menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Asbestdekking uit aansprakelijkheidsverzekering

15-04-2011 17:03

Sinds 1 april zijn klanten van Interpolis en Avero Achmea niet langer verzekerd voor het aansprakelijkheidsrisico als gevolg van asbest. Volgens Interpolis hebben alle andere aansprakelijkheidsverzekeraars al in 2003 in Nederland de dekking voor schades ontstaan door asbest uit de polisvoorwaarden bij bedrijven verwijderd. Interpolis en Avero waren destijds de enige twee maatschappijen die de asbestdekking nog uitsluitend voor bestaande zakelijke klanten nog in stand hielden. Inmiddels zijn er andere inzichten ten aanzien van de omgang met asbest. De risico's voor de verzekeraar zijn hierdoor zo groot geworden dat ook deze verzekeraars deze niet langer kan verzekeren.
LTO Nederland wil overleg met de verzekeraars over dit besluit. Het gaat in totaal om circa 60.000 verzekerden, van wie een groot aantal in de agrarische sector. Voor schade door asbest aan de menselijke gezondheid zijn de verzekeringsmaatschappijen dus niet meer aansprakelijk. Dat ligt anders bij bijvoorbeeld brand of het instorten van een gebouw. Die kosten zijn in verzekeringen nog wel gedekt. LTO benadrukt dat tussentijdse veranderingen in het asbestdossier er niet toe mogen leiden dat de verantwoordelijkheid eenzijdig bij het bedrijfsleven komt te liggen: het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en overheid. Bron: asbestenbouw.nl, 1 april , LTO Nederland, 11april 2011