menu

Epidemiologisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Asbest, asbestose, roken en longkanker

30-05-2013 15:10

Asbestblootstelling verhoogt het risico op longkanker ook bij niet-rokers. Een combinatie van asbestblootstelling, asbestose en roken levert nog een extra longkankerrisico op boven op de afzonderlijke effecten van asbest en roken. Dit concludeert Markowitz na vergelijking van gegevens van een cohort van 2377 Noord Amerikaanse mannen die als isoleerder aan asbest zijn blootgesteld met een controlegroep van 54.242 niet aan asbest blootgestelde arbeiders. Bron: Markowitz, S.B. e.a. (2013).