menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Asbestvervuiler betaalt niet in Belgie

01-03-2012 13:46

Volgens het Belgische tijdschrift Knack zijn voormalige asbestbedrijven uit de wind gezet opdat ze niet, zoals sommige Amerikaanse multinationals, op de fles zouden gaan ten gevolge van schadeclaims (Knack d.d. 26/10/2011). Slachtoffers met longvlies- of buikvliesmesothelioom die een relatief lage schadevergoeding krijgen van het Asbestfonds kunnen de asbestbedrijven niet voor de rechtbank dagen. Het fonds betekent evenmin een financiele aderlating voor de ex-asbestindustrie, aangezien het voor de helft met overheidsfondsen wordt gefinancierd en voor de helft met een klein percentage van de sociale lasten die alle bedrijven in Belgie betalen.
In de Belgische politiek wordt de laatste tijd gepleit voor toepassing van het de-vervuiler-betaalt-principe, waarbij de asbestsector dus een grotere bijdrage zou leveren aan de vergoeding van slachtoffers. Maar voormalig asbestgigant Eternit wil daarvan niets weten. Volgens Eternit Belgie is het fonds breed gedragen, vermijdt het moeilijke procedures en verloopt de uitbetaling vlot. Van 1950 tot 1980 hebben overheid, wetenschappers, maar ook de industrie de risico's van asbest onderschat. Gedurende lange tijd bestond in alle industrietakken een breed draagvlak voor asbest. Als producent van asbest was Eternit in Belgie maar een van de vele spelers, aldus een woordvoerder van dit bedrijf. Anderzijds is ook duidelijk dat de industrie ondanks alle wetenschappelijke kennis asbest is blijven commercialiseren. In 1966 publiceerde een groep onafhankelijke experts uit de zes landen van de toenmalige Europese Gemeenschappen een lijst aanbevelingen over beroepsziekten. Daarin werden alle risico's van directe of indirecte asbestblootstelling bij arbeiders toegelicht: naast asbestose is in dit document sprake van longkanker en longvlieskanker. Toch duurde het tot 2005 voor een totaalverbod in de Europese Unie van kracht werd. Bron: Knack Magazine, 22 februari 2012.