menu

Epidemiologisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

De tikkende asbesttijdbom

25-06-2012 15:23

Linton e.a. bevestigen het verband tussen asbestcontact en mesothelioom aan de hand van een overzicht van asbestblootstellingsbronnen. Zij pleiten voor een wereldwijd asbestverbod omdat asbest nog steeds zowel in de werkomgeving als in het milieu duidelijke gevaren oplevert. Bron: Linton, A. e.a. (2012).