menu

Politiek nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Scherper en intensiever asbestbeleid noodzakelijk

15-02-2011 17:16

Asbest is nog gevaarlijker dan gedacht, heeft de Gezondheidsraad geconstateerd. Daarom wil het kabinet op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) onderzoeken hoe nog meer asbest op een verantwoorde wijze uit de leefomgeving kan worden verwijderd. Tegelijkertijd moeten gemeenten, burgers en bedrijven worden gestimuleerd de regels voor asbestverwijdering beter na te leven. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Atsma mede namens zijn collega’s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Het asbestbeleid is gericht op het vermijden van situaties waarin mensen blootgesteld worden aan deze gevaarlijke stof. Alle acties die door het kabinet zijn ingezet passen, volgens de staatssecretaris, in deze aanpak, t.w.: • beleid gericht op het verwijderen van asbest uit de leefomgeving door sanering van asbestwegen en asbestdaken. De staatssecretaris laat o.a. onderzoeken of een verbod op asbest-golfplaten in 2024 haalbaar is; • een landelijk asbestvolgsysteem voor meer transparantie in het proces van asbestverwijdering; • voorlichting voor het bewust maken van burgers en bedrijfsleven waarbij we appelleren aan het gezond verstand en de eigen verantwoordelijkheid; • het aanscherpen van het stelsel van certificering; • het versterken en ondersteunen van de uitvoering door gemeenten; • prioriteit in opsporing asbestcriminaliteit, • onderzoek naar stroomlijning van regelgeving en procedures. Voorts ligt de focus op uniformering van regelgeving bij het beheersen van de risico’s van asbest zodra het vrijkomt uit gebouwen als gevolg van brand of ondeskundige sloop. Bron: ministerie van Infrastructuur en Milieu, 15 februari 2011