menu

Epidemiologisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Andere asbestziekten

15-12-2015 11:56

Peng concludeert op basis van een overzichtsstudie dat blootstelling aan asbest bij mannelijke werknemers tot een verhoogd risico op larinxkanker leidt. Barber constateerde in Engeland en Wales een relatie tussen asbestblootstelling en het risico op Idiopathische Pulmonale Fibrose, een vorm van longfibrose. Bron: Peng, W. e.a. (2015); Barber, C.M. e.a. (2015).