menu

Epidemiologisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Asbestgerelateerde beroepsziekten in Duitsland

24-08-2017 15:52

Het aantal erkende mensen met asbestgerelateerde beroepsziekten was in Duitsland in 2016: 2183 voor asbestose, 912 voor asbesgerelateerde longkanker/larinxkanker, 1031 voor mesothelioom en 12 voor longkanker door blootstelling aan asbest en PAK. Bij de eerste drie ziekten is sprake van een toename ten opzichte van 2015. Bron: DGUV, juni 2016