. Dat geldt bijvoorbeeld voor lassers, timmermannen, automonteurs en medewerkers van energiecentrales. Bron: MacArthur et al.(2009). Instituut Asbestslachtoffers/2009/02/07/341828 Sat, 07 Feb 2009 11:32:33 +0100 Mesothelioom wereldwijd http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,334993 De ziekte mesothelioom komt in gebieden waar veel met asbest is gewerkt bij 4 op de 100.000 vrouwen en 5 op de 100.000 mannen voor, volgens het World Cancer Report 2008 van de International Agency for Research on Cancer (IARC). Milieu-blootstelling is de oorzaak van mesothelioom bij 0,1 tot 0,2 op de 100.000 mensen. Industrieën met hoge asbestblootstellingsniveaus waren de mijnbouw, scheepswerven en asbest-, textiel- en cementproductie. Ondanks beperkende maatregelen of asbestverboden is de mesothelioomincidentie in de VS tot begin jaren 90 blijven stijgen en in de meeste Europese landen tot eind jaren 90, een bewijs voor de lange latentietijd van deze ziekte. Roken, alcohol en leefstijl lijken op zich geen risicofactor voor mesothelioom. Het contrastmiddel Thorotrast dat bij bestraling wordt gebruikt daarentegen wel. Bij een relatief hoog aantal mesothelioompatiënten is het SV-40 virus aangetroffen. De rol van dit virus is echter nog onduidelijk. Bron: IARC World Cancer Report 2008, 19 december 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2009/01/05/334993 Mon, 05 Jan 2009 12:58:09 +0100 VK: sterfte aan mesothelioom van 1968-2006 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,325599 Het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1968 tot 2006 aan mesothelioom overleed is gestegen van 153 in 1968 tot 2056 in 2006. De incidentie stijgt nog steeds licht. De piek wordt ergens vóór 2015 verwacht en zal liggen tussen het huidige aantal en 2450 sterfgevallen per jaar. Naar schatting overlijden jaarlijks ca. 4000 Britten aan een asbestgerelateerde ziekte. De beroepen met de hoogste risico`s voor mannen zijn: timmerman, loodgieter, verwarmingsmonteur en electriciën. Een kwart van hen werkt als zelfstandige. In oktober is de Health and Safety Executive gestart met een campagne om zelfstandigen bewust te maken van asbestrisico`s. Bron: Health and Safety Executive, oktober en november 2008: Health and Safety Statistics 2007-08. Instituut Asbestslachtoffers/2008/12/18/325599 Thu, 18 Dec 2008 14:29:44 +0100 Mesothelioom en asbestose in de VS http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,330821 De incidentie van mesothelioom neemt in de VS geleidelijk af, maar die van asbestose zal in de komende 10 tot 15 jaar niet sterk dalen. 13 procent van de mensen die tussen 1968 en 2005 aan asbestose overleed was onder de 65. Deze groep bestond voor meer dan 90% uit mannen en blanken. Zij werkten voornamelijk in de bouw, scheepsbouw of in het leger in beroepen als isoleerder, loodgieter, pijp- of stoomfitter. Bronnen: Teta et al., 2008, Antao et al., 2008 en Centers for Disease Control and Prevention<strong> (</strong>CDC), 12 december 2008.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2008/12/18/330821 Thu, 18 Dec 2008 11:34:55 +0100 Risico Britse asbestverwijderaars http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,322539 Brits onderzoek onder asbestverwijderaars laat zien dat degenen die op jonge leeftijd zijn blootgesteld of langdurig asbestcontact hebben gehad een relatief hoger risico hebben op de ziekte mesothelioom. De verschillende beschermingsmethodes die gebruikt werden lijken geen invloed te hebben op het overlijdensrisico. Bron: Frost, G. et al. (2008). Occupational exposure to asbestos and mortality among asbestos removal workers: a Poisson regression analysis. British Journal of Cancer 99 (5): 822-29. Instituut Asbestslachtoffers/2008/12/10/322539 Wed, 10 Dec 2008 11:09:35 +0100 Australi&#235;: gevolgen van een blauwe asbestmijn http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,334282 Asbestgerelateerde ziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij mensen die tussen 1943 en 1966 in de blauwe asbestmijn van het Australische Wittenoom hebben gewerkt.Het aandeel gevallen van peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker) stijgt met de toename van de latentietijd: de tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en het moment waarop de diagnose mesothelioom is gesteld. Bron: Musk, A.W. et al. Mortality of former crocidolite (blue asbestos) miners and millers at Wittenoom. Occup Environ Med. 2008 Aug;65(8):541-3.&#160; Instituut Asbestslachtoffers/2008/11/28/334282 Fri, 28 Nov 2008 17:31:23 +0100 Automonteurs en chrysotiel asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,317740 Automonteurs die met chrysotiel asbestfrictieproducten in aanraking zijn geweest hebben een hoger dan gemiddeld aantal asbestvezels in hun longen. Dit kan een extra risico geven op asbestgerelateerde kanker. Bron: Finkelstein, M.M., (2008). Asbestos fibre concentrations in the lungs of brake workers: another look. Ann. Occup.Hyg. 52, 6, pp. 455-461. <br/> Instituut Asbestslachtoffers/2008/11/26/317740 Wed, 26 Nov 2008 17:48:00 +0100 Canada: veel verborgen asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,308515 In Canada worden steeds meer gevallen van mesothelioom geregistreerd, zonder dat er een relatie met asbest wordt gelegd. Dit blijkt uit een vergelijking van cijfers van de Canadese Kankerregistratie met het aantal aanvragen voor compensatie via de Workplace Safety and Insurance Board. Wetenschappers schatten het aantal gevallen van mesothelioom in het district Ontario momenteel op 500 per jaar. In 2007 werden daar slechts 29 claims voor compensatie goedgekeurd. Bron: The Toronto Star, 20 september 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/10/23/308515 Thu, 23 Oct 2008 15:38:14 +0100 Beroepsgerelateerde asbestziekten in Duitsland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,307958 Tussen 1998 en 2005 is in Duitsland het aantal gevallen van mesothelioom jaarlijks toegenomen terwijl het aantal gevallen van asbestgerelateerde longkanker en asbestose stabiel is gebleven. <p>Naar verwachting zal de jaarlijkse mesothelioomincidentie nog tot 2015-2020 een stijgende lijn vertonen. Bron: Kampen, V van, et al. (2008). Trends in suspected and recognized occupational respiratory diseases in Germany between 1970 and 2005. Am J Ind Med.: Jul;51(7):492-502. </p><p><strong>ABSTRACT</strong> </p><p><strong>BACKGROUND:</strong> Respiratory diseases represent a major proportion of occupational diseases in many countries. Little information is available about their incidences over the past several decades. <strong>METHODS:</strong> Based on the reports of the three German federal accident insurance agencies, the numbers of suspected and recognized cases of occupational respiratory diseases between 1970 and 2005 were collected and combined. The trends in the rates per 100,000 insured workers were calculated. <strong>RESULTS:</strong> In total, a decline in occupational respiratory diseases since 1998 could be observed. This trend is mainly based on the decrease in non-malignant respiratory diseases due to silica and obstructive airway diseases. In contrast, asbestos-induced diseases showed a leveling off or an increase (mesothelioma) during the last 10years. <strong>CONCLUSIONS:</strong> Although trends in occupational disease may be influenced by several factors, the presented data indicate that prevention has been effective in reducing some of the most frequent occupational respiratory diseases in Germany. </p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/08/16/307958 Sat, 16 Aug 2008 17:07:47 +0100 Asbestziekten in Italie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,301288 Het aantal gevallen van pleuraal mesothelioom was in Italië tussen 1980 en 2001 even hoog als het aantal gevallen van asbestgerelateerde longkanker. Drie procent (ca. 700) van alle mannelijke longkankersterfgevallen is asbestgerelateerd. <p>In Itali&#235; komt de ziekte maligne mesothelioom in 148 plaatsen vaker voor dan gemiddeld. Bij 22 van de 148 plaatsen is geen specifieke oorzaak van asbestblootstelling aanwijsbaar. Marinaccio et al. vergeleken de geografische verdeling van het aantal mesothelioom longkankersterfgevallen met de plaatsen waar in het verleden intensief met asbest is gewerkt. </p><p><strong>Bron: Marinaccio, A. et al. (2008). Magnitude of asbestos-related lung cancer mortality in Italy. Br J Cancer. 2008 Jul 8;99(1):173-5.</strong> <br />An ecological study, based on a data set containing all lung and pleural cancer deaths in each Italian municipality in the period 1980-2001, was performed. The pleural to lung cancer ratio was estimated to be 1 : 1 and 3% (around 700) of all male lung cancer deaths were found to be asbestos-related. </p><p><strong>Bron:</strong> <strong>Marinaccio, A. et. al., (2008). Asbestos related diseases in Italy: an integrated approach to identify unexpected professional or environmental exposure risks at municipal level. Int Arch Occup Environ Health. 2008 Aug;81(8):993-1001. Abstract Purpose: </strong>Past intensive use of asbestos has implied severe public health consequences. Spatial distribution of deaths from malignant mesothelioma and of compensated cases for asbestos related diseases in Italy were compared to identify unexpected sources of asbestos exposure. <strong>Methods:</strong> Mortality for malignant mesothelioma at municipal level and geographical clusters of compensated cases for asbestos related diseases, as proxy of industrial asbestos exposure, were identified in the period 1988-2001. <strong>Results:</strong> Municipalities with at least four mesothelioma deaths and a statistically significant mortality excess were 148; and 53 out of them had no compensated case for asbestos-related diseases. Finally 22 of these lay outside of any aforementioned cluster, thus suggestive of a possible unrecognized exposure. <strong>Conclusions:</strong> Availability long-term national figures and the different etiology of asbestos related diseases are the key features of this exercise that was applied to Italy, but can be replicated wherever registration systems of diseases related to long term exposure to asbestos are available. </p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/08/16/301288 Sat, 16 Aug 2008 16:27:28 +0100 Israel en mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,301274 Volgens het Israëlische ministerie van Gezondheid komt de ziekte mesothelioom in de omgeving van de plaats Nahariya tien keer vaker voor dan gemiddeld in Israël. Nahariya was de vestigingsplaats van voormalig asbestverwerker Eitanit. Het ministerie van Milieu schat dat er nog tussen de 70 en 150.000 kubieke meter asbestafval in het gebied ligt, vooral op particuliere erven bij huizen. Bron: mesotheliomanews.com, 16 juli 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/08/16/301274 Sat, 16 Aug 2008 16:09:40 +0100 VS: een derde van de mesothelioomslachtoffers is ex-militair http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,301268 Volgens een schatting heeft een derde van de Amerikaanse mesothelioomslachtoffers de ziekte gekregen door werk in dienst van het leger tussen 1940 en 1970. Zij kunnen de Amerikaanse regering niet aansprakelijk stellen voor de asbestblootstelling. Wel kunnen zij proberen schadevergoeding bij de producenten van de asbestproducten te claimen. Bron: news.asbestos.com, 15 juli 2008. Instituut Asbestslachtoffers/2008/08/16/301268 Sat, 16 Aug 2008 16:02:04 +0100 Spanje: toename asbeststerfgevallen in komende 10 jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295828 <p>Naar schatting zal in Spanje het aantal mensen dat jaarlijks aan een asbestziekte overlijdt de komende 10 jaar blijven toenemen. Het zal zeker nog 40 jaar duren voordat er geen sprake meer zal zijn van asbestgerelateerde sterfgevallen. Omdat asbestziekten niet erkend worden is er sprake van onderrapportage. Dit beperkt de mogelijkheden tot preventie, aldus de directeur van het Osalan Instituut: het Baskische instituut voor veiligheid en arbeidsgerelateerde gezondheid. Bron: Eurogip infomail nr. 58, juli 2008.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/07/16/295828 Wed, 16 Jul 2008 00:00:00 +0100 Gemiddelde leeftijd mesothelioompatiënten stijgt in Engeland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295826 <p>De gemiddelde leeftijd van mesothelioompatiënten bij diagnose lijkt toe te nemen. De conditie van deze oudere patiënten is slechter bij diagnose. Dit concluderen Chapman et al. na vergelijking van de resultaten van inwoners van de stad Leeds bij wie tussen 2002 en 2005 de diagnose mesothelioom werd gesteld met eerdere studies in Zuidoost Engeland. De patiënten uit Leeds waren gemiddeld 74 jaar oud bij diagnose en leefden daarna nog gemiddeld 8,9 maanden. Bron: Chapman, A. et al. (2008). Population-based epidemiology and prognosis of mesothelioma in Leeds, United Kingdom. Thorax online, 17 januari 2008, doi:10.1136/thx.2007.081430.</p><p><strong>Population-based epidemiology and prognosis of mesothelioma in Leeds, United Kingdom. Thorax online, 17 januari 2008, doi:10.1136/thx.2007.081430. <br />Abstract</strong> <br /><strong>Introduction:</strong> Malignant mesothelioma is a fatal neoplasm, which is rapidly increasing in incidence throughout Western Europe. To date there have been no studies reporting upon the natural history and interventional practices on a comprehensive unselected population, as opposed to reports from referral institutions or compensation claimants. We present a population based study capturing data on all patients with mesothelioma presenting within a defined geographical area over a 4 year period in the UK. <br /><strong>Method:</strong> Data of all cases occurring in Leeds with a population of 750,000 were collected retrospectively from 2002 to 2003 and prospectively from 2004 through 2005. All patients&rsquo. hospital records and the trust histology database were reviewed, as well as coroner&rsquo.s reports on all patients with a post mortem diagnosis of mesothelioma. <br /><strong>Results:</strong> Over the 4 year study period there was a total of 146 cases in Leeds. 77% were male. Median age was 74 (range 36-93). Median survival from diagnosis was 8.9 months. 92% and 8% had a histological or a cytological confirmation respectively. 85% had documented evidence of definite or probable exposure to asbestos. 110/146 (75%) had symptomatic pleural effusions at presentation. Twice the number of patients (42 vs 17) were managed with surgical rather than bedside pleurodesis and these had a lower recurrence rate (14% vs 47%) p=0.02. 122 patients had VATS/cutting CT biopsies or chest drains. 73/122 (60%) had <br />prophylactic radiotherapy to these sites. There were 7 cases (5%) of tract invasion by tumour and 6 of these had received prophylactic radiotherapy. Median time to seeding was 174 days. 92/146 (63%) had a performance status of 2 or better at diagnosis but only 54/146 were considered fit for chemotherapy. Of these 28 (52%) declined chemotherapy. the overall uptake of chemotherapy or entry into a trial was 18%. No patient had radical surgery. <br /><strong>Conclusion:</strong> This comprehensive population based audit has shown that the median age at presentation of malignant mesothelioma is increasing and baseline performance status and survival is worse than in selected series. 37% of patients were considered suitable for palliative chemotherapy but less than 20% accepted this offer. Thorascopic pleurodesis appears to be associated with fewer recurrences. The role of prophylactic radiotherapy to chest drain and biopsy sites needs re-appraisal.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/06/25/295826 Wed, 25 Jun 2008 00:00:00 +0100 Milieu-asbestslachtoffers in mediterraanlanden en Nieuw Caledonië http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295827 <p>In de mediterraanlanden Turkije, Griekenland, Corsica en Cyprus en op het Pacific eiland Nieuw Caledonië komt relatief veel mesothelioom voor die niet aan beroepsmatige asbestblootstelling gerelateerd kan worden. De asbestsoorten tremoliet en erioniet komen er in de natuur voor. Deze asbest wordt in de huizen gebruikt bijvoorbeeld bij het witten. Bron: Constantopoulos, S.H., Environmental mesothelioma associated with tremolite asbestos: Lessons from the experiences of Turkey, Greece, Corsica, New Caledonia and CyprusRegul. Toxicol. Pharmacol. (2008), doi:10.1016/j.yrtph.2007.11.001.</p><p><strong>Constantopoulos, S.H., Environmental mesothelioma associated with tremolite asbestos: Lessons from the experiences of Turkey, Greece, Corsica, New Caledonia and CyprusRegul. Toxicol. Pharmacol. (2008), doi:10.1016/j.yrtph.2007.11.001. <br />Abstract</strong> <br />Mediterranean regions such as Greece, Turkey, Cyprus, Corsica and New Caledonia have experienced epidemics of malignant mesothelioma as a result of non-occupational, "domestic" exposure to tremolite asbestos and fibrous erionite. This exposure to tremolite asbestos and fibrous erionite is typified "domestic" due to its prevalence in regions with natural deposits of tremolite asbestos (or fibrous erionite) where the material from tremolite asbestos or fibrous erionite is used for domestic applications such as whitewashing. However, these exposures may be useful in examining the potential consequences of even small amounts of amphibole asbestos fibers in the ambient air. It can also elucidate the effects of fibers that behave like amphibole asbestos. However, this type of exposure is not useful for studying the potential effects of small amounts of asbestos in the ambient air of big cities due to the differing nature of the fiber types and modes of exposure between the regions.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/06/25/295827 Wed, 25 Jun 2008 00:00:00 +0100 Japan: asbestafwijkingen bij 18% omwonenden fabriek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295825 <p>Ca. 18 procent van de omwonenden van Japanse asbestverwerkende fabrieken hebben last van asbestgerelateerde aandoeningen. Dit zijn de resultaten van een onderzoek dat het Japanse ministerie van Milieu begin juni naar buiten bracht. Bron: The Yomiuri Shimbun, Engelstalig, 5 juni 2008. Meer <a target="_blank" href="http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20080605TDY02306.htm">http://www.yomiuri.co.jp/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/06/24/295825 Tue, 24 Jun 2008 00:00:00 +0100 Asbest in scholen eist tien slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295822 <p>Volgens het EO-radioprogramma De Ochtenden heeft asbest in schoolgebouwen de afgelopen jaren zeker tien slachtoffers geëist. Vaak gaat het om conciërges en klussende leerkrachten, die onderhoudswerk hebben verricht in gebouwen en zo met het kankerverwekkende asbest in aanraking zijn gekomen. Bron: EO, 27 maart 2008. Meer <a target="_blank" href="http://www.ochtenden.nl/artikelen/39412596/">http://www.ochtenden.nl/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/04/28/295822 Mon, 28 Apr 2008 00:00:00 +0100 Australië: 1 op de 10 timmermannen dood door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295823 <p>Volgens de Britse epidemioloog Peto zal &eacute.&eacute.n op de 10 Australische timmermannen, die vóó.r 1950 geboren is, aan mesothelioom overlijden. Niet alleen het bekende "blauwe" asbest (crocidoliet), maar ook "bruin"asbest (amosiet) is een belangrijke oorzaak. Volgens Peto hebben het Verenigd Koninkrijk en Australië. verhoudingsgewijs het hoogste aantal mesothelioomgevallen ter wereld, t.w. 2000 per jaar in het Verenigd Koninkrijk en 600 per jaar in Australië. Bron: The Age, 22 april 2008. Meer <a target="_blank" href="http://news.theage.com.au/asbestos-will-kill-10-of-carpenters/20080422-27u6.html">http://news.theage.com.au/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/04/28/295823 Mon, 28 Apr 2008 00:00:00 +0100 Meeste mesothelioomslachtoffers in het Verenigd Koninkrijk en Australië http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295824 <p>Tussen 2000 en 2050 zullen in Australië, volgens de Britse epidemioloog Peto, 30.000 mensen aan de ziekte mesothelioom overlijden. Volgens Peto zal één op de tien Australische timmermannen die vóór 1950 geboren is aan mesothelioom overlijden. Niet alleen het bekende 'blauwe' asbest (crocidoliet), maar ook 'bruin' asbest (amosiet) zijn belangrijke blootstellingsbronnen. Het Verenigd Koninkrijk en Australië oogste aantal mesothelioomsterfgevallen per jaar, respectievelijk 2000 per jaar in het Verenigd Koninkrijk en 600 in Australië. De aantallen nemen nog steeds toe. Bron: mesotheliomaweb.org, april 2008. Meer <a target="_blank" href="http://www.mesotheliomaweb.org/apr200825b.htm">http://www.mesotheliomaweb.org/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/04/28/295824 Mon, 28 Apr 2008 00:00:00 +0100 Canada: zes asbeststerfgevallen in êên gezin http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295820 <p>In het Canadese Winnipeg zijn in één gezin beide ouders en vier zussen aan asbestziekten overleden. Het gezin woonde aan het meer van Winnipeg in een huis dat geïsoleerd was met Zonoliet. Zonoliet is isolatie-materiaal dat van vermiculiet-asbest gemaakt is. Vermiculiet werd in de vorige eeuw in het Amerikaanse Libby in de staat Montana gewonnen. Bron: The Calgary Herald, 29 maart 2008. Meer <a target="_blank" href="http://www.canada.com/calgaryherald/news/story.html?id=0cee7c66-f1c8-4528-bbc8-5984e0ed70ae">http://www.canada.com/calgaryherald/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/04/15/295820 Tue, 15 Apr 2008 00:00:00 +0100 Japan: asbestziekte bij 45 omwonenden fabriek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295821 <p>In een omgeving van een fabriek van de voormalige isoleerder en asbestverwerker Miyadera zijn 45 mensen gevonden met een asbestgerelateerde ziekte, allen tussen de 50 en 90 jaar. De groep bestaat uit 3 ex-werknemers, 29 familieleden of kennissen van werknemers, 3 mensen die als kind op het terrein van de fabriek hadden gespeeld en 10 mensen die nooit in of bij de fabriek waren geweest. Bron: The Yomiuri Shimbun, Engelstalig, 31 maart 2008.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/04/15/295821 Tue, 15 Apr 2008 00:00:00 +0100 VK: helft werkgerelateerde kankersterfgevallen door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295819 <p>Asbest is verantwoordelijk voor de helft van de werkgerelateerde kankersterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk in 2004. Het gaat om, naar schatting, 3300 mannen en 540 vrouwen in dat jaar, waarvan de helft aan longkanker en de andere helft aan mesothelioom overleed. Bron: Rushton, L., et al. (2008). The Burden of Cancer at Work: Estimation as the first step to prevention. Occup. Environ. Med. published online 31 Jan 2008. doi:10.1136/oem.2007.037002.</p><p><strong>Rushton, L., et al. (2008). The Burden of Cancer at Work: Estimation as the first step to prevention. Occup. Environ. Med. published online 31 Jan 2008. doi:10.1136/oem.2007.037002. <br />ABSTRACT <br />Objectives:</strong> Work-related cancers are largely preventable. The overall aim of this project is to estimate the current burden of cancer in Great Britain attributable to occupational factors and identify carcinogenic agents, industries and occupations for targeting risk prevention. <br /><strong>Methods:</strong> Attributable fractions and numbers were estimated for mortality and incidence for bladder, lung, non-melanoma skin, and sinonasal cancers, leukaemia and mesothelioma for agents and occupations classified as IARC group 1 and 2A carcinogens with "strong" or "suggestive" evidence for carcinogenicity at the specific cancer site in humans. Risk estimates were obtained from published literature and national data sources used for estimating proportions exposed. <br /><strong>Results:</strong> In 2004, 78237 men and 71666 women died from cancer in Great Britain. Of these, 7317 (4.9%) deaths (men: 6259 (8%). women: 1058 (1.5%)) were estimated to be attributable to work-related carcinogens for the 6 cancers assessed. Incidence estimates were 13338 (4.0%) registrations (men: 11284 (6.7%). women 2054 (1.2%)). Asbestos contributed over half the occupational attributable deaths, followed by silica, diesel engine exhaust, radon, work as a painter, mineral oils in metal workers and in the printing industry, environmental tobacco smoke (non-smokers), work as a welder and dioxins. Occupational exposure to solar radiation, mineral oils and coal tars/pitches contributed 2557, 1867 and 550 skin cancer registrations respectively. Industries/occupations with large numbers of deaths and/or registrations include construction, metal working, personal and household services, mining (not metals), land transport and services allied to transport, roofing, road repair/construction, printing, farming, the Armed Forces, some other service industry sectors and manufacture of transport equipment, fabricated metal products, machinery, non-ferrous metals and metal products, and chemicals. <br /><strong>Conclusions:</strong> Estimates for all but leukaemia are greater than those currently used in UK health and safety strategy planning and contrast with small numbers (200-240 annually) from occupational accidents. Sources of uncertainty in the estimates arise principally from approximate data and methodological issues. On balance, the estimates are likely to be a conservative estimate of the true risk. Long latency means that past high exposures will continue to give substantial numbers in the near future. Although levels of many exposures have reduced, recent measurements of others, such as wood dust and respirable quartz, show continuing high levels.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/03/25/295819 Tue, 25 Mar 2008 00:00:00 +0100 Asbestwarmhoudplaatjes mogelijke oorzaak mesothelioom Goor http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295816 <p>Schipperijn denkt dat asbestwarmhoudplaatjes mogelijk de asbestblootstellingsoorzaak zijn voor gevallen van mesothelioom waarbij geen andere oorzaak gevonden is. Asbestwarmhoudplaatjes waren ruim 50 jaar geleden volop in omloop en werden soms z&oacute. intensief gebruikt dat daar centraal gaten in vielen. Niet denkbeeldig is dat daarbij asbeststof in het keukenmilieu terechtkwam. Dit als commentaar op de in Goor vastgestelde extra incidentie van pleura mesothelioom bij vrouwen, waar bij 8 van de 22 (36%) geen oorzaak kon worden vastgesteld. Bron: Schipperijn, A.J.M. (2007). Milieublootstelling aan asbest in de regio Goor vastgesteld als oorzaak van maligne pleuramesothelioom bij vrouwen. Commentaar. Ntvg, 15 december.151(50), p. 2810.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/02/19/295816 Tue, 19 Feb 2008 00:00:00 +0100 Medewerkers kerncentrale hebben vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295817 <p>(Ex-)medewerkers van een kerncentrale in South Carolina, VS, hebben vaker dan gemiddeld mesothelioom. De ziekte werd geconstateerd bij zeven medewerkers waarvan vier werktuigkundigen, een ingenieur, een technicus en een machinewerker. Bron: Richardson, D.B., et. al. (2007). Mortality among workers at the Savannah River Site. American Journal of Industrial Medicine 50, p. 881-891.</p><p><strong>Richardson, D.B., et. al. (2007). Mortality among workers at the Savannah River Site. American Journal of Industrial Medicine 50, p. 881-891.</strong></p><p><strong>BACKGROUND:</strong> Workers employed at the Savannah River Site (SRS) were potentially exposed to a range of chemical and physical hazards, many of which are poorly characterized. We therefore compared the observed deaths among workers to expectations based upon death rates for referent populations.</p><p><strong>METHODS:</strong> The cohort included 18,883 SRS workers hired between 1950 and 1986. Vital status and cause of death information were ascertained through 2002. Sex-specific standardized mortality ratios (SMR) were computed using U.S. and South Carolina mortality rates. SMRs were tabulated separately for monthly-, weekly-, and hourly-paid men.</p><p><strong>RESULTS:</strong> Males had fewer deaths from all causes [SMR=0.80, 90% confidence interval (CI): 0.78, 0.82], all cancers (SMR=0.85, 90% CI: 0.81, 0.89), and lung cancer (SMR=0.88, 90% CI: 0.82, 0.95) than expected based upon US mortality rates. The SMR for cancer of the pleura was 4.25 (90% CI: 1.99, 7.97) for men. The SMR for leukemia was greater than unity for monthly-paid (SMR=1.33, 90% CI: 0.88, 1.93) and hourly-paid (SMR=1.36, 90% CI: 1.02, 1.78) men. Female workers had fewer deaths from all causes (SMR=0.75, 90% CI: 0.69, 0.82) than expected, but more deaths than expected from cancer of the kidney (SMR=2.58, 90% CI: 1.21, 4.84) and skin (SMR=3.90, 90% CI: 2.11, 6.61).</p><p><strong>CONCLUSIONS:</strong> While the observed numbers of deaths in most categories of cause of death were less than expected, there are greater than expected numbers of deaths due to cancer of the pleura and leukemia, particularly among hourly-paid male workers. It is plausible that occupational hazards, including asbestos and ionizing radiation, contribute to these excesses.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/02/19/295817 Tue, 19 Feb 2008 00:00:00 +0100 VS: asbestziekten textielarbeiders South Carolina http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295818 <p>Er is een sterke relatie tussen de omvang van blootstelling aan chrysotiel-asbest en het risico op longkanker en asbestose. Dit is de conclusie van een analyse van de sterfte-cijfers van 3072 arbeiders die tussen 1916 en 1977 in een textielfabriek in het Amerikaanse South Carolina met deze soort asbest in aanraking waren geweest. Bron: Hein, M.J., et al. (2007). Follow-up study of chrysotile textile workers: cohort mortality and exposure-response. Occup. Environ. Med 2007.64.616-625.</p><p><strong>Hein, M.J., et al. (2007). Follow-up study of chrysotile textile workers: cohort mortality and exposure-response. Occup. Environ. Med 2007.64.616-625. <br />ABSTRACT <br />OBJECTIVES:</strong> This report provides an update of the mortality experience of a cohort of South Carolina asbestos textile workers. <br /><strong>METHODS:</strong> A cohort of 3072 workers exposed to chrysotile in a South Carolina asbestos textile plant (1916-77) was followed up for mortality through 2001. Standardised mortality ratios (SMRs) were computed using US and South Carolina mortality rates. A job exposure matrix provided calendar time dependent estimates of chrysotile exposure concentrations. Poisson regression models were fitted for lung cancer and asbestosis. Covariates considered included sex, race, age, calendar time, birth cohort and time since first exposure. Cumulative exposure lags of 5 and 10 years were considered by disregarding exposure in the most recent 5 and 10 years, respectively. <br /><strong>RESULTS:</strong> A majority of the cohort was deceased (64%) and 702 of the 1961 deaths occurred since the previous update. Mortality was elevated based on US referent rates for a priori causes of interest including all causes combined (SMR 1.33, 95% CI 1.28 to 1.39). all cancers (SMR 1.27, 95% CI 1.16 to 1.39). oesophageal cancer (SMR 1.87, 95% CI 1.09 to 2.99). lung cancer (SMR 1.95, 95% CI 1.68 to 2.24). ischaemic heart disease (SMR 1.20, 95% CI 1.10 to 1.32). and pneumoconiosis and other respiratory diseases (SMR 4.81, 95% CI 3.84 to 5.94). Mortality remained elevated for these causes when South Carolina referent rates were used. Three cases of mesothelioma were observed among cohort members. Exposure-response modelling for lung cancer, using a linear relative risk model, produced a slope coefficient of 0.0198 (fibre-years/ml) (standard error 0.00496), when cumulative exposure was lagged 10 years. Poisson regression modelling confirmed significant positive relations between estimated chrysotile exposure and lung cancer and asbestosis mortality observed in previous updates of this cohort. <br /><strong>CONCLUSIONS:</strong> This study confirms the findings from previous investigations of excess mortality from lung cancer and asbestosis and a strong exposure-response relation between estimated exposure to chrysotile and mortality from lung cancer and asbestosis.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/02/19/295818 Tue, 19 Feb 2008 00:00:00 +0100 Mesothelioom in de VS 1999-2002 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295815 <p>Tussen 1999 en 2002 werd de ziekte mesothelioom in de Verenigde Staten bij gemiddeld 1,11 personen op 100.000 inwoners vastgesteld. Totaal betrof dit 10.926 mensen. Het gaat vooral om oudere, blanke mannen: 75% was boven de 65 en 98% boven de 40. Het aantal mannen was vijf keer zo groot als het aantal vrouwen (79% vs. 21%) De ziekte komt in de VS ongeveer even vaak voor als leukemie en baarmoederhalskanker bij vrouwen. Internationaal vergeleken is de mesothelioomincidentie in de VS drie keer zo laag als in Australi&euml., het land met de hoogste incidentie. Bron: Larson, T., et al. (2007). Incidence and descriptive epidemiology of mesothelioma in the United States, 1999-2002. Int J Occup Environ Health. 2007 Oct-Dec.13(4):398-403.</p><p><strong>Larson, T., et al. (2007). Incidence and descriptive epidemiology of mesothelioma in the United States, 1999-2002. Int J Occup Environ Health. 2007 Oct-Dec.13(4):398-403. <br /></strong>Incidence and descriptive epidemiology of mesothelioma in the United States, 1999-2002.Larson T, Melnikova N, Davis SI, Jamison P. To estimate the recent incidence of mesothelioma in the United States and characterize its descriptive epidemiology, incidence data were obtained from the National Program of Cancer Registries (NPCR) and the Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program. Age-adjusted incidence rates and 95% confidence intervals were calculated. The U.S. incidence was 1.11 cases per 100,000 persons. Most cases occurred among older, white males. However, 173 cases (&lt. 2%) occurred in persons younger than 40. The proportion of women with peritoneal mesothelioma was triple that of men (14.8% vs 5.4%). Of 40 reporting states, 11 had incidence rates significantly higher than the national rate.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/02/15/295815 Fri, 15 Feb 2008 00:00:00 +0100 Spanje: sterfte aan mesothelioom onder mannen 1977-2016 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295814 <p>In Spanje zijn tussen 1977 en 2001 1928 mannen van boven de 35 aan de ziekte mesothelioom overleden. Schattingen voorspellen dat tussen 2007 en 2016 nog eens 1321 mannen aan deze ziekte zullen overlijden. Het is nog niet mogelijk om te voorspellen vanaf welk jaar het aantal slachtoffers af zal gaan nemen. Bron: Pitarque, S. et al., (2007). Mesothelioma mortality in men: trends during 1977-2001 and projections for 2002-2016 in Spain.Occup Environ Med. 2007, online 21 sept, doi:10.1136/oem.2007.034769.</p><p><strong>Pitarque, S. et al., (2007). Mesothelioma mortality in men: trends during 1977-2001 and projections for 2002-2016 in Spain.Occup Environ Med. 2007 published online 21 sept, doi:10.1136/oem.2007.034769. <br />ABSTRACT <br />OBJECTIVES:</strong> To evaluate mesothelioma death trends in Spain and to predict future cases of mesothelioma.</p><p><strong>METHODS:</strong> After descriptive analysis of mesothelioma mortality data, an age-period-cohort model was applied to make projections of mesothelioma deaths.</p><p><strong>RESULTS:</strong> From 1977 to 2001, 1,928 men older than 35 died of mesothelioma in Spain. Projections indicate that 1,321 men are expected to die from mesothelioma between 2007 and 2016.</p><p><strong>CONCLUSION:</strong> It is expected that mesothelioma deaths will increase at least until 2016. Available data do not allow a prediction of the year mortality will start decreasing.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/12/11/295814 Tue, 11 Dec 2007 00:00:00 +0100 Vaker mesothelioom in omgeving Italiaanse fabriek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295813 <p>Onder vrouwen van (ex-)werknemers en omwonenden van een voormalige Italiaanse asbestcementfabriek komt de ziekte mesothelioom vaker dan gemiddeld voor. De onderzoeksgroep bestond o.a. uit 1780 vrouwen die tussen 1988 en 2003 met een man getrouwd waren die in de Eternit Fabriek van Casale Monferrato (Piedmont, Itali&euml.) werkte. Bij andere asbestziektes, zoals asbestgerelateerde longkanker werd geen hoger risico gevonden. De voormalige asbestfabriek was tussen 1907 en 1986 in werking in de plaats Casale Monferrate (Piedmont, Itali&euml.). Bron: Ferrante, D. et al., (2007). Cancer mortality and incidence of mesothelioma in a cohort of wives of asbestos workers in Casale Monferrato, Italy. Environmental Health Perspectives, 115, nr. 10, oktober 07, p. 1401-05. Maule M. et al, (2007). Modeling mesothelioma risk associated with environmental asbestos exposure. Environmental Health Perspectives, 115, nr.10, p.1066-71.</p><p><strong>Ferrante, D. et al., (2007). Cancer mortality and incidence of mesothelioma in a cohort of wives of asbestos workers in Casale Monferrato, Italy. Environmental Health Perspectives, 115, nr. 10, oktober 07, p. 1401-05. <br />ABSTRACT <br />BACKGROUND:</strong> Family members of asbestos workers are at increased risk of malignant mesothelioma (MM). Although the hazard is established, the magnitude of the risk is uncertain, and it is unclear whether risk is also increased for other cancers. Few cohort studies have been reported. <br /><strong>OBJECTIVE:</strong> The &quot.Eternit&quot. factory of Casale Monferrato (Italy), active from 1907 to 1986, was among the most important Italian plants producing asbestos-cement (AC) goods. In this article we present updated results on mortality and MM incidence in the wives of workers at the factory. <br /><strong>METHODS:</strong> We studied a cohort of 1,780 women, each married to an AC worker during his employment at the factory but not personally occupationally exposed to asbestos. Cohort membership was defined starting from the marital status of each worker, which was ascertained in 1988 from the Registrar's Office in the town where workers lived. At the end of follow-up (April 2003), 67% of women were alive, 32.3% dead, and 0.7% lost to follow-up. Duration of exposure was computed from the husband's period of employment. Latency was the interval from first exposure to the end of follow-up. <br /><strong>RESULTS:</strong> The standardized mortality ratio (SMR) for pleural cancer [21 observed vs. 1.2 expected. SMR = 18.00. 95% confidence interval (CI), 11.14-27.52] was significantly increased. Mortality for lung cancer was not increased (12 observed vs. 10.3 expected. SMR = 1.17. 95% CI, 0.60-2.04). Eleven incident cases of pleural MM were observed (standardized incidence ratio = 25.19. 95% CI, 12.57-45.07). <br /><strong>CONCLUSIONS:</strong> Household exposure, as experienced by these AC workers' wives, increases risk for pleural MM but not for lung cancer. <br /><br /><strong>Maule M. et al, (2007). Modeling mesothelioma risk associated with environmental asbestos exposure. Environmental Health Perspectives, 115, nr.10, p.1066-71.<br />ABSTRACT<br />BACKGROUND:</strong> Environmental asbestos pollution can cause malignant mesothelioma, but few studies have involved dose-response analyses with detailed information on occupational, domestic, and environmental exposures. <br /><strong>OBJECTIVES:</strong> In the present study, we examined the spatial variation of mesothelioma risk in an area with high levels of asbestos pollution from an industrial plant, adjusting for occupational and domestic exposures. <br /><strong>METHODS:</strong> This population-based case-control study included 103 incident cases of mesothelioma and 272 controls in 1987-1993 in the area around Casale Monferrato, Italy, where an important asbestos cement plant had been active for decades. Information collected included lifelong occupational and residential histories. Mesothelioma risk was estimated through logistic regression and a mixed additive-multiplicative model in which an additive scale was assumed for the risk associated with both residential distance from the plant and occupational exposures. The adjusted excess risk gradient by residential distance was modeled as an exponential decay with a threshold. <br /><strong>RESULTS:</strong> Residents at the location of the asbestos cement factory had a relative risk for mesothelioma of 10.5 [95% confidence interval (CI), 3.8-50.1), adjusted for occupational and domestic exposures. Risk decreased rapidly with increasing distance from the factory, but at 10-km the risk was still 60% of its value at the source. The relative risk for occupational exposure was 6.0 (95% CI, 2.9-13.0), but this increased to 27.5 (95% CI, 7.8-153.4) when adjusted for residential distance. <br /><strong>CONCLUSIONS:</strong> This study provides strong evidence that asbestos pollution from an industrial source greatly increases mesothelioma risk. Furthermore, relative risks from occupational exposure were underestimated and were markedly increased when adjusted for residential distance.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/27/295813 Tue, 27 Nov 2007 00:00:00 +0100 Het asbestdrama ontvouwt zich verder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295810 <p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt">Klinisch arbeidsgeneeskundige Van der Laan gaat in een commentaar in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in op de geschiedenis en schadelijke gevolgen van het asbestgebruik in Nederland en internationaal. Hij vraagt zich o.a. af waarom het zo lang geduurd heeft voor er een asbestverbod kwam. Economische belangen, waaronder werkgelegenheidsargumenten en de sterke lobby van de asbestindustrie hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Bron: Laan, <st1:personname w:st="on" productid="G. van der">G. van der</st1:personname> (2007). Mesothelioom rond Goor en ver daarbuiten: het asbestdrama ontvouwt zich verder. Ntvg, nr. 46, 17 november, online gepubliceerd. Meer <a target="_blank" href="http://ntvg.nl/db_artikel.asp?ID=2007124220001A&amp.NR=1&amp.OFF=54&amp.fr=rs">http://ntvg.nl/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/21/295810 Wed, 21 Nov 2007 00:00:00 +0100 Italië: onderzoek naar latentietijd asbestziektes http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295811 <p>Onderzoek onder 3434 ex-werknemers van een Italiaanse Eternitfabriek laat zien dat zij een verhoogd risico hebben op pleuramesothelioom (longvlieskanker), peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker), longkanker en bij vrouwen baarmoederhals- en eierstokkanker. Het risico neemt bij longkanker vanaf 15 jaar en bij pleuramesothelioom vanaf 30 jaar na het laatste moment van asbestblootstelling af. De piek in de latentietijd, de periode tussen het eerste moment van blootstelling en de ontdekking van de ziekte, ligt bij longkanker tussen de 30 en 40 jaar en bij pleura mesothelioom tussen de 30 en 50 jaar. Bij peritoneaal mesothelioom vertoont deze een continue stijgende lijn tot meer dan 50 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling. De voormalige asbestfabriek was tussen 1907 en 1986 in werking in de plaats Casale Monferrate (Piedmont, Italië). Bron: Magnani, C. et al., (2007). Cancer risk after cessation of asbestos exposure. A cohort study of Italian asbestos cement workers. OEM online, 17 aug., doi:10.1136/oem.2007.032847.</p><p><strong>Magnani, C. et al., (2007). Cancer risk after cessation of asbestos exposure. A cohort study of Italian asbestos cement workers. OEM online, 17 aug., doi:10.1136/oem.2007.032847. <br />Abstract</strong> <br /><strong>Objectives:</strong> We aimed at studying mortality for asbestos related diseases and incidence of mesothelioma in a cohort of Italian asbestos cement workers after cessation of asbestos exposure. <br /><strong>Methods:</strong> The Eternit factory operated from 1907 to 1986. The cohort included 3434 subjects active in 1950 or hired in 1950-86, recorded from company books, without selections. Local reference <br />rates were used for both mortality and mesothelioma incidence. <br /><strong>Results:</strong> Mortality was increased in both sexes for all causes (overall 1809 obs vs 1312.3 exp. p&lt.0.01), pleural (135 obs vs. 3.6 exp. p&lt.0.01) and peritoneal (52 vs 1.9. p&lt.0.01) malignancies and <br />lung cancer (249 vs. 103.1. p&lt.0.01). In women, ovarian (9 vs 4.0. p&lt.0.05) and uterine (15 vs 5.8. p&lt.0.01) malignancies were also in excess. No statistically significant increase was found for <br />laryngeal cancer (16 obs vs. 12.2 exp). In Poisson regression analyses the RR of death from pleural neoplasm linearly increased with duration of exposure while it showed a curvilinear increase with latency and time since cessation of exposure. RR for peritoneal neoplasm continued to increase by latency, duration and time since cessation of exposure. RR for lung cancer showed a reduction after 15 years since cessation of exposure and leveled off after 40 years of latency. <br /><strong>Conclusion:</strong> this study of a cohort of asbestos exposed workers with very long follow-up confirmed the reduction of risk of death from lung cancer after the end of exposure. It also suggested a <br />reduction of risk for pleural mesothelioma with over 40 years of latency while risk for peritoneal mesothelioma showed a continuing increase.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/21/295811 Wed, 21 Nov 2007 00:00:00 +0100 Milieublootstelling aan asbest in Goor oorzaak van mesothelioom bij vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295812 <p>De milieublootstelling aan asbest in het gebied rondom Goor was de belangrijkste verklaring van de sterk verhoogde incidentie van pleuramesothelioom onder vrouwen in dit gebied. Bij een gelijk risico voor mannen zullen de gevolgen van de asbestverontreiniging in het risicogebied rond Goor in de komende 25 jaar elk jaar 2 extra gevallen van pleuramesothelioom bedragen. Dit schrijven Sinnighe Damste, Siesling en Burdorf in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 3 november j.l. Het onderzoek werd in opdracht van het ministerie van VROM in de periode november 2004 tot augustus 2005 verricht. Bron: Sinninghe Damst&eacute., H.E.J., Siesling, S &amp. Burdorf, A., (2007). Milieublootstelling aan asbest in de regio Goor vastgesteld als oorzaak van maligne pleuramesothelioom bij vrouwen. Ntvg, nr. 44, 3 november 2007 online gepubliceerd. Meer <a target="_blank" href="http://www.ntvg.nl/db_artikel.asp?ID=2007124530001A&amp.NR=1&amp.OFF=4&amp.fr=rs ">http://www.ntvg.nl/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/21/295812 Wed, 21 Nov 2007 00:00:00 +0100 Asbestziekte-epidemie in Zuidafrikaanse mijnwerkersplaatsen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295808 <p>Tienduizenden Zuidafrikanen worden getroffen door asbestziektes. Ze komen vooral uit voormalige mijnwerkersplaatsen in de Noordkaap. Daar werd tot midden jaren 80 asbest gewonnen in verschillende mijnen. De buitenlandse eigenaren hebben de afgelopen 6 jaar tientallen miljoenen dollars betaald in schikkingen met ongeveer 10.000 asbestslachtoffers. Een mesothelioomslachtoffer krijgt een vergoeding van 28.000 rand (ca. 2800 euro). Verschillende studies schatten dat 50% van de populatie in de voormalige mijngebieden door een asbestziekte getroffen zal worden. Bron: afp.google.com, 5 oktober 2007. Meer <a target="_blank" href="http://afp.google.com/article/ALeqM5jcAO0U-kHE5jxBoqxvr6I-jnbTPQ ">http://afp.google.com/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/19/295808 Mon, 19 Nov 2007 00:00:00 +0100 Britse asbest nieuwsbrief meldt mesothelioom-epidemie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295809 <p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt">Volgens de najaarseditie van de "British Asbestos Newsletter" is in het Verenigd Koninkrijk sprake van een explosie in de incidentie van de ziekte mesothelioom over de laatste 10 jaar. Het aantal gevallen is bij vrouwen met 38% en bij mannen met 31% gestegen. Mesothelioom is inmiddels bij vrouwen de snelst groeiende vorm van kanker. <span lang="EN-GB" style="mso-ansi-language: EN-GB">Bron: British Asbestos Newsletter, najaar 2007. Meer <a target="_blank" href="http://www.lkaz.demon.co.uk/ban68.htm">http://www.lkaz.demon.co.uk/ban68.htm<o:p></o:p></a></span></p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/19/295809 Mon, 19 Nov 2007 00:00:00 +0100 Australië: nieuwe golf asbestslachtoffers komt eraan http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295806 <p>Australië wordt geconfronteerd met een nieuwe golf asbestslachtoffers die in toenemende mate uit vrouwen bestaat. Het gaat o.a. om mensen die als kind ongeveer 40 jaar geleden met asbest in aanraking zijn geweest toen hun ouders hun huizen renoveerden: huizen die vol asbest zaten. Bron: Australia&rsquo.s news network, 20 oktober 2007. Meer <a target="_blank" href="http://www.news.com.au/story/0,23599,22615791-421,00.html">http://www.news.com.au</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/31/295806 Wed, 31 Oct 2007 00:00:00 +0100 Frankrijk: helft handwerkslieden aan asbest blootgesteld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295807 <p>Volgens een rapport van het Franse instituut voor toezicht op volksgezondheid is ongeveer de helft van de Franse zelfstandige handwerkslieden in het verleden in het werk intensief aan asbest blootgesteld. Bron: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, 2 oktober 2007. Meer <a target="_blank" href="http://www.invs.sante.fr/surveillance/espri/ESPrI-RappInter-juin2007.pdf">http://www.invs.sante.fr/</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/31/295807 Wed, 31 Oct 2007 00:00:00 +0100 Australië: incidentie mesothelioom neemt toe http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295803 In de Australische regio New South Wales (NSW) is de mesothelioom incidentie de laatste 30 jaar onder mannen en vrouwen sterk gestegen. Dit constateren onderzoekers na een vergelijking van de cijfers van de Centrale Kankerregistratie met die van de NSW Workers Compensation (Dust Diseases) Board. De latentietijd, de periode tussen het eerste moment van blootstelling aan asbest en het moment van diagnose is momenteel gemiddeld 43 jaar. Ook werd een toename gesignaleerd van het aantal niet-beroepsgebonden gevallen van mesothelioom. Bron: Hyland, R.A., et al., (2007). Incidence trends and gender differences in malignant mesothelioma in New South Wales, Australia. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, Aug.33(4):286-92.<strong>Hyland, R.A., et al., (2007). Incidence trends and gender differences in malignant mesothelioma in New South Wales, Australia. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, Aug.33(4):286-92.<br />OBJECTIVES:</strong> Features of malignant mesothelioma reportedly differ between men and women, including occupational asbestos exposure, histological subtype, and median survival. In this study, incidence trends and clinical features for malignant mesothelioma were compared between genders in New South Wales (NSW), where notification of malignant mesothelioma to the Central Cancer Registry is a statutory requirement. <br /><strong>METHODS:</strong> Notifications to the Central Cancer Registry were compared with those to the registry of the NSW Workers' Compensation (Dust Diseases) Board. The latter includes occupational and clinical data. <br /><strong>RESULTS:</strong> Of the 3090 cases of malignant mesothelioma reported to the Central Cancer Registry between 1972 and 2004, 456 (15%) were female. Altogether 1995 malignant mesotheliomas were compensated between 1969 and 2004, of which 105 (5%) occurred among women. The incidence increased for both genders by approximately 15-fold. Median survival was similar for the men and women for all of the cases (7 versus 6 months), but was better among the women who received compensation (8.5 versus 10.4 months, P<0.0001). The mean disease latency (42.8 years) increased over the study period (P<0.001). <br /><strong>CONCLUSIONS:</strong> In New South Wales over the last 30 years, the total number of malignant mesotheliomas and the number of compensated cases of malignant mesothelioma have risen for both genders. The mean latency is increasing, and increasing numbers of "nonoccupational". cases are being reported. Survival remains poor. Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/16/295803 Tue, 16 Oct 2007 00:00:00 +0100 Israël en asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295804 Hoewel in Israël nog geen asbestverbod geldt, zijn er sinds 1997 wel regels die het gebruik verregaand beperken. Een totaalverbod komt er echter aan. Dit o.a. vanwege de asbest-milieuvervuiling in de omgeving van een voormalige asbestcementfabriek in West Galilea. Volgens de officële cijfers zijn in Israël tussen 1980 en 2004 567 mensen aan mesothelioom overleden. 80% van deze gevallen was beroepsgerelateerd en de meeste mensen kwamen uit West Galilea. Opvallend is het hoge aantal vrouwen, nu een derde van het totaal. Verwacht wordt dat de incidentie tot 2015 toe zal nemen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 1 september 2007. Meer <a href="http://www.ibas.btinternet.co.uk/">http://www.ibas.btinternet.co.uk/</a><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/16/295804 Tue, 16 Oct 2007 00:00:00 +0100 Spanje: mesothelioom vooral in omgeving Barcelona en Madrid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295805 De asbestziekte mesothelioom komt in Spanje vooral voor in de gemeente Cerdanyola vlakbij Barcelona en in de gemeente Getafe vlakbij Madrid. Dit zijn plaatsen waar vroeger asbest werd geproduceerd. In 2004 overleden landelijk 234 mensen aan deze vorm van kanker. Dit staat in de eerste Spaanse atlas die de verdeling van het aantal gevallen van kanker per soort en per gemeente aangeeft. De atlas is ontwikkeld door het Nationaal Centrum voor Epidemiologie dat onder het ministerie van Gezondheid valt. Bron: El Pais, 1 september 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/16/295805 Tue, 16 Oct 2007 00:00:00 +0100 Mesothelioom in Zuid Oost Engeland 1985-2002 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295802 <div>De ziekte maligne mesothelioom komt in Zuid Oost Engeland onder mannen 5 keer vaker voor dan onder vrouwen, het meest onder mannen tussen de 70 en 80 jaar. In de periode 1985-2002 is de incidentie gestegen met 4% per jaar. De ziekte komt vooral voor in gebieden waar in het verleden met asbest is gewerkt, bijvoorbeeld langs de rivier de Theems. Mensen die een gecombineerde behandeling van operatie en chemotherapie hadden gehad overleefden vaker langer dan vijf jaar dan degenen die uitsluitend &eacute.&eacute.n vorm van behandeling hadden gehad of andere combinaties van behandelingen. Bron: Mak, V. et al., (2007). The epidemiology and treatment of mesothelioma in South East England 1985-2002. Thorax online, 3 aug 2007. doi:10.1136/thx.2006.066886.</div><div> </div><div><strong>Mak, V. et al., (2007). The epidemiology and treatment of mesothelioma in South East England 1985-2002. Thorax online, 3 aug 2007. doi:10.1136/thx.2006.066886.</strong></div><div><strong>Abstract</strong><br /><strong>Objectives</strong><br />To describe trends in the incidence of mesothelioma for men and women in South East England and the geographical variation at the level of primary care trust. To describe treatment patterns by cancer network of residence, and relative survival by cancer<br />network, disease stage and treatment modality.<br /><strong>Methods<br /></strong>5753 cases were extracted from the Thames Cancer Registry database. We calculated age-standardised incidence rates for each year, age-specific incidence rates in 10 year age groups, and we used linear regression to compute the average annual percentage change in age-standardised incidence. We used Poisson regression to analyse generational trends in incidence.<br /><strong>Results<br /></strong>The incidence of mesothelioma was five times higher in men than in women. In men, there was an overall 4% increase per year between 1985 and 2002. Over the same period, the overall increase in incidence for women was 5% per year. The incidence was highest<br />in men aged over 70 years and men aged over 80 years had the highest increase of 8% per year. The incidence rate ratio increased for men born between 1892 and 1942 and started to slow for those born from 1947 onwards. Areas along the Thames and its estuary had the highest incidence. There was some variation by cancer network in the proportion of patients receiving cancer surgery, radiotherapy and chemotherapy. There were no<br />discernable difference in relative survival by cancer network of residence or disease stage but those receiving combined treatment had a higher 5-year survival.<br /><strong>Conclusions<br /></strong>Mesothelioma incidence has increased in South East England, particularly for men aged over 70 years. The highest incidence occurs along the Thames and its estuary reflecting areas of asbestos use in shipbuilding and industry in the past. More research is needed to understand the interrelationships of prognostic factors, treatment choices, and survival<br />and to determine the best care and support for these patients and their families.</div> Instituut Asbestslachtoffers/2007/10/03/295802 Wed, 03 Oct 2007 00:00:00 +0100 Telefoonwerkers hebben iets vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295801 Uit een beknopte analyse van vier onderzoeken concluderen de epidemiologen Claudio en Tommaso Bianchi dat mensen die in het verleden als telefoonlijnwerker of technicus hebben gewerkt iets meer risico dan gemiddeld hebben op het krijgen van de ziekte mesothelioom. Zij kunnen aan asbest blootgesteld zijn tijdens het installeren van telefoonkabels op met asbest-geïsoleerde plaatsen. Een andere hypothese is dat de talkpoeder in de telefoonkabels een oorzaak kan zijn. Bron: JOEM, 49, 4, april 2007, p. 358: letters to the Editor. Instituut Asbestslachtoffers/2007/09/27/295801 Thu, 27 Sep 2007 00:00:00 +0100 Italië: omwonenden asbestfabriek hebben vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295799 Milieuvervuiling van een voormalige asbestcementfabriek in het Italiaanse Casale Monferrato verhoogt het risico op mesothelioom bij omwonenden sterk. Dit concluderen onderzoekers na een analyse van 103 gevallen van mesothelioom tussen 1987 en 1993 bij mensen die in het gebied rondom de fabriek woonden. Het aantal gevallen van mesothelioom was lager naarmate de woonplek verder van de fabriek verwijderd was. Bron: Maule, M. et al., (2007).Modeling Mesothelioma Risk Associated with Environmental Asbestos Exposure. Environmental Health Perspectives 115, 7, 1066-71.<P><STRONG>Maule, M. et al., (2007).Modeling Mesothelioma Risk Associated with Environmental Asbestos Exposure. Environmental Health Perspectives 115, 7, 1066-71.</STRONG> <STRONG>BACKGROUND:</STRONG> Environmental asbestos pollution can cause malignant mesothelioma, but few studies have involved dose' response analyses with detailed information on occupational, domestic, and environmental exposures. OBJECTIVES: In the present study, we examined the spatial variation of mesothelioma risk in an area with high levels of asbestos pollution from an industrial plant, adjusting for occupational and domestic exposures. <STRONG>METHODS:</STRONG> This population-based case control study included 103 incident cases of mesothelioma and 272 controls in 1987 1993 in the area around Casale Monferrato, Italy, where an important asbestos cement plant had been active for decades. Information collected included lifelong occupational and residential histories. Mesothelioma risk was estimated through logistic regression and a mixed additive multiplicative model in which an additive scale was assumed for the risk associated with both residential distance from the plant and occupational exposures. The adjusted excess risk gradient by residential distance was modeled as an exponential decay with a threshold. <STRONG>RESULTS:</STRONG> Residents at the location of the asbestos cement factory had a relative risk for mesothelioma of 10.5 [95% confidence interval (CI), 3.8 50.1), adjusted for occupational and domestic exposures. Risk decreased rapidly with increasing distance from the factory, but at 10-km the risk was still 60% of its value at the source. The relative risk for occupational exposure was 6.0 (95% CI, 2.9 13.0), but this increased to 27.5 (95% CI, 7.8 153.4) when adjusted for residential distance. <STRONG>CONCLUSIONS:</STRONG> This study provides strong evidence that asbestos pollution from an industrial source greatly increases mesothelioma risk. Furthermore, relative risks from occupational exposure were underestimated and were markedly increased when adjusted for residential distance. </P> Instituut Asbestslachtoffers/2007/08/24/295799 Fri, 24 Aug 2007 00:00:00 +0100 Maligne mesothelioom: incidentie wereldwijd en relatie met asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295800 Volgens een schatting van Bianchi et al. komt de ziekte maligne mesothelioom wereldwijd gezien het meest voor in Australië, het Verenigd Koninkrijk en België. Nederland staat op de 4de plaats. De meeste gebieden laten een sterk verband zien tussen de omvang van de asbestindustrie in het verleden en het voorkomen van de ziekte mesothelioom. Er zijn echter ook gebieden waar veel asbest is verwerkt, maar mesothelioom weinig voorkomt. Hiervoor is nog geen duidelijke verklaring te geven. Redenen voor deze discrepantie kunnen op verschillende gebieden liggen, zoals: een onbetrouwbare mesothelioomregistratie, de epidemie moet nog beginnen omdat de industrialisatie er later heeft plaatsgevonden, werknemers zijn er minder langdurig blootgesteld wegens korte arbeidscontracten, het type asbest dat gebruikt werd, een lage levensverwachting in het algemeen en bepaalde leefstijlkenmerken die de gevoeligheid voor het ontwikkelen van mesothelioom beïnvloeden. Bron: Bianchi, C &amp. T. , (2007). Malignant mesothelioma: global incidence and relationship with asbestos. Industrial Health, 45, 379-387.<P><STRONG>Bianchi, C &amp. T. , (2007). Malignant mesothelioma: global incidence and relationship with asbestos. Industrial Health, 45, 379-387. </STRONG></P><p><STRONG>Abstract </STRONG></P><p>Mesothelioma incidence varies markedly from one country to another. The highest annual crude incidence rates (about 30 cases per million) are observed in Australia, Belgium, and Great Britain. A lot of data indicate a relationship between mesothelioma and asbestos. The hot areas for mesothelioma exactly correspond to the sites of industries with high asbestos use, such as shipbuilding and asbestos-cement industry. However, in many countries with high asbestos consumption, mesothelioma incidence is low. The reasons for this fact are not clear. The latency periods elapsing between first exposure to asbestos and development of mesothelioma are mostly longer than 40 yr. An inverse relationship exists between intensity of asbestos exposure and length of the latency period. Mesothelioma generally develops after long-time exposures to asbestos. Some recent studies show that the risk increases with the duration of exposure. Possible co-factors in the pathogenesis of asbestos-related mesothelioma include genetic predisposition, diets poor in fruit and vegetables, viruses, immune impairment, recurrent serosal inflammation. The study of co-morbidity in mesothelioma could give an insight into the pathogenesis of the tumor. While a levelling-off in mesothelioma incidence has been registered in some countries, a worsening of the epidemic is predictable in large parts of the world. </P> Instituut Asbestslachtoffers/2007/08/24/295800 Fri, 24 Aug 2007 00:00:00 +0100 België: historisch kampioen in asbestgebruik http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295796 België werd niet genoemd in Lins artikel in The Lancet over het verband tussen het historische asbestgebruik en het aantal mensen dat aan een asbestziekte overlijdt, in het bijzonder mesothelioom. Dit omdat geen cijfers bekend zijn over de sterfte aan mesothelioom in Wallonië. Lin berekende de gemiddelde asbestconsumptie in 33 landen voor de periode 1960 tot 1969 en vergeleek deze met het aantal sterfgevallen door mesothelioom en asbestose in de periode 2000-2004. In een reactie op dit artikel schrijven Belgische epidemiologen dat België tussen 1960 en 1970 de hoogste asbestconsumptie had in vergelijking met de door Lin onderzochte landen. Momenteel overlijden in Vlaanderen gemiddeld 126 mensen per jaar aan de ziekte mesothelioom. Bron: Nawrot, T.S. et al. (2007). Correspondence: Belgium: historical champion in asbestos consumption. The Lancet 369, may 19, 1692. Lin RT, et al. (2007). Ecological association between asbestos-related diseases and historical asbestos consumption: an international analysis. Lancet, mar 10.369(9564):844-9. Instituut Asbestslachtoffers/2007/07/18/295796 Wed, 18 Jul 2007 00:00:00 +0100 Griekenland: sterfte aan mesothelioom van 1983 tot 2003 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295797 Het aantal mensen dat in Griekenland in de periode 1983 tot 2003 aan mesothelioom overleed is gestegen van 9 tussen 1983 en 1985 tot 53 tussen 2001 en 2003. De onderzoekers constateren dat er een verschuiving gaande is van slachtoffers uit de primaire industrie, waar asbest is geproduceerd, naar mensen die secundair met asbest in aanraking zijn geweest zoals loodgieters, technici, chauffeurs en boeren. Ook constateren zij een hoger dan gemiddeld aantal gevallen in Metsovo, gelegen in de regio Epirus, waar tremoliet-asbest in de grond voorkomt. Gogou, E. et al. (2007). Mesothelioma mortality in Greece from 1983 to 2003. International Journal of Clinical Practice, 1-5.<STRONG>Gogou, E. et al. (2007). Mesothelioma mortality in Greece from 1983 to 2003. International Journal of Clinical Practice, 1-5. Abstract Objective: </STRONG>To present summary statistics of the Greek mesothelioma epidemic including summaries by occupation and geographical area. <STRONG>Methods:</STRONG> The National Statistics Service provides our data, which contain all deaths from 1983 to 2003 where mesothelioma was mentioned on the death certificate. <STRONG>Results: </STRONG>The annual number of mesothelioma deaths has increased from 9 in the 3-year period of time 1983 1985 to 53 in 2001-2003. Current deaths in males account for about 72% of the cases. The area of Epirus in Greece has the highest cause-specific mortality rate over the period 1983-2003. The occupational group which is related to the higher number of mesothelioma deaths was clerks and those occupied in business. following farmers, workers-technicians and drivers. <STRONG>Conclusion:</STRONG> Our data suggest a change in the balance of risk away from traditional asbestos exposure industries to industries where one could describe the exposure as secondary such as plumbers, technicians, drivers, farmers. Also, we found out that the higher cause-specific mortality rate was 0.38/100,000 population in Epirus, the lower was 0.025/100,000 in Thessalia and the national average rate was 0.10/100,000 population. Instituut Asbestslachtoffers/2007/07/18/295797 Wed, 18 Jul 2007 00:00:00 +0100 Onderhoudswerkers olieraffinaderij hebben vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295798 (Ex-)onderhoudswerkers van een Texaanse olieraffinaderij hebben door asbestblootstelling in het verleden vaker mesothelioom dan gemiddeld in de regio voorkomt. Dit is het resultaat van een analyse van de sterftecijfers tussen 1948 en 2003 van meer dan 2500 (ex-)onderhoudswerkers die in de raffinaderij hadden gewerkt. Bron: Tsai, S., et al. (2007). A 56-year mortality follow-up of Texas petroleum refinery and chemical employees, 1948-2003. J. Occup Environ Med. 49, 557-567.<BR><BR><B>Tsai SP, Ahmed FS, Wendt JK, Foster DE, Donnelly RP, Strawmyer TR., (2007). A 56-year mortality follow-up of Texas petroleum refinery and chemical employees, 1948-2003. J. Occup Environ Med. 49, 557-567.<BR><BR>ABSTRACT</B><BR><BR><B>OBJECTIVE:</B> To further investigate the mortality risk of employees who worked in the petroleum refinery industry, we updated an earlier investigation by extending the mortality follow-up by an additional 14 years through 2003. <BR><BR><B>METHODS:</B>The cohort consisted of 10,621 employees with an average follow-up of 34 years. We used the standardized mortality ratio (SMR) adjusted for age, race, and calendar years as a measure of risk. <BR><BR><B>RESULTS:</B> Overall mortality (SMR=0.77, 95% confidence interval [CI], 0.74-0.79), all cancer mortality (SMR=0.87, 95% CI=0.82-0.93), and most cause-specific mortalities for the total study population were lower than or similar to that of the population of Harris County, Texas. This study did not show a significant increase in leukemia in the total population or in any of the subgroups. The only statistically significant excess of mortality found in this study was an increase in mesothelioma among maintenance employees. the SMR was 4.78 (95% CI=2.54-8.17) among employees who worked for a minimum of one year and was 7.51 (95% CI=3.75-13.45) among those with 10 or more years of employment and 20 or more years of latency. <BR><BR><B>CONCLUSIONS:</B> After more than half a century of follow-up, employees at this facility continue to show more favorable mortality outcomes than the general local population. Overall, no statistically significant increase of leukemia or of any of the specific cell types was found. The increased mesothelioma is likely related to past exposure to asbestos.<BR><BR> Instituut Asbestslachtoffers/2007/07/18/295798 Wed, 18 Jul 2007 00:00:00 +0100 Asbestblootstelling en peritoneaal mesothelioom in Nederland en Zweden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295795 Het ontbreken van een trend in de incidentie van peritoneum mesothelioom (buikvlieskanker) in Nederland en Zweden gedurende de laatste 15 jaar zou kunnen wijzen op een minder sterk verband met asbestblootstelling dan bij pleuraal mesothelioom (longvlieskanker). Aanzienlijke miskwalificatie met andere tumoren in het buikvlies vóór 2000 is een verklaring voor de plotseling sterke daling van het aantal Zweedse vrouwen met peritoneum mesothelioom na dat jaar. Bron: Burdorf, A. et al. (2007). Asbestos exposure and differences in occurrence of peritoneal mesothelioma in the Netherlands and Sweden. Occup. Environ. Med. Published online 13 june 2007.<B>Burdorf A, Jarvholm B, Siesling S. (2007). Asbestos exposure and differences in occurrence of peritoneal mesothelioma in the Netherlands and Sweden. Occup. Environ. Med. Published online 13 june 2007.<BR><BR>ABSTRACT</B><BR><BR><B>OBJECTIVE:</B> In several countries the incidence of peritoneal mesotheliomas among women closely mirrors the pattern among men. The aim was to investigate the role of asbestos exposure in the aetiology of peritoneal mesotheliomas in women and men. <BR><BR><B>METHODS:</B> All cases of peritoneal mesothelioma were selected from the Swedish and Netherlands Cancer Registers for the period 1989-2003. For both countries incidence rates were calculated, stratified by sex. A linear regression analysis was used to analyse the existence of a trend over time. <BR><BR><B>RESULTS:</B> Among men the incidence rate of peritoneal mesothelioma in The Netherlands (0.60 per 100,000 persons) was consistently higher than in Sweden with an average ratio of 1.8 (range 1.4-2.8). In both countries no trend over time was observed. During the 15 year period in The Netherlands the incidence rate among men was about 3.3-fold higher than among women. In Sweden the incidence rate among women was slightly higher than in men up to 1999, and thereafter about 3-fold higher among men. This sudden shift was statistically significant and seemed mainly caused by changes in classification of peritoneal tumours. <B>CONCLUSION: </B>The absence of a time trend in the incidence rate of peritoneal mesothelioma in the Netherlands and Sweden in the past 15 years may point at a more limited role of occupational exposure to asbestos in the etiology of peritoneal mesothelioma than for pleural mesothelioma, especially among women. The observed drop around 2000 in annual incidence of peritoneal mesothelioma among Swedish women indicates the presence in the past of a substantial misclassification with other tumours in the peritoneum.<BR><BR> Instituut Asbestslachtoffers/2007/07/17/295795 Tue, 17 Jul 2007 00:00:00 +0100 Duitsland: jaarlijks ca. 4000 asbestzieken door beroep http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295794 De Duitse longarts Schűtte meldt in Focus Magazin dat de Beroepsgenootschappen sinds 1978 al meer dan 20.000 sterfgevallen door asbest hebben geregistreerd. Momenteel worden jaarlijks ca. 4000 gevallen van asbestziekte door beroep erkend waarvoor 350 miljoen euro wordt uitgekeerd (in 1990 53,3 mln). Voorlopig zal het aantal zieken nog toenemen. Een piek wordt tussen 2010 en 2020 verwacht. Bron: Focus Magazin, 11 juni 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2007/07/11/295794 Wed, 11 Jul 2007 00:00:00 +0100 Amerikaanse asbesttextielwerkers hebben vaker longkanker en asbestose http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295793 Textielwerkers uit South Carolina die met chrysotiel (wit) asbest hebben gewerkt hebben vaker dan gemiddeld longkanker. Hein et al. constateerden bovendien een sterk verband tussen de mate van blootstelling en het aantal sterfgevallen aan longkanker en asbestose. Zij onderzochten de sterftecijfers tot 2001 van bijna 3100 ex-werknemers die tussen 1940 en 1975 tenminste ëën maand productiewerk hadden gedaan. Bron: Hein, M.J. et al. (2007). Follow-up study of chrysotile textile workers: cohort mortality and exposure-response. Bron: OEM online 20 april, doi:10.1136/oem.2006.031005.<b>Hein, M.J. et al. (2007). Follow-up study of chrysotile textile workers: cohort mortality and exposure-response. Bron: OEM online 20 april, doi:10.1136/oem.2006.031005. <br /><br />ABSTRACT<br /><br />Objectives</b><br /><br />This report provides an update of the mortality experience of a cohort of South Carolina asbestos textile workers.<br /><br /><b>Methods</b><br /><br />A cohort of 3,072 workers exposed to chrysotile in a South Carolina asbestos textile plant (1916-1977) was followed up for mortality through 2001. Standardized mortality ratios (SMRs) were computed using U.S. and South Carolina mortality rates. A<br /><br />job exposure matrix provided calendar time dependent estimates of chrysotile exposure concentrations. Poisson regression models were fitted for lung cancer and asbestosis. Covariates considered included sex, race, age, calendar time, birth cohort, and time since<br /><br />first exposure. Cumulative exposure lags of 5 and 10 years were considered by disregarding exposure in the most recent 5 and 10 years, respectively.<br /><br /><b>Results</b><br /><br />A majority of the cohort was deceased (64%) and 702 of the 1,961 deaths occurred since the previous update. Mortality was elevated based on U.S. referent rates for a priori causes of interest including all causes combined (SMR 1.33, 95% confidence interval (CI) 1.28-1.39). all cancers (SMR 1.27, 95% CI 1.16-1.39). esophageal cancer (SMR 1.87, 95% CI 1.09-2.99). lung cancer (SMR 1.95, 95% CI 1.68-2.24). ischemic heart disease (SMR 1.20, 95% CI 1.10-1.32). and pneumoconiosis and other respiratory<br /><br />diseases (SMR 4.81, 95% CI 3.84-5.94). Mortality remained elevated for these causes when South Carolina referent rates were used. Three cases of mesothelioma were observed among cohort members. Exposure-response modeling for lung cancer, using a linear relative risk model, produced a slope coefficient of 0.0198 (fiber-years/ml)-1 (standard error 0.00496), when cumulative exposure was lagged 10 years. Poisson regression modeling confirmed significant positive relationships between estimated<br /><br />chrysotile exposure and lung cancer and asbestosis mortality observed in previous updates of this cohort.<br /><br /><b>Conclusions</b>This study confirms the findings from previous investigations of excess mortality from lung cancer and asbestosis and a strong exposure-response relationship between estimated exposure to chrysotile and mortality from lung cancer and asbestosis.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/27/295793 Wed, 27 Jun 2007 00:00:00 +0100 Verschillen tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295791 In Frankrijk wordt 42% van de gevallen van mesothelioom bij vrouwen geweten aan beroepsmatige blootstelling, in het Verenigd Koninkrijk 6%. Dat is één van de verschillen die naar voren kwam in de presentaties op de 8ste bijeenkomst van de International Mesothelioma Interest Group (IMIG), een groep medici met bijzondere belangstelling voor mesothelioom.De Britse epidemioloog Peto meldde verder dat in zijn land de beroepen met het hoogste risico op mesothelioom die van timmerman, loodgieter, electricien, schilder en behanger zijn. In Frankrijk worden, volgens epidemioloog Rolland de hoogste risico's op mesothelioom gezien bij loodgieters, pijpfitters, metaalwerkers en mensen die werkzaam zijn in de scheepsreparatie, asbest- en metaalproductieindustrie en in de bouw. In de toekomst worden meer slachtoffers verwacht die in kleine sloop- en renovatiebedrijven hebben gewerkt. Bron: Carbone, M. et al. (2007). Eighth International Mesothelioma Interest Group. Oncogene advance online publication, 14 may 2007. doi:10.1038/sj.onc.1210515. Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/19/295791 Tue, 19 Jun 2007 00:00:00 +0100 Australië: studie naar effect asbest op vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295789 Voor het eerst komt er een onderzoek naar het effect van asbestblootstelling op vrouwen. De universiteit van West Australië zal nationale gegevens over asbestziekten bij vrouwen bestuderen en vergelijken met gegevens van (ex-)werknemers uit het voormalige asbestmijnplaatsje Wittenoom. Ook zal onderzocht worden of er een relatie is tussen asbestblootstelling en baarmoederhalskanker. Bron: abc south west australia, 30 mei 2007. <a href='http://abc.net.au/news/items/200705/1937343.htm?southwestwa' target='_blank'>abc.net.au</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/13/295789 Wed, 13 Jun 2007 00:00:00 +0100 Japan: inwoners Amagasaki hebben veel vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295790 Mensen die tussen 1950 en 1970 in de Japanse stad Amagasaki hebben gewoond hebben 14 x vaker mesothelioom dan het nationaal gemiddelde, aldus een rapport van het ministerie van milieu. Het aandeel mesothelioom is extra hoog onder vrouwen die rondom de asbestfabrieken woonden. Bron: The Asahi Shimbun, 30 mei 2007. Meer <a href='http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200705300080.html' target='_blank'>www.asahi.com</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/13/295790 Wed, 13 Jun 2007 00:00:00 +0100 Aboriginals ziek door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295788 Alle families in de aboriginal-gemeenschap van Baryulgil, in het Australische North South Wales, zullen te maken krijgen met asbestziektes. Bouwmaterialenonderneming en multinational James Hardie opereerde daar tussen 1942 en 1976 een asbestmijn. Het bedrijf verzuimde haar werknemers voldoende tegen de gevaren van asbest te beschermen. Bron: The Australian, 5 juni 2007. Meer <a href='http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21850188-23289,00.html' target='_blank'> www.theaustralian.news.com.au</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/06/12/295788 Tue, 12 Jun 2007 00:00:00 +0100 Italiaans onderzoek: erfelijke aanleg geen invloed http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295785 Een analyse van bijna 2000 Italiaanse gevallen van mesothelioom leverde slechts 11 clusters (22 gevallen) van eerstelijns-familieleden op. Volgens de onderzoekers is dat geringe aantal een aanwijzing dat erfelijke aanleg weinig invloed heeft op het risico op mesothelioom. Bron: Ascoli, V. et al. (2007). Mesothelioma in Blood Related Subjects: Report of 11 Clusters Among 1954 Italy Cases and Review of the Literature. American Journal of Industrial Medicine 50:357-369, 2007.<b>Ascoli, V. et al. (2007). Mesothelioma in Blood Related Subjects: Report of 11 Clusters Among 1954 Italy Cases and Review of the Literature. American Journal of Industrial Medicine 50:357-369, 2007.<br /><br />Abstract<br /><br />Background</b> <br /><br />Malignant mesothelioma is a sporadic tumor related to asbestos. Its<br /><br />occurrence in blood relatives raises the question of potential contribution of predisposing factors.<br /><br /><b>Methods </b><br /><br />The study analyses the features of mesothelioma in blood relatives that might explain the disease clustering. Data sources of familial clusters were three population-based Mesothelioma Registries in Italy (Veneto and Apulia Regions, Brescia province. 1978-2005) and Medline, Toxline, and Oshline/Hseline databases for a review of the literature (1968-2006).<br /><br /><b>Results </b><br /><br />Eleven clusters (22 cases) were identified among 1954 Italy mesothelioma cases, and 51 clusters (120 cases) were extracted from 33 studies. The proportion of Italy familial cases was 1.4 per 100 mesothelioma cases. the ratio between the number of familial clusters and the number of non-familial mesothelioma cases was 1:148. The mesothelioma profile in consanguineous is the same as in non-consanguineous subjects (male prevalence. pleural site. age at diagnosis >50 years. asbestos exposure). Most clusters occurred in asbestos workers (shipyard, asbestos-cement production/processing, and insulation) and household-exposed blood relatives. Others were related to asbestoscement factory pollution, asbestos-in-place, and handling asbestos-contaminated textiles.<br /><br />Two clusters were without any known exposure. Cancer family history revealed lung cancer cases in eight clusters.<br /><br /><b>Conclusions </b><br /><br />Available data support asbestos exposure as the main risk factor in<br /><br />mesothelioma cases among blood relatives. Our finding of a low proportion of familial cases would not suggest the influence of a large genetic component for mesothelioma in blood relatives. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/05/30/295785 Wed, 30 May 2007 00:00:00 +0100 Vermiculiet oorzaak longkanker, asbest en mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295786 1672 mensen die tussen 1935 en 1981 met het met asbest vervuild vermiculiet uit het Amerikaanse Libby (Montana) hadden gewerkt hebben vaker dan gemiddeld longkanker, asbestose en mesothelioom. Het risico op longkanker en asbestose hangt samen met de mate van blootstelling. Maar ook mensen die korter dan een jaar met het materiaal hebben gewerkt lopen een hoger dan gemiddeld risico op één van deze ziektes. Bron: Sullivan, P.A. (2007).Vermiculite, Respiratory Disease, and Asbestos Exposure in Libby, Montana: Update of a Cohort Mortality Study. Environmental Health Perspectives 115:579-585.<b>Sullivan, P.A. (2007).Vermiculite, Respiratory Disease, and Asbestos Exposure in Libby, Montana: Update of a Cohort Mortality Study. Environmental Health Perspectives 115:579-585.<br /><br />ABSTRACT</b><br /><br /><b>BACKGROUND:</b> Vermiculite from the mine near Libby, Montana, is contaminated with tremolite asbestos and other amphibole fibers (winchite and richterite). Asbestos-contaminated Libby vermiculite was used in loose-fill attic insulation that remains in millions of homes in the United States, Canada, and other countries.<br /><br /><b>OBJECTIVE: </b>This report describes asbestos-related occupational respiratory disease mortality among workers who mined, milled, and processed the Libby vermiculite.<br /><br /><b>METHODS:</b> This historical cohort mortality study uses life table analysis methods to compare the age-adjusted mortality experience through 2001 of 1,672 Libby workers to that of white men in the<br /><br />U.S. population.<br /><br /><b>RESULTS:</b> Libby workers were significantly more likely to die from asbestosis [standardized mortality ratio (SMR) = 165.8. 95% confidence interval (CI), 103.9-251.1], lung cancer (SMR = 1.7. 95% CI, 1.4-2.1), cancer of the pleura (SMR = 23.3. 95% CI, 6.3-59.5), and mesothelioma. Mortality from asbestosis and lung cancer increased with increasing duration and cumulative exposure to airborne tremolite asbestos and other amphibole fibers.<br /><br /><b>CONCLUSIONS:</b> The observed dose-related increases in asbestosis and lung cancer mortality highlight the need for better understanding and control of exposures that may occur when homeowners or construction workers (including plumbers, cable installers, electricians, telephone repair personnel, and insulators) disturb loose-fill attic insulation made with asbestos-contaminated vermiculite from Libby, Montana.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/05/30/295786 Wed, 30 May 2007 00:00:00 +0100 VS: toename jonge vrouwelijke asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295787 De Amerikaanse 'Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO)' en 'Columbia University Mesothelioma Center' melden een relatieve toename van het aantal jonge en vrouwelijke asbestslachtoffers. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 51 jaar en bijna de helft van de jongere slachtoffers is niet via het werk aan asbest blootgesteld. Bron: www.mesotheliomacenter.org, 10 mei 2007. Meer <a href='http://www.mesotheliomacenter.org/mesothelioma-news/2007/05/10/asbestos-disease-awareness-organization-releases-new-findings-on-exposed-victims/' target='_blank'>: www.mesotheliomacenter.org</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/05/30/295787 Wed, 30 May 2007 00:00:00 +0100 VK: sterfte aan mesothelioom van 1968-2004 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295784 Het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1968 tot 2004 aan mesothelioom overleed is gestegen van 153 in 1968 tot 1969 in 2004. Het aandeel 55-64 jarigen neemt sinds kort af. De groep wordt dus steeds ouder. In de komende jaren wordt een piek verwacht. Bron: Health and Safety Executive, april 2007: Mesothelioma Mortality in Great Britain 1968 to 2004: updated. Instituut Asbestslachtoffers/2007/05/21/295784 Mon, 21 May 2007 00:00:00 +0100 Staalarbeiders uit Minnesota hebben vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295782 Er komt een onderzoek naar asbest in de taconiet-industrie. Taconiet is een ijzersoort die in de Amerikaanse staat Minnesota geproduceerd wordt. Staalarbeiders die met dit materiaal werken hebben veel vaker mesothelioom dan gemiddeld voorkomt in dat gebied. Bron: Mesothelioma Applied Research Foundation, 29 maart 2007. Meer <a href="http://www.marf.org/BreakingNews/ArchivedNews.html">http://www.marf.org/BreakingNews/ArchivedNews.html</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/22/295782 Sun, 22 Apr 2007 00:00:00 +0100 VK: 73 docenten overleden aan mesothelioom tussen 1991 en 2000 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295783 Volgens de Britse onderwijsvakbonden zijn in duizenden scholen die voor 1975 zijn gebouwd gevaarlijke hoeveelheden asbest verwerkt. De bonden dringen aan op een versnelde asbestsanering omdat tussen 1991 en 2000 73 docenten aan mesothelioom zijn overleden. Bron: The Guardian, 18 april 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/22/295783 Sun, 22 Apr 2007 00:00:00 +0100 Schattingen Australische asbestslachtoffers te laag http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295781 De piek in het aantal gevallen van mesothelioom zal in Australië 4 tot 7 jaar later optreden en 35% hoger zijn dan voorspeld. Dit voorspelt het National Centre for Epidemiology and Population Health. Een model van accountantsbureau KPMG voorspelde dat het aantal mesothelioomgevallen in de regio New South Wales tot 2010 toe zou nemen. De nieuwe studie voorspelt de piek uiterlijk in 2017. Het totaal aantal gevallen van mesothelioom wordt in de periode 2006 tot 2060 geschat op 6.430. Bron: sciencedaily, 4 apil 2007. Meer <a href='http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070402100931.htm' target='_blank'>www.sciencedaily.com</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/15/295781 Sun, 15 Apr 2007 00:00:00 +0100 Deense bouwvakkers hebben vaker mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295778 Onderzoekers van de Deense Vakbond voor bouwvakkers hebben een verhoogd risico op mesothelioom gevonden bij bouwvakkers. Isoleerders hebben zes keer vaker mesothelioom dan gemiddeld, loodgieters drie keer vaker en timmermannen en elektriciens twee keer zo vaak. In Denemarken is het gebruik van asbest in 1986 verboden, zeven jaar vroeger dan in Nederland. Desondanks zijn nog veel schadelijke gevolgen zichtbaar. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 30 maart 2007. Meer <a href='http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=824' target='_blank'>hesa.etui-rehs.org</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/03/295778 Tue, 03 Apr 2007 00:00:00 +0100 Verenigd Koninkrijk: steeds meer jaren 60 kinderen met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295780 Volgens de direkteur van een mesothelioomkliniek in Londen neemt het aantal 40 tot 50 jarigen met mesothelioom toe. Dat is de erfenis van de toename in asbestgebruik 30 tot 40 jaar geleden. Eind jaren 60 werd asbest volop gebruikt bij de bouw van scholen, huizen en kantoren. Bron: Daily Mail, 6 maart 2007. Instituut Asbestslachtoffers/2007/04/03/295780 Tue, 03 Apr 2007 00:00:00 +0100 Sekseverschillen bij niet-beroepsgebonden asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295777 Onder inwoners van het Australische plaatsje Wittenoom die niet in de nabijgelegen blauwe asbestmijn hebben gewerkt komt mesothelioom vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Vrouwen lijken echter gevoeliger voor de mate van blootstelling. Bron: Reid, A. et al. (2007). Age and sex differences in malignant msothelioma after residential exposure to blue asbestos (crocidolite). Chest. 131. 376-382.<b>Alison Reid, MSc. Geoffrey Berry, PhD. Nicholas de Klerk, MD. Janice Hansen, MPH. Jane Heyworth, PhD. Gina Ambrosini, MPH. Lin Fritschi, PhD. Nola Olsen, BApplSci. Enzo Merler, MD. and A. W. (Bill) Musk, MD<br /><br />Abstract<br /><br />Background:</b> Blue asbestos was mined and milled at Wittenoom, Western Australia, from 1943 until 1966. Various public records were used to establish a cohort of residents of the nearby township. Mine tailings were distributed throughout the town.<br /><br /><b>Aims:</b> To report the incident number of malignant mesotheliomas that have occurred in residents of the town who did not work at the mine or mill. and to determine if female subjects are more susceptible to asbestos exposure than male subjects, and if children are more susceptible than adults.<br /><br />Subjects and methods: A total of 4,768 residents of the town of Wittenoom have been followed up in cancer and death registries.<br /><br /><b>Results:</b> There were 67 cases of mesothelioma, and 64 deaths with mesothelioma to the end of 2002. The mortality rate with mesothelioma increased with increasing residence duration, time since first exposure, and estimated cumulative exposure. The mesothelioma mortality rate was consistently lower for female subjects when compared with male subjects, but the dose-response curve was steeper for female subjects. The rate was lower in those first exposed as children compared with those first exposed at > 15 years of age. The dose-response slope for asbestos exposure and mortality from mesothelioma was not different between those who were first exposed as children than those who were first exposed at > 15 years of age.<br /><br /><b>Conclusions:</b> Former residents of a crocidolite mining town have a high rate of mesothelioma. The rate is higher in male subjects and those> 15 years of age at first exposure, but women have a steeper dose-response curve.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/03/21/295777 Wed, 21 Mar 2007 00:00:00 +0100 Elf claims na mesothelioom bij oud-werknemers veerdienst PSD http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295775 De provincie Zeeland heeft in totaal elf claims ontvangen, omdat oud-werknemers van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD) mesothelioom hebben gekregen. Het gaat om vier oude en zeven redelijk recente claims. Per slachtoffer keert de provincie, als voormalig werkgever van de PSD'ers, ongeveer 50.000 euro uit. Tot halverwege de jaren tachtig bevatten de veerboten van de PSD veel asbest. Daardoor had het personeel een verhoogde kans mesothelioom op te lopen. Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 8 maart 2007 Instituut Asbestslachtoffers/2007/03/19/295775 Mon, 19 Mar 2007 00:00:00 +0100 Historisch asbestgebruik gerelateerd aan aantal asbestdoden http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295776 Een recente ecologische studie laat een verband zien tussen het historische asbestgebruik en het aantal mensen dat aan een asbestziekte overlijdt, in het bijzonder mesothelioom. De onderzoekers berekenden de gemiddelde asbestconsumptie in 33 landen voor de periode 1960 tot 1969 en vergeleken deze gegevens met het aantal sterfgevallen door mesothelioom en asbestose in de periode 2000-2004. Nederland behoort tot de landen met een relatief hoog aandeel asbestslachtoffers met mesothelioom in relatie tot de omvang van het asbestgebruik. Ecologische studies zijn studies die hele bevolkingen vergelijken op basis van groepsdeterminanten. Bron: Lin RT, et al. (2007). Ecological association between asbestos-related diseases and historical asbestos consumption: an international analysis. Lancet, mar 10.369(9564):844-9.<b>Lin RT, et al. (2007). Ecological association between asbestos-related diseases and historical asbestos consumption: an international analysis. Lancet, mar 10.369(9564):844-9.<br /><br />Summary</b><br /><br /><b>Background</b> The potential for a global epidemic of asbestos-related diseases is a growing concern. Our aim was to assess the ecological association between national death rates from diseases associated with asbestos and historical consumption of asbestos.<br /><br /><b>Methods</b> We calculated, for all countries with data, yearly age-adjusted mortality rates by sex (deaths per million population per year) for each disease associated with asbestos (pleural, peritoneal, and all mesothelioma, and asbestosis) in 2000-04 and mean per head asbestos consumption (kg per person per year) in 1960-69. We regressed death rates for the specified diseases against historical asbestos consumption, weighted by the size of sex-specific national populations. <br /><br /><b>Findings</b> Historical asbestos consumption was a significant predictor of death for all mesothelioma in both sexes (adjusted R-=0-74, p<0-0001, 2-4-fold [95% CI 2-0-2-9] mortality increase was predicted per unit consumption increase for men. 0-58, p<0-0001, and 1-6-fold [1-4-1-9] mortality increase was predicted for women). for pleural mesothelioma in men (0-29, p=0-0015, 1-8-fold [1-3-2-5]). for peritoneal mesothelioma in both sexes (0-54, p<0-0001, 2-2-fold [1-6-9] for men, 035, p=00008, and 14-fold for women [12-1-6]). and for asbestosis in men (0-79, p<0-0001, 2-7-fold [2--2-3-4]). Linear regression lines consistently had intercepts near zero.<br /><br /><b>Interpretation</b> Within the constraints of an ecological study, clear and plausible associations were shown between deaths from the studied diseases and historical asbestos consumption, especially for all mesothelioma in both sexes and asbestosis in men. Our data strongly support the recommendation that all countries should move towards eliminating use of asbestos. Instituut Asbestslachtoffers/2007/03/19/295776 Mon, 19 Mar 2007 00:00:00 +0100 Amerikaanse vermiculiet-mijnwerkers hebben vaker asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295774 Mijnwerkers die in de vermiculietmijn van Libby, Montana hebben gewerkt zijn in de periode van 1982 tot en met 2001 vaker overleden aan asbestose, longkanker of mesothelioom dan de gemiddelde Amerikaan. De vermiculiet in de mijn was verontreinigd met het gevaarlijke tremoliet- en amfiboolasbest. Het materiaal werd vooral gebruikt voor de isolatie van huizen. Het aantal asbestose- en longkankersterfgevallen was hoger naarmate men vaker en intensiever was blootgesteld. Bron: Sullivan, P.A. (2007). Vermiculite, respiratory disease and asbestos exposure in Libby, Montana: update of a chohort mortality study. Environ Health Perspect 2007 Jan. :1-38.<br /><br /><b>Sullivan, P.A. (2007). Vermiculite, respiratory disease and asbestos exposure in Libby, Montana: update of a chohort mortality study. Environ Health Perspect 2007 Jan. :1-38.<br /><br />Abstract<br /><br />Background.</b> Vermiculite from the mine near Libby, Montana, is contaminated with tremolite asbestos and other amphibole fibers (winchite and richterite). Asbestos-contaminated Libby vermiculite was used in loose-fill attic insulation that remains in millions of homes in the U.S., Canada, and other countries.<br /><br /><b>Objective.</b> This report describes asbestos-related occupational respiratory disease mortality among workers who mined, milled, and processed the Libby vermiculite.<br /><br /><b>Methods.</b> This historical cohort mortality study uses life table analysis methods to compare the age-adjusted mortality experience through 2001 of 1,672 Libby workers to that of white men in the U.S. population.<br /><br /><b>Results.</b> Libby workers were significantly more likely to die from asbestosis (standardized mortality ratio [SMR] 165.8. 95% confidence interval [CI] 103.9, 251.1), lung cancer (SMR 1.7. 95% CI 1.4, 2.1), cancer of the pleura (SMR 23.3. 95% CI 6.3, 59.5), and mesothelioma. Mortality from asbestosis and lung cancer increased with increasing duration and cumulative exposure to airborne tremolite asbestos and other amphibole fibers.<br /><br /><b>Conclusions.</b> The observed dose-related increases in asbestosis and lung cancer mortality highlight the need for better understanding and control of exposures that may occur when homeowners or construction workers (including plumbers, cable installers, electricians, telephone repair personnel, and insulators) disturb loose-fill attic insulation made with asbestoscontaminated vermiculite from Libby, Montana. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/03/08/295774 Thu, 08 Mar 2007 00:00:00 +0100 Verenigd Koninkrijk: bijna 200.000 kankersterfgevallen door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295773 De Britse epidemioloog prof. Julian Peto schat dat in het Verenigd Koninkrijk in totaal ca. 200.000 mensen aan een asbestgerelateerde vorm van kanker zullen overlijden, waarvan 90.000 aan mesothelioom en hetzelfde aantal aan asbestgerelateerde longkanker. Mensen die in de jaren 40 zijn geboren en in de bouw hebben gewerkt, lopen het hoogste risico. Het gaat daarbij vooral om timmermannen, isoleerders, metaalwerkers, elektriciens en arbeiders op scheepswerven. Momenteel overlijden in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks ca. 2000 mensen aan mesothelioom. Verwacht wordt dat het aantal mesothelioomsterfgevallen op zal lopen tot ca. 2450 per jaar in 2015. Bron: The Times, 21 februari, cancerresearch uk, 22 februari 2007. Meer <a href='http://info.cancerresearchuk.org/news/newsarchive/2007/february/18069104' target='_blank'> info.cancerresearchuk.org</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/02/28/295773 Wed, 28 Feb 2007 00:00:00 +0100 Canada: asbest verantwoordelijk voor 70% beroepsziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295772 In 2005 overleden in Canada 340 mensen aan een asbestziekte door hun beroep. Dit betekent een sterke stijging ten opzichte van 10 jaar geleden toen het nog om 60 mensen per jaar ging. Asbest was in 2005 de oorzaak van 61% van de overlijdensgevallen door een beroepsziekte. Desondanks gaat dit land door met het winnen en exporteren van dit gevaarlijke mineraal. Bron: Center for the Study of Living Standards, 12 december 2006. Meer <a href="http://www.csls.ca/">http://www.csls.ca/</a><br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/01/29/295772 Mon, 29 Jan 2007 00:00:00 +0100 Risico op longkanker door asbest ook bij lage blootstellingsniveaus http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295771 Franse onderzoekers constateerden dat bepaalde medewerkers van een telefoonmaatschappij vaker dan gemiddeld longkanker hebben. De betreffende medewerkers hadden tussen 1978 en 1998 telefoonkabels gelegd voor het bedrijf. Zij waren daarbij blootgesteld aan relatief lage niveaus van asbest. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of ook dergelijke lage asbestblootstellingsniveaus gevaar voor kanker op kunnen leveren. Bron: Meguellati-Hakkas, D., et al. (2006). Lung Cancer Mortality and Occupational Exposure to Asbestos Among Telephone Linemen: A Historical Cohort Study in France. JOEM, 48, 11, 1166-72.<b>Meguellati-Hakkas D, Cyr D, Stucker I, Fevotte J, Pilorget C, Luce D, Guenel P. , (2006). Lung cancer mortality and occupational exposure to asbestos among telephone linemen: a historical cohort study in France. Journal of Occupational and Environmental Medicine, nov, 48 (11), 1166-72. <br /><br />ABSTRACT</b><br /><br /><b>OBJECTIVE:</b> The authors studied the mortality by lung cancer in telephone linemen exposed to asbestos at low levels during installation of telephone cables. <br /><br /><b>METHODS:</b> Three hundred eight lung cancers deaths were identified in the cohort. Exposure to asbestos and to other occupational carcinogens was assessed using a job-exposure matrix. <br /><br /><b>RESULTS:</b> The relative risk for lung cancer death associated with an estimated exposure of approximately 2 f/cc-years was 2.1 (95% confidence interval = 1.1-4.0) as compared with workers exposed to less than 0.5 f/cc-years. Mean annual exposure or exposure duration were not clearly related to lung cancer. Adjustment for other occupational lung carcinogens did not change this finding. <br /><br /><b>CONCLUSION:</b> The observed mortality by lung cancer associated with asbestos exposure at low levels is higher than the prediction based on linear downward extrapolations from highly exposed occupational cohorts.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2007/01/16/295771 Tue, 16 Jan 2007 00:00:00 +0100 Frankrijk: helft gepensioneerde zelfstandige vaklui aan asbest blootgesteld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295770 De helft van de gepensioneerde vakmensen uit drie Franse regio's die als zelfstandige hadden gewerkt zijn minimaal één keer in hun werkleven met asbest in aanraking geweest. Dit komt uit een enquête die door 846 gepensioneerde zelfstandige vaklui uit de regio's Aquitanië, Limousin en Poitou-Charentes is ingevuld. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 5 december 2006. Meer <a href='http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=774' target='_blank'>http://hesa.etui-rehs.org</a> Instituut Asbestslachtoffers/2007/01/04/295770 Thu, 04 Jan 2007 00:00:00 +0100 Asbest en het risico op longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295769 In een onderzoek onder totaal 2205 mannelijke longkankerpatiënten uit het Verenigd Koninkrijk en zes centraal- en midden europese landen werd alleen bij Britse patiënten een relatie met asbest in het werk gevonden, terwijl ook patiënten uit de andere landen via hun werk met asbest in aanraking waren geweest. Dit komt, volgens de onderzoekers, waarschijnlijk vooral door de hogere blootstellingsintensiteit. De meeste Britse patiënten hadden op scheepswerven gewerkt en waren daar aan grotere hoeveelheden asbest blootgesteld dan de patiënten uit de andere landen, waarvan het grootste deel als automonteur had gewerkt. Carel, R. et.al. (2006). Occupational exposure to asbestos and man-made vitreous fibres and risk of lung cancer: a multicenter case-control study in Europe. Occupational Environmental Medicine, 19 oct 06. <br /><br /><b>Carel, R. et.al. (2006). Occupational exposure to asbestos and man-made vitreous fibres and risk of lung cancer: a multicenter case-control study in Europe. Occupational Environmental Medicine, 19 oct 06. <br /><br />Abstract</b><br /><br /><b>Objectives:</b> To investigate the contribution of occupational exposure to asbestos and manmade vitreous fibres (MMVF) to lung cancer in high-risk populations in Europe.<br /><br /><b>Methods:</b> A multi-center case-control study was conducted in six Central and Eastern<br /><br />European countries and the UK, during the period 1998-2002. Comprehensive occupational<br /><br />and socio-demographic information was collected from 2205 newly diagnosed male lung<br /><br />cancer cases and 2305 frequency matched controls. Odds ratios (OR) of lung cancer were<br /><br />calculated after adjusting for other relevant occupational exposures and tobacco smoking.<br /><br /><b>Results:</b> The OR for asbestos exposure was 0.92 (95% confidence interval (CI) 0.73-1.15)<br /><br />in Central and Eastern Europe and 1.85 (95%CI 1.07-3.21) in the UK. Similar OR were found<br /><br />for exposure to amphibole asbestos. The OR for MMVF exposure was 1.23 (95%CI 0.88-<br /><br />1.71) with no evidence of heterogeneity by country. No synergistic effect either between<br /><br />asbestos and MMVF or between any of them and smoking was found.<br /><br /><b>Conclusion:</b> In this large community-based study occupational exposure to asbestos and<br /><br />MMVF does not appear to contribute to the lung cancer burden in men in Central and<br /><br />Eastern Europe. In contrast, in the UK we found an increased risk of lung cancer following<br /><br />exposure to asbestos. Differences in fibre type and circumstances of exposure may explain<br /><br />our results.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/12/11/295769 Mon, 11 Dec 2006 00:00:00 +0100 Meer kanker bij brandweermannen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295766 Na een analyse van 32 studies van brandweermannen concluderen Lemasters et al. dat bepaalde vormen van kanker meer dan gemiddeld bij deze beroepsgroep voorkomen. Tijdens het bestrijden van de branden zijn de mannen door hun kleding voldoende beschermd. Maar zij lopen vooral risico bij het uittrekken van de werkkleding waarin de kankerverwekkende stoffen zijn blijven zitten. Om dezelfde reden is in ons land enkele jaren geleden besloten dat huisgenoten van asbestwerkers in aanmerking moeten kunnen komen voor een uitkering via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers. Hun asbestkanker is veroorzaakt door contact met de werkkleding van de asbestwerker. Bron: Lemasters, G.K. et al. (2006). Cancer Risk Among Firefighters: A Review and Meta-analysis of 32 Studies. The Journal of Occupational and Environmental Medicine, nov. 48 (11):1189-1202.<b>Cancer Risk Among Firefighters: A Review and Meta-analysis of 32 Studies. Lemasters GK, Genaidy AM, Succop P, Deddens J, Sobeih T, Barriera-Viruet H, Dunning K, Lockey J. The Journal of Occupational and Environmental Medicine, nov. 48 (11):1189-1202. <br /><br />ABSTRACT<br /><br />OBJECTIVE:</b> The objective of this study was to review 32 studies on firefighters and to quantitatively and qualitatively determine the cancer risk using a meta-analysis. <b>METHODS:</b> A comprehensive search of computerized databases and bibliographies from identified articles was performed. Three criteria used to assess the probable, possible, or unlikely risk for 21 cancers included pattern of meta-relative risks, study type, and heterogeneity testing. <b>RESULTS: </b>The findings indicated that firefighters had a probable cancer risk for multiple myeloma with a summary risk estimate (SRE) of 1.53 and 95% confidence interval (CI) of 1.21-1.94, non-Hodgkin lymphoma (SRE = 1.51, 95% CI = 1.31-1.73), and prostate (SRE = 1.28. 95% CI = 1.15-1.43). Testicular cancer was upgraded to probable because it had the highest summary risk estimate (SRE = 2.02. 95% CI = 1.30-3.13). Eight additional cancers were listed as having a "possible" association with firefighting. <b>CONCLUSIONS:</b> Our results confirm previous findings of an elevated metarelative risk for multiple myeloma among firefighters. In addition, a probable association with non-Hodgkin lymphoma, prostate, and testicular cancer was demonstrated.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/11/28/295766 Tue, 28 Nov 2006 00:00:00 +0100 Oorzaken buikvlieskanker onduidelijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295767 Volgens Bofetta, epidemioloog van de International Agency for Research on Cancer (IARC) heeft blootstelling aan asbest een minder sterke relatie met buikvlieskanker (peritoneaal mesothelioom) dan met longvlieskanker (pleuraal mesothelioom). Buikvlieskanker is echter zo zeldzaam dat ook niet duidelijk is welke rol andere risicofactoren spelen, zoals erfelijke aanleg of het sv40 virus. Buikvlieskanker komt in de westerse landen veel minder vaak voor dan longvlieskanker. Schattingen lopen van 0,5 tot 3 per miljoen mannen en 0,2 tot 2 per miljoen vrouwen. Dit concludeert Bofetta na analyse van de resultaten van een aantal cohort en case-controlstudies. Bron: Bofetta, P. (2006). Epidemiology of peritoneal mesothelioma: a review.Annals of Oncology, oct 9.Bofetta, P. (2006). Epidemiology of peritoneal mesothelioma: a review.Annals of Oncology, oct 9.<br /><br />Abstract<br /><br />The epidemiology of peritoneal mesothelioma is complicated by possible geographic and temporal variations in diagnostic practices. The incidence rates in industrialized countries range between 0.5 and three cases per million in men and between 0.2 and two cases per million in women. Exposure to asbestos is the main known cause of peritoneal mesothelioma. Results on peritoneal mesothelioma have been reported for 34 cohorts exposed to asbestos, among which a strong correlation was present between the percentages of deaths from pleural and peritoneal mesothelioma (correlation coefficient 0.8, P < 0.0001). Studies of workers exposed only or predominantly to chrysotile asbestos resulted in a lower proportion of total deaths from peritoneal mesothelioma than studies of workers exposed to amphibole or mixed type of asbestos. Cases of peritoneal mesothelioma have also been reported following exposure to erionite and Thorotrast, providing further evidence of common etiological factors with the pleural form of the disease. The role of other suspected risk factors, such as simian virus 40 infection and genetic predisposition, is unclear at present. Control of asbestos exposure remains the main approach to prevent peritoneal mesothelioma.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/11/28/295767 Tue, 28 Nov 2006 00:00:00 +0100 Verenigd Koninkrijk: bijna 2000 mesothelioom sterfgevallen in 2004 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295768 De Britse 'Health and Safety Commission', een overheidsinstantie, meldt in haar 'Statistics 2005/06' voor het jaar 2004 1969 sterfgevallen van mesothelioom en 100 sterfgevallen van asbestose. Het aantal mesothelioom-sterfgevallen is in de periode 1968 tot 2004 gestegen van 153 naar 1969 per jaar. Projecties voorspellen dat het aantal tussen 2011 en 2015 een piek zal bereiken tussen de 2000 en 2450 sterfgevallen per jaar. Het aandeel van mannen onder de 55 neemt sinds midden jaren 90 af. Bron: Health and Safety Commission, 2 november 1006. Meer <a href='http://www.hse.gov.uk/press/2006/c06026.htm' target='_blank'>http://www.hse.gov.uk</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/11/28/295768 Tue, 28 Nov 2006 00:00:00 +0100 Asbest en asbestziekten in Kroatië http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295765 Trosic geeft een historisch overzicht van het gebruik van asbest in Kroatië en de gevolgen voor de gezondheid en regelgeving in dit land. Tussen 1945 en 1990 had Kroatië een sterke scheepsbouw- en asbestcementindustrie. Op 1 januari j.l. werd er in aansluiting op de EU-richtlijnen een verbod op productie, handel en gebruik van asbest ingevoerd. Onder druk van de industrie was dit algemene verbod maar een maand van kracht. Sinds februari 2006 geldt het verbod niet meer voor de productie van asbestproducten. Deze uitzondering gaat tegen de EU-richtlijnen in en zal daarom in de toekomst bijgesteld moeten worden. Bron: Trosic, Y. (2006). Asbestos and asbestosis in Croatia: Past, present and future. Abstracts/Toxicology Letters 164S, S53-54.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/11/20/295765 Mon, 20 Nov 2006 00:00:00 +0100 Asbest in Azië http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295764 China, Indonesië en Thailand behoren wereldwijd tot de grootste asbestgebruikers. Omdat asbest in steeds meer westerse landen verboden wordt, richten de asbestproducenten zich met hun promotie steeds meer op Azië. Sri Lanka gebruikt bijvoorbeeld volop wit asbestcement (chrysotiel) in de herstelwerkzaamheden na de Tsunami. Ondanks wijd verbreid gebruik komen asbestziektes in de officiële Aziatische overheidsstatistieken bijna niet voor, omdat de diagnose niet gesteld wordt. Pandita beschrijft in dit artikel de activiteiten van het Asian Network for the Rights of Occupational Accident Victims (ANROAV) om het gebruik van asbest tegen te gaan. Bron: Pandita, S., (2006). Banning Asbestos in Asia: Campaigns and Strategies by the Asian Network for the Rights of Occupational Accident Victims (ANROAV). International Journal of Occupational and Environmental Health.12:248-253.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/11/08/295764 Wed, 08 Nov 2006 00:00:00 +0100 Asbestgerelateerde ziekte in Zuid Afrika: een onzichtbare epidemie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295763 Zuid Afrika was meer dan een eeuw lang 's werelds grootste exporteur van asbest. De slechte arbeidsomstandigheden en enorme milieuverontreiniging die de asbestindustrie veroorzaakte zorgen nu voor een ernstige, maar nog steeds officieel onzichtbare epidemie van asbestzieken. Bron: Braun, L. & Kisting, S. (2006). Asbestos-related Disease in South Africa: The Social Production of an Invisible Epidemic. Public Health Then and Now. American Journal of Public Health, august, 96, 8, p. 1386-96.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/10/12/295763 Thu, 12 Oct 2006 00:00:00 +0100 Asbest in het milieu kan mesothelioom veroorzaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295761 Asbest in het milieu kan mesothelioom veroorzaken. De relatie met longkanker is onduidelijk. Milieu-oorzaken voor longkanker zijn vooral: luchtvervuiling, passief roken en blootstelling aan radon binnenshuis. Dit schrijft Paolo Bofetta na een analyse van epidemiologische studies naar kankerverwekkende stoffen in het milieu. Bofetta werkt als epidemioloog voor de International Agency for Research on Cancer (IARC). Bron: Boffetta P., (2006). Human cancer from environmental pollutants: The epidemiological evidence. Mutation Research july 12.<b>Boffetta P., (2006). Human cancer from environmental pollutants: The epidemiological evidence. Mutation Research july 12.<br /><br />Abstract</b><br /><br />An increased risk of mesothelioma has been reported among individuals experiencing residential exposure to asbestos, while results for lung cancer are less consistent. Several studies have reported an increased risk of lung cancer risk from outdoor air pollution: on the basis of the results of the largest study, the proportion of lung cancers attributable to urban air pollution in Europe can be as high as 10.7%. A causal association has been established between second-hand tobacco smoking and lung cancer, which may be responsible for 1.6% of lung cancers. Radon is another carcinogen present in indoor air, which may be responsible for 4.5% of lung cancers. An increased risk of bladder might be due to water chlorination by-products. The available evidence on cancer risk following exposure to other environmental pollutants, including, pesticides, dioxins and electro-magnetic fields, is inconclusive.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/08/15/295761 Tue, 15 Aug 2006 00:00:00 +0100 Australische asbestwerkers hebben meer risico op longkanker ondanks stoppen met roken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295762 Voormalige Australische asbest-werkers hebben een extra risico op het krijgen van longkanker tot 20 jaar na het stoppen met roken. De extra kans op longkanker van iemand die én heeft gerookt én asbestvezels heeft ingeademd is minder dan het product van de verhoging bij alleen roken en die bij alleen asbestblootstelling. Dit concludeerde Reid et al. na een onderzoek onder bijna 3000 ex-werknemers van de asbestmijnen in het Australische Wittenoom. In Wittenoom werd tussen 1943 en 1966 het meest gevaarlijke blauwe asbest (crocidoliet) gewonnen. Reid A., et al. (2006). The risk of lung cancer with increasing time since ceasing exposure to asbestos and quitting smoking. Occupational Environmental Medicine, Aug.63(8):509-12.<b>Reid A, de Klerk NH, Ambrosini GL, Berry G, Musk AW., (2006). The risk of lung cancer with increasing time since ceasing exposure to asbestos and quitting smoking. Occupational Environmental Medicine, Aug.63(8):509-12.<br /><br />ABSTRACT<br /><br />OBJECTIVES:</b> To examine if the risk of lung cancer declines with increasing time since ceasing exposure to asbestos and quitting smoking, and to determine the relative asbestos effect between non-smokers and current smokers. <b>METHODS: </b>A cohort study of 2935 former workers of the crocidolite mine and mill at Wittenoom, who responded to a questionnaire on smoking first issued in 1979 and on whom quantitative estimates of asbestos exposure are known. Conditional logistic regression was used to relate asbestos exposure, smoking category, and risk of lung cancer. <b>RESULTS:</b> Eighteen per cent of the cohort reported never smoking. 66% of cases and 50% of non-cases were current smokers. Past smokers who ceased smoking within six years of the survey (OR = 22.1, 95% CI 5.6 to 87.0), those who ceased smoking 20 or more years before the survey (OR = 1.9, 95% CI 0.50 to 7.2), and current smokers (<20 cigarettes per day (OR = 6.8, 95% CI 2.0 to 22.7) or >20 cigarettes per day (OR = 13.2, 95% CI 4.1 to 42.5)) had higher risks of lung cancer compared to never smokers after adjusting for asbestos exposure and age. The asbestos effect between non-smokers and current smokers was 1.23 (95% CI 0.35 to 4.32). <b>CONCLUSION:</b> Persons exposed to asbestos and tobacco but who subsequently quit, remain at an increased risk for lung cancer up to 20 years after smoking cessation, compared to never smokers. Although the relative risk of lung cancer appears higher in never and ex-smokers than in current smokers, those who both smoke and have been exposed to asbestos have the highest risk. this study emphasises the importance of smoking prevention and smoking cessation programmes within this high risk cohort.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/08/15/295762 Tue, 15 Aug 2006 00:00:00 +0100 Duitsland: in 2005 bijna 2000 sterfgevallen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295759 Volgens het 'Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG)' zijn er in Duitsland in 2005 1982 mensen overlijden door blootstelling aan niet-organische stoffen in het werk, vooral asbest. Met betrekking tot beroepsziekten in het algemeen meldt deze organisatie een geleidelijke afname van het aantal claims. Bron: Eurogip infomail, 38, 1 augustus 2006. Meer <a href="http://www.hvbg.de/d/pages/presse/preme/beitrag.html">http://www.hvbg.de/d/pages/presse/preme/beitrag.html</a><br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/08/07/295759 Mon, 07 Aug 2006 00:00:00 +0100 Midden Oosten: nog volop gebruik van asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295760 18 van de 20 landen in het Midden Oosten importeren nog steeds asbest. Alleen Egypte en Saoedi Arabië hebben dit product inmiddels verboden. Geen enkel land in deze regio heeft ILO-verdrag nr. 162 geratificeerd: een verdrag dat landen verplicht werknemers tegen asbestblootstelling te beschermen. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten zijn de grootste verbruikers in deze regio. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, juli 2006. Meer <a href='http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_asb_use_middle_east.htm' target='_blank'>www.ibas.btinternet.co.uk</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/08/07/295760 Mon, 07 Aug 2006 00:00:00 +0100 Australië: mesothelioom bij medewerkers olie-raffinaderij http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295757 Australische onderzoekers constateerden dat mesothelioom bij medewerkers van een olie-raffinaderij meer dan gemiddeld voorkomt. Waarschijnlijk komt dit door blootstelling aan asbest, hoewel bij de betreffende groep geen verhoogde incidentie van longkanker gevonden werd, een vorm van kanker die ook een relatie heeft met asbestblootstelling. De onderzoekers concluderen daarom dat raffinaderijpersoneel dat met asbest heeft gewerkt geen verhoogd risico op longkanker heeft. <br /><br />Bron: Gun RT et al., (2006). Update of mortality and cancer incidence in the Australian petroleum industry cohort. Occupational Environmental Medicine, 63(7):476-81.<br /><br /><b>Gun RT, Pratt N, Ryan P, Roder D. (2006). Update of mortality and cancer incidence in the Australian petroleum industry cohort. Occupational Environmental Medicine, 63(7):476-81.<br /><br />ABSTRACT<br /><br />OBJECTIVES:</b> To update the analysis of the cohort mortality and cancer incidence study of employees in the Australian petroleum industry. <b>METHODS:</b> Employees of Australian Institute of Petroleum member companies were enrolled in the cohort in four industry-wide surveys between 1981 and 1999. Mortality of 16,547 males and 1356 females was determined up to 31 December 2001 and cancer incidence to 31 December 2000. Cause specific mortality and cancer incidence were compared with those of the Australian population by means of standardised mortality ratios (SMRs) and standardised incidence ratios (SIRs). Associations between increased incidence of specific cancers and employment in the petroleum industry were tested by trends according to period of first employment, duration of employment, latency, and hydrocarbon exposure, adjusting for personal smoking history where appropriate. <b>RESULTS:</b> There was a significant elevation of the incidence of mesothelioma (SIR 1.77, 95% CI 1.05 to 2.79), melanoma (SIR 1.37, 95% CI 1.19 to 1.58), and prostate cancer (SIR 1.18, 95% CI 1.04 to 1.34). The SIRs of all leukaemias and of acute non-lymphocytic leukaemia (ANLL) were not significantly different from unity, but all 11 ANLL cases were clustered in the middle to high hydrocarbon exposure categories. Tanker drivers had a significantly elevated incidence of kidney cancer (12 cases v 5.84 expected, SIR 2.05, 95% CI 1.06 to 3.59). Lung cancer incidence was significantly reduced (SIR 0.69, 95% CI 0.57 to 0.83) <b>CONCLUSIONS:</b> Most cases of mesothelioma are probably related to past exposure to asbestos in refineries. No occupational cause has been identified for the excess of melanoma, or prostatic or bladder cancer. The possibility of a causal relationship between cancer of the kidney and hydrocarbon exposure warrants further study. It is uncertain whether benzene exposures, particularly past levels of exposure, have been high enough to cause ANLL.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/07/12/295757 Wed, 12 Jul 2006 00:00:00 +0100 Poolse asbestwerkers hebben groter risico op mesothelioom en longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295758 Sinds 1980 zijn de sterftecijfers van 4187 ex-werknemers van een Poolse fabriek van asbestproducten vergeleken met de Poolse bevolking in het algemeen. Zowel longkanker als mesothelioom kwamen bij de asbestwerkers vaker voor. Bij vrouwen was het verschil nog groter, volgens de onderzoekers een aanwijzing dat vrouwen wellicht gevoeliger voor asbest zijn dan mannen. Er werd geen direct verband gevonden tussen het hebben van asbestose (een stoflongziekte) en een verhoogd risico op longkanker. Bron: Wilczynska U. et al., (2005) Mortality from malignant neoplasms among workers of an asbestos processing plant in Poland: results of prolonged observation. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 18(4):313-26.<b>Wilczynska U, Szymczak W, Szeszenia-Dabrowska N., (2005). Mortality from malignant neoplasms among workers of an asbestos processing plant in Poland: results of prolonged observation. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 18(4):313-26.<br /><br />ABSTRACT</b><br /><br />OBJECTIVES: The study on mortality from cancer among workers of an asbestos plant manufacturing asbestos yarn, cloth, cords, packings, stuffing, brake linings and asbestos-rubber sheets was launched in the 1980s. The present paper discusses the results of further tracing of asbestos workers of the same plant. MATERIALS AND METHODS: The study cohort covered 4497 workers employed at the asbestos plant in 1945-1980. The follow-up of the cohort continued until 31 December 1999. Deaths by causes were analyzed using standardized mortality ratio (SMR) calculated by the person-years method. The mortality pattern of the general population of Poland was used as reference. RESULTS: The availability of the cohort was 93.1% (2805 men and 1382 women were traced). Mortality from malignant neoplasms in total (281 deaths among men, SMR = 118, 95%CI: 105-133 and 135 deaths among women, SMR = 159, 95%CI: 133-188) as well as that from lung cancer (102 deaths among men, SMR = 126, 95%CI: 103-153 and 18 deaths among women, SMR = 259, 95%CI: 153-409) were significantly higher than in the general population. Unlike earlier stages of analysis, the present study revealed an increased risk of pleural mesothelioma (2 deaths among men, SMR = 510, 95%CI: 62-1842 and 3 deaths among women, SMR = 2033, 95%CI: 419-5941). Mortality analysis among workers with asbestosis and in those without diagnosed asbestosis, did not reveal direct association between the risk of asbestos-induced lung cancer and previously diagnosed asbestosis. CONCLUSIONS: The prolonged cohort tracing showed an increased risk of asbestos-related cancers. It concerned mainly workers hired by the plant between 1945-1955, when the working condition were most strenuous.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/07/12/295758 Wed, 12 Jul 2006 00:00:00 +0100 Is chrysotiel een oorzaak van mesothelioom? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295756 Yarborough vindt in zijn onderzoek geen ondersteuning voor de hypothese dat chrysotiel asbestvezels (wit asbest) mesothelioom kunnen veroorzaken. Deze conclusie baseert hij op analyse van resultaten van 71 epidemiologische cohort-studies van mensen die beroepsmatig aan ruwe asbestvezels zijn blootgesteld. Bron: Yarborough, C.M. (2006). Chrysotile as a cause of mesothelioma: an assessment based on epidemiology. Critical reviews in Toxicology Feb.36(2):165-87.<b>Yarborough, C.M. (2006). Chrysotile as a cause of mesothelioma: an assessment based on epidemiology. Critical reviews in Toxicology Feb.36(2):165-87.<br /><br />Abstract</b>There has been a longstanding debate about the potential contribution of chrysotile asbestos fibers to mesothelioma risk. The failure to resolve this debate has hampered decisive risk communication in the aftermath of the collapse of the World Trade Center towers and has influenced judgments about bans on asbestos use. A firm understanding of any health risks associated with natural chrysotile fibers is crucial for regulatory policy and future risk assessments of synthesized nanomaterials. Although epidemiological studies have confirmed amphibole asbestos fibers as a cause of mesothelioma, the link with chrysotile remains unsettled. An extensive review of the epidemiological cohort studies was undertaken to evaluate the extent of the evidence related to free chrysotile fibers, with particular attention to confounding by other fiber types, job exposure concentrations, and consistency of findings. The review of 71 asbestos cohorts exposed to free asbestos fibers does not support the hypothesis that chrysotile, uncontaminated by amphibolic substances, causes mesothelioma. Today, decisions about risk of chrysotile for mesothelioma in most regulatory contexts reflect public policies, not the application of the scientific method as applied to epidemiological cohort studies.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/07/11/295756 Tue, 11 Jul 2006 00:00:00 +0100 Duitse geschiedenis asbestgebruik en gevolgen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295755 Hagemeyer beschrijft in dit overzichtsartikel de Duitse geschiedenis en huidige situatie inzake asbestgebruik, blootstelling en asbestziekten. Duitsland was het eerste land dat in 1930 longkanker in combinatie met asbestose als een beroepsziekte erkende. Bron: Hagemeyer, O., Otten, H. & Kraus, T. (2006). Asbestos consumption, asbestos exposure and asbestos-related occupational diseases in Germany. Int Arch Occup Environ Health.<br /><br /><b>Hagemeyer, O., Otten, H. & Kraus, T. (2006). Asbestos consumption, asbestos exposure and asbestos-related occupational diseases in Germany. Int Arch Occup Environ Health, DOI 10.1007/s00420-006-00.<br /><br />Abstract.</b> Like in most industrial countries, asbestos is a leading cause of occupational diseases, especially malignant diseases, in Germany. Following the increased consumption of asbestos after World War I, the recognition of asbestos related diseases developed. At the end of the 1930s, Germany was the first country to accept lung cancer in combination with asbestosis as an occupational disease and to initiate the endeavor for reduction of asbestos dust exposure. Nevertheless after World War II the usage of asbestos increased dramatically. The ban of asbestos first came into force in 1993. Until this time several hundreds of thousands of workers had inhaled asbestos and the number of asbestos related<br /><br />diseases increased. In this review the history and current status on asbestos consumption, asbestos exposure and asbestos related occupational diseases in Germany is presented<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/06/08/295755 Thu, 08 Jun 2006 00:00:00 +0100 Finland: gezondheidseffecten Asbest Programma nog niet zichtbaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295754 Tussen 1987 en 1992 werd in Finland het 'Asbest Programma' ingevoerd. Dit bestond uit 27 maatregelen die erop gericht waren de risico's van asbestblootstelling zoveel mogelijk te beperken. De positieve gezondheidseffecten zijn op dit moment nog niet zichtbaar. Mensen worden namelijk gemiddeld pas 30 tot 40 jaar na de blootstelling aan asbest ziek en de piek in het asbestgebruik vond er in de jaren 70 plaats. In Finland zijn ca. 200.000 mensen in hun werk aan asbest blootgesteld. Momenteel overlijden ca. 150 mensen per jaar aan een vorm van asbestgerelateerde kanker. Bron: Huuskonen MS & Rantanen J. (2006). Finnish Institute of Occupational Health (FIOH): prevention and detection of asbestos-related diseases, 1987-2005. American Journal of Industrial Medicine, mar 49(3):215-20.<b>Huuskonen MS & Rantanen J. (2006). Finnish Institute of Occupational Health (FIOH): prevention and detection of asbestos-related diseases, 1987-2005. American Journal of Industrial Medicine, mar 49(3):215-20.<br /><br />BACKGROUND:</b> Between 1987 and 1992, the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) initiated and implemented the Asbestos Program that aimed at reducing asbestos-related risks. It was a cooperative effort between government authorities, labor market organizations, and health care and labor protection personnel. <br /><br /><b>METHODS:</b> During the Program and its follow-up since 1993 several preventive actions were taken, and considerable new legislation and official instructions were issued. <br /><br /><b>RESULTS:</b> Approximately 200,000 people in Finland have been exposed to asbestos in their work. Through the cooperative efforts of government, labor, health care and worker protection programs, the import of asbestos was ceased in 1993 with a few exceptions. Almost all imports ceased in 2005 following European Union directives. Regulation of asbestos abatement companies has been greatly increased. The occupational exposure limit has been reduced from 2.0 fibers/cm(3) to the present 0.1 fibers/cm(3). Asbestos-related diseases are closely monitored and education of health care providers regarding the occupational source of these conditions is now emphasized. <br /><br /><b>CONCLUSIONS:</b> The success of the primary goal of the Program, a reduction in asbestos-related morbidity, will not be fully realized for many decades. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/05/24/295754 Wed, 24 May 2006 00:00:00 +0100 Asbest in het werk verantwoordelijk voor 4% van de kankersterfgevallen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295751 In Frankrijk overlijden jaarlijks 15.000 mensen aan een vorm van kanker door het werk. In de helft van deze gevallen is asbestblootstelling de oorzaak. Asbest werd in 1997 in Frankrijk verboden. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 13 mei 2006. Meer <a href="http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=553">http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=553</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/05/23/295751 Tue, 23 May 2006 00:00:00 +0100 Longkanker door asbest bij vrouwen in Iowa http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295752 Neuberger deed van 1994 tot 1997 onderzoek onder plattelandsvrouwen uit het Amerikaanse middenwesten. Hij vond o.a dat asbestblootstelling een oorzaak geweest kan zijn voor longkanker bij de groep 'niet rokers': vrouwen die tijdens hun hele leven minder dan 100 sigaretten of korter dan 6 maanden hadden gerookt. Bron: Neuberger JS, et al. (2006). Risk factors for lung cancer in Iowa women: Implications for prevention. Cancer Detection and Prevention, Mar 30.<b>Neuberger JS, Mahnken JD, Mayo MS, Field RW (2006). Risk factors for lung cancer in Iowa women: Implications for prevention. Cancer Detection and Prevention, Mar 30.<br /><br />Background: </b>Multiple risk factors possibly associated with lung cancer were examined as part of a large-scale residential radon case-control study conducted in Iowa between 1994 and 1997. We were particularly interested in stratifying risk factors by smoking status. Relatively little risk factor information is available for Midwestern rural women. <br /><br /><b>Methods:</b> Four hundred thirteen female lung cancer cases and 614 controls aged 40-84, who were residents of their current home for at least 20 years, were included. Risk factors examined included cigarette smoking, passive smoking, occupation, chemical exposure, previous lung disease, family history of cancer, and urban residence. Multiple logistic regression analysis was conducted after adjusting for age, education, and cumulative radon exposure. <br /><br /><b>Results:</b> As expected, active cigarette smoking was the major risk factor for lung cancer. While cessation of smoking was significantly associated with a reduced risk for lung cancer, the risk remained significantly elevated for 25 years. Among all cases, asbestos exposure was a significant risk. Among ex-smokers, pack-year history predominated as the major risk. Among never smokers, a family history of kidney or bladder cancer were significant risk factors (OR=7.34, 95% CI=1.91-28.18. and OR=5.02, 95% CI=1.64-15.39, respectively), as was a history of previous lung disease (OR=2.28, 95% CI=1.24-4.18) and asbestos exposure. No statistically significant increase in lung cancer risk was found for occupation or urban residence. <br /><br /><b>Conclusions:</b> Smoking prevention activities are urgently needed in rural areas of the United States. Relatives of individuals with smoking-related cancers are potentially at increased risk. Genetic risk factors should be more fully investigated in never smokers.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/05/23/295752 Tue, 23 May 2006 00:00:00 +0100 Spanje: onderrapportage van asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295753 Onderzoeken in de Spaanse deelstaten Catalonië en Navarra hebben aangetoond dat asbestziekten, zoals mesothelioom, er veel vaker voorkomen dan de officiële cijfers aangeven: in Catalonië vier keer zoveel, in Navarra drie keer zo veel. Bronnen: Artieda, L., Beloqui, A. & Lezaun, M. (2005). Cohort of asbestos exposed workers. Navarre (Spain) 1999-2004. Orriols, R. et al. (2006). Reported occupational respiratory diseases in Catalonia. Occupational and Environmental Medicine, n-63 (4), pp. 255-260. Artieda L, Beloqui A, Lezaun M. (2005). Cohort of asbestos exposed workers. Navarre (Spain) 1999-2004] An Sist Sanit Navarra Sep-Dec.28(3):335-44.<b>Artieda L, Beloqui A, Lezaun M. (2005). Cohort of asbestos exposed workers. Navarre (Spain) 1999-2004] An Sist Sanit Navarra Sep-Dec.28(3):335-44.<br /><br />ABSTRACT</b><br /><br />BACKGROUND: The identification of a population cohort of workers exposed to asbestos is important because it facilitates health surveillance, allowing us to fulfil the ethical obligation of recognizing the occupational origin of the illness and contributing to the development of scientific research. The goal of this study is to identify the asbestos exposed workers in Navarre and the success of the health surveillance offer. METHODS: The register of asbestos exposed workers was created in 1999. It includes companies and workers from the national register, the records of the regional institution of occupational health and the data of the occupational health services and the inspectorate of sick leave. The health programme deals with occupational and post-occupational workers. RESULTS: The cohort consists of 2,294 workers, from 33 companies, 40% of whom are active, half work manufacturing motor vehicles, 91% are exposed to chrysotile, 25% exposed to high concentrations (0.20 fibers /cm3 or more for chrysotile or 0.10 fibers /cm3 for others). The 1970s and 1990s were when most workers began to be exposed. Workers who began in the 1940s and 1950s have longer exposure times. Medical surveillance is accepted by 72%, with higher acceptance among those who are active. CONCLUSIONS: The follow-up has allowed us to recognize three times as many cases of pathology for asbestos, in comparison with those declared spontaneously in the eleven years prior to the program, which reflects its importance. The level of acceptance of the surveillance is adapted, given the methodology of the programme.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><b>Orriols R, Costa R, Albanell M, Alberti C, Castejon J, Monso E, Panades R, Rubira N, Zock JP. (2006). Reported occupational respiratory diseases in Catalonia. Occupational and Environmental Medicine,63(4), pp 255-60.<br /><br />OBJECTIVES:</b> A voluntary surveillance system was implemented in Catalonia (Spain) to ascertain the feasibility, incidence, and characteristics of occupational respiratory diseases and compare them with those of the compulsory official system. <br /><br /><b>METHODS: </b>In 2002, in collaboration with the Occupational and Thoracic Societies of Catalonia, occupational and chest physicians and other specialists were invited to report, on a bimonthly basis, newly diagnosed cases of occupational respiratory diseases. Information requested on each case included diagnosis, age, sex, place of residence, occupation, suspected agent, and physician's opinion on the likelihood that the condition was work related. Compulsory official system data derived from statistics on work related diseases for possible disability benefits declared by insurance companies, which are responsible for declaring these diseases to the Autonomous Government of Catalonia. <br /><br /><b>RESULTS:</b> Of 142 physicians seeing patients with occupational respiratory diseases approached, 102 (74%) participated. Three hundred and fifty nine cases were reported, of which asthma (48.5%), asbestos related diseases (14.5%), and acute inhalations (12.8%) were the most common. Physicians rated 63% of suspected cases as highly likely, 28% as likely, and 8% as low likelihood. The most frequent suspected agents reported for asthma were isocyanates (15.5%), persulphates (12.1%), and cleaning products (8.6%). Mesothelioma (5.9%) was the most frequent diagnosis among asbestos related diseases. The number of acute inhalations reported was high, with metal industries (26%), cleaning services (22%), and chemical industries (13%) being the most frequently involved. The frequency of occupational respiratory diseases recorded by this voluntary surveillance system was four times higher than that reported by the compulsory official system. <b>CONCLUSIONS:</b> The compulsory scheme for reporting occupational lung diseases is seriously underreporting in Catalonia. A surveillance programme based on voluntary reporting by physicians may provide better understanding of the incidence and characteristics of these diseases. Persulphates and cleaning products, besides isocyanates, were the most reported causes of occupational asthma. Metal industries and cleaning services were the occupations most frequently involved in acute inhalations with a remarkably high incidence in our register.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/05/23/295753 Tue, 23 May 2006 00:00:00 +0100 Verenigd Koninkrijk: asbest kost het leven van 147 docenten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295750 In het Verenigd Koninkrijk overlijden jaarlijks ongeveer 15 docenten aan de gevolgen van asbestblootstelling. Volgens de 'Health and Safety Executive' overleden tussen 1991 en 2000 147 docenten aan mesothelioom. Zo'n 13.000 scholen in het land zitten nog vol asbest. Bron: Sunday Express, 2 april 2006 Instituut Asbestslachtoffers/2006/05/10/295750 Wed, 10 May 2006 00:00:00 +0100 Het Franse Nationale Mesothelioom Toezicht Programma http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295748 Het Franse Nationale Mesothelioom Toezicht Programma (NMSP) startte in 1998. In 21 Franse districten, een gebied waar een kwart van de Franse bevolking woont (16 miljoen inwoners), worden sinds 1998, volgens standaardprotocollen, een aantal gegevens van longvlieskankerpatiënten (pleuraal mesothelioom) bijgehouden. Op basis van deze gegevens hebben onderzoekers het aantal gevallen van longvlieskanker in Frankrijk in 1998 geschat op 660 tot 781 gevallen (afhankelijk van de definitie), waaronder 80% mannen met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar bij diagnose. De industrieën met de hoogste risico's op longvlieskanker zijn: de scheepsbouw, de bouw, asbestindustrie en metaal-industrie. Beroepen met de hoogste risico's zijn: loodgieters, pijpfitters en metaalbewerkers. Naar schatting is in 83% van de gevallen de ziekte veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling. In 67% van de gevallen werd de eerste pathologische diagnose bevestigd door het Franse mesotheliomen expertpanel. Het epitheloïde type longvlieskanker kwam het meest voor (70%). Van 103 gevallen was de overlevingsduur bekend. Die bleek het grootst bij jongere patiënten met het epitheloïde type mesothelioom. 62% Van de slachtoffers had een schadevergoeding aangevraagd voor hun ziekte, die aan bijna allen (91%) werd toegekend. Bron: Goldberg M, et al. (2006). The French National Mesothelioma Surveillance Program. Occup Environ Medicine, Feb 9.<b>Goldberg M, Imbernon E, Rolland P, Gilg Soit Ilg A, Saves M, de Quillac A, Frenay C, Chamming's S, Arveux P, Boutin C, Launoy G, Pairon JC, Astoul P, Galateau-Salle F, Brochard P (2006). The French National Mesothelioma Surveillance Program. Occup Environ Medicine, Feb 9.<br /><br />OBJECTIVES:</b> The French National Mesothelioma Surveillance Program (NMSP) was established in 1998 by the national Institute for health surveillance (InVS). Its objectives are to estimate the trends in mesothelioma incidence and the proportion attributable to occupational asbestos exposure, to help improve its pathology diagnosis, to assess its compensation as an occupational disease and to contribute to research. <br /><br /><b>METHODS:</b> The NMSP records incident pleural tumours in 21 French districts that cover a population of approximately 16 million people (a quarter of the French population). A standardized procedure of pathologic and clinical diagnosis ascertainment is used. Lifetime exposure to asbestos and to other factors (man made mineral fibres, ionizing radiations, SV40 virus) is reconstructed, and a case-control study was also conducted. We assessed the proportion of mesothelioma compensated as an occupational disease. <b>RESULTS:</b> Depending on the hypotheses, the estimated number of incident cases in 1998 ranged from 660 to 761 (women: 127 to 146. men: 533 to 615). Among men, the industries with the highest risks of mesothelioma are construction and ship repair, asbestos industry, manufacture of metal construction materials. the occupations at highest risk are plumbers, pipe- fitters and sheet-metal workers. The attributable risk fraction for occupational asbestos exposure in men was 83.2% (95% CI: 76.8-89.6). The initial pathologist's diagnosis was confirmed in 67% of cases, ruled it out in 13%, and left it uncertain in the others. for half of the latter, the clinical findings supported a mesothelioma diagnosis. In all, 62% applied for designation of an occupational disease, and 91% of these were receiving workers' compensation. <b>CONCLUSIONS:</b> The NMSP is a large scale epidemiologic surveillance system with several original aspects, providing important information to improve the knowledge of malignant pleural mesothelioma, such as monitoring the evolution of its incidence, of high risk occupations and economic sectors, and improving pathology techniques. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/03/30/295748 Thu, 30 Mar 2006 00:00:00 +0100 Schotse mesothelioom-epidemie treft veel vrouwen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295749 Mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) wordt meestal geassocieerd met mannen die lang geleden met asbest hebben gewerkt. Opmerkelijk is daarom dat in Schotland het aantal vrouwen met mesothelioom de laatste 20 jaar is verviervoudigd van 8 in 1980 tot 31 in 2002. Bij mannen steeg het aantal gevallen in dezelfde periode van 63 in 1980 tot 148 in 2002 en 166 in 2003. In het Verenigd Koninkrijk als geheel overleden in 2003 1874 mensen aan deze ziekte. Asbestslachtofferverenigingen schatten dat het aantal vrouwen dat deze ziekte krijgt nog veel hoger zal liggen dan de offficële cijfers aangeven omdat bij vrouwen meestal niet aan een relatie met asbest wordt gedacht en er dus sprake is van onderregistratie. Zij schatten dat op dit moment in het Verenigd Koninkrijk als geheel jaarlijks zo'n 120 vrouwen aan mesothelioom overlijden. Soms gaat het om huisgenoten die via de kleding van de asbestwerker zijn blootgesteld. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen die in de scheepsbouw hebben gewerkt, de bedrijfstak waarin de meeste mannen aan asbest zijn blootgesteld. Er zijn echter ook gevallen bekend van vrouwelijke gepensioneerde verpleegkundigen en docenten die mesothelioom hebben gekregen. Bron: Sunday Express, 26 maart 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/03/30/295749 Thu, 30 Mar 2006 00:00:00 +0100 Australië: de kinderen van Wittenoom worden nu ziek http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295747 Veertig jaar na sluiting van de blauwe asbestmijn in het Australische plaatsje Wittenoom, zijn nog steeds tragische gevolgen zichtbaar. In het afgelopen half jaar is bij tenminste negen mensen die als kind in Wittenoom woonden een asbestziekte geconstateerd. Omdat een ziekte als mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) zich pas ongeveer 40 jaar na blootstelling openbaart worden nu mensen ziek die als kind in de jaren 60 en 70 in Wittenoom woonden en speelden. Geschat wordt dat het om enkele honderden kinderen gaat die na de sluiting van de mijn tot eind jaren 70 in het plaatsje bleven wonen. Zij speelden op plekken waar overal asbest was. Bron: The West Australian, 6 maart 2006. Instituut Asbestslachtoffers/2006/03/23/295747 Thu, 23 Mar 2006 00:00:00 +0100 Asbest in India http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295745 India importeert bijna 100.000 ton asbest per jaar. De eigen asbestproductie, o.a. in mijnen en asbestcementfabrieken, draagt tussen de 5% en 10% bij aan het Nationaal Product. De industrie is pas in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw opgekomen dus relatief jong. Onderzoekers Dave en Beckett verwachten in de komende decennia een sterke stijging in het aantal mensen met asbestziekten. Op basis van de kenmerken van de Indiase asbestwerkers verwachten zij dat onder de slachtoffers relatief veel vrouwen en jongeren zullen zijn. Bron: Dave, S.K. & Beckett, W.S. (2005). Occupational asbestos exposure and predictable asbestos-related diseases in India. American Journal of Industrial Medicine, 48, 137-143.<b>Dave SK, Beckett WS. Occupational asbestos exposure and predictable asbestos-related diseases in India. Am J Ind Med. 2005 Aug.48(2):137-43. <br /><br />ABSTRACT</b><br /><br /><b>BACKGROUND:</b> India imports nearly 100,000 metric tons of asbestos per year, and small-scale asbestos (chrysotile and tremolite) mining and milling contributes nearly 5%-10% of the total national usage. The industry is relatively young, having started in the 1950s and 1960s. <br /><br /><b>METHODS:</b> Surveys of asbestos-exposed workers have identified significant occupational exposures, early pleural and parenchymal changes on chest radiograph, and decrements in lung function. <br /><br /><b>RESULTS AND CONCLUSIONS:</b> Based on knowledge of past and current exposures to asbestos in industry, we can predict a future occurrence of clinical asbestos-related diseases-pleural changes, pulmonary fibrosis, bronchogenic carcinoma, and diffuse malignant mesothelioma. These cases of asbestos related disease are expected to occur in asbestos exposed workers from mining, milling, and manufacturing as well as in those with secondary exposures to asbestos-containing materials, including construction and maintenance workers, users of asbestos-containing consumer products, and the occupants of asbestos-containing buildings.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/03/14/295745 Tue, 14 Mar 2006 00:00:00 +0100 Maligne mesothelioom in Hong Kong http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295746 Chang en collega's onderzochten voor het eerst systematisch het voorkomen van het maligne mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) in Hong Kong. In de databank van 12 van totaal 20 ziekenhuizen in Hong Kong vonden zij 67 gevallen, geregistreerd tussen 1988 en 2002, 54 mannen en 13 vrouwen. Drie kwart van hen had een arbeidsverleden met asbest, waarvan 70% in de scheepsbouw. De gemiddelde leeftijd was 63 jaar en mediane overleving 9,5 maanden. De gemiddelde incubatietijd was 46 jaar. Deze kenmerken komen ongeveer -overeen met resultaten uit epidemiologische studies in andere landen. Opmerkelijk was de vinding van een negatieve relatie tussen maligne mesothelioom en de aanwezigheid van 'pleurale plaques' (verdikking van het longvlies), een goedaardige asbestaandoening. Om dit te verklaren is meer onderzoek nodig. Het asbestgebruik in Hong Kong laat twee pieken zien, begin jaren 80 en in de jaren 90. Vanaf 2010 zal het aantal mensen met mesothelioom in Hong Kong stijgen. Bron: Chang KC et al. (2006).Malignant mesothelioma in Hong Kong. Respir Med. 2006 Jan.100(1):75-82.<b>Chang KC, Leung CC, Tam CM, Yu WC, Hui DS, Lam WK (2006).Malignant mesothelioma in Hong Kong. Respir Med. 2006 Jan.100(1):75-82.<br /><br />Abstract</b><br /><br />Malignant mesothelioma (mesothelioma) is rare. We conducted the first systematic study of the epidemiology of mesothelioma in Hong Kong from 1988 to May 2002 by reviewing medical records. Mesothelioma patients were identified from the database of 12 out of 20 hospitals that would have admitted mesothelioma patients territory-wide. These 12 hospitals served 73% of the total hospital bed-years of the 20 hospitals. We identified 67 mesothelioma patients. The estimated annual incidence was one per million, which was similar to the background incidence of one to two per million among Caucasians. Occupational history was available in 43 subjects. Three quarters of mesothelioma patients with available occupational history had occupational asbestos exposure. Restricting analysis to 48 patients with accessible medical records and using 67 occupational asbestosis patients for comparison, the epidemiology of mesothelioma in Hong Kong shares similarities with the literature: mean age of 63 years upon diagnosis, mean latency of 46 years, median survival of 9.5 months, male predominance, selective presentation among women, high prevalence among workers in ships and dockyards, predominantly epithelioid type, lower prevalence of asbestos bodies, and negative association with pleural plaques. Asbestos consumption in Hong Kong rose in the 1970s and peaked in early 1980s and late 1990s. Hong Kong may encounter an epidemic of mesothelioma in the 2010s if effective occupational asbestos control measures are not in place. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/03/14/295746 Tue, 14 Mar 2006 00:00:00 +0100 VS: Sterfte aan mesothelioom in de periode 1999-2001 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295741 Van 1999 t/m 2001 overleden in de Verenigde Staten 7.524 mensen aan maligne mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker). Van hen was 80,5% man en 95,2% blank. Vergeleken met de totale bevolking ging het om 6 x zoveel mannen als vrouwen. Een relatief groot deel van hen kwam uit de kustgebieden, uit de scheepsbouw, industrie en chemie en met beroepen als loodgieter, pijpfitter of machinewerker. In absolute zin was aantal overlijdensgevallen het hoogst bij mensen die in de bouw hadden gewerkt. Bron: Bang, K.I. et al. (2006). Malignant mesothelioma mortality in the United States, 1999-2001. International Journal of Occupational Environment and Health, 12, 9-15.<b>Bang, K.I., Germania, M.P.H., Pinheiro, A., Wood, J.M., Syamlal, G., (2006). Malignant mesothelioma mortality in the United States, 1999-2001. International Journal of Occupational Environment and Health, 12, 9-15. <br /><br />Abstract:</b><br /><br />Malignant mesothelioma is strongly associated with asbestos exposure. This paper describes demographic, geographic, and occupational distributions of mesothelioma<br /><br />mortality in the United States, 1999-2001. The data (n = 7,524) were obtained from the National Center for Health Statistics multiple-cause-of-death records. Mortality rates (per million per year) were age-adjusted to the 2000 U.S. standard population, and proportionate mortality ratios (PMRs) were calculated by occupation and industry, and adjusted for age, sex, and race. The overall age-adjusted mortality rate was 11.52, with males (22.34) showing a sixfold higher rate than females (3.94). Geographic distribution of mesothelioma mortality is predominantly coastal. Occupations with significantly elevated PMRs included plumbers/pipefitters and mechanical engineers. Industries with significantly elevated PMRs included ship and boat building and repairing, and industrial and miscellaneous chemicals. These surveillance findings can be useful in generating hypotheses and developing strategies to prevent mesothelioma. Key words: mesothelioma. mortality. occupations. industries.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/02/23/295741 Thu, 23 Feb 2006 00:00:00 +0100 Asbest belangrijkste oorzaak van kanker in Verenigd Koninkrijk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295742 Onderzoekers van de universiteit van Stirling schatten dat het aantal gevallen van arbeidsgerelateerde kanker in het Verenigd Koninkrijk vier keer zo hoog is als de officiële cijfers aangeven. Jaarlijks krijgen ongeveer 24.000 mensen in dit land kanker door hun werk. Dit betekent dat minstens 16% van alle gevallen van kanker door het werk zou komen. Asbest blijft voorlopig de belangrijkste oorzaak van kanker door werk omdat het in een enorm aantal gebouwen voorkomt. De officiële autoriteit, de Britse 'Health and Safety Executive', meldt slechts ongeveer 6000 gevallen van kanker door werk per jaar, 4% van het totaal aantal jaarlijkse gevallen van kanker. Dit cijfer is gebaseerd op internationale schattingen door de wetenschappers Doll en Peto uit 1981. Doll en Peto misten volgens de onderzoekers van de universiteit van Stirling veel gevallen van kanker omdat zij bijvoorbeeld mensen boven de 65 niet meerekenden. Asbestgerelateerde kanker openbaart zich echter gemiddeld pas 30 tot 40 jaar na blootstelling, dus meestal pas als mensen de 65 gepasseerd zijn. Het lijkt erop dat de schatting door de onderzoekers van de Universiteit van Stirling reëler is. Bron: Daily Mail en The Herald, 27 en 28 december 2005. Instituut Asbestslachtoffers/2006/02/23/295742 Thu, 23 Feb 2006 00:00:00 +0100 2-3% van de longkankersterfgevallen in Verenigd Koninkrijk door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295743 Darnton en collega's onderzochten welk percentage van de longkankersterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1980 tot 2000 asbestgerelateerd was. Dit deden zij door beroepsgroepen te vergelijken op rookgedrag, mesothelioom- en longkankersterftecijfers. Zoals verwacht was de gevonden relatie tussen asbestblootstelling en longkanker veel zwakker dan die tussen roken en longkanker. Beroepsgroepen die intensief aan asbest waren blootgesteld hadden 1,12 keer meer risico op longkanker dan groepen die niet aan asbest waren blootgesteld. De verhouding tussen het aantal gevallen van longkanker door asbest en het aantal gevallen van mesothelioom wordt geschat op 2/3de tot 1 op 1. Concluderend schatten deze onderzoekers dat ongeveer 2 tot 3%, namelijk tussen de 11.500 en 16.500 longkankersterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1980 tot 2000 gerelateerd was aan asbest. Dit percentage is relatief lager dan in andere studies gevonden wordt. Bron: Darnton, A.J., et al. (2005). Estimating the number of asbestos-related lung cancer deaths in Great Britain from 1980 to 2000. Annals of occupational hygiene, 50, 10, 29-38.<b>Darnton, A.J., McElvenny, D.M. & Hodgson, J.T., (2005). Estimating the number of asbestos-related lung cancer deaths in Great Britain from 1980 to 2000. Annals of occupational hygiene, 50, 10, 29-38. <br /><br />Abstract</b><br /><br /><b>Introduction:</b> Inhalation of asbestos fibres is known to cause two main kinds of cancer'<br /><br />mesothelioma and lung cancer. While the vast majority of mesothelioma cases are generally accepted as being caused by asbestos, the proportion of asbestos-related lung cancers is less clear and cannot be determined directly because cases are not clinically distinguishable from those due to other causes. The aim of this study was to estimate the number of asbestos-related lung cancers among males by modelling their relative lung cancer mortality among occupations within Great Britain in terms of smoking habits, mesothelioma mortality (as an index of asbestos exposure) and occupation type (as a proxy for socio-economic factors).<br /><br /><b>Methods:</b> Proportional mortality ratios for lung cancer and mesothelioma for the 20-year period from 1980 to 2000 (excluding 1981) were calculated for occupational groups. Smoking indicators were developed from three General Household Surveys carried out during the 1980s and 1990s. Poisson regression models were used to estimate the number of asbestos-related lung cancers by estimating the number of lung cancer deaths in each occupation assuming no asbestos exposure and subtracting this from the actual predicted number of lung cancer deaths.<br /><br /><b>Results:</b> The effect of asbestos exposure in predicting lung cancer mortality was weak in comparison to smoking habits and occupation type. The proportion of current smokers in occupational groups and average age at which they started smoking were particularly important factors. Our estimate of the number of asbestos-related lung cancers was between two-thirds and one death for every mesothelioma death: equivalent to between 11 500 and 16 500 deaths during the time period studied.<br /><br /><b>Conclusions:</b> Asbestos-related lung cancer is likely to have accounted for 2-3% of all lung cancer deaths among males in Great Britain over the last two decades of the 20th century. Asbestos-related lung cancers are likely to remain an important component of the total number of lung cancer deaths in the future as part of the legacy of past asbestos exposures in occupational settings.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/02/23/295743 Thu, 23 Feb 2006 00:00:00 +0100 VK: meer mesothelioom bij personeel electriciteitscentrale http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295744 Nichols en Sorahan vonden een hoger dan gemiddelde incidentie van mesothelioom bij mensen die in de periode tussen 1973 en 1982 minimaal zes maanden bij een elektrische centrale van de voormalige 'Central Electricity Generating Board of England and Wales' hadden gewerkt. Bron: Nichols L & Sorahan T. (2005). Mortality of UK electricity generation and transmission workers, 1973-2002. Occupational Medicine Oct.55(7):541-8.<b>Nichols L & Sorahan T. (2005). Mortality of UK electricity generation and transmission workers, 1973-2002. Occupational Medicine Oct.55(7):541-8. <br /><br />OBJECTIVE:</b> To examine mortality from cancer and non-malignant causes among a large cohort of UK electricity generation and transmission workers. <br /><br /><b>METHODS:</b> The mortality experienced by a cohort of 83,923 employees of the former Central Electricity Generating Board of England and Wales was investigated for the period 1973-2002. All employees had worked for at least 6 months with some employment between 1973 and 1982. Standardized mortality ratios (SMRs) were used to assess mortality in the total cohort and in three sub-cohorts: power station workers, substation and transmission workers and workers at non-operational locations. These classifications were based on the place of work of the first known job. <br /><br /><b>RESULTS:</b> Overall mortality was significantly below that expected, based on national rates [males: observed (Obs) 18,773, expected (Exp) 22,497.9, SMR 83. females: Obs 1122, Exp 1424.9, SMR 79]. Statistically significant deficits of deaths were also found for most of the major disease groupings. However, significant excesses of deaths were found in male power station workers for cancer of the pleura (Obs 129, Exp 30.3, SMR 426) and in male workers from non-operational locations for cancer of the brain (Obs 55, Exp 36.0, SMR 153). There was also a non-significant excess of deaths from cancer of the breast in male power station workers (Obs 10, Exp 5.3, SMR 190). <br /><br /><b>CONCLUSIONS:</b> Mortality was exceptionally low for most causes of death but late health effects from earlier asbestos exposure were still in evidence. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/02/23/295744 Thu, 23 Feb 2006 00:00:00 +0100 Asbest: de verborgen tijdbom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295740 Jukka Takala, directeur van het programma 'Safe Work' van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, de organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met arbeid, licht in een interview toe waarom de asbestziekte-epidemie steeds groter wordt, hoewel het gebruik van asbest in een groot aantal landen al jaren verboden is. Asbestziekten openbaren zich echter pas vele jaren na blootstelling, mesothelioom bijvoorbeeld gemiddeld na 30 tot 40 jaar. Daarnaast is de asbestvervuiling in veel westerse landen een enorm probleem. We zijn, volgens Takala, nog ver van een wereldwijd verbod op het gebruik van asbest. In ontwikkelingslanden wordt nog volop zonder bescherming met asbest gewerkt, bijvoorbeeld bij de sloop van schepen. Het is een uitdaging voor de internationale gemeenschap om deze ontwikkeling tegen te gaan door deze landen kennis en hulp aan te bieden bij het creëren van alternatief werk en bij het invoeren van substituten voor asbest. Volgens de ILO zullen jaarlijks in de komende 20 tot 25 jaar honderdduizend mensen in de hele wereld doodgaan omdat ze zijn blootgesteld aan asbest. Bron: ILO, 19 januari 2006. Meer <a href='http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/features/06/asbestos.htm' target='_blank'>www.ilo.org</a> Instituut Asbestslachtoffers/2006/02/14/295740 Tue, 14 Feb 2006 00:00:00 +0100 Japan: 100.000 gevallen van longvlieskanker verwacht tot 2040 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295739 Japanse onderzoekers schatten dat tot 2040 ongeveer 100.000 mensen aan longvlieskanker door asbestblootstelling zullen overlijden. Deze schatting is hoger dan in de meeste andere westerse landen. Dit komt doordat in Japan de grootschalige import van asbest veel langer is doorgegaan dan in veel andere landen zoals bijvoorbeeld Nederland. Tot 1990 werd er nog tussen de 250.000-300.000 ton asbest per jaar geïmporteerd. Pas daarna begon de daling. Toch werd er in 2002 nog 43000 ton asbest ingevoerd. Vanaf 2008 geldt er een totaal verbod op productie en gebruik van asbest. Bron: Murayama, T. et all. (2006). Estimation of future mortality from pleural malignant mesothelioma in Japan based on an age-cohort model. American Journal of Industrial Medicine, Volume 49, Issue 1 , Pages 1 - 7<b>Takehiko Murayama, PhD 1 *, Ken Takahashi, MD 2, Yuji Natori, MD 3, Norio Kurumatani, MD 4 . Estimation of future mortality from pleural malignant mesothelioma in Japan based on an age-cohort model. American Journal of Industrial Medicine, Volume 49, Issue 1 , Pages 1 - 7.<br /><br />Abstract <br /><br />Background </b><br /><br />Japanese consumption of asbestos increased rapidly after the 1950s and lingered at a high level while the world's consumption decreased substantially after the 1980s. Mesothelioma is due primarily to asbestos, and the number of deaths in Japan is expected to increase in the future. <br /><br /><b>Method </b><br /><br />We estimated the future number of pleural mesothelioma deaths among males in Japan using an age-cohort model. <br /><br /><b>Results </b><br /><br />Analyses showed that there would be about 100,000 deaths in Japan due to pleural mesothelioma in the next 40 years. Compared with the statistics in European countries, the ratio of expected death numbers to the population size is remarkably close to linear. The data-point for Japan was slightly lower than that which could be expected from the linear relationship. <br /><br /><b>Conclusions </b><br /><br />The limited availability of data may result in underestimation. Taking into consideration the consumption pattern of asbestos in recent decades, the incorporation of later cohorts will improve the estimation.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2006/01/12/295739 Thu, 12 Jan 2006 00:00:00 +0100 Italie: veel longvlieskanker in de regio Ligurië als gevolg van asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295738 In de Italiaanse regio Ligurië komt longvlieskanker (pleura mesothelioom) in vergelijking tot Europese gemiddelden vaak voor. In de periode 1996 tot 2002 werd de ziekte vastgesteld bij 945 bewoners, waarvan 80% mannen. Gennaro en collega's analyseerden bij deze groep de demografische kenmerken en oorzaken van de ziekte. De resultaten laten zien dat het voorkomen van deze vorm van kanker sterk samenhangt met gebieden waar in het verleden veel met asbest is gewerkt (industrie, scheepswerven en bouw). Desondanks kon bij meer dan de helft van de 188 vrouwen geen asbestblootstellingsoorzaak worden aangewezen, ook niet als huisgenoot van een man die met asbest had gewerkt. De onderzoekers suggereren daarom dat mogelijk onbekende vormen van milieublootstelling een grotere rol spelen dan verwacht bij het ontstaan van een pleuraal maligne mesothelioom. Meer onderzoek is nodig. Bron: Gennaro, V. et al. (2005). Incidence of pleural mesothelioma in Liguria Region, Italy (1996-2002). European Journal of Cancer 41(17):2709-2714.<b>Gennaro V, Ugolini D, Viarengo P, Benfatto L, Bianchelli M, Lazzarotto A, Montanaro F, Puntoni R. Incidence of pleural mesothelioma in Liguria Region, Italy (1996-2002). European Journal of Cancer. 2005 Nov.41(17):2709-2714<br /><br />Abstract</b><br /><br />In this study, incidence of pleural malignant mesothelioma (PMM) in the Liguria Region (Italy) (approximately 1.6 million inhabitants), in the presence of asbestos exposure was investigated. New PMM cases recorded by the Mesothelioma Registry of Liguria, from 1996 to 2002 and interviews reported on a standardised questionnaire were analysed according to demographical and etiological characteristics. Nine hundred and forty five PMM cases were recorded (757 males and 188 females). the age standardised (European population) incidence rates per 100000 were 8.51 and 1.43, respectively. The rates among the four provinces ranged between 1.18 and 13.7 for males and 0.68 and 1.44 for females. The questionnaire was evaluated for 786 PMM cases (or next-of-kin). Higher incidence rates were reported in the provinces with larger industrial and harbour areas, including shipyards (construction and repair), dockyards, building activities, chemical and heavy industrial activities. Asbestos exposure was unlikely or unknown for 57.5% females and 15% males. A major role of environmental asbestos exposure in the etiology of PMM is hypothesised for females and for a minor proportion of males.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/11/21/295738 Mon, 21 Nov 2005 00:00:00 +0100 De regionale spreiding van het maligne mesothelioom in Nederland http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295737 Begin november zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM naar de regionale spreiding van het maligne mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) in Nederland. De analyse is gebaseerd op de zgn. COROP indeling die Nederland verdeelt in 40 gebieden die optelbaar zijn tot provincies. Elk COROP-gebied is een samenvoeging van gemeenten. De Nederlandse Kankerregistratie heeft over de periode 1989 tot en met 2002 gegevens ter beschikking gesteld van alle geregistreerde gevallen van longvlies- en buikvlieskanker ouder dan 25 jaar. De resultaten laten zien dat de regionale spreiding van de gevallen van longvlieskanker samenvalt met bekende gebieden met asbestindustrieën met beroepsgroepen met de hoogste risico's op mesothelioom, met name scheepswerven, asbest-productiebedrijven en asbestisolatie-verwerkende bedrijven. Gebieden waar longvlieskanker in de periode 1989 tot en met 2002 meer dan gemiddeld werd geregistreerd, zijn: de regio rond Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, de Zaanstreek, Zeeland, Zuid Limburg, Twente en de kop van Noord Holland. Bron: Burdorf A, Siesling S, Sinninghe Damsté H. Regionale spreiding van het maligne mesothelioom in Nederland. Deelrapport 1. Rotterdam / Enschede: Erasmus MC Rotterdam, 2005.Begin november zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM naar de regionale spreiding van het maligne mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker) in Nederland. De analyse is gebaseerd op de zgn. COROP indeling die Nederland definieert in 40 gebieden die optelbaar zijn tot provincies. Elk COROP-gebied is een samenvoeging van gemeenten. De Nederlandse Kankerregistratie heeft over de periode 1989 tot en met 2002 gegevens ter beschikking gesteld van alle geregistreerde gevallen van longvlies- en buikvlieskanker ouder dan 25 jaar. De resultaten laten zien dat de regionale spreiding van de gevallen van longvlieskanker samenvalt met bekende gebieden met asbestindustrieën met beroepsgroepen met de hoogste risico's op mesothelioom, met name scheepswerven, asbest-productiebedrijven en asbestisolatie-verwerkende bedrijven. Gebieden waar longvlieskanker in de periode 1989 tot en met 2002 meer dan gemiddeld werd geregistreerd, zijn: de regio rond Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, de Zaanstreek, Zeeland, Zuid Limburg, Twente en de kop van Noord Holland. Bron: Burdorf A, Siesling S, Sinninghe Damsté H. Regionale spreiding van het maligne mesothelioom in Nederland. Deelrapport 1. Rotterdam / Enschede: Erasmus MC Rotterdam, 2005. [img=]figuur regionale spreiding mesot[/img] Tabel: COROP-gebieden waar pleuramesothelioom meer dan gemiddeld voorkwam in de periode van 1989 t/m 2002. Bron: Burdorf A, Siesling S, Sinninghe Damsté H. Regionale spreiding van het maligne mesothelioom in Nederland. Deelrapport 1. Rotterdam / Enschede: Erasmus MC Rotterdam, 2005. Instituut Asbestslachtoffers/2005/11/16/295737 Wed, 16 Nov 2005 00:00:00 +0100 Frankrijk: 60 tot 100 duizend asbestdoden verwacht in de komende 25 jaar http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295735 Op 26 oktober j.l. werd in Frankrijk een overheidsrapport gepubliceerd waarin vermeld staat dat in Frankrijk tussen 1965 en 1995 35.000 mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling zijn overleden en dat er in de komende 25 jaar nog zo'n 60 tot 100 duizend sterfgevallen verwacht kunnen worden. Zowel de laksheid van de overheid als de manipulatie door de industriële asbestlobby tussen 1982 en 1995 worden in het rapport aan de kaak gesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat in Frankrijk langer dan in andere landen het beleid van 'gecontroleerd gebruik van asbest' werd gevoerd. Bron: Internationaal Asbestsecretariaat, 28 oktober 2005. Meer <br /><br /><a href='http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_fr_asb_legacy_05.htm' target='_blank'>http://www.ibas.btinternet.co.uk/</a> Instituut Asbestslachtoffers/2005/11/07/295735 Mon, 07 Nov 2005 00:00:00 +0100 Italië: verwachting: 800 mesothelioom-sterfgevallen per jaar tussen 2012 en 2024 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295732 Italië was één van de asbestproducerende landen in Europa. Beschermende maatregelen tegen het gebruik van asbest werden er ongeveer 10 jaar later ingevoerd dan in de Noord Europese landen. Op basis van de ontwikkeling in het gebruik van asbest en het aantal mesothelioom-sterfgevallen tot 1999 werd in dit onderzoek een voorspelling gemaakt van het toekomstig aantal mesothelioom-sterfgevallen. Geschat wordt dat dit tussen 2012 en 2024 een piek zal bereiken van ongeveer 800 sterfgevallen per jaar. Bron: Marinaccio A et al. (2005). Predictions of mortality from pleural mesothelioma in Italy: a model based on asbestos consumption figures supports results from age-period-cohort models. Int J Cancer. May 20.115(1):142-7.<br /><br /><b>Marinaccio A, Montanaro F, Mastrantonio M, Uccelli R, Altavista P, Nesti M,<br /><br />Costantini AS, Gorini G. Predictions of mortality from pleural mesothelioma in Italy: a model based on asbestos consumption figures supports results from age-period-cohort models. Int J Cancer. 2005 May 20.115(1):142-7.<br /><br />Safety and Prevention, Rome, Italy. a.marinaccio@mdl.ale.ispesl.it<br /><br />Abstract</b><br /><br />Italy was the second main asbestos producer in Europe, after the Soviet Union,<br /><br />until the end of the 1980s, and raw asbestos was imported on a large scale until<br /><br />1992. The Italian pattern of asbestos consumption lags on average about 10 years<br /><br />behind the United States, Australia, the United Kingdom and the Nordic<br /><br />countries. Measures to reduce exposure were introduced in the mid-1970s in some<br /><br />workplaces. In 1986, limitations were imposed on the use of crocidolite and in<br /><br />1992 asbestos was definitively banned. We have used primary pleural cancer<br /><br />mortality figures (1970-1999) to predict mortality from mesothelioma among<br /><br />Italian men in the next 30 years by age-cohort-period models and by a model<br /><br />based on asbestos consumption figures. The pleural cancer/mesothelioma ratio and<br /><br />mesothelioma misdiagnosis in the past were taken into account in the analysis.<br /><br />Estimated risks of birth cohorts born after 1945 decrease less quickly in Italy<br /><br />than in other Western countries. The findings predict a peak with about 800<br /><br />mesothelioma annual deaths in the period 2012-2024. Results estimated using<br /><br />age-period-cohort models were similar to those obtained from the asbestos<br /><br />consumption model. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/10/18/295732 Tue, 18 Oct 2005 00:00:00 +0100 CBS: longkanker in 2004 doodsoorzaak nummer 1 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295730 Volgens het CBS zijn vorig jaar ruim 40 duizend personen overleden als gevolg van kanker. Bijna een kwart daarvan kwam voor rekening van longkanker. Longkanker is daarmee veruit de belangrijkste doodsoorzaak. Volgens de Gezondheidsraad komt naar schatting iets meer dan 10 procent van de gevallen van longkanker voor rekening van blootstelling aan asbest bij het werk. Bron: CBS webmagazine, 5 september 2005. Meer <a href='http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/mens-maatschappij/bevolking/publicaties/artikelen/2005-1769-wm.htm' target='_blank'>cbs</a>. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/10/03/295730 Mon, 03 Oct 2005 00:00:00 +0100 RIVM Rapport: asbestziekten vrijwel altijd door blootstelling in het werk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295731 In opdracht van het ministerie van SZW heeft het RIVM een verkennend onderzoek gedaan naar gezondheiddsschade door blootstelling aan stoffen op de werkplek. De onderzoekers concluderen dat mesothelioom, asbest-gerelateerde longkanker en asbestose vrijwel uitsluitend worden veroorzaakt door hoge dan wel langdurige blootstelling aan asbest. Dergelijke blootstellingen werden (worden) vrijwel uitsluitend aangetroffen in arbeidssituaties. Voor de totale bevolking bedraagt de ziektelast van deze ziekten 11.300 DALY's. De sterfte bedraagt jaarlijks 778 gevallen. DALY staat voor 'Disability Adjusted Life Years', waarin vroegtijdige sterfte en jaren doorgebracht met ziekte op gewogen wijze bij elkaar worden opgeteld. Bron:Agriholland Nieuws, 30 september 2005. Meer <a href="http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320100001.pdf">http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320100001.pdf</a> Instituut Asbestslachtoffers/2005/10/03/295731 Mon, 03 Oct 2005 00:00:00 +0100 Rapport Europese vakbeweging over asbest in de wereld http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295728 In juni heeft HESA, de �'health and safety' afdeling van het instituut van de Europese Vakbeweging, een speciale nieuwsbrief gewijd aan de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van asbest in de wereld. Hoewel er sinds 1 januari 2005 een totaal verbod op asbest van kracht is in de EU is er nog geen reden tot optimisme. In landen als Brazilië, Canada, Rusland en verschillende ontwikkelingslanden wordt nog volop asbest geproduceerd en gebruikt. Bovendien verwachten EU-experts dat er tot het jaar 2030 alleen al in West Europa zo'n 500.000 mensen aan asbest gerelateerde kanker zullen overlijden. Bron: The Health and Safety Department of the European Trade Union Institute (HESA), 12 september 2005. Meer <a href="http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsletter/files/Newsletter27p7-21.pdf">http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsletter/files/Newsletter27p7-21.pdf</a> Instituut Asbestslachtoffers/2005/09/27/295728 Tue, 27 Sep 2005 00:00:00 +0100 ILO rapport: jaarlijks wereldwijd 100.000 sterfgevallen door asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295729 Jaarlijks overlijden wereldwijd naar schatting 438.489 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, waarvan 100.000 door asbest. Dit vermeldt het onlangs verschenen rapport 'Decent Work - Safe Work, ILO Introductory Report to the XVIIth World Congress on Safety and Health at Work' van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het rapport vermeldt verder dat, naar schatting, het werkelijke aantal dodelijke arbeidsongevallen wereldwijd zo'n achtmaal hoger ligt dan de officiële cijfers aangeven. <br /><br />Bron: ILO, 18 september 2005. Meer <a href="http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2005/36.htm">http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2005/36.htm</a> <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/09/27/295729 Tue, 27 Sep 2005 00:00:00 +0100 Asbest verantwoordelijk voor 5% van de sterfgevallen door werk http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295724 De International Labour Organization meldt dat elk jaar meer dan 2 miljoen mensen overlijden aan een ziekte of ongeluk door werk. Vooral in landen als Brazilië, Mexico en China stijgt het aantal doden snel. Asbest is verantwoordelijk voor ongeveer 5% van alle sterfgevallen door werk ( 100.000 per jaar). Bron: ILO, 21 mei 2005.<br /><br />Meer <a href="http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2005/21.htm">http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2005/21.htm</a><br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/07/14/295724 Thu, 14 Jul 2005 00:00:00 +0100 Australië: nieuwe golf asbestslachtoffers, de 'klussers'. http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295725 Tot vijf jaar geleden kwamen asbestziektes in Zuid Australië alleen voor bij mensen die beroepsmatig met asbest in aanraking waren geweest. De laatste jaren melden zich steeds meer mensen die ziek geworden zijn doordat ze ongeveer 30 jaar geleden aan de verbouwing van hun huis hebben gewerkt. <br /><br />Bron: Sunday Mail, 10 april 2005.<br /><br />Sunday Mail (SA)<br /><br />April 10, 2005 Sunday<br /><br />HEADLINE: Next wave of victims.Asbestos link to renovators<br /><br />RECORD numbers of South Australian asbestos victims are being diagnosed with the killer disease mesothelioma as more deaths are linked to exposure to fibres in the home.<br /><br />Health Department figures show the number of people suffering the terminal illness have steadily climbed from eight in 1977 to now peak at more than 50 annually.<br /><br />Adelaide lawyers are reporting more clients now seeking compensation from asbestos manufacturers following exposure during home renovations. <br /><br />They say such victims were almost non-existent five years ago.<br /><br />SA Asbestos Victims Association secretary Terry Miller said renovators from the 1970s and their children were now starting to develop the respiratory disease, which took about 30 years to develop.<br /><br />"The thing that worries us now is the people doing home renovations," Mr Miller said.<br /><br />"It might be young people doing a home renovation and there might be a little child crawling around on the floor and that child might not know for 20 years the parents . . . handed this child a death sentence.<br /><br />"In this state now we have an unwanted record for mesothelioma cases per capita in the world."<br /><br />Only Western Australia has a higher rate of mesothelioma per capita than SA.<br /><br />Thousands of SA properties, including schools, office buildings, houses and Housing Trust properties are riddled with asbestos, which can be dangerous if disturbed without care.<br /><br />Asbestos law firm Slater and Gordon says renovators are the "third wave" of asbestos victims, following miners and manufacturers.<br /><br />"What we are finding is that people who had very small exposure such as adding on a room to the house or putting in a cubby house or sanding back and painting eaves on houses, those people 30 years later are developing mesothelioma," laywer Jane McDermott, an asbestos specialist with the firm, said.<br /><br />About 30 per cent of the firm's current clients - or about 20 victims - were exposed in the home, often to asbestos sheeting made at the James Hardie factory at Elizabeth after 1960.<br /><br />Law firm Turner Freeman is acting for 10 South Australians who are dying of mesothelioma after being exposed to asbestos while renovating.<br /><br />"The first home renovation cases we did were five or six years ago," a partner in the firm, Tanya Segelov, said.<br /><br />"Up to a quarter of mesothelioma cases would now be home renovation cases. When we were doing this work 10 years ago it was all workers.<br /><br />"It's not so much the asbestos in the industry now that will kill people it's the asbestos in the home."<br /><br />Asbestos victims were typically workers at James Hardie, the Whyalla shipyards and city buildings, including old department stores, which were sprayed with asbestos, Ms Segelov said.<br /><br />A total of 742 South Australians have been officially diagnosed with mesothelioma since the Health Department began compiling the rates in 1977.<br /><br />Other asbestos diseases such as asbestosis are not recorded by the department.<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/07/14/295725 Thu, 14 Jul 2005 00:00:00 +0100 VK: sterfte aan mesothelioom van 1968-2001 en prognose tot 2050 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295726 Het aantal mensen dat in het Verenigd Koninkrijk in de periode 1968 tot 2001 aan mesothelioom is overleden is gestegen van 153 in 1968 tot 1848 in 2001. Naar schatting zal dit aantal oplopen tot 1950-2450 gevallen per jaar tussen 2011 en 2015 en daarna snel afnemen.De aandoening komt het meest voor in regio's waar in het verleden veel met asbest is gewerkt. Het komt steeds vaker voor bij mensen die in de secundaire asbestindustrie hebben gewerkt, zoals loodgieters, timmermannen en electriciens. Het totaal aantal sterfgevallen wordt in de periode 1968-2050 geschat op ongeveer 90.000, waarvan 65.000 na 2001. <br /><br />Bron: Mcelvenny, D.M. et al.(2005. Occupational medicine, 55, 2, 79-87 + the British journal of cancer, 92, 3, 587-593(7).<br /><br /><b>Mesothelioma mortality in Great Britain from 1968 to 2001</b> <br /><br />Damien M. McElvenny, Andrew J. Darnton, Malcolm J. Price and John T. Hodgson <br /><br />Health & Safety Executive - Epidemiology and Medical Statistics Unit, Stanley Precinct, Bootle, Merseyside L20 3QZ, UK <br /><br /><b>Background</b>. The British mesothelioma register contains all deaths from 1968 to 2001 where mesothelioma was mentioned on the death certificate. <br /><br /><b>Aims</b>. To present summary statistics of the British mesothelioma epidemic including summaries by occupation and geographical area. <br /><br /><b>Methods</b>. Standardized mortality ratios (SMRs) were calculated for local authorities, unitary authorities and counties. Temporal trends in SMRs were also examined. Proportional mortality ratios (PMRs) were calculated using the Southampton (based on the 1980 standard occupational classification) coding scheme. Temporal trends in PMRs were also examined. <br /><br /><b>Results</b> The annual number of mesothelioma deaths has increased from 153 in 1968 to 1848 in 2001. Current deaths in males account for about 85% of the cases. The areas of West Dunbartonshire (SMR 637), Barrow-in-Furness (593), Plymouth (396) and Portsmouth (388) have the highest SMRs over the period 1981-2000. The occupations with the highest PMRs are metal plate workers (PMR 503), vehicle body builders (526), plumbers and gas fitters (413) and carpenters (388). <br /><br /><b>Conclusions</b>. These data reinforce earlier findings that geographical areas and occupations associated with high exposure to asbestos in the past continue to drive the mesothelioma epidemic in Great Britain. However, the trends over time suggest a change in the balance of risk away from traditional asbestos exposure industries to industries where one could describe the exposure as secondary, such as plumbers and gas fitters, carpenters, and electricians.<br /><br /><br /><br /><b>The expected burden of mesothelioma mortality in Great Britain from 2002 to 2050</b><br /><br />Hodgson, J.T.. Mcelvenny, D.M.. Darnton, A.J.. Price, M.J.. Peto, J. / In: The British journal of cancer. vol. 92 (2005), afl. 3, pag. 587-593 (7) / 2005 <br /><br /> The British mesothelioma register contains all deaths from 1968 to 2001 where mesothelioma was mentioned on the death certificate. These data were used to predict the future burden of mesothelioma mortality in Great Britain. Poisson regression analysis was used to model male mesothelioma deaths from 1968 to 2001 as a function of the rise and fall of asbestos exposure during the 20th century, and hence to predict numbers of male deaths in the years 2002-2050. The annual number of mesothelioma deaths in Great Britain has risen increasingly rapidly from 153 deaths in 1968 to 1848 in 2001 and, using our preferred model, is predicted to peak at around 1950 to 2450 deaths per year between 2011 and 2015. Following this peak, the number of deaths is expected to decline rapidly. The eventual death rate will depend on the background level and any residual asbestos exposure. Between 1968 and 2050, there will have been approximately 90 000 deaths from mesothelioma in Great Britain, 65 000 of which will occur after 2001.<br /><br /><br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/07/14/295726 Thu, 14 Jul 2005 00:00:00 +0100 VS: onderzoek naar mesothelioom bij huisgenoten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295727 32 Dossiers van huisgenoten werden bestudeerd op gemeenschappelijke kenmerken. In 15 gevallen ging het om de echtgenote, in 11 om de dochter van de man die met asbest had gewerkt. Het betrof 27 gevallen van longvlies- en 5 gevallen van buikvlieskanker. De latentietijd was in 27 gevallen langer dan 40 jaar geweest. <br /><br />Bron: Miller, Albert (2005). American journal of industrial medicine. vol. 47, afl. 5, pag. 458-462 (5) <br /><br />Mesothelioma in household members of asbestos-exposed workers : 32 United States cases since 1990<br /><br />Miller, Albert / In: American journal of industrial medicine. vol. 47 (2005), afl. 5, pag. 458-462 (5) / 2005 <br /><br /> <br /><br />Abstract <br /><br /><br /><br />Background <br /><br />Mesothelioma is significant as an indicator of asbestos exposure, as a continuing major cause of death in those exposed, and as a risk following lesser exposures. One such exposure is living in the household of an asbestos worker, and coming into contact with fibers brought home on his/her body, clothing, etc. <br /><br /><br /><br />Methods <br /><br />Law firms throughout the US known for their pursuit of asbestos claims were polled for mesothelioma claims brought on behalf of family members of identifiable asbestos-exposed workers. Cases with any occupational, environmental, or other possible exposure were not included. <br /><br /><br /><br />Results <br /><br />This study reports 32 household-exposure mesothelioma cases, diagnosed since 1990. Relationships were wife (15), daughter (11), son (3), sister-in law (1), niece (1), and boarder (1). Occupations of the workers included shipyard (13), insulator (7), and other (12). Of the 27 pleural cases, 13 were epithelial, 5 fibrous, 3 biphasic, and 6 not specified. of the 5 peritoneal cases, 4 were epithelial and 1 fibrous. Latency was greater than 40 years in 27 cases. 6 cases were 40-49 years of age and 17 were 60 or older. <br /><br /><br /><br />Conclusions <br /><br />Records from law firms were a useful source of information. Mesothelioma resulting from household exposure is a continuing problem. It is more likely to present in the elderly, after latencies of >40 years. Am. J. Ind. Med. 47:458-462, 2005. <br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/07/14/295727 Thu, 14 Jul 2005 00:00:00 +0100 Sterfte aan kanker in een cohort asbest-textielwerknemers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295722 Onderzoek onder een cohort van 889 mannen en 1077 vrouwen die tussen 1946 en 1984 minimaal 1 maand hadden gewerkt voor een voormalig belangrijk asbest(textiel)bedrijf in Italië. De onderzoekers constateerden een directe relatie tussen de asbestblootstellingsduur en de incidentie van asbestgerelateerde longkanker en buikvlieskanker. Er was geen directe relatie tussen de blootstellingsduur en incidentie van longvlieskanker. Zelfs onder werknemers die korter dan een jaar voor het bedrijf hadden gewerkt was de incidentie van longvlieskanker veel hoger dan gemiddeld. Bron: British Journal of Cancer 2005, 92.<b>Cancer mortality in a cohort of asbestos textile workers</b><br /><br />E Pira1, C Pelucchi*,2, L Buffoni1, A Palmas1, M Turbiglio1, E Negri2, PG Piolatto1 and C La Vecchia2,3<br /><br />A cohort of 889 men and 1077 women employed for at least 1 month between 1946 and 1984 by a former Italian leading asbestos (mainly textile) company, characterised by extremely heavy exposures often for short durations, was followed up to 1996, for a total of 53 024 person-years of observation. Employment data were obtained from factory personnel records, while vital status and causes of death were ascertained through municipality registers and local health units. We observed 222 cancer deaths compared with 116.4 expected (standardized mortality ratio, SMR-191). The highest ratios were found for pleural (SMR-4105), peritoneal (SMR-1817) and lung (SMR-282) cancers. We observed direct relationships with duration of employment for lung and peritoneal cancer, and with time since first employment for lung cancer and mesothelioma. Pleural cancer risk was independent from duration (SMR-3428 for employment o1 year, 7659 for 1-4 years, 2979 for 5-9 years and 2130 for X10 years). Corresponding SMRs for lung cancer were 139, 251, 233 and 531. Nonsignificantly increased ratios were found for ovarian (SMR-261), laryngeal (SMR-238) and oro-pharyngeal (SMR-226) cancers. This study confirms and further quantifies the central role of latency in pleural mesothelioma and of cumulative exposure in lung cancer.<br /><br />British Journal of Cancer (2005) 92, 580-586. doi:10.1038/sj.bjc.6602240 www.bjcancer.com<br /><br />& 2005 Cancer Research UK<br /><br />Keywords: asbestos. cancer mortality. cohort study. lung cancer. mesothelioma<br /><br /> Instituut Asbestslachtoffers/2005/03/15/295722 Tue, 15 Mar 2005 00:00:00 +0100 Vrouwen met mesothelioom door asbest in het milieu? http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,366736,295723 Onderzoeker Burdorf en collega's vroegen zich af of er een verband is tussen blootstelling aan asbest in het milieu en pleuramesothelioom (longvlieskanker) onder vrouwen. In een onderzoek in Hof van Twente, waar op grote schaal asbestafval is gebruikt voor de verharding van erven en wegen, constateerden zij een oversterfte aan pleuramesothelioom bij vrouwen. Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, nr 35, bl. 1727, 28 augustus 2004. Instituut Asbestslachtoffers/2005/03/15/295723 Tue, 15 Mar 2005 00:00:00 +0100 Powered by Primosite