menu

Epidemiologisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Asbest en longkanker

02-02-2017 10:07

Asbestblootstelling kan naast mesothelioom en asbestose ook longkanker veroorzaken. Synergy is een in 2007 gestart patiënt-controleonderzoek. Het omvat 14 grote studies in verschillende landen waar longkankerpatiënten zijn vergeleken met een controlegroep die niet ziek is. Het voordeel van dit soort onderzoeken is dat er veel informatie over leefstijlfactoren verzameld kan worden. Asbestblootstelling was een van de onderzoeksthema's. Geconcludeerd wordt dat het risico op longkanker bij lagere niveaus van asbestblootstelling relatief hoger is dan bij hogere niveaus. Bron: Olsson, A.C. e.a (2017)