menu

Epidemiologisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Canada: veel verborgen asbestslachtoffers

14-07-2009 12:00

In de Canadese regio Alberta zijn tussen 1980 en 2004 568 gevallen van mesothelioom geregistreerd.
In slechts 42% van deze gevallen werd een uitkering aangevraagd wegens een asbestgerelateerde beroepsziekte. In 2008 werd bekend dat in de regio Ontario nog veel minder asbestslachtoffers een uitkering aanvragen. Daar worden jaarlijks ca. 500 gevallen van mesothelioom geregistreerd, terwijl in 2007 slechts 29 aanvragen voor een uitkering werden goedgekeurd. Bron: The Toronto Star, 20 september 2008. Cree, M.W. et al. (2009).